Search

Vercammen Jos, "Niemand deed het hen ooit voor… Voor de 3e maal op rij… in 2004, 2005 én 2006"


Hok Jos & Lars VERCAMMEN, Vremde

1e ALGEMEEN KAMPIOEN ‘Fondclub Antwerpen’ !!

 

In 2004: 1st GENERAL CHAMPION ‘Fondclub Antwerpen (450-750 Km) (Province Antwerp against ca 9.000 fanciers) !!
In 2005: 1st GENERAL CHAMPION ‘Fondclub Antwerpen (450-750 Km) (Province Antwerp against ca 8-9.000 fanciers) !!
In 2006: 1st GENERAL CHAMPION ‘Fondclub Antwerpen (450-750 Km) (Province Antwerp against ca 8.000 fanciers) !!


Nooit eerder, en dus voor het eerst in het 57-jarig bestaan van Fondclub Antwerpen, is een kolonie er in geslaagd om 3 jaar op rij, het Algemeen Kampioenschap op zijn naam te schrijven… en zeker niet de minste. De eer komt toe aan de ‘superkolonie’ van het Hok Jos & Lars Vercammen uit Vremde, welke terecht fier mogen zijn om voortaan als ‘KEIZER’ van Fondclub Antwerpen door het leven te gaan… en dit behaald tegen het ‘kruim’ van de provincie Antwerpen bestaande uit om en bij de 8000 leden waaronder toch topvedettes als een Engels, Houben, Van Elsacker-Jepsen, Van Dijck, Roodhooft, Geerinckx, Berckmoes, Geerts, Van Leest-Peeters, Van Hove-Uytterhoeven , De Rijck, Heremans-Ceusters enz… allen hokken met naam en faam in duivenland.
Deze titel van ‘Algemeen Kampioen van Fondclub Antwerpen’ is de bekroning voor de melker die er een gans seizoen staat met oude...jaarse...en jonge duiven en dit op wedstrijden van 450 tot 750 km. Jos en Lars lukten het nu voor de 3e maal op rij… Dit kampioenschap wordt dus gewonnen op de vluchten van 450 Km-750 Km en dit verdeeld als volgt: 5 vluchten met de oude duiven, 4 vluchten met de jaarlingen en 3 vluchten met de jonge duiven, telkens met de 1e + 2e getekende of in totaal dus 24 prijzen te winnen. Jos en Lars deden het nu voor het 3e jaar op rij, met éénmaal 20 op 24, en 2 maal 21 prijzen op 24… wat hun totaal de jongste 3 seizoenen dus op 63 prijzen op 72 brengt, dit naast het winnen van een 5-tal 1e Provinciale overwinningen! Gewoon fenomenaal… Want, daar bovenop behaalden ze ook nog de titel van 1e Kampioen Jonge Duiven ‘Fondclub Antwerpen’ 2006… het illustreert des te meer de enorme ‘klasse’ van de moderne Vercammenduif!!

