Search

VANHEE A. & M. - Wervik (BE) Dochter en kleindochter ‘Annemie’ zet de Vanhee-traditie verder!

De naam ‘Vanhee’ klinkt als een klok in de duivenwereld. Grootvader Gerard Vanhee startte in 1925 met de duivensport als 15-jarige knaap. Gerard was een man met ambitie en ‘duivenvernuft’… hij trok het land rond op zoek naar ‘topduiven’, als hij er eentje wist zitten… trok hij erop af!

Kon hij de ‘crack’ in kwestie niet bemachtigen, dan trachtte hij toch een dochter of zoon van de crack bij de eigenaar los te peuteren… Door kruising van deze superieure uitgangsdieren, kweekte Gerard Vanhee zich binnen de kortste keren een weergaloze ploeg fondvliegers bij mekaar welke vanaf de jaren 1960 tot de beginjaren ’90 onze vaderlandse duivensport overklassend hebben gedomineerd! Zoals gezegd, Gerard was een ‘kruiser’, dia via koppelingen van ‘best x best’ met de beste Belgische naoorlogse rassen, zich een formidabele collectie basisduiven had bijeen gekweekt… welke hem één van de allergrootste kampioenen hebben gemaakt die onze vaderlandse duivensport de voorbije 50 jaar heeft gekend!  Toen zoon Michel zich eind der zeventiger, begin der tachtiger jaren… meer en meer met de duivensport ging inlaten, en op het hok zowaar de fakkel van vader Gerard overnam, wijzigde hij niet alleen de aanpak, maar ook het kweekstramien van de Vanhee-ploeg!
Hij vond het zonde dat de superieure eigenschappen van de gecreëerde basislijnen (lees: Motta, IJzeren, Remi, Patrick, Monsieur, Bambino, Atoom, Dromer enz…), zomaar via kruisingen zouden verloren gaan… Daarom trachtte hij de dominante eigenschappen van deze kweeklijnen via nauwe inteelt vast te leggen, en in zijn stam te verankeren. Wanneer zo’n inteeltproduct dan aan de gestelde eisen voldeed, kreeg hij meestal meteen een kweekbestemming. Hier werd hij dan gekoppeld aan een ‘inteeltproduct’ uit een andere kweeklijn, ofwel gekoppeld aan een niet verwante duif van ‘toporigine’! Michel gebruikte de nauwe inteelt dus, om daarna mee te ‘kruisen’. Met deze koppeling van ‘supergenen’ trachtte hij via kruising dan nieuwe ‘toppers’ en ‘crackduiven’ te kweken… rekenend op de bastaardsterkte. Dit alles met het oog op het creëren van een superras voor fond en ‘grote fond’! Zo ontstond dan ook het superieure Vanhee-ras waartegen op fond en grote fond in die periode quasi niet meer te spelen viel. Nationale overwinningen, Nationale titels en asduiven, Olympiadeduiven… bijna onvoorstelbaar hoe de Vanheeduif in die periode tekeer ging, en welke titels en klinkende overwinningen ze hebben binnen gehaald! Een ware suprematie op nationaal en zelfs internationaal vlak welke stand hield tot ruim het midden der negentiger jaren… toen zowel Gerard als zoon Michel binnen korte tijd in 1998 kwamen te overlijden. Een ‘zwarte bladzijde’ in het familiealbum die we snel willen omslaan… om de mooie herinneringen en de  ‘verdiensten’ van vader en zoon Vanhee in en voor onze ‘nationale duivensport’ nog eens in de schijnwerpers te plaatsen... een ‘epos’ zonder weerga!
Op hun palmares prijken niet minder dan 20 Nationale overwinningen:
·    1949: 1° Nationaal Chateauroux
·    1958: 1° Nationaal Vannes
·    1959: 1° Nationaal Argenton met de "Kleine", 3048071/55
·    1962: 1° Nationaal Limoges met de "Atoom", 3002042/59
·    1962:  1° Nationaal Libourne met de "Monsieur", 3300065/58 (deze beide 1° Nat. Winnaars in 1962 kwamen uit kweekwonder "Blauwe Bliksem Duivin".
·    1969: 1° Nationaal Montauban met de "Argenton", 3100252/65
·    1971: 1° Nationaal Barcelona met de "Jonge Monsieur", 3100081/67 (5° Int.Nationaal)
·    1972: 1° Nationaal Limoges met de "Dromer", 3101142/71 (uit de "Patrick"-lijn).
·    1974: 1° Nationaal Barcelona met "Teentje", 3110138/70 (de 2° Nationale Barcelonazege binnen 3 jaar tijd)
·    1974: 1° Nationaal Bordeaux (hens) met het "Bordeautje", 3102179/72
·    1975: 1° Nationaal Bordeaux met de "Zwarte Ijzeren", 3101772/71
·    1975: 1° Nationaal Montauban (duivinnen)met "Ginetje", 3103019/73.
·    1976: 1° Nationaal Bordeaux YL met de "Apache", 3105249/75
·    1977: 1° Nationaal Cahors (hens) met "Lucresetje", 3105313/74 (4° Nat Cahors algemeen)
·    1978: 1° Internat.l Narbonne met "Napoleon", 3104180/74 (een kleinzoon "Motta" )
·    1982: 1° Nationaal St. Vincent met "Workman-Libourne", 3109281/79
·    1983: 1° Internat.l Lourdes met de "Lourdes", 3110165/80
·    1988: 1° Nationaal La Souterraine met "Domingo", 3108151/88
·    1995: 1° Nationaal Limoges met "Pure Patrick Gimondi", 3105035/95.
Bovenop deze 20 nationale overwinningen wonnen Gerard & Michel ook nog 16 x 2° Nationaal… naast een recital aan titels met als voornaamste 4 x Nationaal Kampioen en 2 x Algemeen Kampioen van België, met:
1° Nationaal Kampioen Fond KBDB 1962
1° Nationaal Kampioen Fond KBDB 1971
1° Nationaal Kampioen Fond KBDB 1976
1° Nationaal Kampioen Fond KBDB 1986
1° Algemeen Kampioen KBDB 1972
1° Algemeen Kampioen KBDB 1975

