Search

Voorlopige dagorde 2e Statutaire Algemene Vergadering KBDB 2017

Op woensdag 25 oktober om 9u30 houdt de KBDB haar tweede Statutaire Algemene Vergadering van 2017, zoals voorzien in artikel 22 van de Statuten. Dit staat er op de voorlopige dagorde: