Search

Derde Buitengewone en Statutaire algemene vergadering KBDB 2012

Te Halle had op 24 oktober 2012 de derde algemene vergadering plaats van de KBDB. Het was vooral uitkijken naar de nieuwe nationale en internationale vluchtkalender en zijn gevolgen.

Voor de eerste keer in de KBDB-geschiedenis heeft de "De nationale raad van beheer en bestuur" een voorontwerp voor de nieuwe kalender opgesteld. In het verleden waren het de organisatoren die hun wensen eerst formuleerden en die overmaakten aan het sportcomité dat op haar beurt de kalender moest laten bekrachtigen tijdens de tweede algemene vergadering. Ook nieuw is dat dit gebeurt tijdens de derde algemene vergadering aangezien er een tweede werd bijgevoegd in juni:
Alles over de tweede algemene vergadering vindt U hier.

Powerpoint Nationale Algemene Vergadering 24.10.2012
 

Voor de kalender 2013 : klik hier
 

Nationale Algemene Vergadering 24.10.2012 - Beslissingen

 

Bepaling prijs van de ring 2013

 

Randcommentaar

Punt 8
Punt 8 van de statutaire algemene vergadering werd naar voor geschoven om de Hr Willy Nuel de kans te geven al mee te doen aan de debatten. De nationale voorzitter wenst Mr Nuel welkom.

Bekrachtiging benoemingen/ontslagen
a) Ontslag van dhr P. Santens als provinciaal mandataris van de PE Oost-Vlaanderen en zijn vervanging door dhr W. Marchant
b) Vervanging van dhr L. Verhaegen door dhr W. Nuel als nationaal mandataris en door dhr P. DE RIJST als provinciaal ondervoorzitter.
Alle ontslagen en benoemingen werden bekrachtigd.

Ringen
De prijs van de ring in 2013 bedraagt 0,80 €.
Het is de bedoeling om vanaf volgend jaar het aantal ringen beginnend met een ander nummer te verminderen. Het was tot op heden zo dat de 10 provincies een andere reeks hadden. De aankoopprijs moet daardoor naar benden en het is ook maar logisch dat er een reeks per PE of SPE bestaat.
Bvb 3.000.000 was West-Vlaandern …etc.  Er zal een stock aangelegd worden per  provinciale entiteit. Voor de Vlaamse provincies verandert dit weinig maar voor de SPE’s, samengevoegde provincies in Wallonië, wel. Er blijven daar maar 2 reeksen over.
Jean Delstanche van Waals-Brabant is daar niet zo gelukkig mee en vreest dat zijn liefhebbers (nog een 600-tal) meer in de aanpalende provincies hun ringen gaan kopen, waardoor hij ook minder lijsten zal hebben en dus minder inspraak. (zal nog besproken worden tijdens de Algemene vergadering van februari 2013)

Financiën
Het is geen publiek geheim dat de financiële toestand van de KBDB niet van die aard is om ongepaste uitgaven te doen.
Het is de bedoeling een jaarlijkse spaarpot aan te leggen van 200.000€ en dit  om de hangende processen en dreigende boetes te kunnen betalen. De duur zal lopen over 4 à 5 jaar.
Om die reden werd de winst van de inrichting van de 2 nationale  vluchten door de KBDB (Chateauroux en Montluçon) niet verdeeld en zal in die reserve gezet worden. De winst was ongeveer 36.000€.
De aankoop van de ringen 2013 was 0,15€ goedkoper dan  de verkoopprijs van  0,80€, ook die winst gaat in de bilan als reserve. Het contract, aankoop ringen loopt over één jaar.
De nationale voorzitter vindt het onverantwoord dat een van de twee resterende eigendommen van de KBDB, zijnde het gebouw in de Livornostraat  in Brussel of het gebouw in Halle zou moeten verkocht worden om de boetes te betalen. Daarom pleit de raad van beheer en bestuur om vanaf nu een spaarpot aan te leggen.

Intermezzo
Onvoorzien werd afgeweken van de dagorde toen de Heer Goffart, mandataris voor Namen, vroeg naar de details hoe het mogelijk was dat een duif van Etienne Meirlaen uit de mand werd genomen na het toevertrouwen aan de organisatoren.
Mr De Rijst (Oost-Vlaanderen) komt tussen en zegt dat de wildste geruchten en roddels de ronde doen…. dat zelfs de mand gemerkt was om de duif gemakkelijk terug te vinden. !! Volgens Mr De Rijst is er maar één oplossing, de verslagen van de getuigen vrijgeven langs de leden van het sportcomité per provincie, wat De Heer Van Bockstaele dan ook belooft.
Pierre De Rijst vraagt of dit in de toekomst nog mogelijk zal zijn. De nationale voorzitter sluit dit niet volledig uit maar vraagt  aan de provincies hun suggesties in te dienen voor de AG van februari 2013.
De Heer Jean-Lois Loix (Limburg) stelt dat het artikel 46 van het sportreglement duidelijk is:
“Nadat de duiven aan de begeleider werden toevertrouwd, draagt de vereniging, die al haar wettelijke verplichtingen heeft nageleefd, geen verdere verantwoordelijkheid meer voor zover schriftelijke ontlasting werd bekomen vanwege de begeleider”.
Mr Charlier vraagt bij de dagorde te blijven.

De Heer Delstanche steigert
Tot twee maal toe vraagt Mr Jean Delstanche (Waals-Brabant)  om een stemming te organiseren met als vraag het integraal programma van 2012 te organiseren in 2013. De voorzitters, van het nationaal en sportcomité staan dit niet toe. De provinciale leden van het sportcomité hebben genoeg de kans gekregen om tijdens twee vergaderingen de kalender te bespreken. Ook de organisatoren werden geraadpleegd. Geen sprake van een stemming.  


Mr Delstanche Jean Waals-Brabant

Kalender 2013

Klik hier voor de nationale kalender 2013

De Heer Van Bockstaele klaagt erover dat de provinciale verantwoordelijken niet genoeg de informatie  doorgeven aan hun collega’s.

Marseille
De verhuis van Marseille naar Beziers of Carcassonne en de afschaffing van Orange schoten in het verkeerde keelgat van de franstaligen en het oostelijk deel van Vlaanderen alsook bij de buitenlandse deelnemende landen. De nodige contacten zullen genomen worden met de omliggende landen.
Na beraad met onder andere het Ministerie van dierenwelzijn werd besloten Marseille als lossingsplaats te behouden maar alleen voor duiven van 2 jaar en ouder. Jaarduiven mogen door onze organisatoren niet aangenomen worden.
Mr Schreel, voorzitter sportcomité, stelt zich de vraag wat er zou gebeuren als een jaarduif uit een ander land internationaal wint, ……… en de Belgen mogen er geen inkorven.
Pierre De Rijst vreest dat de andere landen niet meer zullen meedoen als hun jaarduiven niet meer mogen meevliegen tussen de oude.

Grote halve-fond
De grote halve-fondvluchten worden beschermd, er is geen minimum afstand meer tussen een andere ingerichte vlucht (vroeger was het principe min. 150 km verschil). De provincies zullen afzonderlijk bekeken worden. Het doel is terug vluchten te organiseren waar tientallen duizenden duiven aan deelnemen zoals Bourges, jaren terug. Tijdens het weekend van Bourges is zelfs geen kleine halve-fond toegelaten.
Het principe is één vlucht kleine snelheid, bvb Moeskroen, Quiévrain … en één vlucht grote snelheid, bvb Clemront, Laon… plus één grote halve-fondvlucht.
Het is duidelijk dat tijdens de weekenden zonder nationale grote halve-fondvluchten provinciaals mogen ingericht worden. Bvb 13 en 20 juli.
Van de nieuwe grote halve-fondvluchten zal de KBDB er 2 organiseren of uitbesteden. De organisatoren mogen hun aanvraag indienen om één of meerdere van de nieuwe overblijvende grote halve-fondvluchten in te richten.
De Heer Jean-Louis Loix en volledig Limburg zijn niet zo gelukkig met de nieuwe nationaals ze vrezen de overmacht van meer centraal gelegen provincies. Daarom stelt hij voor ze in zones te lossen, zoals Nederland doet, zijn voorstel heeft niet veel succes bij zijn collega’s. Mr Loix vreest het afhaken van veel liefhebbers. De nationale voorzitter zegt dat de provinciale en zonale dubbeling toch bestaan om zich te verdedigen.

Internationaals los op vrijdag
Wim Kempeneers denkt aan de liefhebbers die nog werken. Het is niet altijd makkelijk zich vrij te maken de vrijdagavond. De maatregel werd genomen na druk uit omringende landen die ook meestal de vrijdag lossen en om het organisatorisch te vergemakkelijken alhoewel het iedereen daarmee niet eens is.

Naar 6 zones
In 2013 zal gestreefd worden naar 6 zones voor de grote halve-fondvluchten.
Zullen de naam krijgen, A1, A2, B1, …etc…
De Heer De Backer (Oost-Vlaanderen) begrijpt het ook niet goed, langs een kant zones bijmaken en provinciale vluchten afschaffen. Uit de Oost-Vlaamse hoek is duidelijk promotie voor de provinciaals.
Beslissing i.v.m. de zones tijdens de AG van februari 2013.
De Heer Schreel voegt eraan toe dat de kalender opgesteld is voor het jaar 2013 en zal geëvalueerd worden in september 2013.

