Search

Opiniestuk: zijn de coördinaten van onze duivenhokken wel juist?

Zou het kunnen dat de coördinaten van het hok bij een pak liefhebbers niet correct zijn, en bijgevolg hun afstand op de vluchten waaraan zij deelnemen niet echt klopt?

In tijden waar duivensport almaar sneller gaat, het verschil tussen winst en verlies vaak tot een secondespel is herleid, is de correctheid van gegevens (zoals de afstand tot het hok, de kloktijden enz…) uitermate belangrijk. Bepaalde lezers stellen zich echter vragen bij de correctheid van de coördinaten (en dus ook de afstanden) bij tal van duivenhokken in ons land. Vooral omdat de meeste reeds jaren oud zijn, en ook niet door een erkend landmeter werden berekend of gehomologeerd.

Sportgenoot stelt zich vragen

We ontvingen op onze PIPA-burelen een berichtje in onze mailbox van een liefhebber die zich zorgen maakt over de correctheid van de ‘coördinaten’ van zoveel liefhebbers, hij schrijft hieromtrent het volgende:

We kunnen er bijna 100% zeker van zijn dat een groot deel van de afstanden van de liefhebbers (die berekend worden volgens de coördinaten van hun hok) in ons land VERKEERD zijn! Normaal moesten coördinaten van het hok altijd worden opgemeten en vastgelegd door een erkend landmeter die deze afstanden (lees: coördinaten) kwam opmeten… tegenwoordig kan dit met moderne apparatuur ook door derden gebeuren. Maar dikwijls werd dit klusje vroeger door uitslag-berekenaars e.d. gedaan, die gemakshalve een gekende coördinaat namen (vb van een bekend bouwwerk in de buurt, zoals de kerk, gemeentehuis of zelfs van het hok van een ander duivenliefhebber in de buurt enz...). Op deze basis berekenden ze dan de afstand van de (nieuwe) liefhebber, soms door er een minuutje en een paar seconden links of rechts van af te doen of bij te tellen! Vele afstanden (coördinaten) werden via deze methode van de ‘natte vinger’, zoals ik ze hier wens te omschrijven, bepaald… en zijn dus alles behalve correct, en neigen eerder naar een ‘schatting’ van de afstand of coördinaat… zonder daarom afbreuk te willen doen aan de mensen die deze klus wellicht in eer en geweten geklaard hebben.  Zo is het destijds bij vele liefhebbers gegaan, en zijn er dus mensen die misschien reeds hun ganse leven met een foute afstand aan de wedvluchten deelnemen, het gros van hen zonder dat ze daar zelf van op de hoogte zijn of enige fout of schuld in hebben.
Bijna alle liefhebbers hebben vandaag de dag ook meerdere vierkante meter aan hokken staan (die dan soms nog een eindje uit elkaar staan), normaal moet volgens de reglementen dan als coördinaat het invliegraam genomen worden met de 'kleinste' afstand... wees er maar zeker van dat velen er één hebben op een ander invliegraam (middenin?), misschien wel dit met de 'grootste' afstand!
Dit zijn situaties waar een mens niet echt bij stilstaat, of die men anno 2012 met alle beschikbare moderne apparatuur niet meer voor mogelijk houdt, maar waarvan we waarschijnlijk grote ogen zouden open trekken bij controle, hoeveel er procentueel gezien maar echt in orde zijn! Als je momenteel ter plaatste gaat met een modern landmetertoestel (dat werkt zoals de GPS), dan kan je de correcte coördinaten van het duivenhok zo van je toestel aflezen! Vandaar de vraag  of het wenselijk zou zijn om vanuit de KBDB alle coördinaten van alle hokken in België opnieuw te laten opmeten, aan de hand van zo'n GPS-toestel... een druk op de knop, en de coördinaat komt er op? Ik ben ervan overtuigd dat velen zouden verschieten als ze dit nu moesten gebruiken, en zien hoeveel hun afstand verschilt van de werkelijke afstand! Duivenspel draait tegenwoordig om seconden, is vaak millimeterwerk geworden, de commerciële belangen nemen almaar toe… dan is het toch niet meer dan normaal dat ook alles correct kan berekend worden? En dat kan alleen met de JUISTE gegevens! Is het mogelijk deze problematiek eens aan te kaarten op PIPA?

Tot daar het schrijven dat in onze mailbox binnen viel, van een duidelijk verontrust sportgenoot. Al heeft hij hier natuurlijk wel een punt!

Makkelijker gezegd dan gedaan

We staken vanuit de PIPA-redactie alvast ons licht even op bij enkele mensen van de KBDB … waar men zeker oor en oog heeft voor deze problematiek. Op de KBDB-website stond een tijdje terug daaromtrent trouwens volgend bericht (april 2009) te lezen:

De leden van de nationale raad van bestuur werden geïnformeerd van het feit dat bepaalde liefhebbers de wet niet naleven bij de opmaak van de coördinaten van hun duivenhok.

