Search

Bareld Nijboer - Houtigehage (NL) In 2009 Keizer Generaal van C.C. ‘De Eenheid (16 Ver.)

Het Friese dorp Houtigehage maakt deel uit van de Gemeente Smallingerland. Deze uitgestrekte gemeente in het oosten van Friesland heeft als belangrijkste middelpunt Drachten.

Andere dorpen die tot deze gemeente horen zijn o.a. Rottevalle, Opeinde, Oudega, De Tike, Drachtstercompagnie en Kortehemmen. Smallingerland behoort tot de streek De Friese Wouden, een streek die zelfs doorloopt tot in de Groninger gemeente Grootegast. Kenmerkend voor deze streek is het zg. coulissenlandschap, dat wordt gevormd door houtwallen, die dienen als afscheiding. Gedurende vele eeuwen hadden de inwoners van deze streek een hard bestaan en stonden bekend als mensen die ‘kort voor de kop waren’. Het dorp Houtigehage telt 950 inwoners. Net als elders in ons land is ook hier langzamerhand het voorzieningenniveau tot een minimum gedaald. Een kapper en een kroeg is het enige wat je hier nog vindt. Voor de rest moet je naar een plaats als Drachten. Als je geen auto hebt, zit je zo al snel in een isolement. In het dorp Houtigehage woont de hoofdpersoon van vandaag, de 54 jarige Bareld Nijboer, een echte Fries en geboren en getogen in dit dorp. Het beroep van Barend is voeger, maar helaas kan hij niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Bareld, zijn hele leven al duivenmelker, presteerde in 2009 werkelijk uitmuntend met zijn duiven. De uiteindelijke bekroning was voor hem het prestigieuze kampioenschap Keizer Generaal van de sterke C.C. ‘De Eenheid’, waar een keur van kampioenen uit 16 verenigingen wekelijks op het scherpst van de snede tegen elkaar in het strijdperk treedt. Een prestatie van formaat van onze Bareld in een van de sterkste spelverbanden van ons land!

Even voorstellen
Bareld zegt van zichzelf dat hij ‘met een duif in het hart is geboren’. Zijn oom Johannes Nijboer had duiven en hij genoot daar als kind wekelijks van de thuiskomst van de duiven van de vlucht. Nog altijd vindt Bareld dat het mooiste van de hele duivensport. Op 13 jarige leeftijd startte Bareld met de duivensport en in 1985 ging hij samen spelen met zijn broer Gjalt, een samenwerking die acht jaar zou duren. In die periode hadden de beide broers, die onder de naam Gebr. Nijboer in de toenmalige Afdeling K speelden, mooie successen met o.a. 2e Beste Fondduif WHZB 1989 en 3e Beste Liefhebber WHZB 1990. In 1993 gingen de beide broers apart verder; Bareld hield de vliegduiven en Gjalt kreeg de kwekers. Een periode van soms goede, soms mindere jaren brak aan. In 2000 had Bareld een hele goede jonge duif die in WHZB Beste Jonge Duif en 2e Asduif Jong werd. Vanaf 2007 zit dit hok echter in een zg. flow. De inbreng van andere duiven en de aanpassing van het hok lijken mij de voornaamste oorzaken van de geweldige opkomst van Bareld Nijboer. In 2008 meldde Bareld zich al bij de eerste kampioenen van C.C. 'De ‘Walden', gevolgd door het superjaar 2009 met zoals reeds vermeld Keizer Generaal van ‘De Eenheid’, maar ook 1e NPO Chateaudun – 4e NPO Blois en 10e NPO Ablis. In totaal prijkte de naam van Bareld Nijboer al tien keer op de landelijke teletekst en dan hoor je echt bij de betere spelers! De successen van de laatste jaren hebben Bareld bijzonder gemotiveerd. Je kunt hem dan ook gerust een fanatiek melker noemen, die niks aan het toeval over laat. In het seizoen is hij gemiddeld zes tot zeven uur per dag met zijn duiven bezig. Alles wordt dagelijks piekfijn schoongemaakt en het trainen en voeren gebeurt altijd op vaste tijden.
Bareld speelt graag dagfond. Meestal gaan er 10 tot 15 mee, waarbij heel nadrukkelijk naar het weer wordt gekeken. Inmiddels heeft hij gemerkt dat lang niet alle duiven voor de dagfond geschikt zijn. ‘De duiven die niet presteren op de vitesse, presteren op de dagfond ook niet. En bovendien zijn er veel meer domme duiven dan echte goede’, is de opinie van onze kampioen.  In huize Nijboer leeft iedereen intens mee met de duivensport. Echtgenote Hinke is er zeer bij betrokken en dochter en schoonzoon, woonachtig in Harkema, komen trouw iedere week naar de thuiskomst van de duiven kijken.

Hokken - hokbestand - spelmethode      
In de ruime tuin achter de woning staan enkele eenvoudige tuinhokken opgesteld. Het deel van het hok van de weduwnaars is is met 3,5 meter geweldig diep. In 2007 maakte Bareld een nieuwe grote kap op het hok en vanaf die tijd werden de prestaties veel constanter. Het plafond is helemaal open en de spinnewebben tegen de pannen geven een gezond leefklimaat aan. Het hokbestand van deze kampioen is redelijk bescheiden: acht kweekkoppels – 17 vliegkoppels oude duiven, waarmee dubbel weduwschap wordt gespeeld en jaarlijks 50 jonge duiven voor eigen gebruik. Bareld ziet heel weinig verschil in het presteren van doffers en duivinnen. Naar zijn idee maakt het ook niet uit of de duif die thuiskomt direct al zijn partner ziet of later. Op de natoer worden zowel de doffers als de duivinnen op nest gespeeld. De duiven van Bareld zijn overigens heel gemakkelijk in de omgang. Vroeger toen er nog met gummy’s werd geklokt had hij duiven die hij zo van de klep kon pakken en kon klokken.

Basisduiven
De basisduiven van de huidige kolonie duiven van Bareld zijn:
·    Het oude soort Louis van Loon x Gebr. Janssen met als stamduif de NL 87-1114901, 2e Beste Fondduif WHZB in 1989.
·    Duiven van Raf en Lars Luyckx (B) via de helaas overleden Bauke Weerman uit Balk.
·    Duiven van sportvriend Martin Halie, Zwagerbosch ( o.a. Raf en Lars Luyckx en Kees Bosua).
·    Duiven van Jan van Ekeren, Lepelstraat.
·    Gebr. Janssen duiven via broer Gjalt Nijboer.
Er wordt zowel aan kruisen als aan inteelt gedaan. Vader x dochter en dan weer kruisen, geen enkel probleem.

Een aantal duiven heb ik die zaterdagmiddag mogen bewonderen en ik moet zeggen dat ik er erg van onder de indruk was. Stuk voor stuk prachtige, goed gebouwde, gespierde atleten met een zijdezacht verenpak en allemaal tiptop in conditie. Wat Bareld allemaal uit zijn ‘schatkamer’ toverde was werkelijk ongelofelijk. Het hoogtepunt was toch wel de NL 07-1134777 ‘Power’, de vaandeldrager van het hok met o.a. een 1e NPO Chateaudun – 6e NPO Pommeroeul en 10e NPO Ablis op zijn conduitestaat. Zelden zag ik zo’n prachtige duif. Collega Gert Jan Beute sprak onlangs over ‘kippenvel’, nou van deze ‘Power’ kreeg ik dus kippenvel; wat een kanjer! Bareld kreeg deze duif van sportvriend Martin Halie uit Zwagerbosch, ook al een grote meneer op de dagfond in Friesland. De vader is de NL 03-1664348, rechtstreeks W. & G. Elzinga uit Zwaagwesteinde. Een duif met veel Marienbloed, waarvan de vader in 1994 11e Wereldkampioen Versele Laga werd. De moeder van ‘Power’ is de BE 04-6418644, een rechtstreekse van Raf en Ralf Luyckx (B). Haar vader komt uit ‘Het Diamant koppel’ van Toine Jacops en haar moeder is een dochter van de ‘Blauwe Asduif’. ‘Power’ zit inmiddels op het kweekhok.

Enkele mooie kampioenschappen 2009
C.C. ‘De Eenheid’:  1e Keizer Generaal – 1e Generaal A. – 3e Generaal O.A. – 4e Midfond O.A. – 2e Dagfond O.A. – 1e Dagfond A.
Midfondclub: 2e Generaal A. – 8e Generaal O.A.
Afdeling Friesland’96: 2e Generaal A. – 6e Generaal O.A. – 1e Keizer Dagfond