Zaterdag of zondag
De richtlijn van het  bestuur is zoveel mogelijk zaterdagspel in te voeren, maar het provinciaal comité beslist. Er moeten wel minimum 5 maatschappijen gezamenlijk lossen, de tijd een of  twee  manden te lossen om de 10 minuten is voorbij.
West-Vlaanderen zal bvb in 2013, de zaterdag spelen in de maanden tot en met mei en dan terug in september. Zondagspel in juni, juli en augustus en dit om organisatorische redenen..

Nationale kampioenschappen 2013
De nationale kampioenschappen zullen alleen verspeeld worden met de uitslagen van de vier toegestane dubbelingen, Nationaal, Zonaal PE of SPE en lokaal. Andere dubbelingen tellen niet meer mee. Uitslagen met jaarduiven tussen de oude kan eveneens niet meer.
Duiven met meerder chipringen worden  niet aanvaard en dit voor alle vluchten.
Meer over de kampioenschappen 2013 tijdens de AG van Februari 2013.

Kosten
Momenteel geven de organisatoren 0.15€ per duif terug aan de maatschappijen, indien de transport- en andere kosten moeten verminderen kan dit niet meer gebeuren. Er werd overeen gekomen de kosten voor 2013, 2014  en 2015 te bevriezen.

Lossingsplaatsen
Toury: Wordt in augustus volledig afgesloten met balken waardoor een andere lossingsplaats moet gezocht worden. Er werd soms toch ergens anders gelost in Toury maar zonder aanpassing van de coördinaten. Alternatief is Angerville. Het sanitair is op deze plaats in orde wat niet van alle andere lossingsplaatsen kan gezegd worden.
Soissons ligt in een holle weg en zeker niet geschikt als er veel varchtwagens zijn. Ook het sanitair laat te wensen over, daartegenover is Laon veel beter uitgerust. Ook Pithiviers is een mooie plaats.

Pommeroeul
De zaak Pommeroeul is eindelijk van de baan. Er werd op 17 october 2012, - 50.000€ betaald met zekerheid dat niets meer kan ten laste gelegd worden. Er wordt een internationaal pompstation gebouwd. Zolang de werken niet gestart zijn geeft de nieuwe eigenaar de kans het terrein eventueel te gebruiken.

Quiévrain
Deze lossingsplaats is nog altijd niet perfect in orde. Er kwam wel een afsluiting en een omheining en er wordt een industrieel hekken geplaatst om de zigeuners weg te houden.

Gummi
De KBDB sloot een contract af voor een globale aankoop van gummi die zullen verdeeld worden aan de maatschappijen die het wensen. De stocks mogen opgebruikt worden. Het lettertype is groter en de kostprijs is 55€ voor 1000 stuks enkele gummi en 110€ voor de dubbele. (oude prijs 64 à 65€ voor de enkele).

Mutaties
Zijn niet meer verplicht maar blijven aangeraden. Een bediende heeft momenteel bijna een fulltime job voor het uitvoeren van de vele mutaties. Daartegenover staat een inkomen van ongeveer 20.000€ per jaar (0,50€ per duif), Het inkomen weegt niet op tegen de kostprijs van een bediende. Bij het niet overschrijven wordt wel gewaarschuwd tegen bijvoorbeeld het veroorzaken van een ongeval van een van Uw niet overgeschreven duiven.
In de streek van Mark De Backer staan nogal wat serres. Als er een ruit gebroken is kan men gemakkelijk een dode duif gaan zoeken onder de hoogspanningskabels en het arme dier de schuld geven….
Juridisch zal de zaak nog bekeken worden tegen februari 2013

Huiswerk:
-De provincies kregen van de nationale voorzitter wat huiswerk mee, zo moeten ze voorbereiden :
-Artikel 46 van het sportreglement aanpassen, om zaak “Meirlaen” te vermijden.
-Verkoop ringen en indienen hoklijsten in aanpalende provincies.
-Criteria nationale kampioenschappen 2013 – 6 zones.
-Aanpassing sportreglement “Abnormale voorsprong” bvb Bourges jaarduiven en een vlucht uit Herstal, een ronde van België vlucht met meer dan 1000 m/m voorsprong.
-Verhoging boetes.
-Mutaties duiven.

 


 


 


 


 


 

 

 

Comments

Vous êtes très forts pour faire respecter des règlements préhistoriques et pour vous justifier en négligeant le bon sens, toutes mes félicitations ! Et vive le règlement sportif national !

Adrien Mirabelle - Quaregnon

Mutaties
Zijn niet meer verplicht maar blijven aangeraden. Een bediende heeft momenteel bijna een fulltime job voor het uitvoeren van de vele mutaties. Daartegenover staat een inkomen van ongeveer 20.000€ per jaar (0,50€ per duif), Het inkomen weegt niet op tegen de kostprijs van een bediende. Bij het niet overschrijven wordt wel gewaarschuwd tegen bijvoorbeeld het veroorzaken van een ongeval van een van Uw niet overgeschreven duiven.
In de streek van Mark De Backer staan nogal wat serres. Als er een ruit gebroken is kan men gemakkelijk een dode duif gaan zoeken onder de hoogspanningskabels en het arme dier de schuld geven….
Juridisch zal de zaak nog bekeken worden tegen februari 2013

=> dus als ik een nationaal win verlies ik deze niet omdat de duif niet overgeschreven is?

Ter attentie van Martin, de redacteur van de randbemerkingen bij de bovengemelde vergadering.

Wat ik niet begrijp is de voorstelling dat voor de weken dat we nationaals van het type zware halve fond spelen enkel Arras en Clermont gaan kunnen inkorven in west-vlaanderen en dat er geen vlucht van pakweg drie honderd kilometer bestaat of heb ik de vernieuwde reglementering niet begrepen ?

wie weet beter?

Een kleine halve-fondvlucht mag uitgezonderd de weekends van Bourges.

Welk verschil is er tussen een " Kleine H/F vlucht" en een " Grote snelheid vlucht" ????????.

Kleine halve fond : Toury, Dourdan (Angerville) Fontenay tot Orleans
Grote snelheid : Soissons, Clermont

Dank voor de inlichting.

Voor mij is het duidelijk : zowel oude, jaarlingen & jongen laten invliegen via een paar maal de voor .
handen zijnde 300 klm vlucht en "op" naar de (inter)nationaals.

Indien aan dit schema geen wijzigingen meer komen, zal iedereen dewelke verder dan 450 klm speelt aan zijn trekken komen.

Dit onderdeel van de duivensport lijkt mij beter gestructureerd dan voorheen, alhoewel er mijns inziens nog te veel vluchten zijn.

Een zaak is duidelijk : het provinciaal gedoe in zowel oost- als west-vlaanderen is van de kaart.

Toch zullen nog mensen het maar "niets" vinden en let wel over vluchten beneden de 450 klm spreek ik mij NIET uit, gezien geen verstand.

Dédé ik ben ook van wortegem als ik het zo een beetje begrijp zullen
we nog mogen inkorven in ingooigem of ben ik verkeerd

deze discussie is nog niet van de baan wat "snelheid en kleine halve fond" betreft tussen de provincies oost & west vlaanderen.
ik spreek enkel wat zware halve fond & verder betreft maw de vluchten die Berten in waregem inkorft.
"dédé de wortegem" is uw dichtste buurman/duivenliefhebber dewelke enkele weken terug naar uw duiven is komen kijken en de "rosten" gekuurd heeft.

Geen schrik hebben meneer Schreel, dan haal je alle jaarlingen gewoon aan de grens uit de manden.
Je bent nu toch al gewoon om dat te doen!

Lees ik goed dat de ringen 0,15€ goekoper zijn , maaaaaaaaaaaaar ge betaalt wel 0,80€ want ze gaan die 0,15€ gebruiken voor het spaarpotje om " processen " te betalen.
Ja hallo zeg wie betaalt er hier dan die processen , sorry mannen maar hierin nie goe bezig hé.

als ze processen willen doen, betalen ze dat maar uit eigen zak.... de sport moet goedkoper wil men meer leden aantrekken!

Gaan we moeilijk doen over 80ct voor een ring ?
Wel pinten zuipen tot ze nog met moeite 3 deftige woorden na elkaar in een zin kunnen zeggen, maar de 80ct voor een duivenring is teveel Smile

80% van de liefhebbers spelen snelheid.Ik vind hier nergens welke lossingsplaatsen er volgend jaar voorzien zijn voor deze liefhebbers blijkbaar zijn deze mensen niet belangrijk genoeg of niet kapitaalkrachtig genoeg.

Tijdens de AG van october wordt de kalender vastgelegd voor de nationale en internationale vluchten.
De maatschappijen hebben tot 31 dec de tijd om hun programma en wensen over te maken. Dus sneheid en halve fond worden beslist tijdens de AG van februari 2013.

Martin

Het vluchtprogramma moet ingediend worden voor 31 december maar als je niet weet welke lossingsplaatsen er voorzien zijn , misschien er zelf één kiezen.

Door de problemen op de lossingsplaatsen is het momenteel moeilijk te zeggen welke gaan overblijven.

