Search

Info omtrent mutaties

Liefhebbers die nog duiven moeten muteren kunnen dit vanaf 2020 'NIET' meer doen bij de mandatarissen. U kan daarvoor terecht op de provinciale zitdagen, of door uw mutaties op te sturen per post naar de burelen van de KBDB te Halle.

MEDEDELING KBDB

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-mandatarissen geen mutaties meer mogen uitvoeren. Indien u mutaties hebt, kunt u zich begeven naar de KBDB-zetel gevestigd in Halle of naar uw zitdag.
Voor meer info aangaande de zitdag van uw PE, gelieve de KBDB-website te raadplegen https://www.kbdb.be/zitdagen/

U kunt vanzelfsprekend ook nog uw mutaties per post verzenden naar de KBDB (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle). U kan dit doen aan de hand van dit formulier

Reminder: Neem nota van volgende bepaling in het nationaal sportreglement

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber. De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.