De succesformule
We trokken dus richting Vremde, een landelijke gemeente gelegen aan de oostelijke rand van de stad Antwerpen, op zoek naar de mannen, de duiven en de methode… die achter deze topsuccessen schuilgaan. Onze GPS stuurde ons doorheen veld en weiland, maar uiteindelijk kwamen we goed terecht en stonden voor de riante woning en prachtige duiveninstallatie van onze gastheren Jos & Lars Vercammen, welke door de jaren heen zijn uitgegroeid tot één der topkolonies van ons land, zeg maar… gevestigde waarden in onze Belgische duivensport. Zoon Lars vertoefde middenin de examenperiode, en dus was het ‘blokken’ geblazen, al maakte hij tussendoor eventjes tijd om onze enkele zaken op computer te tonen…want hij is de man die de administratie op PC doet, en de website ‘up to date’ houdt. Jos gaf onomwonden toe, dat dergelijke zaken voor hem een stuk latijn zijn… maar over de duiven zelf, en zijn succesmethode wist Jos ons des te meer te vertellen, en was als het ware een ‘open boek’ voor ons… en daarvoor waren we uiteindelijk naar Vremde gekomen!
Wat ons opviel, is dat de man van ‘aanpakken’ weet, hoe hij de zaakjes moet ‘runnen’ en perfect laten renderen. Jos runde vroeger een groenten & fruithandel, werkte soms tot 16 uur per dag… hard labeur, maar misschien wel de perfecte leerschool voor de moderne aanpak van zijn geliefkoosde hobby: de duivensport. Want Jos benadrukt dat de duivensport een pure hobby is, een tijdverdrijf… waar hij alles behalve ‘maniakaal’ mee bezig is, maar begrijp ons niet verkeerd… dit wil niet zeggen dat Jos Vercammen geen gedreven duivenliefhebber is, iemand die er steeds wil staan… iemand die wil winnen! Doch, godganse dagen hokken krabben, duiven in de korf steken en gaan ‘lappen’ enz… is niet aan hem besteed, en als je de jarenlange topprestaties van het Hok Jos Vercammen er op nakijkt… is al dat extra werk niet echt nodig. Hij richtte zijn hokken zo in dat er een minimum aan werk vereist is, om tot een maximum aan resultaten te komen. Zo zitten alle duiven op roosters, wat het kuiswerk tot een minimum herleidt. Zo kan optimaal aandacht worden besteed aan de verzorging, want de duiven krijgen alles wat nodig is… dus, regelmatig thee, vitaminen, en ook op medisch vlak wordt een oogje in het zeil gehouden… zeg maar de noodzakelijke zaken om tot topsuccessen te komen, zonder er echter ‘slaaf’ van te zijn, integendeel. Volgens Jos moeten de duiven zich aanpassen aan de liefhebber en niet omgekeerd. Dit is volgens hem dan ook de reden waarom zovele sportgenoten in binnen- en buitenland geweldig slagen met de Vercammenduiven. Wie durft het aan om de enig gekroonde ‘keizer’ van Fondclub Antwerpen tegen te spreken, zijn jarenlange topprestaties bewijzen zijn gelijk.

Topprestaties op andere hokken met Hok Jos Vercammen-duiven!
1e Nationaal Tours NPO 16.154 duiven (M.Van Gastel)
(deze duif ‘Mr Tours’ is momenteel trouwens één der topkwekers op de hokken van supervedette Ludo Claessens te Putte, Nl)
1e Nationaal Moeskroen NPO 12.752 duiven (R.Jansen)
1e Nationaal Creil NPO 14.467 duiven (Rob Roks)
1e Nationaal Tours ZNB 10.666 duiven (Roegist-Visser)
1e Snelste Nat Tours ZND 27.500 duiven (Roegist-Visser)
1e Nationaal Aachen 10.782 duiven (Edmund König)
1e Nationaal Orleans NPO 10.173 duiven (Roegist-Visser)
1e Semi-Nat La Souterraine 9.864 duiven (Houben J.L.N.)
(De winnaar van deze vlucht, ‘Pinocchio’, is één van de topkwekers op het hok van Houben J.L.N. De moeder is 100% Hok Jos Vercammen)
1e Nationaal Argenton NPO 9.591 duiven (J.Smets)
1e Nationaal Tours NPO 6.752 duiven (Roegist-Visser)
1e Nationaal Tours NPO 4.779 duiven (Rob Roks)
1e Snelste Prov Chateauroux 7.286 duiven (Houben J.L.N.)
1e Nationaal Orleans NPO 4.448 duiven (Roegist-Visser)
2e Nation. Chateauroux NPO 14.092 duiven (Jac.Konings)…
Een echte stam superduiven

Wanneer je de afstamming van de topduiven te Vremde even ontleedt dan kom je al vlug tot de vaststelling dat je hier met een echte familie van duiven te maken krijgt. Nagenoeg alle toppers stammen af van dezelfde voorouders. Het getuigt van een oerdegelijke stamopbouw, die het resultaat is van weldoordachte koppelingen. Laat we even aantonen hoe Jos Vercammen hiervoor te werk gaat.
De kweekduiven worden vroeg (lees eind november) gekoppeld. De 1e ronde eieren worden dan onder voedsterkoppels (of stockkoppels) verlegd, zodat de kweekduiven vrij vlug aan een 2e ronde kunnen beginnen, met hetzelfde scenario… op deze manier heb je al vlug 3 rondes uit de topkwekers, en deze duiven kunnen volop geleerd en gespeeld worden. Deze eerste 3 rondes worden daarom ook steeds voor zichzelf behouden. Zo worden alle koppels meestal ieder jaar verkoppeld voor de eerste 3 ronden, en dat geeft volgens Jos het niet te versmaden voordeel dat je een grotere diversiteit aan duiven krijgt, je kunt lang verder met dezelfde familie duiven, zonder dat je veel hoeft bij te halen. Liefhebbers die hun kweekkoppels waaruit uitstekende vliegduiven afstammen,  steeds op elkaar laten zitten… hebben in de 2e generatie reeds het probleem van enkel met broers, zussen, neven en nichten te zitten, en dan ben je vlug genoodzaakt om ‘vers bloed’ in te brengen… en dat is beslist niet zo eenvoudig, want het moet dan ‘pakken’, zoals men in het duivenjargon zegt… anders is het liedje vlug uitgezongen. Vandaar dat Jos Vercammen verkiest om ieder jaar de kweekduiven de eerste 3 rondes een andere partner te geven… Na deze eerste 3 rondes krijgen de kweekduiven een tijdje rust, alvorens opnieuw gekoppeld te worden voor een 4e en 5e ronde. Hier worden enkele bewezen kweekkoppels (niet allemaal) dan wel opnieuw tegen elkaar gekoppeld.