Niemand die reageerd van het feit dat de enige deftige vlucht dat er was voor west-vlaanderen en dan praat ik meer bepaald kuststreek dat Poitiers voor de jongen er niet meer bij zit! Begin nu niet over 1 of ander agentschap die dat verbiedt he! We hebben voorbije jaren Nantes en St-Junien mogen spelen met een grotere afstand! Moeten nu eigenlijk al de vluchten goed liggen voor binnenland? Begin ook niet van betere duiven te kopen he...we hebben er al genoeg gekocht van liefhebbers die ieder jaar meedoen voor de prijzen maar bij ons zonder succes terwijl onze duiven in het binnenland dan wel kunnen meedoen voor de prijzen! Verhuizen is de boodschap zeker! Echt triestige zaak! Wat rechtzaken betreft als er wordt gesjoemeld of andere dingen direct liefhebber schorsen tot definitieve uitspraak...ben dan eens benieuwd of ze gaan blijven alles in twijfel trekken! Hoe zit het trouwens met inmanden in een andere provincie is dit nog toegestaan?

Wie zegt dat Poitiers voor jonge niet meer zal bestaan?
Over welke data spreektU?

Martin, in de eerste versie was er een 2e Poitiers voorzien, in augustus, dus voor jongen. Is nu "verdwenen". Wil dat nu zeggen, dat Nantes en St-Junien wegvallen voor jongen in W-Vlaanderen? Vluchten "beschermen" is contra-productief. Je jaagt een heleboel liefhebbers weg, die geen nationaal willen spelen. Laat vooral keuze, en nu is er keuze genoeg, maar overlappen ze elkaar teveel.

Bv Chateauroux en Tulle in hetzelfde weekend is niet echt "verstandig", scheelt een km of 100...

Dans les devoirs, le président a oublié le contrôle anti dopage lors de la mise au panier!! oups...

Het geval Meirlaen : mijn gedacht zijn er meerdere fouten tegen de bestaande reglementen begaan.
1° de poel brieven waren niet ingevuld aldus konden de aanpakkers niet zien of ze wel de juiste duif hadden aangepakt. 2° de aanpakkers controleren de poot ring niet ;lees 7 cijfers en het jaartal.
aldus gehandeld hadden ze het wel moeten zien dat er een verkeerde duif werd afgegeven.
3° Volgens de nat. reglementen mag in geval van een overmacht alleen de inrichters en eventueel een delgatie bestuurders fungerend als getuigen de loodjes verbreken om eventueel ...zie geval Meirlaen
zeker niet zoals het nu gebeurd is. De verantwoordelijke van deze handeling zou best zelf eens de reglementen leren alvorens ze te gaan veranderen .4° De chauffeurs en convayeurs mogen in geen geval zonder dat de juiste personen aanwezig zijn de korven terug openen of toelaten dat ze geopend worden.

Brief/Lettre Daniel Stoclet, voorzitter/président CFW:

http://users.skynet.be/cfw/

IS ER IEMAND DIE WEET WAAROM HET NIEUWE BESTUUR DE DUBBELING DUIVINNEN NIET TERUG TOELAAT OP ALLE VLUCHTEN EN DUS NIET ALLEEN VOOR DE "GROTEN" VAN DE INTERNATIONALE VLUCHTEN???

De dubbeling duivinnen werd afgeschaft door de KBDB op aanraden van het ministerie van dierenwelzijn. Ik meen onder de Heer Vermeulen als voorzitter. Er gebeurden zeer verdachte zaken wat prestaties van duivinnen betrof... ze rolden sommige nationale uitslagen op. (vooral in grote halve-fond)
Wat de andere landen doen hebben we weinig te zeggen.

Ik neem aan dat het (inter)nationaal programma zoals goedgekeurd in de vergadering van 24 laatstleden definitief is goedgekeurd en zo zal geschieden in 2013.
Dat mensen als de de heer Stoclet & anderen zich hier niet in vinden was te verwachten : Niets is perfect maar ik veronderstel dat indien eind seizoen 2013 toestanden aan het licht komen die absoluut niet door de beugel kunnen, afgevoerd en/of gewijzigd worden. Niettemin is mijn persoonlijke mening dat er TE VEEL VLUCHTEN op de kalender staan & vooral bij de jaarlingen. Wie in het geheel wil schitteren zal over een groot aantal duiven dienen te beschbikken, waarbij de kleinere liefhebbers moeilijk aan bod gaan komen wat de kampioenschappen betreft.
Ik veronderstel ook dat de provinciale vluchten op een paar weekends na verdwijnen doch de pakweg 300 klm EEN vlucht per provincie behouden blijven.
Ik hoop dat de provinciale besturen de nodige zorg gaan besteden aan mensen dewelke kleine en/of grote snelheidsvluchten spelen. Deze MENSEN zijn met velen & verdienen evenveel zorg als het bovenstaande
Leden bijwinnen zal niet meer lukken op enkele uitzonderingen na, doch het programma zo ingedeeld moet de dik 20000 spelende leden volgend jaar toelaten vele mooie maar tevens ook mindere momenten mee te maken, waarbij op het eind van het seizoen de vinger in de wonden gelegd worden & het nodige gecorrigeerd daar waar nodig.

Ik hoop dat het nationaal en inter nationaal programma nog niet difinitief is goedgekeurd . Ik hoop nog altijd dat zonder gezichts verlies onze verkozenen hun handen afhouden van het aanbod van nat. en inter nat vluchten. Ik denk dat elke liefhebber wel slim genoeg is om te bepalen aan welke vluchten hij wil of??? kan meedoen. Het zogenaamd nieuwe programma is gecreeeerd voor de profs met veel duiven.
Wat de kost( prijzen betreft , zie de prijs voor de ringen? en laat de portgelden voor wat ze zijn maar doe de inrichters het verschil doorstorten aan nat. aldus vullen ze ook de spaarboek voor de schulden en aldus betalen de menssen die door het feit dat ze inkorven dat ze de gebruikers zijn . en bepaal dan de bekwaamheid van onze vorige besturen , maar ook van het huidige die ook al kemels schieten . Gans het verleden rechtzetten kan niemand de toekomst voorzien kan ook niemand. de schulden betalen doen de verantwoordelijke , verkopen zit er ook nog in. Iedereen betaalt zijn gelag . momenteel begrijp ik wel dat de dichts bij de hand liggende mogelijk heid is... het doen betalen door de leden. mijn berekening is 15 cent per ring waarvan er maar een klein gedeelte gespeeld word: of het oude portgeld van de die die wel gespeeld worden Dat is sport die zichzelf betaald .grote inmanders betalen aldus meer dan kleine inmanders..

Lieven, grote inmanders kopen ook meer ringen dan kleine inmanders.

Het princiepe is : de verbruiker betaalt.Op snelheid is het verschil heel weinig : oud port geld tegen over het nieuw voorgestelde port geld . zware hafo is dat al iets meer , fond nog iets meer zware fond nog iets meer. Als men de rekening zou willen maken dan kan het zijn dat men verschiet over de uitkomst. Het is niet aan mij omdat te berekenen maar als men de verbruiker wil doen betalen zou men de berekening wel eens moeten doen. Ik vind het spijtig dat nationaal in deze put is verzeilt. Maar kan mezelf niet akkoord verklaren met de oplossingen. Als men met de kemels gaat wandelen dan gaat mer er nog meer tegenkomen. Dit was een gezegde dat ik veel hoorde als er ergens iets misliep.

U bedoelt misschien grote verkopers.

Uit de bovenstaande reacties leer ik dat zoals eerder gezegd een aantal mensen de (inter)nationale kalender 2013 aanvaarden en/of afwijzen. Ik ga er van uit dat gedane geen zaken geen keer meer hebben en we met deze vluchten dienen om te gaan. ik hoop na het seizoen 2013 een grondige analyse & dito bijsturing.
Wat ik echter niet begrepen heb is het feit dat we vanaf volgend jaar VERPLICHT gaan zijn lokaal te dubbelen.

Kan iemand mij zeggen waarvoor dit goed is "en/of" kan bijdragen aan onze sport?

met dank voor het antwoord.

Dédé, was dat vroeger zo niet? In de eerste plaats speel je toch in je eigen lokaal. Vroeger mocht men inkorven voor de inter- en nationale vluchten waar men wenste, zonder plaatselijk te spelen, als men niet in de omtrek van dit lokaal lag.

Martin,

ik korf de nationaals te waregem in en gezien ik géén kwaliteit in huis heb, gingen mijn duiven enkel nationaal voor de "kosten" mee en nam ik geen toestel (heb geen electronica). Op pipa kan men heden ten dage in verband het verloop der vluchten alles lezen, waarvoor mijn dank.
in gevallen van hoogconjonctuur, ttz. wanneer ik vermoed een prijsje per drietal te behalen, wordt voor het streepje gezet zijnde 25 cent per duif en wordt de T3 junior van onder het stof gehaald.

voor mij is meedoen, belangrijker dan winnen.

Dédé, worden Uw duiven dan niet gerangschikt in het lokaal van Waregem?? (zonder geld erop) of lig je niet in de toegelaten omtrek van dit lokaal.

Beste jurgen 1976,ik heb ivm.met de vervanging van Poitiers door Issoudun al gereageerd op 22/10.De beslissing is genomen na enig lobbywerk van oostenlijker wonende 'grote mannen'.Deze waren niet tevreden met 90 procent van de koek,ze willen ze helemaal.Ze sollen met de kleine liefhebber dat het niet mooi meer is.Ze speelden zogezegd Bordeaux maar losten in Agen. We kunnen dan evenwel eens zogezegd Bourges spelen en lossen in Nantes. Of is dat hetzelfde niet? Ik vind het goed dat er nu met 6 sectoren zal gespeeld worden maar waarom dan niet iedere sector apart lossen, bv.om de 10 minuten? Om toch nog te kunnen wedijveren met de grote jongens raad ik iedereen die er aan denkt te stoppen aan om vluchten te spelen van 800 à 900km, wind en ligging spelen dan een kleinere rol.

martin, ik lig in de toegelaten omtrek met twee mogelijkheden :

indien niet voor het streepje & geen constateur : niet gerangschikt doch gewoon telefonisch aangemeld om te weten hoe de duif in het lokaal gevlogen is.
indien voor het streepje & konstateur binnengebracht : gewoon gerangschikt na telefonische aanmelding.
In dit geval is het best mogelijk dat bij het aanmelden ik te horen krijg ergens achteraan te bengelen Dan meld ik gewoon dat ik met de constateur niet binnenga.

in waregem zijn er zo een vijftal liefhebbers.

