Search

Jonckers Johny, "Ulrich in gesprek met ... Jonckers Johny, Magda & Yves"


• Stel uzelf even voor en vertel hoe je begonnen bent met de duivensport

Deze duivencombinatie bestaat uit Johny, vrouw Magda en zoon Yves.
Sinds Johny bruggepensioneerd is neemt hij het leeuwendeel van de verzorging op zich. De hulp van vrouwtje Magda mag evenwel niet geminimaliseerd worden. Drinkpotten uitwassen, hokken kuisen... niets is haar te veel. Dat de duiven een optimale verzorging krijgen, is dan ook vanzelfsprekend!
Zoon Yves springt bij waar hij kan!

• Wat zijn uw belangrijkste resultaten ?
Totale resultaten terug te vinden op www.jonckerspigeons.be .
Aan welk resultaat hecht u het meeste belang ?
Bourges 2000: 1e en 2e nationaal tegen meer dan 20.000 duiven!!!!!

• Wat wilt u nog bereiken in de duivensport ?
Goede resultaten behalen de volgende jaren en dit op de halve fond en de zware halve fond.

• Welke vluchten speelt u vooral ?
Halve fond en zware halvefond.

• Naar welke vlucht werkt u toe ?

Geen specifieke vlucht!

• Hoe en met welke rassen heeft u uw stam opgebouwd ?
Tot in 1978 speelde Johny Jonckers samen met zijn vader en dit dan op de snelheidsvluchten.
Na het overlijden van vader Albert begon Johny voor eigen rekening.
De koe werd onmiddellijk bij de horens gevat en Johny schafte vooraan in de jaren tachtig duiven aan van Raoul Verstraete en van de Gebroeders Jansen. Twee namen als een klok in de duivenwereld.
In 1985 kocht Johny een kleinzoon van "De As" van Gommaire Verbruggen, één van de beste melkers die ons land rijk is. Achteraf aangevuld met twee zonen van "de 020" van Gommaire.
In 1987 werd er aangeklopt bij Lou Wouters te 's Gravenwezel waar een aantal duiven uit de vliegduivinnen aangeschaft werden.
Achteraf haalde Johny nog een aantal duiven bij niemand minder dan Houben en zoon, Itegem.
De laatste jaren is Johny erg goed gelukt met de inbreng van de duiven van de Gebroeders Engels van Putte.


• Hoe probeert u uw ras te verbeteren ?
Duiven bijhalen bij topliefhebbers die presteren op de afstanden die ik beoog.

• Met hoeveel duiven speelt u ?
28 weduwnaars, duivinnen worden niet gespeeld en aan het spel met de jonge duiven wordt weinig aandacht besteed.

• Hoe worden de weduwnaars/duivinnen gespeeld ?
Klassiek weduwschap. Geen speciale motivatie!

• Aan welke criteria moet een jonge duif voldoen op het einde van het seizoen om te mogen blijven ?
Gezien het beperkte spel met de jonge duiven worden de duiven geselecteerd in de hand. De afstamming speelt hier ook een belangrijke rol in.

• Hoeveel jonge duiven worden er gekweekt ?
Een 100-tal

• Doet U aan inteelt ?
Ja, maar niet te nauwe inteelt.

• Je hoort dikwijls dingen over HET STAMKOPPEL is dat bij u ook zo of herkoppelt u voortdurend ?
Er wordt regelmatig herkoppeld, maar ik geloof wel in een uitstekende vererver.

• Vele melkers schijnen problemen te hebben met de gezondheid van hun duiven, hoe probeert u dat te voorkomen ?
De duiven genieten het jaar door een uitstekende verzorging. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van natuurprodukten.

• Wordt er gebruik gemaakt van kweekboxen of de gewone bakken ?
Gewone bakken!

• Liggen er roosters op de hokken of verkiest u toch het elke dag kuisen van de hokken ?
Geen roosters, de hokken worden dagelijks gekuist.

• Is er bij u veel ruimte voor de duiven ?
De hokken zijn alleszins niet dik bevolkt.

