Search

Provinciale vergadering West-Vlaanderen, een duidelijke lijn getrokken

De jaarlijkse vergadering werd druk bijgewoond en het vernieuwde bestuur was volledig aanwezig. Voorzitter, Dany Vandeberghe, opende de vergadering stipt. Deze verliep rustig en elkeen was nieuwsgierig wat de stemming op het eind van de vergadering zou brengen.

Voorts stond de voorzitter erop  om iedereen bedanken voor hun spontane medewerking van de laatste maanden.

De voornaamste punten uit de vergadering:

Verleden jaar werden 72 West-Vlamingen geklasseerd in de nationale kampioenschappen, 14 wonnen een nationale vlucht en 2 wonnen internationaal. De provincie telt ook nog 3 nationale kampioenen. Een prachtig resultaat mede te danken aan de provinciale vluchten met een hoog deelnemers aantal. Voor het voortzetten van deze vluchten in 2019 was het nog wachten op de stemming op het eind van de vergadering of deze vluchten nog zouden doorgaan of niet.

 • Het aantal leden is met 348 leden vermindert na het debacle van afgelopen jaar
 • Er werden een kleine 5.000 ringen minder verkocht in 2018
 • De prijs van de ringen blijft 1€/stuk en zijn op vrijdag 28-12 beschikbaar
 • De Provinciale kampioenenviering is volgend jaar op 3 nov 2019

Enkele wijzigingen werden aan het prov. reglement aangebracht

 • leerduiven van buiten de omtrek worden toegelaten
 • Tijdstip van binnenbrengen klokken moet op de aankondiging van de vlucht staan, liefst van … tot …
 • Het aantal bons per lokaal is onbeperkt
 • Mogelijkheid  om 3 vluchten per dag in te korven
   

Provinciale vluchtkalender 2019

De stemming:

 • Er werd gekozen om alles op zaterdag te laten doorgaan (2000 stemmen tegen 599)
 • Pontoise wordt provinciaal gespeeld (1472 stemmen tegen 1101)
 • Fontenay en Chateaudun worden provinciaal gespeeld (1864 tegen 710 stemmen)
 • Deze vluchten worden door de WVV ingericht en toegekend aan de snelheidslokalen

Voor de Grote halve fond zijn 8 vluchten voorzien die ingericht worden door de Inter-Westvlaamse. Deze vluchten zijn toegekend aan de nationale lokalen.

De regeling voor de omtrekken blijft onveranderd maar er zal streng gecontroleerd worden op de sportieve omtrek en de juiste toepassing van het reglement.
 

Verslag nationale vergadering:

Ontslag van dhr Yvan Mouton, deze wordt vervangen door dhr Davy Verleye.
Het reglement aangaande de verhuis van een maatschappij naar een andere gemeente wordt gelijkgesteld met het opnieuw oprichten van een maatschappij in deze gemeente. Indien er een lokaal aanwezig  is in deze nieuwe gemeente kan er geen 2e komen!

Op de masters zal streng gecontroleerd worden. Het lokaalnummer zal vast geprogrammeerd worden aan de master zodat men ALTIJD verplicht zal zijn om naar het lokaal van inkorving terug te gaan om de duiven vrij te geven

De duiven gaan op 1 januari 2019 uit de voedselketen. Het probleem met de vogelpest zou alzo van de baan zijn. Voor Paramyxo is dit helemaal niet duidelijk en een gesprek met het voedselagentschap dringt zich op.

Het koppelen moet in het lokaal gebeuren.
Er is een commissie samengesteld die moet nagaan of de zones moeten aangepast worden. In 2020 zou men daar mee willen van start gaan.

Na de vergadering was er enige commotie. Sommige vonden dat de verdeling van de vluchten niet eerlijk verdeeld was. Een discussie daaromtrent moet altijd kunnen, als er maar respect is voor de ander.
Al bij al een vergadering waarmee iedereen begreep waar men naar toe wil. De lijn is getrokken en nu maar hopen op een goed seizoen 2019 voor iedereen

De powerpoint van de vergadering kan je hier bekijken.