Search

NPO presenteert het rapport 'Gezonde toekomst van de duivensport' en huldigt alle deelnemers aan de Olympiade in Brussel

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 10 februari voor alle NPO-leden presenteerde het bestuur van de NPO het rapport 'Gezonde toekomst van de duivensport. Tevens werden op die avond alle deelnemers aan de Olympiade 2017 in Brussel gehuldigd.

Presentatie rapport 'Gezonde toekomst van de duivensport'

Voor een goed gevulde zaal met ongeveer 300 leden presenteerde de NPO vrijdag 10 februari het rapport 'Gezonde toekomst van de duivensport'. Tot de laatste stoel was de zaal bezet en de NPO kan dan ook terugblikken op een zeer geslaagde avond. Op een professionele en voor iedereen begrijpelijke manier werden de plannen voor de komende jaren door de verschillende sprekers gepresenteerd. Aandachtig werd er door de aanwezige leden geluisterd en na afloop waren de reacties dan ook overwegend positief. Tevens werden na afloop de deelnemers aan de Olympiade 2017 in Brussel op het podium gehuldigd. Dagvoorzitter Jessica Groeneveld opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom en gaf een korte toelichting over de agenda van de avond die er als volgt uitzag:

  • Welkom - Jessica Groeneveld
  • NPO Visie - Maurice van der Kruk
  • Verenigingsstructuren en mogelijkheden - Marjan Olfers
  • Presentatie KNHS - Anton Binnenmars
  • Interactieve ronde - Jessica Groeneveld
  • GPS2021 - Maurice van der Kruk
  • Huldiging deelnemers Olympiade 2017


Dagvoorzitter Jessica Groeneveld

Daarna was het de beurt aan NPO-voorzitter Maurice van der Kruk.


NPO-voorzitter Maurice van der Kruk

Op een spontane en duidelijke wijze presenteerde de voorzitter de 'NPO Visie' uit het rapport 'Gezonde toekomst van de duivensport'. Tijdens zijn presentatie gaf hij aan dat doorgaan op de huidige manier geen optie is gezien de daling in het ledenaantal. Het roer moet worden omgegooid. Stapsgewijs zullen er de komende jaren veranderingen moeten worden doorgevoerd die uiteindelijk leiden tot onder andere:

  • nieuwe vormen van wedvluchten en competities
  • samenwerking met belanghebbenden op gelijkwaardig niveau
  • het uitgroeien tot een volwaardige partner binnen de NOC*NSF-koepel


Marjan Olfers (Bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam)

Marjan Olfers gaf daarna een boeiende uiteenzetting over 'Verenigingsstructuren en mogelijkheden'. Als bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft zij een zeer ruime kennis en ervaring in het begeleiden van organisatieveranderingen. Zij benadrukte vooral de noodzaak van een krachtige en professionele sportbond. Een sportbond die snel en adequaat kan inspelen op ontwikkelingen en zo aan de behoefte van de duivenliefhebbers kan voldoen.


Anton Binnenmars (Directeur Sport KNHS)

Als directeur van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) werd een vergelijking gemaakt tussen de paardensport met de verschillende disciplines en de duivensport waar dat ook het geval is. Hier moet men denken aan enerzijds springen, dressuur en hobbyrijden en anderzijds vitesse, midfond, dagfond, marathon en jonge duiven. Verder gaf hij een duidelijke uiteenzetting hoe de krachten van de verschillende disciplines werden samengevoegd, met name aan de kracht van samenwerken werd in de presentatie de nodige aandacht geschonken.

Het laatste onderdeel GPS2021 werd door de voorzitter van de NPO behandeld. Daarin werd uiteengezet hoe het bestuur de toekomst ziet op basis van doel (wat) en organisatie (hoe). Neem hier de volledige presentatie van 'Gezonde toekomst van de duivensport' door.

Na de bovengenoemde sprekers was het tijd voor interactie. Alle aanwezige leden hadden de mogelijkheid om een app te downloaden op hun smartphone. Via die app kreeg men zeven stellingen met meerkeuzevragen die allemaal betrekking hadden op de verschillende presentaties. De verschillende antwoorden werden direct getoond op het grote scherm. De uitkomsten van die antwoorden werden door de voorzitter toegelicht.

Na die activiteit kwam er een einde aan de presentatie 'Gezonde toekomst van de duivensport' en werd begonnen met de huldiging van de deelnemers aan de Olympiade 2017 in Brussel.

Huldiging deelnemers Olympiade 2017 Brussel


Deelnemers sportklasse


Deelnemers standaardklasse

In de verschillende disciplines werden alle deelnemers naar voren geroepen. Met een bos bloemen, felicitaties en applaus van de hele zaal kregen zij de eer die hen allen toekomt.

Nadat Wout de Vries de Gouden Speld van de NPO kreeg overhandigd voor alle werkzaamheden die hij in het verleden en nog steeds voor de duivensport doet, eindigde het officiële gedeelte van de avond. Nadien was er nog gelegenheid om onder het genot van een natje en een droogje na te babbelen over de geslaagde avond. Een avond waarop het bestuur van de NPO met hun rapport de toekomst met vertrouwen tegemoetziet. Veel, zo niet alles zal afhangen van de wijsheid van alle verantwoordelijke bestuurders in de komende maanden.