Search

KBDB-mededeling rond elektronische koppelingslijsten

In toepassing van art. 30 laatste § van het NSR dienen de elektronische koppelingslijsten 2017 bij de KBDB te worden ingediend voor de oude duiven en jaarlingen (vóór de wedvlucht vanuit Bourges I) en de jonge duiven (vóór de wedvlucht vanuit Bourges II).

De werkwijze voor het doorsturen naar de KBDB (per mail aan: control@kbdb.be) vindt u op de KBDB-website.

Er worden geen papieren versies noch PDF-documenten aanvaard van de koppelingslijsten. Wij zijn er van overtuigd dat wij op uw volle medewerking kunnen rekenen.