Search

Staat onze duivensport voor grote veranderingen? Gooit de KBDB straks het roer om?

Aanstaande vrijdag 1 februari zit het Nationaal Sportcomité (NS) bijeen. Als de geluiden uit de coulissen en/of de wandelgangen van de KBDB te Halle kloppen, staan enkele belangrijke punten op de agenda.

Vooral enkele agendapunten die de toekomst van onze duivensport gaan bepalen of op zijn minst sterk gaan beïnvloeden.

Wijzigingen nationale vluchtkalender

Komt er straks een nieuwe vluchtkalender voor 2019? Die kans bestaat. Althans toch volgens enkele tafelgenoten tijdens een verwenningskuur voor onze smaakpapillen in één van de toprestaurants die Vlaanderenland rijk is. Of we dit nog niet wisten?... was de vraag. Er steken al eens berichten in onze mailbox, ja… al zijn geruchten nog altijd geruchten. Informatie inwinnen bij mandatarissen bleek moeilijk, die hebben zwijgplicht. Een antwoord kwam snel van iemand aan tafel: het stond te lezen op social media. De smartphone werd er bij gehaald, en na wat ‘surfwerk’ kon iedereen aflezen wat er stond. De persoon die het bericht gepost had, vernam het uit ‘goede bron’. U weet hoe dat gaat. De Antwerpenaar in ons gezelschap kon het alleen maar bevestigen. De (optie tot) wijziging stond al op de agenda van  het Provinciaal Comité in Antwerpen, en was er volgens hem bij meerderheid goedgekeurd.

Indien de info uit ‘goede bron’ klopt, zou vanuit een 2-tal provincies (één uit Vlaamse PE en een Waalse SPE) de vraag tot wijziging van de nationale vluchtkalender op de agenda van het NS zijn geplaatst, dat komende vrijdag 1 februari samen zit. De grootste vraag voor verandering situeert zich op de grote halve fond, waar de nieuwe vluchtkalender op meer ‘contra’ dan ‘pro’ botste. Vooral wegens afstand te kort, massa en spreiding te groot... voor nationale vluchten van rond de 450 Km voor het centrum van het land. In het nieuwe voorstel dat op tafel komt zouden opnieuw namen van klassiekers als Argenton, Montluçon en La Souterraine staan, zo stond er te lezen. Onze Antwerpse sportvriend knikte bevestigend, in zijn streek circuleren ook deze namen. Ook de fondkalender zou licht wijzigen, in die zin… hier geen nieuwe namen van vluchten, wel een andere volgorde, dus enkele verschuivingen qua datum om de kalender ‘speelbaarder’ te maken, vooral voor jaarlingen.

Waar rook is, is er vuur. Nu… wanneer de KBDB ondervindt dat er (te) veel tegenkanting komt tegen de nationale vluchtkalender die op de AV in oktober 2018 werd goedgekeurd, kan men als duivenliefhebber het alleen maar toejuichen dat er ergens een luisterend oor is, en bereidheid tot verandering. Indien dit alles klopt, zijn we met zijn allen benieuwd of het NS de vluchtkalender die in oktober werd goedgekeurd al dan niet nog zal wijzigen? Daar is uiteraard een meerderheid voor nodig. Al heeft de NAV van 22 februari finaal daar nog altijd het laatste woord over. Ook daar zal nog een meerderheid moeten gehaald worden om een mogelijke nieuwe vluchtkalender door te voeren.

Minder kampioenen? Geen jaarlingen meer?

Op het bericht op social media kwam heel wat reactie. In één van de reacties stond te lezen:
Moet de KBDB stilaan de tering naar de nering zetten? Het is maar de vraag. Volgens geruchten wil men het aantal geklasseerden in de nationale kampioenschappen beperken. Dit onder meer door het samenvoegen van de kampioenschappen (1e en 2e getekende) met oude en jaarlingen in alle nationale kampioenschappen.