Marseille,jaarduiven internationaal vliegt er geen enkele jaarduif.. Enkel op de nl. nat. uitslag vind men nl. jaarduiven in het klassement van de oude. Kwestie van de stof en de reglementeringen te kennen. Dus in nl. zijn de jaarduiven geen aparte kategorie.... maar die worden niet internat. in wedstrijd terug gevonden. dus kan er nooit een nl. jaarduif inter nat. winnen. Ik word er moedeloos van van deze onwetendheden.

Lievn,
Zeker van dat een jaarling internationaal Marseille niet kan winnen??

http://users.skynet.be/cfw/cljmariv.html
Ik heb ze niet geteld hoeveel er in de eerste honderd staan.

Dédé,
We gaan er maar over zwijgen, is niet volledig volgens het boekje... zie artikel 70 van het nationaal sportreglement.

Geen probleem martin,
bij leven & welzijn volgend jaar voor het streepje alsook melding op "pipa" en krijg mischien bezoek uit china .....

@ Dirk Sohier,

Als je elke sector om de 10 minuten lost hoe ga je dan een nationale uitslag maken?

Mvg,

Peter

op basis van de info dat de zones in twee sectoren gedeeld worden zouden we zes lossingen krijgen om de 10 minuten maakt al gauw een uur.
uit lossingen in angerville dit jaar weten we dat de snelheden fors uiteen lagen in de gevallen er vier lossingen waren
ook sectoren waar veel of weinig duiven zijn geeft een vertekend beeld.

ik doe een ander voorstel met EEN lossing zijnde

één nationale uitslag per honderdtal zonder prijzengeld opdat mensen die schitteren met hun resultaat kunnen pronken daar waar nodig : verkoop, uitslag om in te kaderen en andere redenen meer
daarnaast zes sectoriale uitslagen per drietal met prijzengeld.

enkel deze laatste uitslag telt voor de kampioenschappen & alle andere dubbelingen in de papiermand.

wat denken jullie hiervan ?

Voorstel om de zones afzonderlijk te lossen kwam van Limburg maar werd niet aanvaard. (J-L Loix)

Aan Peter P.Hoe slagen ze er in Nederland wel in om dat te doen?

Beste,

Dat er nu 6 zone's gaan zijn zal voor vele liefhebbers toch geen invloed hebben!
Voor de liefhebbers die vlak aan de zee wonen is de halve fond die ze zeggen toch niet haalbaar.
Trouwens dit jaar in west vlaanderen waren er nationale winnaars...dan mogen we niet klagen zeker?
Maar als je kijkt op welke plaats ze die behalen bv ruislede aan de grens met oost-vlaanderen!
Die mannen hebben dezelfde afstand als wij maar als wij naar daar rijden met de auto is dat 1uur rijden.
Maar oke zij wonen in west-vlaanderen!
Als ik dan zie dat er iemand bij de nationale kampioenen is die in oost-vlaanderen woont en komt spelen in west-vlaanderen en met die behaalde resultaten kampioen kan worden dan heb ik daar problemen mee...moeten wij dan in Engeland gaan inkorven om dezelfde kansen te krijgen als de andere liefhebbers?
aub verplicht iedereen van in eigen provincie in te manden...als je in west-vlaanderen de prov uitslag bekijkt dan zegt deze genoeg! Als er 3000 duiven zijn zitten er bijwijze van spreken 1000 van oost-vlaanderen in...de ligging doet heel veel en al wie anders zegt kent er de ballen van!!! Als ik zie dat met de zelfde duiven dat wij mee spelen er goed wordt gespeeld in oost-vlaanderen en bij ons de helft minder dan heeft de ligging alles te maken met de prestatie's....dus gaan ze dan een zone maken voor de kuststreek alleen en dan praat ik zuiver de kust he!

Ik vind alleen franse en duitse jaarlingen tussen de 100 eerste internationaal 53é 56 64 76 105 en inderdaad ik heb ook een paar nl.gevonden.123 137 159 verder heb ik niet gekeken. Er werd mij gisteren zat. bevestigd dat er geen enkele nl . duif mag op de int. nat. uitslag staan ook geen andere zoals d. fr . of andere deelnemende landen. Ik denk dat er iets misloopt bij de over dracht van de gegevens. Best is de ZLU daar eens over te kontacteren . ook de fr. en duitse tegenhanger die verantwoordelijk zijn , ook CFW. Mijn opmerking is gebaseerd op Nederlandse duiven want die zouden er niet mogen tussen staan volgens mijn nl. bron die het wel kan weten. Ik had het natuurlijk niet nagekeken . Waarvoor mijn excuus .Laat men het oplossen en laat ook Belgische jaar duiven toe,en aldus doen wij zoals de andere landen. probleem opgelost. inter nat oude en jaarse nat. ook oude en jaarse lieven

Jurgen,
Als de uitslagen van de 6 zones mogen gebruikt worden voor de nationale kampioenschappen grote halve fond dan in dat zeker een verbetering voor zowel volledig oost- als westelijk België.(en ook eerlijker)

Beste Jürgen, bekijk mijn reacties eens over de kampioenschappen van Limburg die ik hier bij een andere topic schreef. Dan zie je dat wij op dezelfde golflengte zitten ! Jij slaat de nagel op z'n kop ! Ieder in zijn eigen Provincie inkorven en iedereen gelijk voor de wet ! Gedaan met kiezen waar ze gaan spelen en de windspelers kunnen dan ook niet meer gaan en staan waar ze willen ! Iedereen dus even veel kansen ! En zo zou dat MOETEN zijn ! Eerder ben ik niet tevreden.

Jurgen das de nagel op de kop!!!
En het voorstel van Dirk is zeker het denken waard,want mijn persoonlijke mening is als je nationaal speelt er in elk hoek van het land vroege duiven moeten zitten. Daarmee wil ik zeggen dat als je de nationale uitslag neemt je in de top 100 elke provincie moet terug vinden en als dat niet kan dan moet je tot de conclusie komen dat nationaal spelen in Belgie niet mogelijk is. Gauw, toch niet op een eerlijke manier. Dus waarom eens niet zoiets proberen. En neem nu op Bourges jonge duiven ik versta heel goed dat er meer dan 7000jonge duiven op brionne ingekorft worden want wat brengt het op als je al op voorhand verloren bent. Zolang wind en ligging zo bepaalend zijn gaan er veel liefhebbers hun neus opkrullen.
Want zoals in gelijk welke sport moet je ook verder doen met de verliezers. dus het voorstel om om de 10min te lossen is zeker eens het overwegen waard.

@ Dirk Sohier,

Als je een vlucht als Bourges van 420km om de 10 minuten gaat lossen is er een uur tussen de eerste lossing en de laatste.
De eerste lossing kan dan bijvoorbeeld mooi weer hebben terwijl de laatste in de regen moeten vliegen en daar wil jij dan een nationale utslag van maken? Kijk eens naar de tijdritten in de tour de France, dat vind ik helemaal niet eerlijk.
Dan vind ik mij meer terug in het voorstel van Dede, maar de sector uitslagen dan wel per 5-tal ipv per 3-tal.

Kzal wel zien en horen wat ze er mee gaan doen, de jonge duivinnen zullen hun werk hebben komend seizoen.

Groeten,

Peter

Iedereen was aan het klagen dat er teveel vluchten waren en teveel lossingen. Wel nu wil de KBDB dit aanpakken. Met de nieuwe kalender zijn er minder vluchten dus meer duiven per vlucht. Minder lossingen in de lucht, dus minder verliezen bij de jongen oa. Laten we het eens proberen en op het einde van 2013 de balans opmaken.

Wat mij opvalt is dat de goede liefhebbers altijd goed pakken, ongeacht het weer, wind, ligging, lossing,... Iedere goede liefhebber die "goed" ligt heeft ook buren die met duiven spelen en deze kunnen geen of enkel kleine prijsjes maken, terwijl ze dezelfde ligging, lossing, wind,... hebben.

Iedereen wint graag maar als iedere enkel naar zichzelf kijkt kunnen we misschien vragen of de KBDB in het voorjaar alle namen in een bokaal doet en voor iedere vlucht een naam trekt dan zijn de overwinningen al verdeeld voordat het seizoen begint.

Geniet van deze mooie hobby, wie het uit geldgewin doet is verkeerd bezig...

