Search

Zaak Den Haese - De Vroe na 5 jaar gesloten

Wat in 2009 begon als een toepassing van de sportreglementen, daar eindigt nu het geschil tussen Den Haese en De Vroe met een gezond akkoord. Na jaren palaveren en proberen zijn gelijk te halen, zag Den Haese in dat hij er ver over was gegaan.

Den Haese: "Ik heb me laten beïnvloeden door anderen ten opzichte van De Vroe en heb alles gezocht om hem valselijk te beschuldigen van spelen met een vreemde duif. Spijt heb ik hiervan en ben blij dat De Vroe en ik terug door dezelfde deur kunnen. Door het sportieve gedrag van De Vroe kan ik verder spelen met de duiven zonder een schorsing wegens valse beschuldigingen aan het adres van De Vroe. We hebben alles correct uitgesproken en kunnen eindelijk elkaar terug in de ogen kijken en dit is maar best ook zo."

De Vroe: "Eindelijk is de waarheid aan het licht gekomen. Hier stopt dan ook de hele zaak. Ik hoop alleen maar dat de mensen uit de omgeving van Den Haese ook alle hetze en verwijten op zolder zullen laten. Ik zal niet nalaten om Den Haese te respecteren en ben blij dat we samen opnieuw een pint kunnen drinken."

Het volledige vonnis kunt u hier bekijken: