Search

Racing pigeons and genetics: about DNA, parental testing and speed genes

In this article we would like to discuss DNA, DNA profiling, parental testing, homing ability (the speed gene) with a theoretical and a practical approach.

What is DNA?

Each cell of every living creature has DNA in it (Deoxyribonucleic acid), which is a very small but very complex structure (in fact it is a specific structure of four stacked pieces of puzzle) that contains a whole lot of information about the creature.

Through analysis of DNA scientists have found that certain DNA units carry specific features and characteristics. Let me explain: one DNA unit can tell us something about the type of animal; another unit tells us its gender. This means that within one species of animal some DNA units will carry the same information, but within that species a single animal will have its unique DNA units that contain information about its gender, the colour of the eye and other unique features.

This means that all the features of one individual, in this case the pigeon, are contained in the bird’s genetic material. DNA determines for instance the appearance (the colour of its feathers, the eye of the bird) but also its flying skills, its breeding skills, endurance, etc.

These features are of course very important for a fancier: Just imagine if a fancier could have clear scientific proof of the presence or absence of such features in their pigeons. This would of course be of great help in breeding pigeons, in selecting pigeons for races etc.

This also means that we could make big improvements in the future in terms of time management: with the help of objective information we would know in advance whether a pigeon has the right genes that contain good features. This would make it easier to determine if a pigeon is to become a good racing pigeon or a good breeding pigeon (or neither of the two) and it would help to decide whether a pigeon should be basketed for races or if it should be moved to the breeding loft as soon as possible. This practice is already widely applied in other sports. In horse racing for instance the genes of a foal can tell us if it is capable of recording top times. These tests determine whether or not a horse will be used for horse racing.

In the last few years scientists have also managed to gain a better understanding of racing pigeons. As for the human and for some types of animals, scientists have laid out the structure of a pigeon’s genome. This means that the entire code has been determined but that the meaning of this code is not clear yet. These are important steps in gathering valuable information, although research is not as advanced as, for instance, the human.

International database PiGen

PiGen stands for Pigeon Genetics, a center for the enhancing, counseling and reliability of the genetic quality of racing pigeons. PiGen was founded by two veterinary surgeons, Ruben Lanckriet and Pascal Lanneau and the goal was to provide an answer to questions concerning scientific parental testing for pigeons.

PiGen does not only co-ordinate parental testing and the issuing of certificates; it will also gather and further investigate scientific information about the DNA of a pigeon and contribute to further scientific studies about the subject. That is why they cooperate with, for instance, professor Peelman from Ghent University.

The aim is also to try and harmonise the different studies in this field to allow for an easier international exchange of data and to improve constructive co-operation between veterinary surgeaons. PiGen promotes an international set of generic markers with a high fidelity by working out a standard procedure for vets and by promoting co-operation with certified laboratories (ISO 9901 and ICAR) for parental tests.

Parental testing

When a creature is born it carries some of the DNA of its father and some of its mother. That is why people would often say that someone looks a lot like one of his or her parents, either in appearance or characteristics. In some cases the appearance of a pigeon makes it clear that there is no blood relationship whatsoever but in many other cases it is difficult to tell. If you want to be sure about a pigeon’s parentage it might be useful to have scientific proof. For various reasons it might be necessary to have certainty about the parentage of a pigeon, for instance:

* if you want to sell a top class pigeon
* if you want to sell the descendants of top class pigeons
* if you want to sell the eggs of a top class pigeon
* if you want to enter a pigeon for an important race
* in case of theft
* if you do not know the parentage because the pigeons were not kept in separate boxes
* in case you have to remove its ring for medical purposes
* as a proof of a bird’s fertility
* etc…

By determining the DNA pattern or the so called genetic ID cards of the descendant in question and by comparing it to the DNA pattern of its alleged father and/or mother we can say with a 99% certainty whether or not a pigeon actually stems from the mother and/or the father.

Determining the DNA pattern is based on the study of markers, in this case microsatellites. By making a comparison between the markers of the alleged parents (or one of the parents) and their descendant it can be scientifically determined if a pigeon is indeed a descendant of another pigeon.

If we make use of at least six genetic markers the test is considered to be valid. If the test is done with about ten generic markers there is a very high level of certainty of at least 99%, which could be important for legal purposes.

In consultation with professor Deelman from the department of genetics at the University of Ghent we have decided to cooperate with a number of labs who offer tests for at least about ten markers and possibly twenty markers if necessary. These labs also have an official certificate for such DNA tests.

This explains the difference in price between different labs: a higher price is related to a higher certainty of the test. The price of a DNA test is determined by the PCR tests that are necessary to test the DNA markers. If more markers are verified there will be a greater degree of certainty for parental testing but it will be more expensive as well.

For parental testing it is always necessary to mention who is the alleged sire or dam. By comparing the markers it becomes clear whether or not a pigeon actually descends from the male or female pigeon in question.

Speed genes or performance genes (homing ability)

As we said earlier scientists have already managed to reveal a number of genes that provide information about the potential of a pigeon, for instance its homing ability (the ability to find their way home). Research is still at an initial stage but it is already clear that this has enormous potential. In the future we might want to have scientific proof about a pigeon’s abilities before we purchase it and transfer it to our racing or breeding loft.
This might and will be an important factor if you try to convince a fancier about the qualities of one your top class pigeon and its descendants. Our next article on this topic discusses the discovery of the performance gene found in the pigeon’s DNA.

©Ruben Lanckriet en Pascal Lanneau
PiGen.be

Comments

Ik denk dat een soort van genetisch paspoort of bewijs, zoals bij paarden. Niet meer als normaal gevonden zal worden...over een aantal jaar. Kortom, een prima initiatief!