Goedemiddag sportvrienden,
kreeg net enkele mailtjes naar aanleiding van de reactie van 'collas', ook al ben ik het met zijn uiteenzetting volledig eens, toch wil ik even benadrukken dat de vorige reactie NIET uit mijn pen komt. Ik ben gewend ALTIJD met mijn volle naam te reageren en te publiceren zoals mijn trouwe schare lezers weet. Maar inderdaad, als Nederlander wonende aan de grens met Belgie in Zuid Limburg bemoei ik me absoluut niet met lossingen in uw Land. Dat is een zaak die volledig thuishoort bij onze vrienden uit het Land van Koning Albert. Geniet van uw hobby en dat ongeacht of je de 1e Nationaal wint of de 1e bij een Snelheidsvlucht, we zijn immers LIEFHEBBER(S).
Heel fijne Zondag wenst U,
Colla Alberts, Gronsveld Nederlands Limburg

Het zou inderdaad niet gemakkelijk zijn om per sector te lossen,dat geef ik graag toe.Ik wil enkel eens de discussie openen.Die tijdritten vind ik ook altijd vervalsend.Ik denk dat wij allen enorm veel van de duivensport houden,anders hadden we al lang mee gekapt.We beoefenen de mooiste maar tegelijk de meest oneerlijkste sport die er bestaat.Het is zoals die liefhebber van de kust zegt,Veurne is West-Vlaanderen maar dat zijn Rumbeke en Aarsele ook.Ik zou om te beginnen iedereen verplichten om in het dichtsbijzijnde lokaal in te korven voor de nationale en internationale vluchten. Nu zie ik goeie liefhebbers die veel oostenlijker en verder wonen dan ons inkorven bij ons. Ze zijn dan al 2 of 3 inkorvingslokalen voorbij gereden.Ze zetten dan het meeste geld natuurlijk op de lokale vlucht om hun eventueel verlies op nationaal en internationaal vlak te recupereren.Ik woon in Poperinge, wij grenzen aan Frankrijk, misschien moet ik maar eens informeren om daar te gaan spelen, er is nu tenslotte toch vrij verkeer van goederen en dieren in Europa.

Dirk,

Dat is simpel op te lossen. Enkel de uitslagen van het lokaal waar je je hoklijst binnen geeft tellen om in te sturen voor alle kampioenschappen. Dan heeft iedere liefhebber ook elk weekend maar 1 kans daar waar er nu liefhebbers zijn die elk weekend in verschillende lokalen spelen om meer kans te hebben op een goeie uitslag en dus een laag coeefficient.

Mvg,

Peter

Tja, dat klinkt goed maar voor St-Vincent moet ik in Vlamertinge inkorven, voor Barcelona in Ieper en voor Pau in Rekkem of Gistel.Ik kan mijn hoklijst toch maar in 1 lokaal indienen.Kunnen we nog van een regionale uitslag spreken als het een uur rijden is tussen de 2 uiterst toegelaten gemeenten (oost en west)terwijl het maar ong.3u30m is tussen de 2 uitersten van Belgie??? Ik weet dat wat ik zeg niet allemaal evangelie is en mijn oren staan open voor andere meningen,we willen tenslotte allemaal een zo eerlijk mogelijke duivensport. Groeten...

Peter

Als ze in je lokaal waar je hoklijst binnen is geen nationaals spelen maar enkel snelheid?

Men kan voor de nationale kampioenschappen nooit eisen dat men in hetzelfde lokaal zijn hoklijst moet indienen en ook daar alle vluchten spelen.
Er zijn slechts 9 lokalen in heel België die ALLE nationale en internationals vluchten inkorven.
Om deel te nemen aan lokale kampioenschappen kan men willekeurige eisen stellen als het maar in het vluchtprogramma is opgenomen.
Bvb : men moet er zijn hoklijst indienen, lidkaart verplicht... etc ...

Ok, wist niet dat er maar 9 lokalen in Belgie waren die alles inkorfden.
Dan zou het moeten zijn, lokaal waar hoklijst ingediend werd of indien de vlucht daar niet ingekorfd wordt, het dichtsbijzijnde lokaal.

Zelfs met het vastleggen van 6 zones of speelstralen kan nog niet elke hokligging op elke vluchtdag deelnemen aan wedstrijden die hen een eerlijke verdeling van de (eerste) prijzen kunnen garanderen. Omdat de wind-en weersomstandigheden op elke vluchtdag altijd anders zijn, kan geen enkele wijziging van een omtrek of de voorafgaandelijke indeling in vlieglijnen of speelstralen de echte oplossing bieden voor een eerlijker verdeling van de (eerste) prijzen. Heel veel beste duiven komen door de toevallig heersende wind- en weersomstandigheden en hokligging gewoon niet aan hun trekken.

Nochtans is het mogelijk zijn om met een systeem van sectorcompensatie op elke vlucht(dag) gelijke kansen te bieden aan elke deelnemer, ongeacht de ligging van het hok!

Het te aanvaarden axioma hierbij is dat op elke vlucht (volgens de huidige snelheidsberekening) de vliegprestaties van de topduiven uit verscheidene sectoren representatief zijn voor de invloeden die wind- en weersomstandigheden hebben op hun gemiddelde vliegprestaties en vliegkwaliteit.

We bepalen hierbij de norm voor een topduif (vb. max.coëff. 3%)
We bepalen hierbij (afhankelijk van de vluchtafstand) ook de omtrek van een sector én de situaties waarbij meerdere sectoren moeten samengevoegd worden.

Voor elke sector (eventueel samengevoegde sectoren tot één grotere sector) berekenen we de gemiddelde snelheid van deze topduiven, die overal anders zal zijn.

De volgende logische stap is dan dat we deze gemiddelde snelheidsverschillen gaan corrigeren of rechttrekken door het invoeren van een sectorcompensatie.

Vooreerst hebben we Belgie in vierkante blokken of ruiten verdeeld met zijden van 5 km, sector genoemd.
Alle sectoriële coördinaten worden vastgelegd en elke sector krijgt een identificatiecode.

Op basis van de hokcoördinaten wordt elk hok/speler aan zijn sector toebedeeld.
Zo kan men voor elke vlucht vaststellen hoeveel spelers en deelnemende duiven zich binnen elke sector bevinden.

Als het aantal duiven of deelnemers te klein is voegen we ‘tegenwinds’ sectoren samen tot we een conventioneel minimum bereiken.

Een meterologische dienst bepaalt voor elke vluchtdag voor de ganse vluchtlijn arbitrair de overheersende wind (noordoost, zuidoost, zuidwest, noordwest).

Dan gaan we “tegenwinds” sectoren samenvoegen tot er een “voldoende conventioneel" aan duiven of deelnemers wordt bereikt.
Een voorbeeld bij noord-oostenwind: Sector-a bevat te weinig deelnemende liefhebbers of duiven.

Volgende stappen worden ondernomen tot het conventioneel minimum deelnemers of duiven wordt bereikt:
1° toevoeging sector-b ten noorden van sector-a
2°dan toevoeging sector-c ten oosten van sector-b
3° dan toevoeging van sector-d ten zuiden van sector-c
4° dan toevoeging van sector- e ten noorden van sector-b
5° dan toevoeging van sector-f ten oosten van sector-e
6° dan toevoeging van sector-g ten oosten van sector-f
7° dan toevoeging van sector-h ten zuiden van sector-g
8° dan toevoeging van sector-i ten zuiden van sector–h
9° dan toevoeging van sector-j ten noorden van sector-e

Bij elke huidige inter(nationale) of (inter)provinciale vlucht kan zelf geopteerd worden om vooraf geen sectoren vast te leggen, maar de samenvoeging van sectoren volledig te laten afhangen van de wisselende wind- en weersomstandigheden en van het wisselend aantal spelers en/of duiven.
Voor elke (nieuw gevormde) sector moet een vastgelegd minimum percentage aan de deelnemende duiven of aan deelnemers bereikt worden, naargelang het gaat om vitesse, midfond, fond of overnacht.

Voor elke gerealiseerde sector die aan de normen voldoet, berekenen we dan de gemiddelde snelheid van de ‘conventionele’ topduiven (max.coëff.)

De gemiddelde snelheid van elke conventionele sector wordt dan geplaatst tegenover de gemiddelde snelheid van de conventionele sector met de hoogste gemiddelde snelheid.

Elke geconstateerde duif binnen de diverse conventionele sectoren krijgt dan het verschil toegevoegd tussen de gemiddelde snelheid van de beste sector en de gemiddelde snelheid van haar eigen sector.

Deze nieuw-samengestelde snelheid moet dan rangschikkingen over grotere geografische gebieden toelaten die eerlijker zijn dan voorheen omdat het wisselend wind voor-of nadeel compenserend in alle richtingen werkt.

Door alle provinciale of nationale grenzen heen kunnen dan sectoren worden samengevoegd tot er een voldoende aantal deelnemende duiven wordt bereikt.
Het evenwichtig aantal duiven en/of deelnemers binnen elke variabel-verschuivende sector, verzekert dan ook een meer evenwichtige verdeling van de sectoriale en (inter)nationale kampioenen of asduiven.

Met een goede programmatie van het systeem zijn de computermogelijkheden hierbij onbeperkt.
Het systeem wantrouwen is ook zeker niet nodig, want het werkt compenserend bij elke windrichting.

Dit voorstel werd al een aantal keren meegegeven als reactie op artikels op duivenwebsites en ook aan de KBDB werd het reeds maanden geleden doorgestuurd zonder enige reactie. Nochtans is het mijn overtuiging dat op deze manier alle lokaal, provinciaal, zonaal en nationaal gebakelei over goede of slechte hokligging geneutraliseerd worden.