Jonge duivenspel op de ‘schuifdeur
De jonge duiven van de eerste 3 rondes worden ten huize Vercammen duchtig uitgetest. Nagenoeg iedere vlucht gaat alles mee. In tegensteling tot vroeger, worden de jongste seizoenen alle 4 de nationale vluchten in het vliegprogramma voor de jonge duiven opgenomen, vooral omdat deze nationale wedstrijden voor jonge duiven alsmaar meer aan populariteit hebben gewonnen. Dit heeft te maken met de internationale uitstraling van die wedstrijden, maar ook met de ervaring dat men te Vremde op nationaal vlak een eerlijker kans heeft (lees: kans om te winnen), dan op de provinciale wedstrijden van Antwerpen. In bijna 80% van de gevallen zit men op deze provinciale vluchten in het nadeel, omdat de wind meestal West tot NW zit, dan zit de massa meer centraal of naar de oostkant van de provincie Antwerpen, en dan moet je al van heel goeden huize zijn om hiertegen kopprijzen te halen, laat staan te winnen...
De jonge duiven worden volgens de methode van de ‘schuifdeur’ gespeeld, en worden daarom in het begin van het jaar verduisterd, maar niet in functie van die nationale vluchten tot begin juli... zoals bij de echte jonge duivenspecialisten! Wanneer er zo lang verduisterd wordt dan raken die duiven soms niet helemaal meer door de rui. Omdat Jos deze duiven nodig heeft als vliegduif voor het volgende seizoen vindt hij dit zeer nadelig, en dus doet hij het als volgt. De vroege jongen worden verduisterd tot pakweg 20 à 25 mei...de latere ronde van de vliegers tot half juni (deze gaan dan tot de laatste nationaal uit Gueret). De jonge duivers en duivinnen zitten apart in het voorste gedeelte van het hok op gewone zitplankjes, terwijl ze gedurende de week het achterste gedeelte van het hok waar zich de woonbakken bevinden niet kunnen betreden. Voor de inkorving komen ze dan samen in het achterste gedeelte, en we hoeven er beslist geen tekeningetje bij te maken dat het dan ‘boerenkermis’ is op het hok, waardoor de jongen super gemotiveerd de mand ingaan. Nu is het wel zo dat de beste jonge duiven deels na Argenton en deels na La Souterraine gestopt worden, en meteen naar het vlieghok verhuizen. Aldus zijn het op de laatste nationale vlucht van het jaar... Gueret (vroeger Vichy), dus grotendeels nog de twijfelaars, die op hun wedstrijd van de laatste kans, hun borst moeten nat maken. Bij de inkorving staat het hele hok in rep en roer... want nieuwe koppeltjes worden gevormd... De jongen die de mand in moeten worden hierdoor extra gemotiveerd...en de meest schuchtere piepers paren hier vaak voor de eerste maal, en dat ziet Jos graag. Het zijn niet zelden deze duifjes die op hun eerste liefde, voor echte ‘stunten’ kunnen zorgen. Denken we maar aan de 2e Nationaal Argenton 21.299 jonge duiven… en de 3e + 7e Nationaal Vichy 11.022 jonge duiven in 2005 met ‘Vichy I’ en ‘Vichy II’ (zie verder).
Toch nog even dit: bij het spenen krijgen de jongen een tricho-pil opgestoken ...en voor de aanvang van het vliegseizoen staat er nog een behandeling van een vijftal dagen tegen trichomonas gepland. Verder in de loop van het seizoen wordt er om de drie weken 2 dagen blind gekuurd tegen tricho. Behandeling tegen de kopziekten gebeurt alleen na raadpleging van, en op advies van de dierenarts. Doorgaans trainen de jonge duiven door de week dagelijks een 2-tal uur… en dan weet je dat de ‘conditie’ er is, en hoeft men zich als melker weinig zorgen te maken, aldus Jos.De ploeg oude vliegduiven

