Search

Vandewalle Vincent, "1° Provinciaal Angoulème in West-Vlaanderen"De tweejaarse 3050820/05 van Vincent Vandewalle uit Helkijn 


Voor deze (inter)provinciale wedstrijd werden 2009 oude duiven ingetekend en daarvan toonde de “820/05” van Vincent Vandewalle uit Helkijn zich de sterkste op een bijzonder harde vlucht. Helkijn is gelegen in het uiterste zuiden van de provincie West-Vlaanderen en leunt dicht aan bij Henegouwen en de Franse grens. Door tegenzittende wind met af en toe buien werd het een echt “slopingswerk” voor de duiven. In zoverre zelfs dat de wedstrijd in nagenoeg alle burelen niet kon afgesloten worden op de lossingsdag. De “820/05” van Vincent arriveerde thuis na 10u 28 min. vliegen en werkte aldus de voor hem 625 km lange afstand af aan een gemiddelde minuutsnelheid van 994,80 m..
Hij ging als 1e ingetekende in de korf….. zijn baas had er dus duidelijk vertrouwen in.

Als voorbereiding ging deze tweejaarse doffer ondermeer mee als portduif op Ablis, won dan op zijn volgende wedstrijd de 126e uit Chateauroux tegen 420 duiven, om uiteindelijk op de bikkelharde Angoulème te zorgen voor de provinciale zege.
Vincent teelde deze duiver uit de “Montauban” 3231309/98 (een laat jong) met de 3022989/03 , een duivin van de soort E. Cardoen.
Voor deze nu 70-jarige liefhebber , die 35 jaar geleden startte in de duivensport met vooral duiven van buur Oswald Vryghem, is deze provinciale zege een prachtige kroon op het werk. Vooral de fond- en grote fondvluchten dragen bij hem de voorkeur…alhoewel hij met zijn 18 oude en 17 jaarse veelal wat moet wikken en wegen om aan zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen deelnemen. Zoon Dirk steekt een helpende hand bij voor het inkorven, de aankomst der duiven en het binnendragen van de klok.

Tot zover een beeld over de provinciale winnaar op de jaarlijkse klassieker in West-Vlaanderen uit Angoulème . Alvast onze felicitaties.