Dit is dan ook de reden waarom de leden de inhoud van artikel 80 § 5 van het nationaal sportreglement in herinnering brengen.

  • De coördinaten van het duivenhok worden opgesteld door een beëdigd landmeter (of erkend organisme) gespecialiseerd in GPS-metingen. 
  • Bijzondere gevallen dienaangaande worden beslecht door de nationale raad van bestuur, op advies van de provinciale bestuursraad. 

Verder wist men ons te vertellen dat iedere provinciale afdeling een apparaat ter beschikking heeft dat bij controle kan gebruikt worden om de correcte coördinaten van het hok van een liefhebber op te meten, een druk op de knop… en de coördinaat verschijnt op de display. Bij hokcontroles of bij controle van nationale winnaars worden deze toestelletjes reeds gebruikt (niet altijd) om de correctheid van de gegevens na te gaan. Misschien moeten we ons de vraag stellen of dit voortaan niet standaard (verplicht?) in de controleprocedure van bijvoorbeeld ‘nationale winnaars’, dient voorzien te worden, met naast de controles van de duif, de dopingcontrole, ook de controle van de afstand en de coördinaten? Moet kunnen, en niks mis mee… wegens juist is juist!

Echter, alle afstanden van iedere liefhebber over gans het land zomaar in een handomdraai gaan controleren, zoals onze sportvriend hier voorstelt, lijkt vlugger gezegd dan gedaan. Al is het zeker iets waarover kan en moet nagedacht worden binnen de schoot van onze KBDB. Het zou alvast een werkje zijn van lange adem (doch éénmalig), maar hoe men dit best zou aanpakken of organiseren? Dat is natuurlijk een andere vraag... zonder dan nog rekening te houden met de onkosten die hieraan zouden kleven, we denken kortweg aan werkuren van de mensen die deze klus moeten uitvoeren, onkosten voor de verplaatsingen enz… Al kan niemand er iets op tegen hebben dat men voor het berekenen van uitslagen streeft naar perfectie, en dat kan alleen wanneer we van iedereen over correcte gegevens beschikken.

Deelt u al dan niet de mening van onze sportgenoot hierboven, vindt u ook dat de coördinaten van alle duivenliefhebbers best eens op hun juistheid worden gecontroleerd of geüpdatet worden met de nieuwe apparatuur… of heeft u voorstellen hoe deze klus het best kan georganiseerd worden? Alle opinies, suggesties, opmerkingen daaromtrent,  kan u kwijt onder dit artikel bij ‘reacties’!

Comments

Pff, wat kunnen die Belgen het leven toch moeilijk maken. Inmiddels leven we in 2012.
Schaf Venira Rekenaar aan voor de uitslagen. http://www.venira.nl/producten.html

Bij de liefhebbergegevens bevindt zich een ‘google’ knop. Wanneer je hierop klikt wordt in google maps het coördinaat getoond. Indien er geen duivenhok in een straal van 10 meter staat weet je dat dit coördinaat verkeerd is!

Roland

En hoeveel kost die software...

Ik kan die reportage wel snappen, toen ik een 8j geleden begon, werd ik verplicht een erkend landmeter met gps te nemen en toen ik uiteindelijk begon te spelen en dit aan m'n plaatselijke vriendjes vertelde, lachten ze me allemaal uit...
En waarom had ik al rap door toen ik hun 'afstand' op de uitslag zag staan... als bv discuswerper zou ik het wereldrecord halen, moesten ze m'n dichtste buur en mijn coördinaat nemen als 'maatstaf' Shocked

Ik wil gerust de bad guy zijn en als het provinciaal comité z'n apparaat zou uitlenen, dan zou ik het, als plaatselijk bestuurslid, zelfs gratis bij iedereen willen gaan testen

Voor mij mogen ze gerust de volgende keer als ik een nationaal win dat ook controleren. Smile
Toch vraag ik me af waar we soms mee bezig zijn.
Die mensen deden hun werk correct maar je wordt toch maar beetje als halve crimineel behandeld. Hallo zeg! Waar zijn we mee bezig?

Het is toch niet omdat er een aantal mensen 'handel' maken van onze sport dat iedereen dat moet doen?

Daarnaast wie heeft er meest belang bij een verkeerde afstand?
Als iedere provincie zo'n apparaat heeft dat men dan eerst eens op controle gaat bij de happy few die de vitesse domineren.
En val de mensen niet te veel lastig die voor hun hobby spelen. Ze haken net af omdat de wood be professionals overal valsstrikken zien.