Ze vertegenwoordigden ons land liefst 5 x op de Olympiades
·    Olympiade te Lissabon 1959, Gouden Medaille Standaardklasse met de “Crayonné", 3024030/54
·    Olympiade te Essen 1961, Zilveren Medaille Sportklasse met de "Kleinen", 3048071/55
·    Olympiade te Katowice 1969, Gouden Medaille Sportklasse met "Patrick", 3110031/64
·    Olympiade te Budapest 1975, Gouden Medaille Sportklasse met "Patrick Yzeren", 3110067/70
·    Olympiade te Blackpool 1977, Zilveren Medaille Sportklasse met  "Blauwe Motta", 3103254/73

De naam Gerard & Michel Vanhee genoot gewoon wereldfaam. Bovenstaand cijfermateriaal levert de bewijzen waarom! In feite kunnen we stellen dat de Vanhee-kolonie gestoeld was op een 5-tal succeslijnen die ontstaan zijn door kruisingen , die in eerste instantie onderling met elkaar werden gekruist door Gerard . Later trachtte zoon Michel deze toplijnen die door vader Gerard werden gecreëerd, door inteelt in de stam te verankeren.  
1.    Atoom - lijn, ontstaan uit de "Atoom", 3002042/59, winnaar 1° Nationaal Limoges 1962
2.    Motta - lijn, ontstaan uit de "Motta", 3100031/63, een echte ‘supercrack’op de  Vanhee hokken
3.    Patrick - lijn, met als basis de "Patrick", 3100031/64, Gouden Medaillewinnaar Olympiade te Katowice 1969
4.    Napoleon - lijn, gekweekt uit de "Napoleon", 3104180/74, 1° Internat.l Narbonne 1978
5.    Tobias - lijn, Janssen Arendonk - lijn, welke door Michel werd geïntroduceerd om snelheid te kweken in de fondlijnen
Zoals gezegd kwam in 1998 aan deze successtory een abrupt einde, nadat eerst Gerard kwam te overlijden, en Michel enkele weken later bij een tragisch ongeval om het leven kwam, op nauwelijks enkele honderden meter van zijn woning! Op het eind van het seizoen kwam de totale kolonie onder de verkoopshamer… maar dochter en kleindochter Annemie had ondertussen de beslissing genomen om de Vanhee-duiventraditie verder te zetten, en de continuïteit van de firma Vanhee Products (leverancier van duivenvoeders en voedingssupplementen) te vrijwaren. Zowaar geen makkelijke opdracht… vooral als je weet dat na de verkoop een complete herstart, zeg maar vanaf ‘nul’, diende genomen te worden. Toch bleef de basis waarmee werd van stal gegaan, gestoeld op de oude stamlijnen die door Gerard en Michel waren gecreëerd. Vooraleer de volledige kolonie onder de verkoopshamer kwam, kweekte Annemie zich nog vlug een ronde ‘laatjes’ uit de allerbeste kweekkoppels, waaronder nog enkele 1° Nationaal winnaars schuil gingen. Deze ‘laatjes’ vormden de basis waarmee van wal werd gestoken onder de naam Vanhee A & M (zijnde Annemie en de ‘M’ van Michel, als absoluut eerbetoon aan haar vader)!
Vanhee dat was wereldklasse, top in België en West-Europa, met een duizelingwekkend palmares achter hun naam! Duiven met een surplus aan ‘klasse’…  ‘prestatiebekwaamheid’… en ‘kweekcapaciteiten’ die op dat moment bijna nergens hun gelijke kenden. Het zou zonde geweest zijn om dit erfgoed zomaar te laten verloren gaan, Annemie wist wel beter!
Laten we daarom even achter de schermen mee gluren hoe het er momenteel op de Vanhee-kolonie aan toe gaat.

Spelmethode.
De weduwnaars en kwekers worden gekoppeld tussen 10 en 15 december. De eerste ronde van de kwekers wordt onderlegd onder de vliegers. Enkel de eieren van de beste vliegers worden behouden.
