Search

Pigeon & Loft - Nestgame

Pigeon & Loft

(04/03/2013) The natural flying mated - part II

From the chosen candidates I will eliminate until I have only two or three left which are both in top physical condition and also in the right nesting condition to create the required mental condition.

Pigeon & Loft

(04/03/2013) The natural flying mated - part I

Fanciers are always seeking methods by which the pigeons may be urged to race home faster. One cannot hope to find a better method to assist in this matter than the pigeon's own natural instinct.

Pigeon & Loft

(29/04/2012) The natural system flying mated

Fanciers are always seeking methods by which the pigeons may be urged to race home faster. One cannot hope to find a better jockey to assist in this matter than the pigeon's own natural instinct.

Pigeon & Loft

(19/01/2011) Weduwschap in al zijn vormen - opgetekend in 1949 - Deel 4

Een fijne combinatie van nestspel en weduwschap

Pigeon & Loft

(11/01/2011) Weduwschap in al zijn vormen - opgetekend in 1949 - Deel 1

't Duivenspel is er zo op vooruitgegaan dat wie zijn duiven niet zorgvuldig weet voor te bereiden, bedrogen uit de slag komt.

Pigeon & Loft

(02/12/2010) Iets over veldvliegen.

Mijn duiven heb ik altijd in een goede conditie weten te houden, maar zekere dag stelde ik vast dat de uitwerpselen van mijn duiven zeer bruin waren en zelfs ietwat drekkig ...

Pigeon & Loft

(24/10/2010) The natural system flying mated

Panders are always seeking methods by which the pigeons may be urged to race home faster. One cannot hope to find a better jockey to assist in this matter than the pigeon's own natural instinct.

Pigeon & Loft

(22/10/2010) Het droog houden van het hok

Droogte op het hok blijft één der eerste voorwaarden tot welslagen in de duivensport. Het gebruikte materiaal, de ligging en de schikking van het hok komen in de eerste plaats in aanmerking.

Pigeon & Loft

(13/10/2010) When is separation necessary?

Around mid September, our birds' last round of youngsters is weaned. By then, our birds have all been on eggs for a few days, and the moult has set in. Once all the youngsters are weaned, the old birds coats seem to fall apart.

Pigeon & Loft

(26/03/2010) Jonge duiven in het jaar van hun geboorte op weduwschap, jonge duiven met eieren

In ons boek « 101 Methoden - Deel II » handelend over het spel met de jonge duiven in het jaar van hun geboorte, verscheen in ruime mate de methode in 1970 door Gerard en Michel Vanhee toegepast.