Ik was vorige week in Chimay en heb de coordinaten van de lossingsplaats eens opgemeten met mijn smartphone GPS. Dat de duiven niet op de juiste plaats worden gelost, wist ik al door een van mijn vorige bezoeken. De coordinaten kan je ook ingeven in google maps of google earth op je pc en dan zie je de plaats die overeenstemt met de coordinaten.

Thuis gekomen heb ik mijn afstanden eens berekend voor beide coordinaten. Dit gaf een verschil van 356 meter dat de afstand tot de werkelijke lossingsplaats korter is op een afstand van 156 km. Blijkbaar neemt men het bij de KBDB ook niet zo nauw en ik heb dit verschil aan hun gemeld. Ik nu wacht op hun reaktie.

Je kan ook, zoals eerder gemeld, gemakkelijk de coordinaten van de liefhebbers controleren met google maps of google earth en dan zie je of ze het duivenhok op de aangegeven plaats (omgeving) staat of niet.

Dit is zowaar een heikel punt Maar Guco met me laten lachen dat zou het laatste zijn als ik zeker wist dat die lachers een foute afstand hebben en zeker als bestuurslid is het uw taak dat iedereen met gelijke wapens kan strijden.Maar dan moet er tegen schenen geschopt worden en om de lieve vrede te bewaren wordt er wijselijk gezwegen.Hier is werk aan de winkel voor onze nieuwe bestuurders ieder belg gelijk voor de wet niet meer en niet minder.En wie niet horen wil die moet maar voelen dat is mijn mening na 44 jaar besturen.Want onder ons volkje zitten rare kwieten.Ge houd het soms niet voor mogelijk met welke zaken ze u konfronteren.Als ge op uw strepen staat beste Guco Krijgt ge de wind van voren zonder twijfel.VOLHOUDEN en VOLHARDEN. mvg

Google Earth uw adres en de juiste plaats van uw hokken zoeken en dan vindt U onderaan de cijfercode met N en O.

Ik vind het niet meer dan normaal dat coordinaten juist moeten zijn. Vooral op de heel korte afstanden
maken details dikwijls het verschil. Waarom moet dit weeral geld kosten? Als elk bestuur zich wat inspant en controle zou kunnen doen bij zijn leden, kan deze klus toch niet overdreven veel tijd kosten. Eerlijk duurt het langst he.

Colombophile Français, je suis étonné d'entendre en 2012, qu'il pourrait y avoir des distances incorrectes en Belgique ? Le systéme GPS est utilisé en France depuis plus de 15 ans, pour les colombiers des amateurs mais aussi pour les lieux de lâcher en France.
Il n'y a aucune contestation possible en France.
Le travail à faire n'est pas long et peut être fait par le président de l'association avec un autre membre,avec un apareil spécial, puis collecté et exploité par un logitiel de calcul de distances qui exciste en France, mais je pense aussi en Belgique. Nous avons personnellement chacun un carnet de distances.
Tout ce qui des systémes sur Internet n'est pas autorissé pour un classement officiel en France.
Allez courage et faite le pour tous , il n'y aura plus de suspition possible.

Bij ons in zuid-beijerland (Nederland) is verschillende jaren geleden al alle kleppen met gps systeem de coordinaten op gemeten.
Dus dan lopen ze in Belgie wel erg ver achter als dat nog steeds niet gedaan is.

Groetjes Marcel Koesveld

Het is inderdaad zo : Hoe juister,hoe eerlijker.

Doch waarom dat gezeur over die eventuele 1 meter verschil bij de liefhebber zelf. Waarom spreekt men dan niet over de juistheid van de coördinaten op de plaats van lossing?? Inderdaad, er bestaat reeds een verschil van de plaats van de mand op de camion : vooraan of achteraan geeft reeds een verschil van een paar meter. Dan is er nog de plaats van de camion op de lossingsplaats zelf. Gaat maar eens kijken naar de lossingen op Quiévrain, daar is het verschil van de eerste met de laatste camion veel meer dan een meter.

Misschien zou men de ook de juiste coördinaten van iedere duif afzonderlijk kunnen bepalen, en dit juist voor het begin van de lossing, Dit tesamen met de exacte afstand van de liefhebber en pas dan kan men spreken van een heel eerlijk verloop van de wedstrijd.

Het zal nooit echt eerlijk zijn ook niet met de juiste coördinaten neem nu een hok naar het oosten gericht dan worden de coördinaten genomen aan de uiterste kant van het ZW en vliegen al deze zijn duiven verder dan de afstand die men rekende
de hokken zuid gericht vliegen dus korten en zijn in het voordeel waarom niet bijvoorbeeld een hok met vijf ingangen meten aan de tweede ingang dan vliegen niet al zijn duiven in het nadeel, het komt soms op een meter na maar mijn duiven vliegen wel twintig meter verder dan mijn punt

Loading ...

Loading ...


Loading...