De weduwnaars worden een 2de maal gekoppeld eind maart om dan een 3-tal dagen te broeden. Ondertussen worden ze opgeleerd, als het weer het toelaat, 2x 15 km, 35 km en 55 km om daarna mee te gaan met de mand in het duivenlokaal. 1x Arras, 2x Roye, 1x Ablis, Châteauroux en vanaf dan wordt de ploeg opgesplitst om elk zijn programma te vliegen.
De jaarlingen krijgen een  2de extra Ablis in hun programma opgenomen, en vliegen dan de provinciale vluchten met als eindpunt de Limoges Yearlings nationaal. Enkelen gaan dan nog mee naar de 2de St-Vincent (nu Libourne).
Er wordt geen duivin getoond aan de weduwnaars vóór de inkorving. Bij thuiskomst zitten alle duivinnen op het hok, ook van diegenen die niet mee waren naar een vlucht, dit teneinde de rust op het hok niet te verstoren.
Verder in het seizoen wordt al eens een zitplankje voor de bak gehangen net vóór de inkorving of op het einde van het seizoen toch een duivin getoond ter motivatie.
Na Perpignan mogen de weduwnaars en de vliegduivinnen broeden en iedere dag vrij uitvliegen. Iedere dag krijgen ze de gelegenheid om te baden. Uit de betere vliegers wordt nog een koppel jongen grootgebracht. Begin oktober wordt alles dan gescheiden, en kunnen de duiven op een rustige manier de rui voltrekken.
De vliegduivinnen worden bij aanvang van het seizoen gelijktijdig met de weduwnaars gekoppeld en mogen op nest komen… ze worden na een 10-tal dagen terug gescheiden (wat volgens planning overeenkomt na de 2de leervlucht vanuit  Roye). Deze vliegduivinnen worden ingezet op St-Vincent (nu Soustons) en op Barcelona, dit op jongen van liefst min. 5 dagen oud.
De jongen, zowel eerste als tweede ronde, worden samen opgeleerd.
Aangezien de jongen niet verduisterd worden, vliegen die t.e.m. Tours, enkele duivinnen tot Nantes.
Om de gezondheid van de duiven optimaal te houden, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de Vanhee producten, en op medisch advies wordt behandeld tegen de koppen. Een tricho- en paratyfuskuur worden gegeven bij aanvang en einde van het seizoen, maar er wordt niet ingeënt tegen paratyfus.
Alle duiven worden vóór en na de inkorving gedruppeld met oog- en neusdruppels. Electrolyten worden zowel vóór als na de inkorving gegeven, bij thuiskomst in combinatie glucose.. en een  2-tal dagen voor het inkorven staan vitaminen met aminozuren op het menu!
Bij inkorving wordt tevens een vitaminepil opgestoken voor extra energie en uithoudingsvermogen, bij thuiskomst voor snelle recuperatie. Tijdens de week worden afwisselend  op het voeder energieopbouwende producten gebruikt, in combinatie met oliemix ofwel teunisbloemolie. Bij thuiskomst in combinatie met vloeibare biergist, dit voor een vlotte recuperatie. Tussenin zo veel mogelijk vloeibare thee.
Voor de jongen wordt vanaf het spenen een 2-tal dagen per week een darmconditioner gegeven om hen te beschermen tegen het adenovirus.
Alle producten werden na wetenschappelijke studies en onderzoek ontwikkelt, in opdracht van Michel Vanhee… het is dan ook vanzelfsprekend dat ze eerst op de Vanhee-hokken werden uitgetest, alvorens ze op de markt kwamen als Vanhee-products. Producten die hun waarde en degelijkheid van meetaf aan hebben bewezen!

