Search

Van Renterghem-Deblicquy, BE kampioen Kleine halve fond RFCB.Triomf van 't amateurisme in de meest nobele betekenis van 't woord


Van Renterghem-Deblicquy de Pipaix (BE)


« Het leven van een duivenmelker »
We mogen de termen “amateurisme”, onvermogen en benadering niet met elkaar verwarren. Hier moeten we het woord in de meest positieve zin beschouwen, hetgeen inhoudt dat de duivenmelkerij een prachtige hobby is. Wanneer ze wordt beoefend zoals hier in Pipaix, in familiekring en uit pure liefhebberij, is het een ware nobele sport die volledig tot haar recht komt en op die manier de best denkbare reclame vormt voor deze sporttak. Hier is de duivenmelkerij inderdaad tot een ware levenskunst verheven, een genot dat gedeeld wordt in familiale kring, op dezelfde wijze waarop men een lekkere maaltijd deelt. Vanuit dit oogpunt is het succes van deze overwinning op het hoogste niveau van onze nationale duivenmelkerij nog mooier en nog meer terecht, temeer daar het de ware liefhebbers van de duivensport beloont. Wij willen de “meer professionele” kolonies absoluut niet stigmatiseren, we vinden bij hen immers zeker en vast deze zelfde voorliefde voor de duif, maar het valt niet te ontkennen dat dit geschiedt vanuit een andere invalshoek, hetgeen een ander soort bewondering oogst. Desalniettemin kunnen deze twee manieren van werken tot hetzelfde succes leiden en het is dan ook op het allerhoogste niveau dat de tandem van Pipaix ons de mogelijkheid verschaft zulk een vaststelling te doen.

Bernard is de leider van de kolonie. Hij beoefent al meer dan dertig jaar de duivensport. Als zoon van landbouwers heeft hij deze voorliefde voor de dieren en deze bewondering voor de natuur geërfd. Zijn vader hield dus duiven, hij speelde ook, maar de resultaten bleven uit. Bernard was zelfs bijna de mening toegedaan dat deze vogels boerderijduiven waren, niet in staat om ook maar de geringste prijs binnen te halen. Het was zijn oudste broer, Jean-Pol, die de noodzakelijke impuls gaf voor de ware passie, bestaande uit het fokken van vogels om, op een vriendschappelijke wijze en uit pure competitiegeest, de naburige en bevriende duivenmelkers te verslaan. Een basis werd dus verworven bij de “tegenstanders” van toen zoals Brismée of Bruneau. In de jaren ’90, tengevolge van het signalement van een duif Coudou, werd voorzichtig begonnen met het deelnemen aan verdere competities en dit met een zeker succes.
Alles liep van een leien dakje, totdat de grote broer, Jean-Pol, plotseling overleed aan de gevolgen van een ziekte in 2004. Het is op dit moment dat de familie zich verenigt rond Bernard om hem te helpen verder te gaan op de ingeslagen weg, om hem te steunen in een activiteit die hem toen zinloos leek. Vanaf dat moment neemt de gehele familie deel aan de competities. Van bovenaf moet de broer wel trots terugblikken op het verrichte werk, dat zonder twijfel mogelijk is gemaakt door de geest van eerbetoon aan zijn broer die Bernard drijft.

Laten we even kennis maken
Zoals we daarnet zagen, is Bernard, 48 jaar, de leider van de kolonie. Een leider die nergens zou staan zonder de steun van zijn ‘stam’. De meest toegewijde hulp komt van een 12-jarige jongen, Mathias Deblicquy, zoon van zijn zus en die dus het tweede deel vormt van de naam die de tandem draagt. De zoon van een andere zus, Thomas Delitte, wordt op zijn beurt beschouwd als de leider van het constateren, hij is het die Bernard vervangt als deze belet wordt door zijn professionele activiteiten de zaterdagmorgen. Zijn moeder, Jeanne, en haar twee zussen en haar oudste broer staan eveneens paraat tijdens de aankomsten de zaterdag. Ze hebben geen enorme afstanden af te leggen om elkaar te ontmoeten, vermits de hele familie woont rond de oude gebouwen van de boerderij. Dit alles vormt een waar “Van Renterghem dorp” in de schoot van het vredige dorpje Pipaix!

