Search

De Vroe Andreas, Benjamin & Johan - Moortsele (BE) Winnaars 1° Prov Orleans 4.985 d. en leveranciers van de 1° Nat Bourges 2008!

Johan De Vroe was jarenlang een echte topper op de halve fond, grote halve fond… en nationale vluchten voor jonge duiven, destijds op zijn hokken aan de Poelstraat te Merelbeke. Door omstandigheden kwam de duivensport enige tijd op een lager pitje te staan.

Tot hij enkele jaren terug de draad weer opnam van op zijn nieuwe locatie te Moortsele, waar nagenoeg meteen opnieuw werd aangeknoopt met topsuccessen in de duivensport.
Johan runt een eigen bouwbedrijf gespecialiseerd in metselwerken, dakwerken en daktimmerwerken… en heeft een 60-tal mensen op de loonlijst staan. Zowaar geen sinecure om er na de dagdagelijkse drukke werkomstandigheden, nog een uitgebreide kolonie duiven op na te houden. Johan probeerde  aanvankelijk nog om het plaatje, om met zowel oude duiven (op weduwschap) als met jonge duiven succesvol aan de wedvluchten deel te nemen… nog rond te krijgen, maar dat bleek al vlug geen sinecure. Vandaar dat hij vorig jaar de kordate beslissing nam om voortaan enkel nog met ‘jonge duiven’ in de arena te treden, en zich te specialiseren op de ‘klassiekers’ … zeg maar de ‘provinciale’ en ‘nationale vluchten’ voor jonge duiven! Daarom worden de jonge doffertjes na het vliegseizoen als jonge duif, nu ondergebracht op de hokken van zijn buurmannen Marnik & Tom Van Gaver, van waaruit ze vanaf nu als jaarling worden gespeeld. In 2008 maakten een 9-tal doffertjes de overstap richting buurman, voor volgend jaar zullen dit om en bij de 30 kerels zijn die als jaarling vanuit de hokken Van Gaver zullen gespeeld worden. De jonge duiven uit deze jaarse en oude duiven komen echter van bij Marnik & Tom, retour naar de hokken Johan De Vroe, en maken zo de ploeg jonge duiven die Johan uit zijn 12 kweekkoppels kweekt, compleet! Eén van dergelijke jonge doffertjes is de ‘Andreas’ ring 09-4164109 die 1° Provinciaal Orleans won in 2009, en verder volgende prestaties:

De ‘ANDREAS’ ring 09-4164109:
Blois    Lok          90 d.    3
    Prov    1.637 d.    17
Orleans Lok        614 d.    1
    Prov    4.985 d.    1
Gueret Lok        641 d.    6
    Prov    3.098 d.    18

Deze ‘Andreas’ vertoefd momenteel reeds op de hokken Van Gaver om er als jaarling hopelijk eveneens het mooie weer te maken op de provinciale klassiekers!
Bij de duivinnen daarentegen zullen een 15-tal stuks over gewend worden naar een andere sportvriend en van daaruit verder gespeeld worden. Johan zal er vermoedelijk zelf nog een 10 à 12 voor zichzelf behouden om volgend jaar tussen de jonge duivinnetjes te spelen op eigen hok, op de najaarsklassiekers!
Bouwen aan de toekomst
Als secretaris van de bloeiende duivenmaatschappij ‘Recht & Plicht’ te Zottegem is Johan ook sterk begaan met de toekomst van onze duivensport. In die optiek tracht Johan zijn beide zoontjes Andreas en Benjamin (resp. 9 en 11 jaar jong) zoveel mogelijk bij de duivensport te betrekken, waarbij de nadruk niet wordt gelegd op verzorgen en presteren… maar veeleer op het belang van het ontwikkelen van een goede band tussen melker en duif, hen de liefde voor de ‘duif’ in kwestie trachten bij te brengen. Voor Johan is het eerder een uitdaging om zijn beide ‘kapoentjes’ op een speelse manier via de duivensport, waarden als ‘stiptheid’ en ‘netheid’ aan te leren. Op die manier raken ze ook vertrouwd met de duivensport… en dan volgt later hopelijk de rest wel vanzelf, en hebben we er mogelijks 2 aspirant duivenliefhebbers bij!
Het streefdoel van de familie De Vroe is om de komende seizoenen het jonge duivenspel volledig onder de knie te krijgen. In die optiek werden in 2009 voor het eerst de jonge duivinnen gekoppeld aan oude doffers, en de jonge doffers aan oude duivinnen. Het moet gezegd, met hoopgevende resultaten… waarbij wordt gefocust naar topprijzen op de provinciale en nationale vluchten... dergelijke prestaties zorgen immers voor een echte ‘kick’, aldus Johan! De jonge duiven worden wel goed voorbereid op de vluchten, doch worden enkel gespeeld vanaf de halve fond (boven de 300 Km). De doffers krijgen na een provinciale ‘grote halve fondvlucht’, normaal een Noyon (164 Km) als tussenvlucht… terwijl de duivinnen na een ‘nationale vlucht’ doorgaans tussendoor een Angerville (320 km) afwerken… tenzij ze hard vliegweer voorspellen, dan durft Johan ook zijn duivinnen een Noyon als ‘tussendoortje’ te laten afhaspelen!

Stamopbouw
De stamopbouw van de kolonie is in grote mate gestoeld op duiven afkomstig van onze ‘provinciaal voorzitter KBDB’ Mark De Backer, welke door Johan in 1999 en 2000 werden aangekocht! Deze duiven werden eerst uitgetest op de wedvluchten, waarna de allerbeste hun verdiende plaats op het kweekhok kregen. Zo groeide de ‘Schonen 143/99’ uit tot de stamvader van het hok… zo is hij overgrootvader van
-‘Vroeke’: winnares 1° Nat Bourges Jonge 2008 bij Guy Evraert, Moortsele
-‘Prinsesje’: 2° Prov + 11° Nat Bourges Jonge 2008 (zie verder)
-‘Tommeke’: 3° Prov La Souterraine 4.844 d.
De ‘121/03’ is dan weer een directe zoon van de ‘Schonen 143/99’, en won zelf onder meer 5° Prov Chateauroux in 2005. Hij is op zijn beurt vader van de doffer ‘ZOON KLEINEN SCHONEN 920/06’ die zelf 1° Noyon en 1° Dourdan won, naast meerdere kopprijzen binnen de eerste 10! Het is nu net deze ‘ZOON KLEINEN SCHONEN 920/06’ die gekoppeld aan de ‘VAN GAVER DUIVIN 445/03’, de ouders zijn van de 1° Nationaal Bourges 2008, en nog talrijke andere kopvliegers

Het ‘Dream team’ De Vroe
‘Zoon Kleinen Schonen’ x ‘Van Gaver Duivin’
06-4100920                     x        03-4152445

Zij zijn de ouders van :
-Het ‘Prinsesje’ ring 08-4002554:
Toury    lok        441 d.    1
Blois    lok        466 d.    2
    Prov    3.701 d.    8
Bourges Lok    1.831 d.    2
    Prov    8.919 d.    2
    N.Zone    11.929 d.    9
    Nat    42.000 d.    12
-‘Tommeke’ ring 08-4002555/08:
La Souterraine    1.012 d.    1
    Prov    4.844 d.    3
-‘Vroeke’ ring 08-4002600 (won op de hokken Guy Evraert):
Bourges Prov    8.919 d.    1
    Nat    42.000 d.    1
-‘De Dikke’ ring 07-4301440:
Bourges lok    1.511 d.    11
    N.Zone    8.454 d.    17
-‘Het Blauwken’ ring 09-4164216:
Bourges Lok    1.538 d.    4
    N.Zone    8.000 d.    31
    Prov    8.130 d.    83
-‘De Geschelpte’ ring 09-4164244:
La Souterraine        741 d.    2
    Prov    4.293 d.    28
    Nat    17.891 d.    72
Voor het derde jaar op rij werden uit dit wonderbaarlijke kweekkoppel echte ‘toppers’ gekweekt, geen wonder dat Johan hier meteen het etiket ‘dream team’ heeft opgekleefd! De moeder van deze toppers, de ‘Van Gaver Duivin’ kwam als jonge duivin reeds bij Johan De Vroe terecht en tekende toen present op de 4 nationaals voor jonge duiven… als jaarduif deed ze nog beter en won 2 x 1° prijs uit Chateauroux. In 2007 diende ze als weduwduivin voor de ‘Zoon Kleinen Schonen 920/06’ op de vlieghokken… gelukkig ringde Johan toen ook de jonge duiven uit zijn vliegduiven, en ontdekte op deze manier dit wonderbaarlijke ‘topkweekkoppel’! Het zal u dan ook niet verwonderen dat dit ‘topkoppel’ ondertussen zowat de ‘ruggengraat’ van het hok is gaan vormen, tezamen met enkele bijgebrachte duiven… waaronder de winnaar 1° Prov Chateauroux! Noteer overigens dat alle duiven op het kweekhok, dat bestaat uit 12 kweekkoppels… duiven zijn die zelf eerst prestaties hebben geleverd op de vlieghokken de Vroe! We hoeven er u beslist geen tekeningetje bij te maken dat de aspirant kweekduiven, serieuze adelbrieven dienen te kunnen voorleggen, alvorens hun plaatsje op het kweekhok te verkrijgen en te verdienen! Een aanpak die ten volle lijkt te renderen, en die beslist een doorslaggevende factor zal uitmaken in de successen die in de nabije toekomst op de kolonie van Andreas, Benjamin en Johan De Vroe zonder twijfel nog zullen worden neergezet! Heel eenvoudig omdat ‘klasse’ en ‘kwaliteit’ het altijd en overal haalt! Dat bewees de ‘jonge garde’ ten huize De Vroe de voorbije 2 seizoenen reeds herhaaldelijk, een greep uit de prestaties 2008-2009 kunnen onze stelling enkel bevestigen!