Of kadert deze maatregel reeds in de allergrootste wijziging die men vanaf 2020 wil doorvoeren. De afschaffing van de categorie jaarlingen. Dan spreken we nog over 2 categorieën: oude/jaarlingen (samen) en jonge duiven. Behalve Pau, Barcelona en Perpignan, waaraan enkel oude duiven mogen deelnemen.

Een koerswijziging van 360 graden. Wie probeert wie hier voor de gek te houden?... vraagt iemand zich af. Terecht! Er werd een gevoelige snaar geraakt. Wil men ook hier de Nederlandse toer op? (waar geen onderscheid tussen oude en jaarse bestaat)  Zo tevreden zijn ze bij onze Noorderburen nochtans ook niet. Stik jaloers zijn ze daar op onze nationale vluchten, die kennen ze daar niet, behalve op de internationale vluchten van de ZLU. Grote (nationale) concoursen met de jonge duiven evenmin (beperkt in afstand). Pleidooien om inkorfbeperking voor grote(re) hokken bewijst dat er bij onze Noorderburen nog andere structurele problemen zijn. Laat ons daarom houden wat goed is. Net die doorgedreven specialisatie in iedere discipline (snelheid, halve fond en fond) en harde selectie per categorie (oude, jaarse, jonge) is een meerwaarde voor de Belgische duif en onze nationale duivensport.  
De discussie aan tafel werd plots heviger. Dat de KBDB in overweging neemt om op de snelheid en eventueel de kleine halve fond, om oude en jaarlingen (vanaf een bepaalde datum: vb mei voor snelheid, juni voor kleine halve fond) onder te brengen in één categorie, omdat de aantallen (in bepaalde streken of lokalen) sterk teruglopen, daar kan men nog inkomen… je zou het ook kunnen verplichten vanaf het moment dat er bijvoorbeeld geen 80 of 100 duiven meer zijn per categorie. Maar toch niet op de nationale vluchten.
Onze Antwerpse sportvriend begrijpt het zelfs helemaal niet meer. Op de NAV van oktober 2018 beweerde men vanuit de KBDB dat de nationale vluchten op de grote halve fond (om de 2 weken nota bene) in afstand werden ingekort (rond de 450 Km) omdat de afstand te groot was, de vluchten te zwaar voor de grootste afstanden nabij de Nederlandse grens. Nu wil men vanaf 2020, jaarlingen toelaten op alle nationale vluchten (behalve Pau, Perpignan en Barcelona). Houdt men in Halle gans duivenminnend België nu helemaal voor de gek? Nu is er een beperking op fondvluchten voor jaarlingen onder het mom van ‘verboden vanuit het ministerie van Dierenwelzijn’. Geldt dit dan plots niet meer vanaf 2020? Dan mag plots alles?... vraagt deze man zich terecht af, terwijl hij de laatste slok wijn uit zijn glas achterover kapt, en vervolgt… of hebben ze ons dit de voorbije 5 jaar steeds voorgelogen?

De enige West-Vlaamse liefhebber rond de tafel pikt in: Vrij geloofwaardig klinkt het niet. Gaan we nu onze jaarlingen verbranden of kapot spelen vanaf begin juni op Limoges, Valence, Cahors en/of Montauban tot op de laatste nationale fondvlucht van begin augustus? Dit is om problemen vragen. Soms moet je duivenliefhebbers al eens tegen zichzelf beschermen.