Iedereen heeft zijn eigen, duidelijk omlijnde taken en zo zal er een soort "samenvloeien" onstaan bij het begin van de competitie. Zo heeft de moeder van Bernard een hok van jongen onder haar hoede, net zoals Mathias de zijne voor zijn rekening zal nemen. Op die manier zal het luchtruim boven de woning verdeeld zijn volgens een duidelijk ritueel.
Bernard zal de dag van de vlucht aanvatten met de weduwnaars en de zorgen voor deze laatste op zich nemen alvorens naar zijn werk te gaan tot 17 uur. Zijn moeder zal profiteren van het grootste deel van de dag, zo zal zij het gevaarlijkste deel – wat betreft de mogelijke verliezen – van de dag voor haar rekening nemen. Mathias zal het overnemen tijdens de vlucht in de namiddag, samen met de benodigde zorgen. Eenmaal terug van het werk, zal Bernard zich enkel nog moeten bezighouden met zijn weduwnaars en andere hokken van jongen. Geen tijd om zich te vervelen in Pipaix!
Volgens ons kan men de basisprincipes van onze hobby niet beter leren! Wat Bernard aan enthousiasme toevoegt aan de familiale competitie is de essentie van de duivenmelkerij en uit deze manier van werken zouden de personen die zich buigen over het dalen van het aantal duivenmelkers heel wat ideeën kunnen putten. Hieruit zijn zeker lessen te trekken, zoveel is zeker.

Een « speciale » manier om te spelen
In de nabije toekomst zal Bernard beschikken over zijn eerste kweekhok! Hij bezit vandaag immers geen enkele uitgesproken duif om mee te fokken. Toch zijn alle weduwnaars gekoppeld op Sainte Catherine. De weduwnaars verwezenlijken dus het kweekprogramma van de winter en zorgen zo voor een vernieuwing van de getalsterkte. Verscheidene eieren worden genomen van de beste koppels en doorgegeven aan de kwekers die in de gangen van het duivenhok verblijven. Deze ploeg van kwekers zijn samengesteld uit elementen die niet goed genoeg zijn bevonden voor de competitie of te oud om er nog aan deel te nemen. De eerstgenoemde zullen na het kweekseizoen worden geëlimineerd, terwijl de laatstgenoemde zullen worden gereïntegreerd in het duivenhok. Met welk doel? Simpelweg om niet gedood te worden, daar men hier – naast de passie voor het duivenmelken – deze liefde koestert voor het dier. De glories van weleer van de kolonie verblijven dus bij de weduwnaars, nemen deel aan de dagelijkse vluchten, maar zien de reismand niet langer.

Zoals hoger gezien, zijn de taken verdeeld wat betreft de jonge generatie, maar wat betreft de opvolging van de weduwnaars is het Bernard die in actie treedt.
De dagelijkse poetsbeurt staat op het programma, aangevuld door een complete poetsbeurt van de installaties ’s vrijdagavonds tijdens het seizoen. Vermits Bernard zich de laatste jaren geconcentreerd heeft op de halve fond, worden de duiventillen leeggemaakt tijdens het inmanden. De wijfjes worden dan teruggeplaatst in hun duiventil en de “renteniers” naar de hokken in de gang geleid. Alles moet fleurig en vrolijk zijn bij het onthaal van de vogels die terugkeren van de wedstrijd, zelfs als deze operatie soms een deel van de nacht in beslag neemt omwille van een laattijdige terugkeer! Men verwelkomt geen kampioenen zonder bepaalde geplogenheden hier in Pipaix!

Wat betreft de verzorging van de kolonie wordt er niets speciaals gedaan dat niet gebeurt in duizenden andere kolonies. De gewoonlijke vaccins tegen paratyphose et paramyxovirose en difterie. Remedies om de trichomoniase op de eieren te stabiliseren met een herhaling elke twee weken in het seizoen. De dierenarts zal worden geconsulteerd als er zich een probleem stelt, maar er is totnogtoe niets ernstigs gebeurd. Het tonen van de wijfjes voor het vertrek van de partner is uiteraard eveneens in gebruik.