Deze bestaat jaarlijks bij de aanvang uit 36 weduwnaars + 30 duivinnen die dus in hoofdzaak de vluchten van 450-750Km (tot de nationale Souillac) op het programma krijgen. Na enkele weken is de duivinnenploeg meestal tot een 20-tal herleid, omdat de paarlustige dametjes of duivinnen die zich niet gedragen zoals wordt verlangd, er meteen worden uitgeselecteerd. Doordat de KBDB Antwerpen heeft beslist dat vanaf 2007 de jaarlingen niet meer mogen dubbelen bij de oude duiven, denkt Jos dat het aantal oude duiven op de provinciale vluchten drastisch zal teruglopen. Dat is dan ook de reden waarom hij minder oude duiven, en meer jaarlingen in de vliegploeg voor 2007 heeft opgenomen.
De vliegduiven worden jaarlijks steevast tussen Kerst en Nieuwjaar gekoppeld. Heel eenvoudig omdat de examens voor Lars dan achter de rug zijn, en hij gedurende het Kerstverlof een handje kan toesteken bij het koppelen (van deze 66 koppels vliegduiven), en ook een oogje in het zeil kan houden de eerste dagen na het koppelen. Want ten huize Jos Vercammen speelt men niet volgens de methode van het ‘totale weduwschap’, maar hebben alle duiven nog een aparte vaste partner, die dus thuisblijft wanneer zijn of haar wederhelft op reis is. De vliegduiven mogen een koppel jongen grootbrengen en worden dan gescheiden… en worden voor het seizoen geen 2e maal meer gekoppeld om nogmaals te broeden. Nooit meer zegt Jos… omdat de vliegduiven nu probleemloos de nationale Bourges van eind juli halen. Ze hebben nu op Bourges meestal 2 tot 3 pennen gestoten… daar waar ze er vroeger, toen Jos wel nog herkoppelde, reeds 4 pennen hadden gestoten… en dan weet je als liefhebber dat ‘het vet van de soep is’! Na het kweken van een koppel jongen gaan ze dus in principe meteen op weduwschap.
De weduwnaarsploeg zit verdeeld over 3 hokken...en de eerste weken van het seizoen worden de duivers ingemand zonder het tonen van de duivin. De ondervinding leerde dat de beste resultaten werden behaald met het ‘niet tonen’ van de duivin voor vertrek, zodus… Naar het einde van het seizoen toe wordt de duivin soms wel eens getoond, kwestie van wat extra motivatie... of een nieuwe ‘boost’ te creëren, zeg maar een ‘formepiek’. Bedoeling is het “heilig vuur” het ganse wedstrijdseizoen brandende te houden. Na thuiskomst blijven duivers en duivinnen een uur samen... Een scenario dat wordt aangehouden van mei tot begin augustus.

Aparte aanpak voor de duivinnen
Ook de duivinnen worden rond 25 december gekoppeld...en ook zij mogen 2 jongen groot brengen. Wanneer de jongen twee weken oud zijn verhuizen de duivinnen naar de volière waar ze een zuurstofkuur doormaken tot 1 april... De duivers moeten dan alleen instaan voor het grootbrengen van hun kroost.
Begin april worden de duivinnen voor de tweede maal gekoppeld… al twijfelt Jos hier vaak of hij het nu al dan niet bij één koppeling zou houden...zodat de opgebouwde conditie niet zou verdwijnen. Maar uit schrik dat de onderlinge paringsdrang niet meer zou in tomen zijn, werd er tot nu toe steeds een 2e maal gekoppeld. De duivinnen op weduwschap worden gespeeld van begin mei tot begin juli, en vliegen in principe wekelijks een zware halve fondvlucht (zeg maar 500 Km). Begin juli worden de duivinnen opnieuw samen gezet...en worden dan terug ingekorfd voor Argenton op jongen van 10 dagen...en haspelen dan verder nog de “nationaals” van het najaar af.
Ook de duivinnen krijgen in het begin van het seizoen geen duiver te zien voor vertrek op reis. Later op het seizoen mogen ze soms 1 uurtje stoeien met hun duiver alvorens de mand in te gaan. Maar Jos denkt dat dit allemaal niet zo’n grote rol speelt. De ondervinding heeft hem geleerd (en dit zowel bij duivers als duivinnen) dat de ‘conditie’ veel belangrijker is dan de ‘positie’ waarmee ze de mand ingaan.
Vroeger verbleven de duivinnen overdag in de volière voor de hokken en gingen alleen ’s nachts naar hun slaaphok. In 2005 werd dit scenario gewijzigd, en sindsdien verblijven de dametjes nu ook overdag in hun slaaphok...op schabjes met draadwerk voor. Ze komen alleen nog los voor een voeder- of trainingsbeurt...en eten en drinken gebeurt in de volière voor de hokken.