• Wat is uw mening over het verplicht inenten tegen Paramixo ?
Dit is een goede zaak voor de duivensport. Voor de verplichte enting werden de duiven ook al allemaal ingeent.

• Maakt u dit jaar ook gebruik van het ec ?
Ja, er wordt gebruik gemaakt van het Bricon systeem.

• Wat schaft de pot bij de weduwnaars/duivinnen door de week ?
Er wordt een degelijke handelsmengeling verstrekt. Bij de thuiskomst staat er “dieetmengeling op het menu”.

• Wordt elke weduwnaar gevoederd naar eigen wensen of is iedereen gelijk op het hok ?
De weduwnaars worden apart in hun nestbak gevoederd. Zo kan het menu aangepast worden aan het programma.

• Hoe voedert u de jongen ?
Volle bak!

• Hecht u belang aan mineralen, grit, elektrolyten e.d. op het hok ?
Ja! Grit wordt dagelijks vers verstrekt. Er wordt een mengeling gemaakt van gewone grit, zeewierkalk, roodsteen, zaden en gekorrelde biergist.

• Past u ook het verduistersysteem toe ?
Ja

• Moeten uw duiven veel trainen ? Worden ze veel gelapt?
De weduwnaars trainen tweemaal daags één uur. In de voorbereiding worden de duiven meermaals gelapt. Tijdens het seizoen niet meer.

• Geeft u ook preventieve (blinde) kuren ?
Enkel tegen trichomoniaise wordt er blind gekuurd.

• Is het belangrijk dat duiven net zoals mensen gevarieerd eten ?
Ja gezien ze over alle voedingselementen dienen te beschikken.

• Zijn er speciale fysieke eigenschappen van een duif waar u op let ? (vleugel, oog,…)
De duiven dienen vooral een zachte pluim te hebben en een goed gepigmenteerd oog.

• Wat denkt u over de ogentheorie ?
Geen ervaring mee.

• Met welke duiven zou u een stam opbouwen, pedigreeduiven of bewezen vliegduiven ?
Indien men zich van “de crackduif” iets kan aanschaffen is dit waarschijnlijk de kortste weg naar succes. Ik geloof ook wel in “het ras”.

• Haalt u veel informatie van het internet,boeken,artikels o.d. ? Past u deze info dan ook toe ?
Duivenkranten worden wel gelezen maar ik volg mijn eigen systeem.

• Wat gebeurt er met de duiven na het vliegseizoen ?
De weduwnaars mogen tweemaal 10 dagen broeden en worden dan gescheiden. Ze krijgen een gevarieerde ruimengeling en daarnaast worden er nog allerhande kleine zaden verstrekt.

• Kweekt u ook uit de vliegduiven ?
Ja, uit de beste!

• Wanneer koppelt u ?
Alle duiven worden eind november gekoppeld.

• Wordt er thee gemaakt of appelazijn bij het drinkwater gedaan ? Of iets anders ?
Er wordt zelf thee “gebrouwen” en verder wordt er regelmatig melkwei verstrekt in het drinkwater.

• Doet u iets speciaals na een vlucht ? (extra vitaminen ofzo ?)
Er wordt “thuiskomst” van veearts Peeters verstrekt.

• Krijgen de duiven ook een bad ?
De duiven krijgen een verplicht lauw bad, nadat de duivinnen afgenomen worden.

• Is er volgens u een verschil tussen een snelheidsduif, fondduif, hafoduif ?
Ja er is wel degelijk een verschil zo moet men bv. met fondduiven geen halve fondvluchten spelen.

• Net zoals alle andere liefhebbers wilt u “nog” betere duiven, hoe probeert u dit te verwezenlijken ?
De huidige stam intact houden en verder het beste van het beste trachten bij te halen.

• Welke tips heeft u voor beginnende (jonge) liefhebbers ?
Een jonge liefhebber kan zich best op het einde van het seizoen bij een goedspelende (eerlijke) liefhebber eieren aanschaffen die dan kunnen uitgebroed worden door voedsterkoppels. Van deze duiven dient men dan te kweken en de nakomelingen streng te selecteren.