Search

Ereprijzen Guldensporenvlucht uitgereikt op de Provinciale Dag West-Vlaanderen

De Guldensporenvlucht uit Blois liep op zaterdag 9 juli met lossing om 9u30. Ondanks een slechte start van het jonge duivenseizoen, waren er 3090 jonge duiven (303 liefhebbers). Bij de oude waren er 1184 duiven (253 deelnemers) en bij de jaarlingen 1448 duiven (281 liefhebbers). Samen maakt dit 837 deelnemers!

De snelste duif van het ganse peleton was de 09-4220608 van Herman – Haustraete uit Bevere-Oudenaarde die de voor hem/haar   398,578 km aflegde aan een gemiddelde minuutsnelheid van 1588,30 m .

  • Winnaar bij de oude : Herman – Haustraete uit Bevere-Oudenaarde
  • Winnaar bij de jaarlingen : Casaert – Sénéchal uit Russeignies
  • Winnaar bij de jongen : Bert Van Den Berghe uit Wortegem

Mede door de zuidwestenwind moesten de winnaars gezocht worden in Oost-Vlaanderen en/ of Henegouwen, dit lag duidelijk voor de hand.

Op de Provinciale Dag van de KBDB Afd. W-Vlaanderen in het “domein Vossenberg” te Hooglede dd 6 november werden de laureaten gehuldigd, zij ontvingen elk o.a. een gulden spoor (Firma Van Bael), dan was er voor de winnaar bij de jongen nog de schaal van de stad Brugge plus een electron. Constateringsapparaat Bricon plus foto via D. Velghe. Voor de winnaar bij de oude en de jaarlingen was er nog een foto bij via D. Velghe.

Tijdens het voormiddagprogramma zagen we er het  défilé van de vele, vele andere ereprijswinnaars. Pakweg 6250 euro aan ereprijzen waarbij vooral duivenvoeders van de Firma  Beyers, Firma Natural, Firma Vanrobaeys, Firma  Versele-Laga & Mariman, plus paketten van Rôhnfried en van Vanhee-Products. Er waren verder trofeeën geschonken door het hoofdlokaal “Ieders Welzijn” Kortrijk, Schoenen Vanluechene uit Rumbeke (Kurt Platteeuw) schonk 10 waardebonnen van elk 25 euro, waardebonnen van elk 10 euro van Dovital – producten, 30 gulden sporen geschonken door de stad Kortrijk, 3 trofees van de Firma Herbots, nog 4 schalen van de stad Brugge, 3 gouden medailles van de Riddersclub van België, een zilveren ring geschonken door Simon Moreels, enz. Het team van “Ieders Welzijn” Kortrijk met Sylvère Toye op kop had zoals de traditie het wil andermaal gezorgd voor een waaier aan mooie ereprijzen en dit allemaal gratis voor de liefhebbers. Je moet het toch maar allemaal bijeen weten te krijgen !!!

Foto’s van NKV – Kortrijk ( Fredje en Claire) , van J. Mestdagh, All Foto (Eernegem). Meer foto’s te bekijken op www.nkvkortrijk.com.

Comments

zou het niet beter zijn om in het vervolg die prijzen te geven op de provinciale dag van Oost-Vlaanderen? moeten die mensen zo ver niet rijden Very Happy

