Search

Water + ???? ... Deel II

In deel II nemen we de invloed van citroen, thee, honing en suiker onder de loepe, kunnen ze een gunstige invloed hebben op de gezondheistoestand van onze duiven en hun prestaties?.

Water + citroen

Citroen = Vitamine C

Vitamine C wordt in de geneeskunde zeer veel gebruikt onder vorm van allerlei soorten handelsmerken van 5 mgr. (kleinste dosis) tot 500 mgr. (grootste dosis) per tablet. Ze wordt meestal gebruikt tegen vermoeidheid, verkoudheid, e.a. zaken meer en meer in het biezonder als voorbehoedend en genezend middel.

Charles Vander Espt die een onzer beste vrienden was en met wie wij vaak over de verzorging der duiven hebben gesproken, was een groot voorstander van het toedienen van citroen aan het drinkwater, zowel voor wat de oude als de jonge duiven betrof.

De oude duiven kregen het minstens eenmaal in de week en bijna altijd bij hun terugkomst van de prijsvluchten ; de jonge duiven werden eveneens zo behandeld, met dien verstande dat zij eveneens citroenwater te drinken kregen daags vóór en de dag van de inkorving.

Hij legde zijn handelswijze als volgt uit : Ik snijd een citroen in vier of zes gelijke stukken zonder deze van het omhulsel te ontdoen en werp deze in de drinkpot waaraan 11/2 liter water aan toegevoegd wordt.

Hij verklaarde verder : Zelden had ik een duif die met het "geel" had af te rekenen, ik leerde het in mijn jeugdjaren van bakker Vandevelde te Oudenburg en ik heb het mij nooit moeten beklagen.

Vandevelde - Vander Espt, twee beroemdheden uit de Belgische duivenliefhebberij, waren bevoegdheden die inzake spel en verzorging toch iets van duiven afwisten. Waarom zouden wij deze dan toch vrij goedkope middelen niet ter hand nemen om de gezondheid van onze duiven te bevorderen.

Water Thee

Het is op vele hokken een algemeen gebruik dat thee aan de duiven wordt toegediend. Vroegere jaren trokken duivenmelkers onze velden en grachten af om er wilde rhabarberwortel, witte netels, reinevaren e. a. planten te trekken die nadien werden gedroogd en als mengsel voor een duiventhee dienden.

Momenteel loont het opzoeken van deze planten vaak de moeite niet meer voor het vele werk die er aan verbonden is, bij het drogen enz. De thee's die de dag vandaag in de handel worden verkocht zijn meestal oordeelkundig samengesteld en kosten weinig. Persoonlijk hebben wij altijd iets voor het toedienen van thee gevoeld. De duiven vliegen er niet slechter om, vooral bij jonge duiven kan het de rui van de kleine pluimen bevorderen.

De door ons gebruikte thee dienen wij toe op basis van een koffielepel thee voor twee liter water. Wij laten deze precies tien minuten koken, om nadien te laten koud worden vooraleer deze in de drinkpot te gieten. De oude duiven, ook de weduwnaars krijgen er van te drinken, iedere maandag. De jonge duiven iedere week de maandag en dinsdag.
Een specialist-apotheker wees ons onlangs nog op het grote gevaar, vooral tijdens de zomerdagen, de thee langer dan een dag in de drinkpot te laten, omdat deze bloot staat aan gisting en ook soms schimmel. Ook rade hij ons aan nooit suiker aan de thee te voegen omdat dit alcohol kan verwekken die van zeer nadelige invloed kan zijn voor de duiven.

Wij hebben nooit noch suiker noch honing aan de thee gevoegd, als de duiven niets anders te drinken krijgen zullen zij niet nalaten er van te drinken. Eenmaal zij er aan gewoon zijn zal het drinken van thee geen hinderpaal meer betekenen.

Wij willen er echter nog even op wijzen dat sommige laboratoria die thee's voor duiven samenstellen klaar en duidelijk op de verpakking vermelden hoe deze moet bereid worden. Er mag niet uit het oog worden verloren dat sommige thee's voor hun bereiding niet mogen "koken", daartegenover andere slechts met kokend water mogen overgoten worden. Oppassen is hier dus de boodschap !

Thee op zijn Vander Espt's

In een door Charles Vander Espt geschreven boekje — waarin hj voor hem persoonlijk alle nuttige aantekeningen deed — lazen wij o.m. hetgene volgt ; "Alle veertien dagen geef ik een thee aan de duiven, en de beste dag hiervoor is de maandag. Ik neem 10 liter water voeg er een halve kilo Engels zout aan toe en vervolgens een afkooksel van een handsvol goudwortelen en een handsvol rabarberwortelen De duiven moeten er de ganse dag van drinken".

