Search

Limburgse liefhebbers bezoeken en evalueren de losplaatsen van de snelheid

Op voorstel van de Limburgse Verzendingsdienst heeft een 8-koppige delegatie in een busje zomaar eventjes 10 losplaatsen bezocht. Er werd ter plaatse geëvalueerd.

Er werd een evaluatie opgemaakt met veel aandacht voor de plaatsen van de vrachtwagens, de aanwezigheid van obstakels voor de duiven én het comfort van de begeleiders. Vier losplaatsen scoren goed, drie matig en een losplaats is te klein.

Ieder jaar opnieuw is op vergaderingen te horen hoe goed of hoe slecht de losplaatsen zijn. Dat leidt vaak tot discussies waarbij sommigen het altijd beter weten dan de eigenlijke verzenders. Tijdens de jongste vergadering van de Limburgse Verzendingsdienst kwam het voorstel om de losplaatsen te bezoeken en daarmee de eeuwige criticasters eindelijk te beschrijven hoe de losplaatsen er echt uitzien. Luc Mebis, kersvers bestuurslid van de Limburgse Verzendingsdienst, noteerde de bevindingen van de delegatie. Hier volgt een samenvatting van zijn verslag:

- Reims:
*Verharde openbare parking voor vrachtwagens (asfalt)
*Aantal standplaatsen afhankelijk van de bezetting
*Ingesloten door bomen, verlichtingspalen, grote weg en vrachtwagens
*Comfortabel voor de begeleiders.


Sommige losplaatsen zijn in orde, andere dan weer niet.

- Trélou sur Marne:
*Verharde, verdeelde standplaatsen, 150 meter tussen, voor 2 à 3 vrachtwagens naast rustige weg
*Enkele kleine obstakels langs de losstroken
*Weinig comfortabel voor de begeleiders.

- Dizy-le-Gros:
*Verharde standplaats (kalksteen) met laag leemgrond bedekt
*Maximum plaats voor 5 vrachtwagens
*Lange aanrijtijd vanaf de grote weg (25 km)
*Mogelijk gewasgroei op de losstrook
*Geen comfort voor de begeleiders.

- Soissons:
*Verharde doodlopende grindweg
*Mogelijkheid voor 10 vrachtwagens
*Mogelijk gewasgroei op de losstrook
*Weinig comfortabel voor de begeleiders.

- Laon oude losplaats:
*Wordt afgesloten door de plaatsing van een hek, is een oud militair vliegveld.

- Laon nieuwe losplaats:
*Verharde standplaats (kalksteen) met laag leemgrond bedekt, momenteel drassig
*Mogelijk gewasgroei op de losstrook
*Geen comfort voor de begeleiders.

- Vervins:
*Verharde parking (grind) naast klein winkelcentrum
*Maximum plaats voor 5 vrachtwagens
*Zeer comfortabel voor de begeleiders.

- Chimay:
*Verharde weg, straat op uithoek van een industrieterrein
*Mogelijkheid voor 10 vrachtwagens
*1 zijde braakliggende grond op de losstrook
*Weinig comfort voor de begeleiders
*Nabijheid van 2 Nederlandse losplaatsen ( 500 m, niet zichtbaar)
*coördinaten komen niet overeen met die van KBDB.

- Mettet:
*Verharde weg, straat op afgesloten weg
*Mogelijkheid voor 7 vrachtwagens
*Weilanden aan beide kanten van de losstrook
*Weinig comfort voor de begeleiders
*Nadeel: Wat indien men niet naast de barricade kan passeren?
*Moeilijk gedraaid komen met vrachtwagen, in zomer hoge gewassen.


Algemeen besluit

Mettet, Chimay, Soissons scoren voldoende en Vervins scoort goed voor snelheidsvluchten. De nieuwe Laon en Dizy scoren matig gezien de ondergrond en de mogelijke gewasgroei. Reims scoort matig gezien de afhankelijkheid van de bezetting van de parking (vrachtwagens). Trélou is te klein en de 150 m tussen de losplaatsen is een probleem. Sommige losplaatsen zijn een hel voor de begeleiders. 

Meerdere coördinaten blijken niet overeen te stemmen met die van de KBDB. De delegatie was van oordeel dat dit zo snel mogelijk aangepast zou moeten worden. Het busje met de achtkoppige delegatie had 775 km op de teller bij aankomst in Genk-Zuid. Het is de verdienste van de Limburgse Verzendingsdienst én van de meereizende liefhebbers dat ze deze tocht van 12 uur wilden ondernemen om met eigen ogen vast te stellen hoe het er ter plekke uitziet.


De losplaats in Dizy-le-Gros scoort matig: de ondergrond is niet stabiel.


Een voorbeeld hoe het niet mag zijn: dit is geen goede losplaats.