Search

Stand van zaken Secties Ledenvergadering

De secties ledenvergaderingen geven hierbij een stand van zaken na de samenkomsten van 13 oktober laatstleden.

Inmiddels zijn de Secties geïnstalleerd en enige maanden actief. Er zijn 4 verschillende secties in het leven geroepen voor de spel soorten: Vitesse/Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge Duiven. Iedere Sectie heeft zijn eigen bestuur, een vertegenwoordiging van de leden die daarbij zijn aangesloten. De doelstelling van de Secties is simpel, u als lid de mogelijkheid geven uw ideeën en aanbevelingen over onze o zo mooie duivensport aan te dragen. U heeft dus een stem en direct invloed op inhoudelijke zaken. Daarbij moet u denken aan een gezamenlijk nationaal vliegprogramma, inrichting van vlieggebieden en sectoren, verzorging van duiven gedurende het transport en ga zo maar door. Er zijn tal van zaken die we met z’n allen kunnen bedenken om de duivensport weer te laten aansluiten bij de tijd van nu en te laten zien aan de buitenwereld wat voor mooie sport we beoefenen en zo proberen de neergang tegen te gaan.

Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is ook simpel. Kies voor uzelf met welke 2 secties u zich kunt identificeren, bezoek even de NPO site en vul de kieswijzer in. Dat is alles. U wordt dan in de toekomst uitgenodigd de Sectie ledenvergaderingen bij te wonen en we kunnen samen van start!  

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan:

Nadat begin dit jaar de secties en platforms in het leven zijn geroepen voor en door de leden, zijn de secties maandenlang in de weer geweest met het voeren van gesprekken met zoveel mogelijk liefhebbers om te ervaren wat er leeft onder de liefhebbers. Ook hebben jullie als liefhebbers de mogelijkheid gehad om ideeën en voorstellen per mail in te dienen en dat hebben jullie ook massaal gedaan, waarvoor dank.

Uit al die gesprekken en schriftelijke reacties zijn voorstellen vanuit de secties gekomen die wij de afgelopen maanden aan u hebben gepresenteerd in Op de Hoogte en diverse andere media. Gelijktijdig zijn destijds de voorstellen naar de afdelingen gestuurd met het verzoek alle leden hierover te informeren.

Via Op de Hoogte en andere media hebben wij u meerdere malen geïnformeerd over de 1e sectie ledenvergadering op 13 oktober in Papendal en het belang voor de leden benadrukt om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de 1e sectie ledenvergadering op 13 oktober jl. in Papendal hebben de aanwezige leden kunnen stemmen of deze voorstellen ingediend mogen worden voor de Algemene Ledenvergadering op 10 november zodat hier door alle afdelingen, secties en platforms over gestemd kan worden.

Op basis van de voorgestelde landelijke vliegprogramma’s die op 13 oktober door de leden zijn goedgekeurd, heeft het Platform Transport een advies uitgebracht over de logistieke haalbaarheid binnen de afdelingen. Hieruit bleek dat er 3 weekenden waren met een logistiek probleem en de secties hebben vorige week in goed gezamenlijk overleg de vliegprogramma’s iets aangepast zodat er nu volledig op elkaar aansluitende landelijke vliegprogramma’s als voorstel ingediend kunnen worden voor de ALV op 10 november.

Voor jullie informatie ziet het totale vliegschema er nu als volgt uit:

Via onderstaand linkje kunt u ook alle notulen van de Sectie Ledenvergaderingen van 13 oktober jl. in Papendal bekijken:

Hoe gaan we nu verder:

Op 10 november vindt de ALV plaats en gaan we zien of de voorstellen vanuit de secties goedgekeurd worden.

Als secties en platforms gaan we de komende maanden samen met de leden en afdelingen met allerlei andere zaken die leven onder de leden aan de slag, zodat de punten die nu nog niet aan de orde zijn geweest uitgewerkt kunnen worden voor de ALV van maart 2019.

Er zal begin 2019 een 2e Sectie ledenvergadering worden georganiseerd ter voorbereiding op de ALV van maart 2019. Hiervoor wordt u tijdig uitgenodigd.

Werkgroep Eerlijk Spel:

Zoals jullie hebben kunnen lezen in Op de Hoogte en andere media hebben we vanuit de secties en platforms een Werkgroep Eerlijk Spel opgericht. Een terugkerend punt bij alle secties is de roep door de leden om maatregelen die “Eerlijk Spel” moeten bevorderen want duivensport is misschien wel een van de meest oneerlijke sporten die we kennen in deze vorm. De werkgroep houdt zich momenteel druk bezig met het uitwerken van plannen op basis van alle voorstellen van leden die binnen zijn gekomen of nog binnen gaan komen.

Jullie als leden hebben de afgelopen weken echt massaal gehoor gegeven aan de oproep om per mail meningen en voorstellen naar dltn@ lpveluijenro.ebpsseoknrdi te sturen. De werkgroep zal jullie binnenkort via Op de Hoogte en andere media informeren over de voortgang. BLIJF DIE VOORSTELLEN STUREN!!!!

Email adressen voor alle ideeën en voorstellen:

DE SECTIES EN PLATFORMS ZIJN ER VOOR JULLIE DUS STUUR AL JULLIE IDEEEN EN VOORSTELLEN NAAR ONDERSTAANDE EMAIL ADRESSEN EN WIJ GAAN ER MEE AAN DE SLAG.

ddtnni@svtdmvuneoo.ebfpsosneridi l
dddtnn l@vgaunoo.ebfpsonrdi
dnmrtn@vtun loo.ehbpsaonradi
dntne@gvvnuu lneoo.ebjpsonrddii
doltn@vtnumpnroo.gepbjfp lnsoonradi
dtrltn@vtupnro.aebfpp lsstooonnrramdi
dltn@ lpveluijenro.ebpsseoknrdi

We hopen als secties en platforms jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de actuele status en als jullie vragen of opmerkingen hebben laat het ons dan weten.

Met vriendelijke sportgroeten,
De gezamenlijke Secties en Platforms