Op weg naar de titel van Belgisch kampioen
In wat voorafging van deze overwinning moeten we in feite terugkeren tot het jaar 2003. Het is in deze periode dat Bernard, na het gelezen te hebben, contact opneemt met André Roodhooft van wie hij de eenvoud apprecieert waarmee hij methodes uitlegt in “la petite revue verte”, Pigeon Rit, maar ook de buitengewone prestaties in de krachtige provincie Antwerpen. Contacten worden gelegd en een volledige verzameling eieren van yearlings worden in Pulderbos verworven voor het seizoen. Deze yearlings zullen samen worden gekoppeld, terwijl ze dus in het pure Antwerpse bloed blijven. Vraag nu niet aan Bernard in functie van welk karakter of regel deze koppeling werd gerealiseerd. Naar eigen aanvoelen en op blind geluk! Acht doffers werden bij acht wijfjes geplaatst en daar ontstonden vonken: de geboorte van een koppel wonderbaarlijke kweekduiven! Zo moet men weten dat de titel van kampioen van België de erfenis is van twee broers van een verschillend nest die, voor Bernard, superieure producten zijn aan alles dat zich in zijn kolonie bevindt! Het is eenvoudig, hij geeft toe dat deze Roodhooft vogels buitengewoon zijn en deze vaststelling beperkt zich geenszins tot een koppel, maar betreft het geheel van de verworven producten. Laten we de palmares van deze twee kampioenen eens nader bekijken…

01/07 Toury 417 oude: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 20,, 31, 36, 37, 50, 59, 73, 74, 77, 84, 91, 107, 128 van 24 deelnemers.
654 yearlings: 2, 3, 4, 8, 21, 24, 80 van 8 deelnemers.
08/07 Pithiviers 331 oude: 16, 38, 54, 60, 72, 89, 90, 110 van 23 deelnemers.
447 yearlings: 30, 97, 140.
15/07 Toury 207 oude: 1, 3, 5, 7, 13, 15, 32, 43 van 10 deelnemers.
249 yearlings: 1, 4, 8, 12, 43, 60 van 6 deelnemers.
22/07 Pithiviers 99 oude: 5, 6, 10, 17, 24, 33 van 16 deelnemers.
85 yearlings: 2, 3, 13, 19, 26 van 6 deelnemers.

9107393/04 "Mathias"
2005
Chantilly: 2/283.
Toury: 9/750.
Pithiviers: 4/336.
Orléans: 10/505.
Toury: 6/315.
Pithiviers: 1/214.
Bourges: 1/672.

2006
Bouillon: 1/464.
Ecouen: 1/297.
Creil: 7/175.
Pithiviers: 1/353.
Toury: 1/330.
Toury: 1/250.
Pithiviers: 1/190.
Toury: 2/417.
Pithiviers: 60/331.
Toury: 1/207.

9170320/04 "Thomas"
2005
Chantilly: 3/283.
Toury: 5/750.
Pithiviers: 2/336.
Orléans: 20/505.
Toury: 82/315.
Pithiviers: 3/214.

2006

Bouillon: 42/389.
Ecouen: 3/297.
Creil: 3/175.
Pithiviers: 3/353.
Toury: 3/330.
Toury: 2/250.
Pithiviers: 2/190.
Toury: 3/417.
Toury: 3/207.

Twee belangrijke opmerkingen zijn het vermelden waard. Eerst en vooral dat voor het behalen van de titel van Belgisch kampioen de in rekening genomen prestaties werden gerealiseerd in vijf opeenvolgende weken met 4 overwinningen en één tweede plaats voor de “Mathias” en 2 tweede plaatsen et 3 derde plaatsen voor de “Thomas”. Telkens weer was het een duif van het duiventil Van Renterghem die de plaats innam tussen de twee kampioenen, dit wil zeggen de overheersing van de kolonie op Terres Leuzoises!