Proxy,

uw redenering is in theorie de juiste, zeer juist zelf.
ten tijde van mijn werkzaamheden in het bedrijfsleven werden ook dergelijke benaderingen en de juiste in theorie weergegeven. Altijd kwam het erop neer dat mensen dit dienden te implenteren en daar wrong het schoentje.
Met al mijn respect voor de KBDB zie ik hen niet in staat dit te realiseren.
Informatici dit laten in orde brengen is een optie maar als ik lees dat ringen duurder werden om allerlei zaken uit het verleden te betalen en dat er ook nog processen boven het hoofd houden vrees ik dat het bij de kalender van 2013 zal blijven.
Ik ga nationaal voor de kosten spelen en de verplichte lokale dubbeling (waregem) betalen.
Deze laatste dubbeling zal mij in staat stellen het vele kaf van tussen het weinige koren te halen.
Toch ga ik uw redenering nog eens grondig herlezen

Beste Proxy, wat gebeurt er dan wanner je een sector zou hebben waar 20 topspelers samen in streek wonen die gespecialiseerd zijn in de 500<>600km vluchten en samen 200duiven inkorven tov een streek waar er maar 1 topspeler woont die 10 duiven + een deel zware fondspelers die (250duiven) de 500Km vlucht zien als voorbereiding..., wie gaat dan het meeste voordeel/nadeel uit halen... In theorie is je gedachte goed, maar in praktijk onrealiseerbaar
omdat niet overal even goede duiven/melkers zitten, niet iedereen dezelfde vluchten wil pieken.

Zelfde is om duiven te lossen per sector om de 10 minuten, srry maar dat is geen nationaal meer want dan vliegen duiven niet in dezelfde omstandigheden tenzij het totaal windstil is, geen wolkje ain de lucht ect.... dus NOOIT niet

KLik eens in op google :figurita valencia , nadat we dat gedaan hebben zouden we dan dat niet beter aanschaffen .100€ per stuk is de maximum voor een kampioen. Daar ligt nog een markt open want veel menssen hebben dat nog niet. Ik wil soms nog wel eens lachen in plaats van me te ergeren lieven

Eerst moeten we tot het besef komen dat eerlijke nationale wedstrijden inrichten onder de 700 km niet realistisch is, dan pas kunnen we aan een oplossing werken. Door de evolutie in de duivensport is de invloed van de massa zeker zo bepalend als de invloed van de wind. zo zal bij een massale lossing op een relatief korte afstand steeds 3/4 van het deelnemersveld bij voorbaat kansloos zijn. Het voorgestelde nationale programma is dus ten voordele van die 25% die in de trek van de massa wonen, maar dit in geen 100 jaar zullen toegeven, het ligt immers enkel aan de superduiven. Woon je tegenwoordig 10 km uit de gouden lijn, dan kom je al tekort, laat staan als je 50 km links of rechts woont. die enkele uitzonderingen per jaar waar men mij steeds mee om de oren slaat doen niet ter zake.

Optie 1: Nationale hafo afschaffen, gewoon in drie zones spelen en zonaal lossen. Vergelijkbaar met Nederland, daar spelen ze in zones met gemiddeld meer dan 10.000 duiven per zone. Dat zijn wel meer dan 100.000 duiven ieder weekend terwijl wij al staan te juichen als er 30.000 nationaal vliegen.

Door Limburg voorgesteld op de nationale vergadering maar door de meerderheid eens goed mee gelachen.

Optie 2: los alles gemiddeld 150 a 200 km verder, zodat de verhouding massa - afstand - breddte deelnemersveld minder bepalend is. Kan voor de superduiven uit het centrum toch geen probleem zijn.

@Jurgen 1976,als het zo simpel is volgens u om een nationaal te winnen ,er staat een huis te huur naast mij,Sportieve groeten:Rudi De Saer;Ruiselede

Ik begrijp al die commotie niet over die natonals.
Spelen jullie dan alleen voor de 1ste nationaal?

Ik probeer in de eerste plaats een vroege prijs te spelen in mijn lokaal. Als dat dan lukt wordt je daar door je plaatselijke "tegenstanders" over aangesproken.
Als door de omstandigheden van de wind daar dan een vroege prijs nationaal bijkomt, OK meegenomen , maar in het andere geval zal ik er zeker mijn slaap niet voor laten.

Tenzij je het allemaal commercieel wilt gaan bekijken, maar in hoeverre ben je dan nog "duivenLIEFHEBBER"

Zeer just, Clement. Heb precies de indruk dat het al Sinterklaas is en iedereen hier zijn wensen wil zien in vervulling gaan.
Proxy: ik krijg "koppijn" van het lezen van je uitleg, en dat kan toch de bedoeling niet zijn...

Proxy ; dat ziet er me toch een beetje te ingewikkeld uit.
Goede redenering van Clement. Het lokale spel kan zo mooi zijn, zoals rangschikking met eerste en tweede getekende op alle 1/2 fond ...fondvluchten. Zijt ge daarop vroeg kan je altijd insturern voor provinciale, nationale kampioenschappen.

Beste Barcaplayer,

Uw opmerking moet wel in haar juiste context geplaatst worden! Op de meeste (zware) fondvluchten zien we dat het percentage aan deelnemende liefhebbers zelden meer dan 5% bedraagt van het KBDB-ledenaantal. De benadeling kan nooit zo uitgesproken zijn!

Daarnaast gaan we ook uit van basissectoren met 5km zijde als ruit of vierkant. Elk hokcoördinaat bevind zich in één van deze basissectoren , zodat bij voorbaat al kan gezien worden welke soort spelers er zich in één sector bevinden. Bijsturen mogelijk, maar naar mijn inzicht onnodig!

In functie van de gespeelde afstand wordt immers de norm vastgelegd voor het aantal vereiste duiven of deelnemers per sector (of samengestelde sector).
Bij tekorten worden dan sectoren steeds tegenwinds samengevoegd tot het coventioneel minimum aan spelers of duiven bereikt wordt. Op elke vluchtdag zijn het bijgevol g andere sectoren die (afhankelijk van de vluchtafstand en de wind) door samenvoeging gevormd en zodoende zijn het ook andere spelers...

Subjectief tegenargument voor wat u op vandaag “topspelers 500-600km-vluchten” noemt die geconcentreerd zouden zitten in een bepaalde streek, is dat er net zoveel wonen omdat de wind-en weersomstandigheden (tot op heden) het vaakst in hun voordeel gespeeld hebben en dat de spelers uit andere streken (sectoren) afgehaakt hebben.

Met sectorcompensatie zullen ook de spelers met (door u verondersteld?) “slechte duiven” uit andere streken of basissectoren, meer gaan deelnemen en zo ook dit kleine onevenwicht van de baan helpen.

Sectorlossingen om de 10 minuten hebben bij sectorcompensatie geen enkele zin meer omdat de 3% topduiven uit de gevormde sectoren patent staan voor de sportieve mogelijkheden op die dag in hun sector en de verschillen gecompenseerd worden.

Vergeet in dit systeem ook lokale omtrekken, provincie-grenzen, zones, kegels ev. Gevormde sectoren door de weers-en windomstandigheden op de vluchtdag maken de verschillende dubbelingen uit, die niets anders meer zijn dan samengevoegde sectoren over kleinere of grotere geografische gebieden.
Hopelijk verhelderend.

Clement,
het beste wat ik maanden gelezen en wat sinds 1955 weet ....

Ik kan Clement hier alleen maar in bijtreden. Probeer toch gewoon in je lokaal de beste te zijn en als je dit weken na elkaar kan, kijk dan verder (lees per sector of in het beste geval nationaal). Ik heb geen probleem met de stelling dat de weersomstandigheden het resultaat bepalen, wel met de stelling dat de massa het resultaat bepaalt. Duiven die top vliegen verlaten de groep vrij vroeg mijns inziens.

Clement, Jan, Martin,

Het is zeer te betreuren en ontgoochelend dat altijd opnieuw onbegrip en conservatieve houdingen de vooruitgang tegengewerken. Wie niet begrijpt, stoot af...! Bang voor het onbekende van de verandering!?

Als iedereen in het verleden zo had gereageerd op vernieuwingen, dan reden we op vandaag nog allemaal met de fiets.

Sta a.u.b.open voor nieuwigheden, test de zaken uit en oordeel dan. Uw confort van vandaag werd zeker niet mogelijk gemaakt en gerealiseerd door gelijkgestemde zielen van jullie alle drie!

Is electronisch constateren in jullie optiek dan nog wel nuttig gelet op het lokale spel ev...?
Hoevelen zouden er niet stoppen bij de invoering ervan?

De vraag stelt zich echt waarom iemand nog moeite zou doen in een poging om iets positief aan te brengen.

heb zojuist geprobeerd al die commentaren te lezen , heb al 2 aspirintjes genomen en gestopt met lezen. Ben tot de vaststelling gekomen dat ik een zeer' gelukkig mens ben met wekelijks mijn snelheidsvluchtje en af en toe eens halve fond. Als je leest hoe er over " nationals ' gezeverd word , amaai zulle . Maarja er moeten anderen ook zijn.Besluit de beste stuurlui staan aan wal , en 't is nog juist ook.

Proxy, Heb het nooit over slechte duiven gehad en heb het nu over kleine fond, niet over zware fond.
geef je zeker gelijk dat wind + massa + vlieglijnen het grote deel van uitslag bepalen, maar als er veel goede spelers kort bijeen wonen dan gaat het niveau van de duiven ook naar verloop van tijd omhoog tov regio's waar bv maar enkele fondliefhebbers(wat heel zeker ook goede kunnen zijn)spelen en anderen hun duiven meegeven als leervlucht voor de Internationaals( zoals ikzelf trouwens doe)..
en moet Clement ook gelijk geven,meeste mensen moeten leren uitslagen lezen, bekijk het eerst regionaal, dan provinciaal en soms ligt men goed voor Nationaal, soms niet..

