Search

Update Werkgroep Eerlijk Spel

In Nederland werd in de schoot van de NPO de werkgroep Eerlijk Spel in het leven geroepen. De afgelopen maanden werden er heel wat gesprekken gevoerd met allerlei liefhebbers.

Beste sportvrienden,

In alle gesprekken die de secties de afgelopen maanden hebben gevoerd met de liefhebbers in het land en in alle mailtjes die de secties hebben ontvangen, is er 1 thema als rode draad naar voren gekomen: DE DUIVENSPORT MOET VEEL EERLIJKER WORDEN.

Om aan de roep vanuit de liefhebbers tegemoet te komen om dit thema aan te pakken, hebben we vanuit de secties en platforms een Werkgroep Eerlijk Spel opgericht waarover we jullie op 5 oktober jl. in Op de Hoogte en andere media hebben geïnformeerd.

Wat is het doel van de Werkgroep Eerlijk Spel:

De werkgroep wil alle leden de kans geven hun stem te laten horen zodat op basis van hun meningen en ideeën  er een of meerdere voorstellen uitgewerkt kunnen worden door de Werkgroep die ingediend gaan worden.

Hoe kunnen de liefhebbers hun stem laten horen:

Heel simpel door hun ideeën of meningen te sturen naar dltn@ lpveluijenro.ebpsseoknrdi onder vermelding van naam en lidnummer.

Wat is de actuele status:

Vanaf 5 oktober is er massaal door jullie gereageerd waar we zeer dankbaar voor zijn en we hebben inmiddels 87 voorstellen ontvangen die we schematisch in een overzicht hebben verwerkt.

Via onderstaand linkje kun je dit overzicht bekijken en zie je welke voorstellen er tot op heden zijn ingediend.

Bijlage: Voorstellen binnengekomen Eerlijk Spel samengevat d.d. 26.10.2018

Hoe gaan we nu verder:

De leden kunnen t/m 30 november voorstellen indienen via dltn@ lpveluijenro.ebpsseoknrdi
Medio december komt de Werkgroep met concrete voorstellen die aan de leden en afdelingen worden voorgelegd. De afdelingen hebben dan ruim de tijd om deze voorstellen met hun leden te delen en te bespreken.
Deze voorstellen zullen ook besproken worden met alle leden van de secties die aanwezig zijn tijdens de nog te plannen 2e Sectie ledenvergadering die begin 2019 gehouden zal worden.
Voor eind februari zal de Werkgroep dan een of meerdere concrete voorstellen indienen bij de NPO voor de Algemene Ledenvergadering van Maart 2019.

DUS LIEFHEBBERS LAAT JE STEM HOREN WANT JULLIE KUNNEN NU ZELF GAAN BEPALEN HOE DE TOEKOMST VAN ONZE GEWELDIGE SPORT ERUIT KOMT TE ZIEN.

Met vriendelijke sportgroeten, Werkgroep Eerlijk Spel