Een tweede ongelooflijke vaststelling betreft de overwinningen van de “Mathias” die dus vier overwinningen op rij behaalt, maar met een ongelooflijke voorsprong, respectievelijk 10 – 8 – 5 – 10 minuten… op zijn makkers van de duiventil. En Bernard bevestigt ons dat een broer – één jaar oud – van zijn 2 vedetten nog betere prestaties weet neer te zetten wat betreft de snelheid!
Laten we eens een blik werpen op de prestaties van 2006, ze zijn veelbelovend!

28/05 Creil 175 vieu1, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 37, 43, 47, 49, 57, 60, 73, 86 de 32 engagés.
245 yearlings: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 44, 99 de 11 engagés.
03/06 Pithiviers 335 vieu1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 27, 50, 73, 86 de 23 engagés.
258 yearlings: 1, 2, 3, 7, 16, 27 de 8 engagés.
04/06 Nanteuil 187 vieu1, 2, 3, 4, 6, 15, 28, 33, 39 de 11 engagés.
10/06 Toury 330 vieu1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 33, 47, 56, 58, 61, 67, 68, 86, 89, 90, 103 de 31 engagés.
390 yearlings: 1, 2, 3, 4, 14, 23, 82 de 11 engagés.
17/06 Toury 250 vieu1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 24, 27, 28, 33, 38, 44, 47, 74, 77, 83 de 31 engagés.
348 yearlings: 1, 2, 3, 6, 7, 28, 39, 59 de 11 engagés.
24/06 Pithiviers 190 vieu1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 29, 33, 34, 47, 54, 62, 63 de 27 engagés.
274 yearlings: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 26, 49 de 9 engagés.
01/07 Toury 417 vieu1, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 20,, 31, 36, 37, 50, 59, 73, 74, 77, 84, 91, 107, 128 de 24 engagés.
654 yearlings: 2, 3, 4, 8, 21, 24, 80 de 8 engagés.
08/07 Pithiviers 331 vieu16, 38, 54, 60, 72, 89, 90, 110 de 23 engagés.
447 yearlings: 30, 97, 140.
15/07 Toury 207 vieu1, 3, 5, 7, 13, 15, 32, 43 de 10 engagés.
249 yearlings: 1, 4, 8, 12, 43, 60 de 6 engagés.
22/07 Pithiviers 99 vieu5, 6, 10, 17, 24, 33 de 16 engagés.
85 yearlings: 2, 3, 13, 19, 26 de 6 engagés.

« Mathias » en « Thomas » zijn ware kampioenen. Dit is bovenal een geweldig eerbetoon van een oom aan zijn twee neven, vermits hij erop stond dat zijn vedetten van de duiventil dezelfde naam droegen als zijn partners in de duivensport.
Een wonderbaarlijk verhaal in de duivensport. Tevens ook een prachtig familierelaas. Het behalen van de overwinning op de halve fond door een kolonie die het amateurisme in de meest pure en nobele zin van het woord beoefent kan dan ook beschouwd als een hoopvolle belofte voor de toekomst. De hoop dat de duivensport nog mag rekenen op andere geweldige ambassadeurs van dezelfde slag als Bernard Van Renterghem om deze magische hobby te doen voortleven. De hoop ook voor duizenden « kleine » amateurs die dit voorbeeldig parcours van een eenvoudig man, afkomstig uit een eenvoudig milieu. Een man die eenvoudige waarden uitdraagt, die de meest performante motor vormen waarvan een familie kan genieten. Hier in Pipaix gaat men niet trachten een onfeilbare methode aan te reiken die zal leiden naar het succes. Geen magische formules om deze of gene koppeling uit te leggen. Maar een eerlijke en oprechte taal, waarachtig en appelerend aan woorden zoals werk, taakverdeling en een dosis geluk.
Ervoor zorgen dat er zo’n frisse wind door de duivensport verdient op zich al een nationale titel. Een dikke proficiat voor jullie allen !