Voorbereiding en verzorging
Na afloop van het seizoen komen de de duiven nog een paar weken los. Daarna vasthouden i.v.m. de roofvogels. De laatste jaren wordt er zowel tegen paratyfus als pokken niet meer gevaccineerd. Half december vindt de paramixo-enting plaats, waarna er half januari wordt gekoppeld. Als de jongen 18 dagen oud zijn gaat de duivin met de jongen bij de doffer weg. Er wordt niet meer herkoppeld. Begin maart gaan de duiven voor het eerst los en dan is het meestal gelijk alweer bingo met de roofvogels. Een paar weken voor de eerste vlucht wordt er een geelkuur van zes dagen gegeven. De doffers trainen twee keer per dag ( meestal een halfuur) , de duivinnen een keer ( langer dan een uur). In principe gaan de doffers en de duivinnen iedere week mee. Topduif ‘Power’ werd twee keer op de midfond thuis gehouden, maar daar heeft Bareld spijt van want misschien was ‘Power’ dan wel de beste duif van Nederland geworden! Al naar gelang de zwaarte van de vlucht wordt er tussen de 10 en 30 minuten voor een vlucht getoond. Na de vlucht mogen de duiven langer bij elkaar blijven als de vlucht zwaar is geweest, soms wel tot zondagmorgen. De voeding van de duiven bestaat uit een drietal mengelingen: Mariman Standaard – Natural Standaard en Blue Bird. Deze worden door elkaar gemengd. Daarnaast krijgen de duiven snoepzaad en hennep. Bij thuiskomst  krijgen de duiven volle bak. Daarna wordt er afgebouwd tot dinsdagavond, daarna twee dagen volle bak. Dat betekent bij Bareld; 20 minuten mogen ze eten zoveel ze willen, daarna gaat de voerbak weg. Eens per vier weken wordt er behandeld tegen het geel. Bij een dierenarts komt Bareld eigenlijk nooit.  
De lat ligt hoog op het hok Nijboer. Om de selctie te overleven moeten zowel de jaarlingen als overjarige duiven meer dan 50% prijsvliegen, met daarbij een aantal kopprijzen. De goede vliegduiven gaan hier zeker  vier of vijf jaar mee.

Enkele mooie uitslagen
Bareld speelt in ‘De Pelikaan’ in Houtigehage, met concurrenten als Pieter Veenstra en Jan J. Bos. In 2009 werd Bareld Nijboer ook in zijn club 1e Generaal Kampioen.

Boxtel        181 km.        210 d.        1 – 2 – 3 enz.         17/13
Hasselt        252 km.        318 d.        1 – 3 – 10 enz.        34/21
Maaseik      230 km.        171 d.        1 – 2 – 3 – 6 – 10     15/10
Chateaudun    658 km.        98 d.        1  (1e NPO) – 5  enz.  12/10
Blois         708 km.        82 d.        1 (4e NPO) – 9 – 10 enz.11/05
Isnes (j.d.)   311 km.        295 d.        1 – 2  enz.          36/12
Boxtel (j.d.)  181 km.        297 d.        2 – 3 – 7 – 9  enz.    33/10            

      
Jonge duiven
Het spel met de jonge duiven trekt Bareld wel. Het afgelopen seizoen gooiden coli-problemen roet in het eten en verspeelde hij er 17 op de eerste vlucht. Toen de ziekte onder controle was, werd er alsnog uitstekend gepresteerd. Het verduisteren vindt plaats vanaf het moment dat de eerste pen is gestoten tot vier weken voor de eerste vlucht. Alle jonge duiven zitten bij elkaar. Bareld heeft liever dat ze in het begin niet aanlopen, later maakt het hem niks uit. Er wordt niet bijgelicht. Alleen jonge duiven op een nestpositie worden wel eens op de natoer ingezet. Ook de jonge duiven worden in eerste instantie op prestaties geselecteerd. Bij twijfel mag een jonge duif met een goede afstamming nog wel eens blijven.

De toekomst

Net als velen is Bareld ongerust over de toekomst van de duivensport:’De duivensport wordt te duur en is te commercieel. Voor een gewone mensen met een gezin met kinderen is het gewoon allemaal niet meer te doen. Als het zo door gaat wordt het een elite-sport. Het moet gewoon goedkoper worden voor de liefhebbers. Als dat niet gebeurt komen er nooit nieuwe liefhebbers bij’. Duidelijker kan het niet. Over het nieuwe seizoen 2010 kan Bareld kort zijn: ‘we gaan er gewoon weer volop tegenaan’. Ja, aan de Nije Streek 15 heeft men er weer buitengewoon veel zin in!

 

Comments

hallo

ik ben gert ramaker uit marienberg en nu twee jaar bezig met de duivensport.Mijn stamduif is ook een belg van raf en lars luyckx uit geel. Het is een zoon van de kleine lars die belgie nu vertegenwoordigt op de olympiade.
dit jaar vlogen de twee jongen eruit al een 1e en 5e.
Ik heb nu mijn belg ook maar op het kleine kweekhokje gezet.
Ik vlieg maar met 10 koppeltjes het komende jaar.dit wordt ook niet meer ivm mijn drukte in het gezin(5 kinderen) en mijn werk(2 ploegen dienst).

ik wens je veel succes het komende jaar en hou je zeker inde gaten.

groeten gert

Loading ...

Loading ...


Loading...