@ Meneer Rudi De Saer,

Ik wilde gewoon een vb geven en was niet op u persoonlijk bedoel. Trouwens U hebt hele goede duiven en kan alleen maar dromen om maar nog de helft van U prestaties te kunnen benaderen!
Wil gewoon zeggen dat de ligging veel verschil uitmaakt als wij zo goed als dezelfde afstand hebben en ik moet tot van bij mij tot bij u ongeveer 30min rijden en dan is het voor grote deel op autostrade!
Van bij Marc Pollin tot bij mij moet ik 15min rijden en hij heeft ook bijna zelfde afstand als u!
Van kruishoutem naar mij is het ook meer dan een uur rijden terwijl zij ook dezelfde afstand hebben.
Ik heb zelf aan de andere kant gewoond van west-vlaanderen en speelde met dezelfde duiven veel beter of aan de zee...maar door omstandigheden ben ik moeten verhuizen! Dus weet heel goed het verschil van de ligging maakt veel uit net zoals de wind...maar je moet nog altijd goede duiven hebben ook anders mag je gelijk waar wonen! Dus bij deze Rudi het was niet persoonlijk he

Proxy,
Ik denk niet dat je ons mag aanwrijven dat we tegen vernieuwing zijn maar we mogen het ook niet te moeilijk maken. Ik niet alleen vind Uw voorstel te ingewikkeld, zeg maar onuitvoerbaar. U zegt, eens uiitesten : als de organisatoren, en/of KBDB alles moeten uittesten wat op het forum komt zijn we vlug in het jaar 3000.

Martin,

Sorry man, maar je bent zeker tegen vernieuwing!

Als het te moeilijk of te ingewikkeld wordt om volgen, onthoud u dan van commentaar en laat het over aan mensen die de zaken wel begrijpen en de moeite waard vinden.

Als mensen die de klepel weten hangen zich engageren, zijn we niet in het jaar 3000 maar enkel een paar weken verder...Vooruit gaan is altijd moeilijk. In uw zetel blijven zitten is veel makkelijker.

Ik moet je anders gelijk geven dat hier reacties in veel gevallen op niks trekken. De duivensport is inderdaad een sport van oude "dementerende" mannen...die gewoon rustig en confortabel willen sterven.

De kommentaren omtrent de organisatie der (inter)nationale vluchten voor het seizoen 2013 leidden tot het meest uiteenlopende, zodat nu al meer dan tachtig artikels "hieromtrent" neergepend zijn. De veranderingen voor de een vernieuwing en voor de andere niet ver genoeg gaand wijst erop dat de duivensport nog leeft. Wij fondspelers worden afgedaan voor een klein clubje dat slechts 10 % der actieven leden van de KBDB bevatten. Straks gaan de regionale vluchten zijnde "kleine" als "grote" snelheid aan de orde komen wat zowat 90 % der leden zou omvatten. Hier staan ook belangrijke wijzigingen op til. Ik hoop dan ook hier een groot pak reacties te mogen verwachten. Discuteren buiten het seizoen is een heilzame bezigheid zowel voor de geest als het lichaam, doch een zaak is zeker : Bij leven en welzijn beginnen we half maart 2013 aan een nieuw seizoen. De vluchten die dan op de kalender staan en speelomtrekken die dan bepaald zijn , gaan bindend zijn voor het ganse seizoen. Met zijn allen dienen we de vluchten te ontleden en daar waar "mankementen" zitten MOETEN wij de hogere instanties hiervan op de hoogte te brengen zodat 2014 beter worden. MEER KUNNEN WE NIET DOEN BEHALVE DE RUI GOED FINALISEREN, PERFECTE JONGEN KWEKEN EN VLIEGERS IN LIJN BRENGEN. alle rest is prietpraat & gespreksstof voor den cafetoog.

Proxy

Als "dementerende" liefhebber, en gezien ik dus samen met alle anderen,niets meer begrijp van wat er rondom mij gebeurd, kan ik u maar één advies geven: stop met de duiven en ga vissen.

Voor de goede orde: kun je misschien eens je naam en het lokaal doorgeven waar je inkorft. Dan kunnen we allen eens zien wat je resultaten zijn. Als die prima zijn, dan zul je ongetwijfeld in de streek meer dan waardering krijgen. Blijkbaar zal dat echter dan niet voldoende zijn en zoek je alleen "nationale" roem.

Het weze u gegund.

Denk dat proxy zal moeten wachten tot het jaar 3000 om z'n plannen te realiseren, ondertussen zal de rest hier "dementerend" verder van gedachten wisselen.

Er zal toch meer onderzoek nodig zijn, die bepaalde zaken kan aanduiden met cijfermateriaal, bv Fondkampioenschap: van de 12 geklasseerde zijn er 8 West-Vlamingen. Allen maken gebruik van de nationale uitslag.
Andere vaststelling: geen enkele van de 8 heeft Montélimar of Orange gekozen.

Ik bedoel maar: de KBDB moet meer met "cijfermateriaal" werken, en niet met "natte vingerwerk" - onderzoek over een bepaalde periode, dan pas kan men een programma op maat maken die voldoening geeft voor iedere regio. Kan me voorstellen dat Limburg andere noden heeft dan bv W-Vlaanderen.

Keep it simple: regionale uitslag en een nat.
Indien een intern. vlucht geen nat. uitslag.

Je moet duivensport eens uitleggen aan een "leek". Schertsend zeg ik dan: ”heb je enkele uurtjes?”
Bv leg eens uit aan een buitenstaander, dat de eerste prijs 0,75 cent krijgt en één van de laatste prijzen soms veel geld opbrengt.

PS Jurgen: de prijzen van bouwgrond en huizen zijn sinds gisteren in Ruiselede fel gestegen...

Clement,

Ik speel met de duiven om daar gewoon zelf voldoening aan te hebben en niet zozeer om waardering te krijgen van anderen (die er soms toch wel is...) Naast de vlucht is duivenhobby nog zoveel meer... Hopelijk is uw vraag naar mijn resultaten niet ingegeven door uw mening dat de minder goede spelers eigenlijk hun gedacht niet zouden mogen zeggen omdat dit een exclusief recht van topspelers zou zijn...?

Achter het net vissen kan ook in de duivensport. Voor sommigen stopt de wereld of hun interesse nog altijd bij hun beoefende vluchtspecialisatie. Dan is het maar zo.

Jan,

Je humor is "huizengroot" en ad rem...maar anderszijds brengen de "hoogstaande" gedachtenwisselen hier niet altijd veel soelaas voor knelpunten in de duivensport.
Het is anderszijds wel enorm goed voor het ego (met noodzakelijke foto) als men daar behoefte aan heeft.

Dus iedereen blijft maar gewoon verder doen met zo vaak mogelijk "acte de prèsence" te geven tot de laatse snik. Wat je zeg heeft tenslotte toch niet veel belang als ik de tussenkomsten moet geloven, want het wordt toch wachten tot het jaar 3000!

Proxy

Ik heb bijna 30 jaar duiven ingekorfd en uitslagen gemaakt.
Wat ik in die periode geleerd heb is dat elke melker,hoe groot of hoe klein ook belangrijk is.
Ik heb trouwens evenveel respect voor iedereen. Als morgen de "topspelers" alleen tegen mekaar moeten opboksen zijn er ook 2 van de 3 die geen prijs hebben. Dus die kleine speler zijn gedacht is voor mij even belangrijk, of misschien nog belangrijker dan dat van de grote mannen.
Wat ik ook steeds geleerd heb is niet direkt naar de laatste lijn van de uitslag te kijken (het prijzengeld), maar naar de rangschikking, want het is tenslotte voor de meesten van ons nog steeds de plaats op de uitslag die belangrijk is.

Of je dan SN,HF,ZHF of F speelt is niet belangrijk.Speel zelf trouwens zowel SN,HF als ZWHF op dit ogenblik
dus mijn interesse is niet beperkt tot de kerktoren.En tot mijn grote voldoening, heb ik nog nooit achter het net gevist.

Sommige waalse mandatarissen dreigen ermee een afzonderlijke federatie (bond) te maken, wat denken jullie daarvan? Laten doen zeker?

Martin

Zeker laten doen. Ze zijn denk ik met een 3 a 4 duizend. En niet iedereen zal mee op de kar springen.
Denk dat het hier vooral gaat om die paar honderd die de vluchten van de Rhonevallei spelen en zich te kort gedaan voelen.
Tenzij ze een euromillions winnaar gevonden hebben als sponsor is dit financieel niet haalbaar!!

beste Clement, aan 2 bonden gaat niemand niets hebben en gaat alles nog moeilijker worden..
Denk zelfs dat Limburg hier ook mee zou kunnen gaan

Indien de kalender ORANGE behield & MONTAUBAN geschrapt, dan hadden de paar honderd dewelke het criterium van de Rhonevallei niet zo op hun achterste poten gestaan.
nu al blijkt dat de tweemaal zeven "zware halve fond" goed in elkaar steekt
het programma 600 tot 800 klm is niet zo fraai ttz. onevenwichtig, te veel vluchten vooral met jaarlingen en beetje te veel naar den Entente Belge gegooid ......
Ik denk dat hier het schoentje wringt bij het wallonie-probleem
2013 valt dus haarfijn te analyseren.