Een kleine (winst)-waarschuwing vooraf aan deze nieuwe ontwikkeling in de duivensport: houd het dichtbij huis en richt je zoveel mogelijk op wat ze ook in de paardensport doen. Gewoon een chip met alle bewijzen erin verzameld, dat is makkelijk bij een evt. verkoop etc. Maar ga niet teveel lopen grasduinen naar meer commerciële toepassingen op het genetisch (hellend)vlak. De planten en granenwereld staan al heel wat jaren bloot aan commerciële (genen)manipulaties. En los van de domheid ervan, want het heeft alleen maar ellende en extra risico's met zich meegebracht. Kan het een uitdaging voor "commerciële bendes" met dus minder frisse ideeën en doelstellingen worden.

Ik geloof in de goede bedoelingen van een Koopman, Pipa etc. Maar schoenmaker houd je bij je leest, want straks gaan we de (hierboven genoemde) snelheids en oriëntatie genen in en uit elkaar sleutelen in hele mooie en geavanceerde labs. Nou, je hoeft geen hoge school te hebben gevolgd om NU al te kunnen uitrekenen en bedenken wie hier de voordelen van gaan proeven. Niet de melker met de kleine mand of korf. Of de man en vrouw met een klein hoeveelheid centen om een gemanipuleerde wedstrijdduif te kopen.

Kijk, de duivensport is eigenlijk de sport voor en van de kleine man, want die (kon) zijn zakcentje erin bijverdienen. Tot eindjaren 80 en halverwege de 90-tigerjaren. Maar nu is het een kleine sport geworden voor hele grote mannen, met grote huizen, landgoederen etc. De uitzonderingen niet meegerekend, want de beste Barelona duif in Nederland van 2012 was gehuisvest in een voormalige varkenskot. Maar nogmaals dit zijn de uitzonderingen, die de regel bevestigen: en die is de rijke worden steeds rijker en de arme steeds armer. Dus gaan straks de eerste gemanipuleerde duiven naar de puisant rijke duivenmelkers. En hebben wij het nakijken..Sad

Laten we maar hopen dat het gezonde verstand voor een keer zal zegevieren; en dat er niemand op het idee komt om een genenlab te openen voor topduiven.Waar slimme wetenschappers in witte jassen je op je wenken bedienen...Als je maar bereid bent om flink onder in de geldbuidel te tasten. Smile

Misschien moesten we maar is gaan herbezinnen: op wat we in de toekomst als melkers nu eigenlijk WEL/NIET willen met deze hypermoderne en nog grotendeels onbekende technieken. Mss iets voor de agenda van de heren bestuurders op nationaal en internationaal niveau..?

Rob

diuvesport word een rijkemans sport endanzal vlug gedaan zijn met liefhebberij als ge in china diuven moet leveren zal voor de eerlijk heid ook verre te zoeken zijn denk maar nietdatde chinezen lieven jongens zijn zal wel zolang er geld op tafel lig okee

Monty, geheel mee eens.......we kunnen gaan afbouwen als t zo moet.
En Postduiven (zonder naam) paspoort als bij paarden, zie je ze vliegen of zo...

arme duivensport!!!!, dus hoeven we in toekomst maar 1 kweekkoppel ipv 20...
in belgische drafsport zitten alle topbloedlijnen verdeeld onder enkele schatrijke families, gaat het in duivensport dan ook zover komen...

Wacht tot ze beginnen met klonen zoals bij Dolly...een bende identieke witpenders op je hok die in eskader aankomen Smile

er is geen weg terug ( en dat is al lang zo , sinds de uitvinding van het wiel en het buskruit !! ) en inderdaad duivenspel wordt iets voor de elite . Ik berust ! Hoop dat het nog mijn tijd zal meegaan .
Ik probeer met kennis van zaken steeds betere te kweken , en dat op zich is al een fascinerende bezigheid . Ik hoop de wetenschap een stapje voor te blijven .....
mvg
roger casier

Succes Ruben en Pascal,
Technieken en evoluties kan je niet tegenhouden. Buiten het technische zijn de praktische problemen het moeilijks op te lossen, zoals o.a. controle op het nemen van stalen, het verwerken van de analyses en deze gegevens opslaan en toegankelijk maken en bewaren.(databank) Ik heb pas DNA analyses laten uitvoeren bij een bepaalde soort en dit is niet goedkoop. Dit DNA onderzoek betrof de raszuiverheid en de verwantschap. In verschillende landen hebben liefhebbers aan dit onderzoek meegewerkt, zodanig dat er nu een duidelijk beeld is van verwantschap.De moeilijkheid is nu dat er iemand via een specifiek computerprogramma al deze gegevens moet verwerken om tot de juiste koppelingen te komen. Bij duiven zal het maken van de juiste koppelingen via DNA nog iets moeilijker zijn daar letale kenmerken hierbij een rol zullen spelen.

Goede duiven, prijsduiven, kampioenen die heb je nodig, het is en het blijft voormij een hobby mee kunnen doen, de spanning van het wachten der duiven, de duiven zien vallen op de plank als ze honderden kilometers hebben afgelegd en dan het blije weerzien van liefhebber en duif.
Laat die willen manipuleren, hun gang maar gaan, genetische manipulatie. loopt toch een keer fout, die zaken (die gaan genetische misvormingen creeëren) overal waar een labo mee gemoeid is tegen de natuur in. Laat de duiven, de duiven en laat ons het plezier van onze hobby behouden.

MVG Jacob