Search

Ratten en muizen kunnen een hok teisteren

Niemand zal het graag toegeven of erover praten maar knaagdieren kunnen een ware plaag worden die niet zo eenvoudig te bestrijden is. Enkele tips!

Wij zijn altijd in de gelegenheid geweest veel hokken te bezoeken en vaak hebben wij vastgesteld dat sommige met een ware muizen- of  rattenschool geplaagd zitten. Op sommige hokken krioelt het soms van muizen.

Op een hok waar de muizen dag en nacht omheen de duiven leven, in de voederbak en nestbakken om voeder gaan zoeken, worden de duiven nooit met rust gelaten. Bovendien gaan muizen ook naar de drinkpot, zij het dan in mindere mate. Dit betekent dat dit ongedierte weinig voordeel aan de duiven kan bezorgen.

Ratten vergenoegen zich niet alleen het voeder te verorberen en bij kilos weg te dragen, zij zijn een gevaar voor de nestbakken en hebben weinig moeite om eieren of kleine jonge op te peuzelen en zelfs oude duiven aan te vallen. Een duivenliefhebber die vaststelt dat muizen of ratten zijn hokken onveilig maken moet onmiddellijk de middelen aanschaffen om de muis- of rattenplaag te bestrijden en volledig uit te roeien.

De dag vandaag zijn er praktische middelen genoeg voorhanden om in korte tijd dit ongedierte te doen verdwijnen. Ziehier tenslotte wat wij over de rattenplaag eens hebben gelezen en wat er kan gedaan worden om ratten te zien verdwijnen. Moesten de ratten weer komen opzetten, dan geven wij de raad de manier van verdelging of verdrijving toe te passen : Een paar ratten vangen en doden en deze daarna roosteren of aanschroeien, met een ijzerdraad aan de hals, goed aangetrokken, zodat ze er niet kunnen afvallen. Daarna de geroosterde diertjes ergens op zolder vastbinden of ophangen, doch zodanig dat ze buiten bereik blijven van de levende ratten, deze verdragen de reuk niet en verdwijnen. We herinneren ons, tientallen jaren geleden, dat inderdaad onze buurman-bakker-duivenliefhebber min of meer hiervoor aangehaalde bestrijdingsmethode met succes heeft toegepast. Waar ratten in grote getale aanwezig zijn, loont het wel de moeite de proef er op te wagen. Succes gewenst die het probeert.

Voor wat muizen betreft, laat bestendig vergift buiten dé hokken uitstrooien en buiten bereik van de duiven. Eens uitgeroeid moogt ge er van overtuigd zijn nooit geen muis meer te zullen zien. Wees er tenslotte van overtuigd dat wanneer muizen noch aan voeder- en drinkbak meer komen, de duiven een geruster leventje zullen leiden en tot betere prestaties zullen in staat zijn!

Comments

das ook eens goeie informatie om dat te lezen want zeg ik heb geenmiuzen moet goed op zijn woorden letten ge ziet ze niet altijd maar zijn er wel enals ge ze ziet zijner al vele hoor

ga kijken op: www.duivensilo.nl DE oplossing tegen muizen/ratten die voer komen halen in het hok !!

Ik ken inmiddels meerdere verhalen van mensen die last hadden van muizen/ratten en nu niet meer door het gebruik van deze voerbak !!!

Opletten met vergif. De kat van mijn buur is ervan gestorven.

ajvangent
gaan de ratten dan niet op de klep zitten, muizen zullen wel te licht wegen .

in de rennen hier roosters 20cm van vloer.
onder de rooster staan bakken of dozen met spleet in waardoor ze door de bak of doos kunnen lopen (steeds lokaas aanwezig).
sneden brood met choco en daar laagske vergif op (chocolade trekt aan ).
guido