Search

Update Werkgroep Eerlijk Spel

De werkgroep Eerlijk Spel wil de Nederlandse duivenliefhebbers graag informeren over de actuele stand van zaken. Er werden 207 voorstellen ingediend die je terug kan vinden in het bijgevoegde overzicht.

Beste sportvrienden,

Als werkgroep willen wij jullie graag informeren over de actuele status.

Inmiddels hebben we 207 voorstellen ontvangen, waarvoor hartelijk dank!

In bijgaand overzicht kunnen jullie zien welke voorstellen er tot op heden zijn ingediend.

Samenvatting/tendens binnengekomen reacties:

Tot op heden (15-11) hebben 207 liefhebbers via de mail gereageerd met suggesties om de duivensport eerlijker te maken. Deze reacties lopen uiteen van het opnieuw indelen van sectoren of vlieggebieden en daarbij spelen in de lengte i.p.v. de breedte, tot complete vliegprogramma’s en andere manieren van kampioenschappen berekeningen en andere vliegrichtingen.

Echter een grote meerderheid 135 reacties (65%) geeft aan dat er “iets” met de aantallen per liefhebber moet gebeuren. 30 reacties van deze groep van 135 (22%) hebben aangegeven geen beperking op aantallen te willen. In deze groep vinden we veel liefhebbers die de marathon vluchten spelen. 105 reacties van deze 135 (78%) geeft aan dat er een beperking op aantal in te korven duiven per liefhebber moet komen. Hierbij zien we dat het maximum aantallen voor jonge duiven en natour een stuk hoger liggen dan de disciplines vitesse, midfond, dagfond en marathon. Ook werd uit de inzendingen tot nu toe duidelijk, dat een grote meerderheid, die in hun reactie invliegduiven hebben benoemd (90%), aangeeft, dat het meegeven van invliegduiven weer mogelijk moet zijn. Dit wordt door zowel marathon spelers alsook programma spelers uitgesproken. 59 liefhebbers hebben benoemd dat invliegduiven wel (83%) of niet (17%) later gelost dienen te worden. 42 liefhebbers hebben in hun reactie benoemd of er wel (74%) of niet (26%) voor iedere discipline een maximum aantal ringnummers moet worden opgegeven waarmee je het moet doen als liefhebber. Tussentijdse aanvullingen door verlies of anderszins is dan niet aan de orde. Divisiespel lijkt niet echt te leven onder de liefhebbers want slechts 7% van de reacties zijn voor een vorm van divisiespel. Wat ook vaak in de reacties naar voren komt is dat er onvrede heerst over de indeling van sectoren en vlieggebieden. Liefhebbers geven daarbij aan dat sectoren te breed zijn en daardoor uitslagen per sector een vertekend beeld geven bij wind uit het oosten of westen.

Hoe gaan we nu verder:

De leden kunnen nog t/m 30 november voorstellen indienen via dltn@ lpveluijenro.ebpsseoknrdi
Medio december komt de Werkgroep met concrete voorstellen die aan de leden en afdelingen worden voorgelegd. De afdelingen hebben dan ruim de tijd om deze voorstellen met hun leden te delen en te bespreken.
Deze voorstellen zullen ook besproken worden met alle leden van de secties die aanwezig zijn tijdens de nog te plannen 2e Sectie ledenvergadering die in januari 2019 gehouden zal worden.
Voor eind januari zal de Werkgroep dan een of meerdere concrete voorstellen indienen bij de NPO voor de Algemene Ledenvergadering van Maart 2019.

LAAT JE STEM HOREN EN GEEF JOUW MENING EN IDEEEN
ZODAT WE ER SAMEN MEE AAN DE SLAG KUNNEN !

Met vriendelijke sportgroeten,
Werkgroep Eerlijk Spel