Het voedersysteem
Ook hier valt weinig spectaculairs te noteren. Ten huize Jos Vercammen maakt men wel in hoofdzaak gebruik van de ‘Plus-mengelingen’ van de firma Versele-Laga. In het begin van het seizoen (zeg maar op de snelheidsvluchten tot Noyon) wordt nagenoeg uitsluitend ‘Gerry Plus’ gevoederd. Eens de halve fond en fondvluchten op het programma, komt er meer ‘Super dieetmengeling’ bij, aangevuld met ‘Badische maïs’. Naar de inkorving toe komt daar ook nog ‘Superstar Plus’ bij (de vroegere ‘Super Weduwschap’ mengeling). De duiven krijgen 2 x per week ‘Zell Oxygen’ of ‘Neo Oxogen’(van Dr. Schwidde) op het voeder, dit de bij thuiskomst en de dag voor het inkorven, terwijl er dan regelmatig “Prangesuppe” in het drinkwater komt of al eens vliegvitamines. Op de dag van inkorven zelf, komt er steeds Belgasol (van Belgica De Weerd) in de drinkfontein, evenals bij thuiskomst van een vlucht. De jonge duiven krijgen grotendeels de ‘Junior Plus’ op het menu.
Tussen augustus en april wordt er op medisch vlak niets ondernomen… Eind april, dus net voor de start van het halve fondseizoen, wordt veearts Cottenie geconsulteerd. Doorgaans zijn de duiven tiptop in orde...maar mocht er toch iets haperen dan wordt het advies van de dierenarts opgevolgd en wordt er tegelijkertijd Sedochol(Herbots) gegeven. Bij de duiven die op de halve fond ingezet worden wordt er nooit “blind gekuurd”...bij de duiven die de kleine fond vliegen met 2 à 3 nachten mand durft Jos dit wel doen. Noem het eerder een onderhoudend “trichokuurtje” om de 3 à 4 weken. Andere medische ingrepen in de loop van het seizoen gebeuren uitsluitend op het advies van de dierenarts die tijdens het seizoen zeer regelmatig wordt geraadpleegd. En... jaarlijks worden de duiven ook ingeënt tegen paratyfus.

Hier is alleen plaats voor echte ‘supers
Bij de selectie als jonge duif is Jos doorgaans nog milt, maar eens als jaarse of oude duif is het presteren geblazen, want vanaf hier is er geen plaats meer voor ‘twijfelaars’. Liever een jonge duif de kans geven dan een oude ‘twijfelaar’, luidt het devies te Vremde. De selectie is er ‘beenhard’, maar is dit niet juist het kenmerk bij uitstek, en de grote sterkte van de ‘tophokken’? Laten we even enkele topprestaties uit 2006 van nabij bekijken:

Toury (382 Km)
Lokaal 519 jaarse 3, 4, 19, 23, 32, 38, 43, 48, 57,... (15/18)
Limoges Oude (638 Km)
Lokaal St.Job 216 oude 10, 16, 53, 75 (4/5)
Le Mans (471 Km)
Lokaal St.Job 455 duiven 2,3,4,5,11,13,20,23,29,36…
Limoges Yearlings (638 Km)
Lokaal S.;Job 403 jaarse 6, 8, 16, 21,... (9/12)
Orleans (408 Km)
Lokaal St.Job 1,016 jonge 6, 15, 16, 25, 26, 27, 31,... (45/68)
Salbris (454 Km)
Lokaal St.Job 428 duiven 2,3,4,17,28,30,32…
Provinciaal 1.674 duiven 5,6,8,37,61,63,69,71…
Dourdan (366 Km)
Z-Antw. Verb. 922 duiven 1,8,12,13,36,43,69,87,96… (15/18)
Bourges (479 Km)
Lokaal St.Job 560 duiven 2,20,21,28,32,36,46…
Zonaal 5.442 duiven 10…
Nationaal 11252 duiven 21…
Dourdan (366 Km)
Z-Antw.Verb. 1.032 duiven 2,13,14,18,22,41... (14/19)
Quiévrain
Pallieterverb. 547 duiven 2,5,6,7,9,19,20,21,27,29,30,32,34,35,37,38,43,44,45…
La Souterraine (593 Km)
Lokaal St.Job 616 jonge 3,5,10,11,23,25,27,33,34,35,36,37,43,44,49,52,57…
Nationaal 13965 jonge 23,85… enz.
Lokaal St.Job 79 oude 3,5…
Provinciaal 480 oude 11,19
Nationaal 3.607 oude 43… enz.
Noyon (208 Km)
Pallieterverb. 825 duiven 2,9,12,14,24,25,31,33,34,38,45,46…
Melun (310 Km)
Union Antwerp 1.488 duiven 3,8,10,11,15,32,33,39,60,62,63,69,77,91… (37/55)
Gueret (586 Km)
Lokaal St.Job 518 jonge 2,5,7,16,24,27,29,30,31,37,39…
Provinciaal 1.724 jonge 2,11,26,51…
Nationaal 10523 jonge 44…
Lokaal St.Job 55 oude 2,3…
Provinciaal 319 oude 3,5…
Nationaal 2.590 oude 9,33…

We spraken er zonet reeds over. Op de vlieghokken en het kweekhok bij Jos & Lars Vercammen is enkel en alleen plaats voor echte superduiven, echte ‘cracks’ in de ware zin van het woord. Laten we er even enkele aan u voorstellen zodat u zich een beeld kan vormen over de prestatiebekwaamheid en de enorme kweekwaarde van de moderne Vercammenduif:
B01-6387351 “Deco” (duiver-superkweker)

Zoon van: de “Iron Lady”
Vader van “Porto”: 4th national Ace-pigeon middle distance K.B.D.B. 2004
“Diva”: 16° semi-national Vierzon(476km) 3,227 p.,… -“306/06” : 5° Le Mans(471km) 455 p.,
- 27° Gueret(586km) 518 p.,…
“Gina” : excellent breeding hen
“Lars’ Favourite”, “245/03”, “075/06”, “387/05”, “388/05”, “092/05”,…
Grootvader van “Athena” : 3rd national Ace-pigeon middle distance A.R. 2004,
46° national Argenton(555km) 23,078 p.,…
“Zaki” : 31° national Vichy(566km) 11,022 p.,…
“Frutos” : 11° provincial Gueret(586km) 1,724 p.,…
“138/06” : 3° Marne(296km) 1,264 p.,… -“275/06” : 85° La Souterraine(593km) 13,965 p.,…


B03-6287006 “Porto” duiver
(zoon van DECO x MARISKA)

4th National Ace-pigeon middle distance K.B.D.B.
1st National Ace-pigeon AR semi-long distance
3rd National Ace-pigeon BDS semi-long distance

Zijn topprestaties :
Toury(382km) 2° 1,233 p.
Dourdan(366km) 2° 712 p.
Dourdan(357km) 3° 627 p.
National z. Bourges(479km) 7° 5,708 p.
Dourdan(366km) 4° 1,475 p.
Toury(382km) 4° 975 p.
National Bourges(479km) 21° 14,207 p.
Dourdan(366km) 8° 3,075 p.
Toury(382km) 5° 807 p.
Dourdan(366km) 3° 502 p.
Provincial Bourges(479km) 7° 1,904 p.
Dourdan(366km) 6° 1,554 p.
Toury(382km) 17° 1,782 p.
Bourges(479km) 3° 367 p.

PORTO is vader van:
• B05-6234152 3° Toury(382km) 519 p.
• B05-6234258 Won in 2006 7 prizes on 7 semi-long distance races
• B06-6270116, B06-6270117, B06-6270072, B05-6234153,...

