Search

Etienne De Meyer (Lembeke, BE) plots overleden

Zaterdag 11 januari hingen de vlaggen te Lembeke halfstok. De alom bekende halve fondvirtuoos uit het Meetjesland, Etienne De Meyer (78), was overleden.

Het kwam plots, totaal onverwacht. Een leven lang trekken en sleuren met zware zakken meel en duivenvoeder in zijn eigen zaak,  hadden er voor gezorgd dat de rug en gewrichten niet echt meer mee wilden. Dagelijks op en af de trap naar de hokken, het werd 'corvee'. Vandaar dat Etienne eind 2013 had besloten een punt te zetten achter zijn duivencarrière, na een nochtans succesvol sportseizoen. Het hart en de ziel konden en wilden nog wel, maar lijf en leden spartelden tegen. Het kon niet meer, vandaar zijn wijselijk besluit.
Etienne was een geboren winnaar. Een tweederangsrol was niet aan hem besteed. Jaren aan stuk domineerde hij het spel op de snelheid en halve fond. Niet alleen lokaal, maar zelfs tot op provinciaal vlak. In de jaren '70 verwierf hij naam en faam met zijn beroemde '104'. Een echte fantast op de halve fond, en superieur 1e prijswinnaar. Hij werd 3 keer afgevlagd als 1e Provinciale Asduif KBDB (2 x op halve fond, 1 x op de snelheid). Ook op de kweek werd hij een echte stambeer, een echte vaandeldrager. In zijn voetsporen volgde de '975', een al even getalenteerde supercrack als zijn vader. Zij vormden de basis voor meerdere jaren overdonderend duivenspel, aan de absolute top. Op de suprematie van de Etienne De Meyer-duiven stond bij momenten geen maat.
U kan de successtory er hier nog eens op nalezen.

Sinds enkele jaren had Etienne met succes de overstap naar de grote halve fond gemaakt. Ook hier wist hij meteen opmerkelijlke resultaten neer te zetten, zijn mannetje te staan tussen de gevestigde waarden op de provinciale en nationale vluchten van de grote halve fond. Het sportseizoen 2013 zou het laatste zijn uit een succesrijke duivencarrière.
Zijn overlijden komt echter als een donderslag bij heldere hemel. Zo plots, totaal onverwacht. Na een uitstapje en lekker etentje voelde hij zich bij thuiskomst plots onwel. Wat later kwam Etienne te overlijden. Het toont nogmaals aan hoe broos een mensenleven kan zijn.
Langs deze weg willen we de familie en vrienden van Etienne ons medeleven betuigen, en hen veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen die hen nu treffen.