Search

Limburg past programma aan om jonge duiven alsnog in lijn te krijgen

Volgende zaterdag past Limburg het vluchtprogramma opnieuw aan. Bedoeling is om de jonge duiven toch nog een kans te geven voor het programma van de eerste reeks. In plaats van Dizy spelen Midden en Oost opnieuw Chimay en trekt West naar Momignies.

De youngsters blijven dus een weekend langer dan voorzien België.

Dit jaar zal ongetwijfeld geboekstaafd worden als het jaar van de aanpassingen aan het vluchtprogramma. Zo werd Laon vervangen door Soissons en Chevrainvilliers door Melun. Die wijzigingen gebeurden niet op vraag van de liefhebbers, maar waren eerder een geval van heirkracht. Trouwens, ook voor de leervluchten gebeurden al diverse wijzigingen en afgelastingen. Nu ziet het er naar uit dat ook Isnes zal wegvallen; hier wordt gezocht naar een oplossing, mogelijk in Fleurus.

Dat de jonge duiven het dit jaar extreem moeilijk hebben, zal menig liefhebber kunnen beamen. Het sterftecijfer ligt beduidend hoger dan de vorige jaren. Adeno type 1 of beter nog, adeno type 2 met inzonder het circo-virus worden als hoofdschuldigen beschouwd. Het genezingsproces zorgt ervoor dat de duiven niet gezond en wel kunnen meegaan op de leervluchten en op de eerste prijsvluchten. Toch willen heel wat liefhebbers hun ‘piepers’ nog klaar krijgen voor de 1ste reeks met de Derbyvlucht, de Kom Op Tegen Kanker-vlucht en de nationaals. Vanuit de gewesten Midden en Oost werd daarom de vraag gesteld om de geplande vlucht uit Dizy-le-Gros te vervangen door Chimay. Wim Kempeneers trok zich die bekommernis ter harte, hield een uitgebreide bevragingsronde en keurde de aanpassing goed binnen het provinciaal Sportcomité. Wim kreeg hiervoor – terecht – applaus van heel wat liefhebbers.

Tussen Chimay en Dizy-le-Gros bedraagt het verschil in afstand 51 kilometer. Dat is niet overdonderend veel, maar in het geval van de jonge duiven toch voldoende om over een geslaagde aanpassing te spreken.


Provinciaal KBDB-secretaris Eric Dubois (links) en KBDB-voorzitter Wim Kempeneers.

Bij de provinciale KBDB-afdeling vernemen we dat de vele aanpassingen aan het vluchtprogramma door de liefhebber al te vaak als evident en normaal worden beschouwd. In realiteit gaan aan die beslissingen heel wat consultaties vooraf. De gewesten spelen daarin een cruciale rol. Daarbij komt ook nog dat de vervoerders de nodige goodwill aan de dag moeten leggen en dat er bij iedere wijziging nieuwe losvergunningen moeten worden aangevraagd.