De goudwortel wordt ook "stinkende gouwe" of "paddezurkel" genoemd. In het latijn heet dat "Chelidonius Majus". Deze onkruidplant wordt zowat overal aangetroffen, vooral dan langs grachten of tijdens de zomermaanden in de graanvelden. Het is een plant die soms redelijk hoog opgroeit. De bladeren zijn redelijk breed en vertonen een donkergroene kleur. De bladsteel bevat een wit kleverig sap, dat eens aan de vingeren gedroogd deze een bruinzwarte kleur geven. De wortelen hebben ongeveer de kleur van schorseneer doch wanneer deze open gesneden wordt vertonen ze een goudkleur'. Deze wortelen worden in een oven gedroogd ofwel buiten wanneer de zon hoog staat. Het is een beste middel om een slechte spijsvertering tegen te gaan, ook nog tegen tering.

De rabarberwortel is genoeg gekend om zijn zachte afdrijvende werking en heropbouwng van de spijsverteringsorganen.

Water + honing

Er is honing en honing. De gewone honing afkomstig uit het buitenland en in ons land verwerkt met suiker. De bijenhoning, zoals wij deze bij de bijenkwekers kunnen aanschaften. Voor enkele jaren was de honing door onze eigen bijenhouders veel gemakkelijker te verkrijgen dan de dag vandaag. Het aantal bijenhouders slonk geweldig, de hedendaagse jeugd in onze landelijke gemeenten voelt er niet veel meer voor dagelijks met een gevangenenkap op het hoofd en zware handschoenen de bijenkorven te verzorgen. Wij verkiezen de honing door een bijenhouder vervaardigd. In dit geval mogen wij honing als een geneesmiddel beschouwen.

Alhoewel honing als een voedsel dient geprezen te worden, bezit hij niettemin zulke uitmuntende eigenschappen dat men hem als een voornaam geneesmiddel moet aanzien.
Honing is vooral geprezen voor borst- en zenuwlijders. Daar hij de spijsvertering bevordert, is hij een beste voedsel voor maaglijders Personen die lijden aan rheumatisme en jicht, dienen vooral honing te gebruiken. Het mierenzuur dat hij bevat is een uitstekend middel ter heling. Honing is vrij van microben en bevat al de vitaminen, welke de bijen samen met het stuifmeel der bloemen verzamelen.

Wie is onbekend met de wonderen welke de honing verricht, bij verkoudheid en keelziekten ? Bij de darmontstekingen, welke zich zo gemakkelijk voordoen bij de kleintjes, mag hij beslist niet ontbreken. Bij slepende en weerspannige buikloop, kan hij niet gemist worden. Hij is een natuurlijk voedsel, gezond, kloek, helend. Laat het bij u thuis nemen en geeft het niet alleenlijk aan kinderen of zwakke lieden, maar ook aan gezonde, want "voorkomen is beter dan genezen", en in dat gezegde speelt honing een voorname rol.
Hetgeen goed is voor de mensen is het natuurlijk ook voor de duiven en wij kunnen de duivenmelkers niet genoeg aanraden honing aan hun duiven te geven, omdat wij er wel mede varen. Wij willen hem niet meer missen, zowel tijdens de kweek, het vluchtseizoen vooral, de ruitijd en de winterperiode.

Wij hebben steeds honing toegediend op basis van 1 koffielepel op 1 liter water, dat wij op voorhand lieten smelten in een glas water om nadien bij het water in de drinkpot te voegen. Nooit warm water op de honing gieten, want de warmte kan zekere vitaminen naar de duivel helpen en nadien gisting veroorzaken. Van zware fondvluchten thuisgekomen kregen onze weduwnaars er naar hartelust van te drinken, op basis van een soeplepel op 500 cc water. Minstens twee dagen in de week en dan vooral twee dagen vóór de inkerving kregen ze honing te drinken.

Doe de proef maar, je zult tevreden zijn over de bekomen uitslag. De pot met honing zou op geen enkel hok mogen ontbreken.

Water + suiker

De dag vandaag maakt ieder duivenliefhebber die meegaat met zijn tijd, gebruik van glucose-suiker. Glucose, het voedsel voor de spieren vóór de competitie en dat na geleverde inspanningen toelaat snel te recupereren. Glucose wordt meestal als volgt  toegediend : Gesteld dat de inkorving op vrijdag plaats heeft. 2 Koffielepels op 1 liter water de woensdag en donderdag.

Bij de thuiskomst van de prijsvlucht twee tot drie koffielepels per liter water. Dit krijgen de duiven de ganse dag van hun thuiskomst als drinken. De hieropvolgende morgen worden de drinkpotten gereinigd en van vers water voorzien.

Voor wie gebruik maakt van thee kan na afkoeling van de thee twee tot drie koffielepels glucose-suiker toevoegen. Andere liefhebbers voegen gewoon klontjessuiker aan het drinkwater, op basis van 6 klontjes op 1 liter water ; of ook nog kristalsuiker 1 soeplepel per liter water. Onze voorkeur gaat echter naar glucose suiker omdat het gebruik er van vrij algemeen is en bij ons de beste uitslagen gaf.

Klik hier voor deel I van het artikel.