Search

NPO-secretaris Hans van Dijk is overleden

De NPO heeft in een persbericht op haar website laten weten dat haar secretaris Hans van Dijk op vrijdagochtend 17 februari plots overleden is. Het PIPA-team wenst bij deze zijn medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van de heer van Dijk en hen allen veel sterkte toe te wensen.

Persmededeling NPO

NPO-Secretaris Hans van Dijk overleden

Vanmorgen werden wij opgeschrikt door het bericht dat Hans van Dijk, sinds een klein jaar secretaris van de NPO, plotseling is overleden. Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen , kleinkinderen en andere familie. Wij wensen hen erg veel sterkte met dit enorme verlies.

Als organisatie zijn we net goed en wel een verandertraject GPS2021 ingegaan. Hans speelde hierin een belangrijke rol. Hij was enthousiast over de ingeslagen koers en wilde hier, samen met de overige bestuursleden, de komende jaren zijn schouders onder zetten om dit project zo goed mogelijk te laten slagen. Zijn passie lag duidelijk bij de duivensport. Hij was een gedreven bestuurslid!