De essentie van de duivensport is dat iedereen kan deelnemen aan wedstrijden en afstanden met omtrekken die een eerlijke verdeling van de (eerste) prijzen garanderen. Vanuit een diepe ervarings- frustratie zullen vooral de “westelijke” Westvlamingen het met mij eens zijn dat dit op vandaag de dag meestal niet het geval is voor de midfond- en lichte fondvluchten die georganiseerd worden voor West- Vlaanderen en voor de (van lieverlede) “bevoorrechte” vrienden uit delen van Henegouwen en Oost-Vlaanderen.
Met de uitreiking van de Ereprijzen van de Guldensporenvlucht , wordt dit nog maar eens ten treure bewezen! De wanverhouding op vele uitslagen en kampioenschappen tussen duiven uit het westelijk en oostelijk deel van provincie of land ziet zelfs een blinde… Heel veel beste duiven uit bepaalde regio’s komen door wind en weersomstandigheden niet aan hun trekken ofwel zitten daar geen goede duiven. Ondanks het niet van veel diplomatie getuigd van de organisatie om deze “overgrense” winnaars op de provinciale dag voor West-Vlaamse liefhebbers te lauweren, verplicht de sportiviteit ons toch om deze winnaars te feliciteren omdat zij de beste waren binnen de heersende spelregels! Mijn gelukwensen.
Maar sportiviteit mag ons niet het recht ontzeggen om kritisch te zijn en constructief te durven nadenken over het huidig systeem van rangschikken en omtrekvastlegging. Omdat de wind-en weersomstandigheden op elke vluchtdag altijd anders zijn, kan geen enkele wijziging van een omtrek of de indeling in vlieglijnen of speelstralen de echte oplossing bieden voor een eerlijker verdeling van de prijzen. Als de omstandigheden binnen deze omtrekken of het aanvullend samenspel te vaak tegen zitten voor bepaalde hokliggingen, dan resulteert dit gewoonlijk in wisselen van inkorvingslokaal, in ontgoocheling, naijver en nijd. Sommige verhuizen zelfs voor hun hobby…haken af voor bepaalde vluchten op basis van weersvooruitzichten of stoppen gewoon elke activiteit.
Hoe kunnen we dan gelijke kansen creëren voor alle duivenliefhebbers ongeacht de ligging van hun hok? Laat ons aannemen dat bij elke vlucht de vliegprestaties van de (1) topduiven uit elke (2) regio representatief zijn voor de invloeden die wind- en weersomstandigheden hebben op hun gemiddelde vliegprestaties en vliegkwaliteit.
(1) Bij overeenkomst wordt dan bepaald of topduiven per 10-,20-,30-,40-,…of 100-tal zijn?
(2) Bij overeenkomst bepalen we (afhandelijk van de vluchtafstand) ook de omtrek van een sector of de normen voor samenvoeging tot een of meerdere grotere gehelen.
Vermits nu de gemiddelde snelheid van deze topduiven overal anders zal zijn, is de volgende logische stap dat we deze verschillen gaan rechttrekken door het invoeren van sectorcompensatie waarbij als uitgangspunt nog altijd de huidige snelheidsberekening (aantal meters per minuut) behouden blijft.
België wordt verdeeld in vierkante blokken met zijden van 5 km, sector genoemd. Hun coördinaten worden vastgelegd en elke sector (vierkant) krijgt een identificatiecode. Op basis van de hokcoördinaten wordt elke speler met identificatiecode toebedeeld aan de sector waarin zijn hok gelegen is.
Op deze wijze kan dan voor elke vlucht bepaald worden welke spelers en hoeveel deelnemende duiven zich binnen elke sector bevinden. Als het aantal duiven of deelnemers te klein is voegen we voor elke afzonderlijke vlucht ‘tegenwinds’ sectoren samen tot er een conventioneel minimum bereikt wordt . Een meterologische dienst bepaalt de overheersende wind (noordoost, zuidoost, zuidwest, noordwest) over de ganse vluchtlijn of -afstand.
Hierbij geef ik een voorbeeld van dit tegenwinds samenvoegen bij noord-oostenwind van de sectoren tot een “voldoende conventioneel “.
Sector-a bevat te weinig deelnemende liefhebbers of - duiven. Volgende stappen worden ondernomen tot een “voldoende conventioneel “:
1° toevoeging sector-b ten noorden van sector-a
2°dan toevoeging sector-c ten oosten van sector-b
3° dan toevoeging van sector-d ten zuiden van sector-c
4° dan toevoeging van sector- e ten noorden van sector-b
5° dan toevoeging van sector-f ten oosten van sector-e
6° dan toevoeging van sector-g ten oosten van sector-f
7° dan toevoeging van sector-h ten zuiden van sector-g
8° dan toevoeging van sector-i ten zuiden van sector –h
9° dan toevoeging van sector- j ten noorden van sector- e
Er kan ook geopteerd worden om vooraf geen sectoren vast te leggen, maar de samenvoeging van sectoren volledig te laten bepalen door de wisselende wind- en weersomstandigheden , door het wisselend aantal spelers en/of duiven. Er kan ook voorzien worden dat een (nieuw gevormde) sector minimum “X” procent van de deelnemende duiven aan de vlucht moet bevatten, naargelang het gaat om vitesse, midfond, fond of overnacht.
Voor elke sector die aan de conventionele normen voldoet berekenen we de gemiddelde snelheid van de conventionele topduiven.
De gemiddelde snelheid van elke sector wordt dan geplaatst tegenover de gemiddelde snelheid van de sector met de hoogste gemiddelde snelheid.
Elke deelnemende duif binnen de diverse sectoren krijgt dan het verschil toegevoegd tussen de gemiddelde snelheid van de beste sector en de gemiddelde snelheid van de eigen sector.
Deze nieuw- samengestelde snelheid moet dan classementen over grotere geografische gebieden toelaten die eerlijker zijn dan voorheen omdat het wisselend wind voor-of nadeel compenserend in alle richtingen werkt. Door provincië-grenzen heen (zelfs over gans België)kunnen dan sectoren worden samengevoegd tot er een voldoende aantal deelnemende duiven wordt bereikt.
Het evenwichtig aantal duiven en/of deelnemers binnen elke variabel- verschuivende sector, verzekert dan ook een meer evenwichtige verdeling van de sectoriale (niet langer provinciale ) en nationale kampioenen of asduiven.
Ik hoop dat deze insteek één en ander kan veranderen in onze (voor velen) onrechtvaardige duivensport, die gedomineerd wordt door onevenwichten (anderen noemen het toeval of wisselende kansen…?) ingevolge wind-en weersomstandigheden.
Met een goede programmatie van het systeem zijn de computermogelijkheden hierbij onbeperkt. Dit afdoen als onmogelijk uit te voeren, is intellectuele oneerlijkheid ter vrijwaring van de eigen gunstige hokligging en speelomstandigheden. Dit systeem wantrouwen is zeker niet nodig, want het werkt compenserend bij elke windrichting.
Ik hoop dat veel rechtgeaarde mensen, wars van eigenbelang zich hierin kunnen vinden. Fairplay nastreven noemt men dit in veel sporten! De( nieuwde) mandatarissen, vertegenwoordigers van ons duivenvolkje , kunnen er een uitdaging in vinden!