PORTO is broer van :
• “Diva”(B05-6234001) 16° semi-national Vierzon(476km) 3,227 p.,….
• B06-6270306 5° Le Mans (471km) 455 p. - 27° Gueret(586km) 518 p.
• “Gina”(B03-6287244)
• B03-6287245, B05-6234002, B05-6234092, B05-6234387, B05-6234388,…

Hij is a half-broer van :
• “Tibo”(B04-6058030) 1° fastest Toury(382km) 11.313 p.,
Toury 2,125 p.,
Toury 1,198 p.,
Toury 1,161 p.,
Toury 731 p.,…
• “Bart”(B04-6058123) 6° Melun(310km) 2,230 p.,…
• "Lars' favourite"(B04-6058049)

B03-6287052 “Bosko” duiver (zoon van DECO x MARISKA)

National Ace-pigeon middle distance B.D.S. 2004
BOSKO won :
National z. Bourges(479km) 6° 5,708 p.
Semi-national Chateauroux(526km) 9° 4,395 p.
Semi-national Vierzon(475km) 34° 14,073 p.
Tours(505km) 2° 231 p.
Bourges(479km) 2° 367 p.
Vierzon(475km) 4° 642 p.
Provincial Tours(505km) 9° 1,652 p.
Provincial Chateauroux(526km) 6° 690 p.
Provincial Vierzon(475km) 14° 2,795 p.
National Bourges(479km) 20° 14.207 p.
Melun(310km) 7° 573 p.
Provincial Vierzon(475km) 51° 3.240 p.
Provincial Bourges(479km) 6° 1.904 p.
Vierzon(475km) 8° 206 p.
Vierzon(475km) 13° 617 p.

BOSKO is vader van :
• "Frutos"(B06-6270290) : 11° Provincial Gueret(586km) 1,724 p.,...
• B04-6058168, B05-6234248,…

Hij is a broer van :
• B04-6058327 : 2° Nanjing One Loft Race China 920 p.
• “Joke”(B05-6234004) : 9° Bourges(479km) 796 p.,
13° Noyon(208km) 1,713 p.,
76° national z. Bourges 13,050 p.,
44° provincial Bourges 4,364 p.,...
• B03-6287053 : 6° Argenton(555km),
15° Dourdan(357km) 823 p., - 7° Dourdan 1,152 p.,...
• B04-6058059, B04-6058058

B01-6387350 “Barco” duiver (Zoon “PINK PANTER” x “VANESSA”

BARCO is vader van :
• “Bosko”(B03-6287052) (zie hoger)
• B04-6058327 : 2° Nanjing One Loft Race China 920 p.,…
• “Joke”(B05-6234004) : 9° Bourges(479km) 796 p.,
13° Noyon(208km) 1,713 p.,
76° national z. Bourges 13,050 p.,
44° provincial Bourges 4,364 p.,…
• "Kirby"(B06-6270317) : 10° La Souterraine(593km) 616 p.,
13° Le Mans(471km) 455 p.,
17° Salbris(454km) 428 p.,
21° Melun(310km) 1,654 p.,...
• B03-6287053 : 6° Argenton(555km),
15° Dourdan (357km) 823 p.,…
• B04-6058059, B04-6058058, B06-6270097, B06-6270098,...

BARCO is grootvader van :
• Beauty”(B05-6234009) : 2° national Argenton(555km) 21,299 p.,
2° fastest Argenton 30,045 p.,…
• B06-6270183 : 3° Salbris(454km) 428 p.,
6° Provincial Salbris 1,674 p.,
3° Le Mans(471km) 455 p. ,
15° Provincial Le Mans 1,819 p.,...
• "Frutos"(B06-6270290) : 11° Provincial Gueret(586km) 1,724 p.,...
• B04-6058218 : 6° La Souterraine(593km) 589 p.,…

Hij is broer van :
• “Melissa”(B01-6387199) : 9x 1°,
provincial Chateauroux (528km) 2,745 p.,
2° semi-national Chatearoux 8,360 p.,…
• B03-6287080 : 2° Melun (310km) 1,761 p.,…
• B03-6287311 : 5° Dourdan (366km) 674 p.,
7° Dourdan 1,152 p. ,…


B01-6387174 “Beckham”
duiver (uit KLEINZOON YASMINE x LUCY)


BECKHAM won
:

Provincial Argenton(555km) 2.166 p. ( fastest 3.973 p.)
Argenton(555km) 462 p.
Argenton(555km) 440 p.
Limoges(640km) 12° 301 p.
Noyon(208km) 16° 713 p.

