Search

Oost-Vlaamse Jeugdclub huldigde zijn kampioenen uit 2018

Op zondag 17 februari stond de jaarlijkse kampioenendag van de Oost-Vlaamse Jeugdclub op de agenda in Salons Mantovani te Oudenaarde. De dag voor en door de jeugd, waarop hun kampioenen in de bloemetjes worden gezet.


Voorzitter Lorenzo De Pauw tijdens zijn verwelkoming

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een bekend spreekwoord, en de nagel op de kop. Al kampt onze duivensport op dat vlak met zijn imago. Te weinig jongeren vinden nog de weg naar de duivensport. Mede door de moeilijkheidsgraat om zich als jongere en beginner meteen te moeten meten met de allergrootsten in onze sport en tal van gevestigde waarden. Een moeilijke opdracht… te moeilijk voor velen, waardoor ze vaak al even snel terug afhaken. Dat is allerminst de bedoeling. Vandaar de nood aan enige opvang voor deze categorie aan duivensporters. Daarvoor zijn ‘jeugdclubs’ een springplank en ideaal hulpmiddel.  

De Oost-Vlaamse Jeugdclub werd in 1982 boven de doopvont gehouden, waardoor dit feestgebeuren – de vroegere Propaganda-dag voor de jeugd - aan zijn 38e editie toe was. De jeugdclub werd opgericht met als doel jeugdige duivenliefhebbers (destijds voor -25 jarigen en starters) te ondersteunen en hen voeling te geven met het reilen en zeilen binnen de hedendaagse duivensport. De jaarlijkse kampioenendag voor de Oost-Vlaamse Jeugd werd het uithangbord, waarop jeugdige duivensporters konden verbroederen met sport- en leeftijdsgenoten, alsook met oudere ervaren liefhebbers onder de vorm van het ‘peterkampioenschap’. Tevens de dag waarop de laureaten van hun eigen jeugdclubkampioenschap in de bloemetjes werden gezet.

Om en bij de 200 aanwezigen zorgden alweer voor een talrijke opkomst. Het was een fiere voorzitter Lorenzo De Pauw die zijn verwelkoming uitsprak, waarin ook een stuk bezorgdheid en bekommernis omtrent  onze moderne duivensport en haar toekomst stak… en waarin hij ook enkele voorstellen ter ondersteuning van de jeugdige liefhebbers op provinciaal en nationaal vlak lanceerde richting nationaal voorzitter Frans Hermans. Als slot van zijn openingsrede bracht hij nog hulde aan het overleden bestuurslid Theo Vlerick (Adegem), de man die in 1982 mee aan de wieg stond van de oprichting van de O-Vl Jeugdclub… en gedurende al die jaren één der drijvende krachten was achter deze organisatie, waarvoor Theo zich al die jaren tomeloos en belangeloos heeft ingezet. Theo Vlerick kreeg als dank een dik applaus als aandenken.  

Na de openingsrede van de voorzitter, werd eerst het feestmenu afgewerkt, waarna de tijd was aangebroken om over te gaan tot de huldiging van de kampioenen.
De leden van de jeugdclub kwamen eerst aan de beurt. De beste manier om hen een passend eerbetoon te bezorgen voor een ganse feestzaal. Voor de kampioenen waren er naast bloemen, tal van naturaprijzen en zakken duivenvoer, afkomstig van gulle sponsoren en de KBDB. Ook de laureaten van het ‘peterkampioenschap’ werden gehuldigd (snelheid, halve fond en fond), een kampioenschap  onder de gevestigde waarden uit de Oost-Vlaamse duivensport, waarbij zij worden gekoppeld aan een lid van de Oost-Vlaamse Jeugdclub, met de bedoeling dat hij zijn ‘petekind’ bijstaat met woord en daad in de beoefening van zijn geliefkoosde duivensport. Als afsluiter werden de winnaars van de prijskamptentoonstelling onder de leden van de jeugdclub gehuldigd.

De kampioenendag van de Oost-Vlaamse Jeugd en Beginnelingen werd opnieuw een succes, mede dankzij de inzet van het voltallige bestuur. Waarvoor een dikke proficiat en opperste appreciatie.  Het relaas van deze namiddag, met de huldiging van de vele laureaten kan u in onderstaande fotoreportage terugvinden.

Bekijk hier nog eens de eindstand van de kampioenschappen 2018

Kampioenschap 8-12 jaar


Algemeen kampioen: Alyssa Van Ceunenbroeck


de kampioenen 8-12 jaar op de snelheid


de kampioenen 8-12 jaar op de halve fond


de kampioenen 8-12 jaar op de fond


de winnares bij 8-12 jarigen bij de asduiven: Alyssa Van Ceunenbroeck

Kampioenschap 13-18 jaar


Algemeen kampioen: Florine Van Kerschaver


de kampioenen 13-18 jaar op de snelheid


de kampioenen 13-18 jaar op de halve fond


de kampioenen 13-18 jaar op de fond


de asduifwinnaars bij de 13-18-jarigen

Kampioenschap 19-24 jaar


Algemeen kampioen: Jelle Van Sterthem


de kampioenen 19-24 jaar op de snelheid


de kampioenen 19-24 jaar op de halve fond


de kampioenen 19-24 jaar op de fond


de asduifwinnaars bij de 19-24-jarigen

Kampioenschap 25-30 jaar


Algemeen kampioen: Michael Otte


de kampioenen 25-30 jaar op zowel de snelheid - halve fond als fond


winnaar van de asduiven bij 25-30 jarigen: Michael Otte

Algemene Kampioenen en Nationale kampioenen 2018


de 4 x 1. Algemene kampioenen uit 2018 van de Oost-Vlaamse Jeugdclub samen op de foto met sponsor Joël Anno


De geklasseerden uit Oost-Vlaanderen in de Nationale kampioenschappen Jeugd KBDB

Peterkampioenschap 2018


de laureaten van het Peterkampioenschap Snelheid 2018, met als winnaar Mario Vivey (tweede van rechts)


de laureaten van het Peterkampioenschap Halve Fond 2018, met als winnaar Gevaert-Lannoo (gehurkt midden)


de laureaten van het Peterkampioenschap Fond 2018, met als winnaar Freddy & Jacques Vandenheede


de 1. Nationaal winnaars en Nationale kampioenen KBDB onder de 'Peters'

Winnaars prijskamptentoonstelling


Winnaar prijskamptentoonstelling: Xander Baele uit Wetteren


De top-10 van de prijskamptentoonstelling