Search

Francis Verbist neemt ontslag als KBDB mandataris in Vlaams-Brabant

Na nauwelijks 3 weken te hebben gefungeerd als mandataris van de PE Vlaams-Brabant heeft Francis Verbist ontslag genomen uit zijn functie. De reden is een dispuut omtrent het toekennen van de inkorving voor de nationale vluchten aan de vereniging te Oplinter-Tienen, ten nadele van Verbroedering-Obrafo Tienen waarvan de heer Verbist voorzitter is (was).

Volgens Francis Verbist kreeg de vereniging uit Oplinter-Tienen de nationale vluchten toegewezen op basis van foute informatie en gemanipuleerde cijfergegevens. Dit tot ongenoegen van de voorzitter van de VZW Obrafo Tienen, die in deze niet werd gehoord. Hij stelt: Ooit was ik een gepassioneerd liefhebber. Deze passie heeft echter plaatsgemaakt voor realiteit. Realisme dat overeenstemt met het feit dat alle energie die men hierin wil stoppen pure tijdsverspilling is. Idealisme is niet op zijn plaats.

Francis Verbist bracht intussen de KBDB op de hoogte van zijn besluit, met volgend schrijven van 4 april.