BECKHAM is vader van:
• “Beauty”(B05-6234009) : 2° national Argenton(555km) 21.299 p.,
2° fastest Argenton 30.045 p.,…
• B05-6234010 : 11° Noyon(208km) 1.713 p.,…
• B04-6058170 : 11° Dourdan(366km) 617 p.,…

Hij is half-broer van :
• “Akin”(B04-6058079) : 22° national z. Bourges(479km) 4.938 p.,…
• “Judy”(B04-6058078) : 12° provincial Chateauroux(526km) 4.249 p.,…
• “Cora”(B04-6058023) : 3° Bourges (479km) 1.065 p.,…
• “Serhat”(B03-6287146) : 5° Dourdan(357km) 369 p.,…
• B02-6058141 : 3° Melun(310km) 779 p.,…
• B03-6287147 : 4° Marne(296km) 219 p.,…


B05-6234009 “Beauty” duivin (dochter van BECKHAM x Nestzus BOSKO)


Ze won
:

9 prizes / 9 races and 6x 1/20
National Argenton(555km) 2° 21,299 p.
(2° fastest 30,045 p.)
National z. Argenton(555km) 2° 8,180 p.
Provincial Argenton(555km) 2° 2,934 p.
Argenton(555km) 1° 522 p.
Orleans(408km) 9° 1,132 p.

Eigen nestzus van:
• B05-6234010 : 11° Noyon(208km) 1,713 p.,…


B05-6234216 “Vichy I” duivin (dochter van CLEARWATER x DOCHTER KLEINE PANTER)


National z. Vichy(566km) 4,298 p.
National Vichy(566km) 3° 11,022 p.
National Bourges(479km) 57° 12,898 p.
S.-national La Souterraine(593km) 43° 5,621 p.
National Bourges(479km) 182° 11.252 p.
Bourges(479km) 3° 337 p.
La Souterraine(593km) 3° 183 p.


B05-6234202 “Vichy II”
(dochter van OLLI x HOPE)


National z. Vichy(566km) 2° 4,298 p.
National Vichy(566km) 7° 11,022 p.
Provincial Gueret(583km) 5° 319 p.
National Gueret(586km) 33° 2,633 p.

Reeds moeder van “255/06”
Zoals je ziet sportvrienden is dit een echte familie ‘superduiven’, zoals we dit hogerop reeds beschreven. Duiven die nagenoeg alles hebben gewonnen wat er te winnen was, en die de naam ‘Hok Jos Vercammen’ wereldfaam hebben bezorgd. Men zou de jarenlange topprestaties van deze ‘superkolonie’, kort en bondig kunnen samenvatten met de slogan: Alles bereikt in de duivensport! Toch ontbreekt er nog 1 parel op hun rijk gevulde kroon, want de mannen uit Vremde blijven nog jagen achter hun eerste nationale palm...
Misschien moeten we ook hier stellen: geduld wordt vroeg of laat altijd beloond. Wie jaarlijks topprijzen en topprestaties blijft neerzetten op de ‘nationale vluchten’ zoals het Hok Jos & Lars Vercammen dit doet, moet vroeg of laat eens de klokken horen luiden… voor nationaal gewin. Misschien een volgend hoogtepunt in de carrière van de ‘Keizer van Fondclub Antwerpen’ om naar uit te zien…

Most important championships Belgium and Antwerp of the last years
3 x 1st General Champion ‘Fondclub Antwerpen’ 2004 + 2005 + 2006
2nd National Champion KBDB Old Birds (till 600 Km)
2nd National Champion KBDB Yearlings (till 600 km)
3rd National Champion KBDB Old Birds (till 600 Km)
3rd National Champion KBDB Yearlings
1st General Champion KBDB Antwerp ‘Middle Distance’
2 x 1st Genaral Champion Union Antwerpen ‘Middle Distance’ Yearlings
1st General Champion Union Antwerpen ‘Semi Long Distance’ Old Birds
7 x 1st King (general Champion) South Antwerp
1 x Emperor South Antwerp (5 x in row ‘General Champion’)
3 x 2nd King (general Champion) Union Antwerpen
4th National Ace Pigeon KBDB 2004 ‘Middle Distance (with PORTO B03-6287006)
4th + 5th National Ace Pigeon KBDB ‘Middle Distance’ ....