Het voorstel van het samenvoegen van oude en jaarlingen tot 1 categorie kan duidelijk op weinig begrip rekenen, zeker niet voor de nationale vluchten. Als het zo zit, dan ga ik een pak minder duiven houden, aldus de Antwerpenaar. Enkel die 8 tot maximaal 10 echte toppers gaan nog overblijven, de rest van de vliegploeg zullen dan jaarlingen zijn. Om de volledige (fond)kalender te spelen had hij nu meer oude nodig, nu kan hij (bij samenvoeging oude en jaarse) daar zijn betere jaarlingen voor gebruiken vanaf bepaalde vluchten, stelt hij. Geen speld tussen te krijgen. De anderen knikken instemmend.
Over het volgende is iedereen het eens: men houdt er bij de KBDB best ook rekening mee dat 1 + 1 = 2… niet van toepassing is op de duivensport. Denk maar niet dat op vluchten zoals bijvoorbeeld Bourges (20.284 oude + 19.133 jaarse in 2018) of een Limoges II (7.274 oude + 7.236 jaarse in 2018) er straks nog 39.400 of 14.500 duiven gaan vliegen. Bijna alle vluchten zullen het met zowat 30% minder duiven moeten stellen, vreest men. De Belgische liefhebber zal minder oude/jaarse vliegduiven houden… wegens geen aparte vluchten meer, en geen aparte kampioenschappen. Twijfelaars zullen voortaan geen tweede kans meer krijgen,  niet bij de oude – kan je vervangen door betere jaarse – en ook niet bij de selectie van de jonge duiven (lees: toekomstige jaarlingen), wegens toch geen schijn van kans tegen de ervaren oude duiven. Wat moet je dan nog met onervaren zomerjongen, laat staan latere jongen? De discussie ging nog een tijdje door… tot de klok overuren begon te maken.

De slotconclusie was unaniem… al kregen we nog een stille wenk mee: Kan moeilijk geloven dat de meerderheid van de Belgische liefhebbers het daar mee eens is om zomaar oude en jaarlingen samen te voegen op ‘alle’ (inter)nationale vluchten. Organiseer eens een poll op PIPA jong… Bij deze.

Poll: oude en jaarlingen apart of samen in 1 categorie?

Dat jaarlingen op de nationale vluchten de duimen moeten leggen tegen hun oudere collega’s bewijst volgende analyse, gebaseerd op de nationale vluchten uit 2018.
Bekijk hier de analyse van de nationale vluchten uit 2018

Alle vluchten met de jaarlingen staan een pak langer open dan bij de oude duiven. Uit analyse van de 16 nationale vluchten waaraan zowel oude als jaarlingen deelnamen in 2018 (grote  halve fond en fond samen) blijken slechts 4 jaarlingen in staat om ook te winnen bij de oude duiven (3 x grote halve fond, 1 x op de fond) en de vluchten bij de jaarlingen staan veel langer open. Sommigen zullen opmerken dat er tussen de jaarlingen nog meer ‘kaf’ tussen het koren zit. Correct! Zeker bij de aanvang van het seizoen. Later op het jaar is een deel van de ‘mindere goden’ zowel bij oude als jaarse er al een deel van tussen… toch blijft het wedstrijdverloop in dezelfde lijn evolueren, waarbij de handicap van de jaarlingen met een langere duurtijd van de wedstrijd dan bij de oude, toch een constante is.

Laat ons hopen dat het NS (en ook de NAV) zich de nodige vragen stelt bij het mogelijks samenvoegen van oude en jaarlingen tot één categorie vanaf 2020. Wanneer liefhebbers daardoor minder (oude) duiven houden, betekent dit ook minder duiven op de vluchten… wat dan weer minder inkomsten impliceert voor inrichters en vooral lokalen om uit de kosten te geraken. Een dalende ringenverkoop kan een volgende stap zijn in dit proces. Bij het nemen van een drastische beslissing, neem je best ook de mogelijke gevolgen (consequenties) voor ogen.

Poll: oude en jaarlingen apart of samen in 1 categorie? Wat is uw mening?
1. ja, ik ben akkoord dat vanaf 2020 de oude duiven en jaarlingen op ALLE vluchten worden samen gevoegd tot één categorie ‘oude
19%
2. in alle disciplines (snelheid, halve fond en fond) moeten er aparte vluchten blijven bestaan voor oude en jaarlingen
55%
3. het samenvoegen van oude & jaarlingen valt te overwegen op bepaalde vluchten, maar zeker NIET op de (inter)nationale vluchten
26%
Total votes: 1809