Enkele uitslagen van 2009 :
Noyon         731 d :     3-14-19-22-23-39-41-47-55-62-70 enz  55/99
Noyon         380 d :     7-12-25-30-53-54 enz 26/42
Noyon         794 d :     4-12-20-33-52-53 enz 24/32
Angerville     370 d :     35-39-41-43-46-47 enz 25/41
Angerville     942 d :     1-10-24-37-52-68-87 enz 31/59
Angerville        1031 d :     1-29-56-85-94-106  enz 27/47
Blois           90 d :      3-5-7-9-12-13-14-15-16    enz  14/40
Blois                  1637 d :     16-30-32-33-75-108   enz 18/40
Blois         253 d :     1-2-4-8-11-12-13-14-15-16-19-20-24-25  enz 24/36
Prov    2163 d :     15-28-37-55-72-74-75-84-86-97-120-121-159-166-206  enz  21/36
Bourges            1538 d :     4-20-74-75-87-96 enz 33/52
Vierzon     364 d :     9-38-43-55-58-63-63 enz 15/32
Argenton          1067 d :     7-16-34-64-100 enz 24/45
Orleans     614 d :     1-11-19-28-35-37-53-54  enz 14/30
Prov    4985 d :  1é…

Enkele hoogtepunten uit 2008.
1 ste Blois 145 jl lok
1 ste Bourges 246 jl lok
1 ste Bourges 473 jongen lok
1 ste La Sout 1012 jongen lok
1 ste Toury 441 jongen
1 ste Gueret 49 oude lokaal
2 de lokaal Bourges 1831 jongen
3 de zonaal nat La S out 7118 jongen
2 de Blois 466 jonge duiven lok
2 de Provinciaal Bourges 8919 Jongen
2 de FVOV West Bourges Jongen 1631 d
2 de FVOV West Bourges Jongen 4500 d
2 de FVOV West Blois Jongen 2342 d
3 de Blois 466 jonge duiven lok
3 de prov La Sout 4844 jongen
3 de zonaal nat La S out 7118 jongen
3 de zonaal nat Gueret 468 oude
5 de prov Bourges Jongen 3285 d
5 de FVOV West Blois Jongen 2342 d
5 de prov Gueret 280 Oude
8 ste provinciaal Bourges 2439 Jaarlingen
9 de provinciaal Blois 1334 Jaarlingen
9 de FVOV West Bourges 1030 Jaarlingen
9 de zonaal Nat Bourges 11929 jongen
11 de provinciaal Bourges 8919 Jongen
11 de nationaal Bourges 41783 Jongen
14 de provinciaal Blois 3701 Jongen
15 de nat Zon Argenton 8277 d
16 de zonaal nationaal Bourges 3328 Jaarlingen
22 ste nationaal Bourges 13354 Jaarlingen
17 de + 21 ste + 28 ste + 30 ste FVOV West Bourges 1631 Jongen
28 ste zonaal nat 11929 Bourges Jongen
38 ste nationaal Bourges 41783 Jongen
39 ste prov Argenton 5950 jongen
43 ste zonaal nat La Sout 7118 jongen