Prestaties op eigen hok
Zoals hoger geciteerd moest na de verkoop, die er kwam door het schielijk overlijden van vader Michel, quasi van ‘nul’ een herstart worden genomen. Je mag dan nog van start kunnen gaan met duiven uit de aloude Vanhee-stam als basis… een degelijke vliegploeg uitbouwen voor de fond en grote fond… is een werk van jaren. We geven u alvast enkele van de recente toppers mee, welke bij Annemie Vanhee momenteel het mooie weer maken:

B06-3106628 “Flipper”
In 2008:
Tours reg                765d : 56e
Montauban  reg    223 d : 2e
provincial   831 d : 7e
national    5448 d : 8e
Tarbes regional     406 d.: 32e
provincial 1212 d : 105e
national    4660 d : 248e
int.nat     12537 d : 423

B05-3105279 “Maxime”
In 2008
Tours regionaal   765d : 93e
Cahors reg    306 d:  2e
provincial   839 d.:  3e
national    5441 d. : 10e 
Tarbes reg    406 d.:  63e
provincial 1212 d : 192e
national    4660 d : 469e
int.nat     12537 d : 798

B05- 3105240 “Potlood Vale Prins”
In 2008:
Brive     regionaal     409 d. : 53e
provincial  1746 d. : 283e
zonal E.B.  4381 d. : 880e
national   14521 d.: 2926e
Montauban reg       223 d : 8e
provincial   831 d. : 23e
national    5448 d. : 30e
Tarbes regional       406 d. : 91e
provincial  1212 d : 264e
national     4660 d : 645e
int.nat.    12537 d : 1179e
Perpignan reg          413 d : 44e
provincial 1142 d : 212e
nationaal  7603 d : 838e
int.nat     17624 d : 1289e

Met het  nodige geduld, wordt verder werk gemaakt van de uitbouw van de vliegploeg… en dat de ‘klasse’ er nog ruimschoots aanwezig is, bewijzen bovenstaande ‘topatleten’. De start van het fondseizoen 2009 is alvast zeer hoopgevend, waarbij reeds heel wat topprijzen op provinciaal vlak te noteren vielen, met 27,61° Prov Chateauroux 4.293 d., 64,148° Prov Cahors 1.044 d., 30° Prov Montauban 1.105 d. enz…
Een teken dat Annemie goed op weg is om in de voetsporen van vader Michel en grootvader Gerard te treden…dat is zonneklaar. Een kolonie die de prestatiecurve jaar na jaar in stijgende lijn ziet gaan, en klaar lijkt om haar rol op het voorplan terug op te nemen. Iets wat nog meer tot uiting zal komen wanneer ze in de nabije toekomst over een volwaardig team fondatleten kan beschikken.
Wie leeft… zal zien!