Een afzonderlijke federatie in Wallonie ge zult er van verschieten mocht dat komen wie er allemaal op die kar zal springen de rest van vlaanderen zou er niet gelukkig mee zijn.En zoals barcaplayer vermeld Limburg is daar zeker bij.Ik zie het al gebeuren LIMBURG-LUIK-NAMEN-LUXEMBURG en er volgen er nog zeker weten maar zover zal het nooit komen .mvg

Wat de scheiding betreft is het niet zomaar een gerucht ... Er werden reeds contacten gelegd met de waalse overheden wat wettelijk wel kan. Zal zeker vervolgd worden.

Het oeverloos gepraat over de vluchen, de afscheiding van wallonie en limburg maakt enkel "builen" voor mensen die "handelen" in pluimen
kleine liefhebbers zoals er nog velen (95%) zijn , verzorgen hun duiven, korven in, drinken een pint en hopen op wat prijsjes

commercanten daarentegen ..................................;;
zij die de bui zagen hangen trachten zich nu nog te ontdoen van veel stamkaarten & dito pluimen.

Men heeft bewust Marseille teug in het int. nat. programma ingelast. Omdat men terecht dient rekening te houden met de leden hun reacties . Men heeft bewust Orange afgelast. Aldus vernietigd men CFW zijn prachtig kampioen schap.
Ik denk dat daar een afrekening achter zit ....? Men zou inderdaad verschieten hoeveel fond spelers die Rhone vluchten genegen zijn .Ik spreek nog niet van afscheuren , maar ik denk dat er veel dat gaan overwegen als het zover zou komen. Laat ons hopen dat onze mandatarissen hun gezond verstand gebruiken. Ze zijn goed bezig , behalve met CFW en haar mooi Rhone programma.... Laatsleden zegt een nieuw verkozen mandataris mij openlijk het volgende ." Daar gaan we in Halle niet wakker van liggen indien de Walen of al die fond spelers zouden afhaken of stoppen." Daar had ik dan nog wel voor gekozen ..
Als dat de ingesteldheid zou zijn bij al onze democratis verkozenen , dat vind ik zeer erg voor onze Belgische Duiven sport.

Mr De Grave , dan kom ik u tegen in Rammilies of in Beauvechien. Dan stichten wij een Waalse pipa waar we onze kommentaren kunnen op plaatsen.

Lieven , ik woon al 2,5 jaar niet meer in Hamme-Mille maar in Wemmel, dus in Ramillies gaat ge me niet meer tegenkomen

Succes
Mr DEGrave op uw profiel staan die beide lokalen wel vermeld als zijn de uw verenigingen. Waar u nu woont wist ik dus nog niet . U was dus van Hamme-mille ? Waar we dan iets gaan kunnen stichten zal de toekomst uitwijzen.

Nederlands limburg met een goede eigen verzendings dienst , limburg , VL en Waals Brabant en Henegouwen , Namen , Luxemburg , luik een gedeelte Duits zouden perfeckt een eigen duiven inmand circuit kunnen maken. Waar ook elke regio zich zou kunnen bij aansluiten. Het euro regio int. nat. samen spel bestaat al . Alleen nog uitbreiden naar onze Waalse provincies .Volgens Europa kan dat. Vrije markt en al dat er bij komt kijken. Er zijn geen grenzen in samenwerking en samen leven en samen een sport of hobby beoefenen. Verliezen we dat soms niet uit het oog?? Hopelijk Trek men nog iets recht wat nu mis aan het gaan is. Nog iets , Nationaal spelen betekend ook nationale uitslag om kampioen te worden. Anders moet men maar 57 zones maken om bij elke kerktoren ook nat kampioen te kunnen worden.
lieven oefff

Het zou zeker een mooi spel zijn ZLU + LFC +CFW +Provincie Aken + GH Luxemburg en laat al de rest maar zitten. Als nu iedereen die zich hier in kan vinden eens wil reageren met akkoord beniewd wat dat word.
Groeten en veel succes

Het proberen waard!!

En alle vluchten in eigen beheer zodat de opbrengsten naar kostenverlaging kunnen gaan.

Kan een prachtig spel worden war de duivensport weer een toekomst kan geven op lange termijn!

Indien AL het bovenstaande zich realiseert in de periode 2014/2017 zijn in 2018 geen verkiezingen meer vandoen, omwille de "diverse "bonden alsook dat 90 % der leden zal afgehaakt hebben.

Krijgen we eerst één Vlaanderen van dewever of eerst één gesplitste KBDB ?

Mooi perspectief voor de commercanten ............. en voor kleine lifhebbers die bij het inkorven één of meerdere pinten drinken.

Foei, tweemaal foei !!!

Al het boven staande zijn mogelijk heden om ons nat. en int. nat. fond spel te kunnen beoefenen.IK weet zeker dat het niet de bedoeling is om dat alles in de omgeving van tante Stella te moeten verwezen lijken. Wat de commercanten daar tussen komen doen snap ik niet (ik ben dus ook niet van de slimste )
De wever zit er ook voor niets tussen . Elio misschien wel , die heeft al bewezen hoe men iets bij elkaar kan houden in eendracht met andere meningen.Voor mij hoeft geen enkele splitsing binnen de kbdb maar wel een vlucht programma waar iedereen zijn hobby kan beoefenen. En een kbdb die de slogan van de entende belge in realiteit toepast en dat is BELGISCHE VERSTAND HOUDING .En liefst mandatarissen die hun eigen reglmenten kennen. En die zorgen voor al de landelijke regio's en niet voor de hunne alleen.

Wat voor een klote boel is er hier uitgelokt.Misschien geen slecht idee dat vanaf nu de kbdb de baas is en niet die clubjes van zelfverrijkers.Er wordt toch van iedereen verwacht dat ie de regelmenten kent , of niet , maar ja regelmenten zijn er om gebruikt en misbruikt te worden.
Een ding is zeker " Verbeter de wereld , begin bij ......

Florian , uw zinsnede "en laat de rest maar zitten" is eigenklijk voor niets nodig. Kwestie van in het fond spel niemand te weren.Voor het overige zou het inderdaad een goed iniatief zijn als Al de verenigingen tesamen met al hun fond inmanders zouden reageren. En alzo een beetje druk van onderuit uit te oefenen groeten lieven

fluppen 6 ,wie denkt u dat hier iets uitgelokt heeft ? Al dat u hier leest zijn reakties op Het Nationaal fond programma en de vlucht kalender 2013. + bedenkingen van mensen met hun wensen.

Begrijp moeilijk zoveel negatieve reactie.De grote halve fond zit duidelijk in de lift,kijk maar naar het aantal jonge duiven op de nationale vluchten.eindelijk wil de bond wat doen aan de versnippering.Eindelijk verbiedt men andere ghf vluchten als er nationaal gespeeld wordt.Dit zal het aantal duiven op deze nationale vluchten zeker doen stijgen hetgeen het aanzien van al deze vluchten te goed komt.zelf spelen we de nationale vluchten met jonge duiven en als onze duiven in form zijn pakken we meestal vroeg.Als je duiven in vorm zijn kan je altijd vroeg pakken .Bij de laatste nationale vlucht uit Argenton hadden we alles tegen :Het weer en de massa van duiven(de helft van de duiven kwamen uit oost + west vlaanderen en het was felle oostenwind)Toch beginnen we met de 10° Nat en spelen we 4 duiven in de top 100 nat.Had het zelf ook wel niet verwacht want nationaal niks gepould.Dus een nationale lossing is een zegen en 3 zonale uitslagen vind ik wel genoeg.provinciale dubbelingen zeker niet indien sommige volgens de wind draait in hun provincie of in een andere dubbelen gr Herman

Ik heb alle 100 reacties nog eens nagelezen
de commotie begon door het schrappen van Orange, waardoor het rhonecriterium komt te vervallen

het probleem is simpel op te lossen : schrap Montauban en vervang deze door Orange ; zo komt het rhonecriterium in kaart & het volledige probleem is opgelost

over de tweemaal zeven zware halve fond nationaal is de kritiek te verwaarloozen

ik denk dat de verhoudingen tussen CFW & EB niet zo goed liggen en derhalve de bond hier moet tussenkomen.

voor iedereen wel doen is heden ten dage niet meer van deze wereld.

Kan er iemand bevestigen (of ontkennen) of Jarnac interprovinciaal voor oude en jaarlingen in 2013 nog wordt ingericht?

In principe niet, de vluchtkalender met de fondvluchten ligt vast en Jarnac is wel degelijk een fondvlucht, maar je weet maar nooit.

Ik ben niet zeker van het jaar, maar het moet eind de jaren 80 geweest zijn, toen scheurde een lokaal zich af en ging met een Franse vervoerder in zee. Dit heeft ook maar 1 jaar geduurd.

Martin,
Ik interpreteer dat de kalender van (inter)nationale vluchten opgesteld is door de kbdb. Maar een interprovinciale vlucht hoort daar niet bij. In de kolom opmerkingen zie ik voor dertien juli ook geen beperkingen staan van de kalender. Waarom maken ze van Jarnac geen Euroregio vlucht zoals Bordeaux tot voor 2010. Toen deden de Vlaanders ook niet mee. Iedereen tevreden zeker...

Ik wil nog even terugkomen op het voorstel van Proxy (spel in zones).
Hoe dat hij het voorstelt is het wel wat ingewikkeld naar het is wel baanbrekend.

1. Een goede eerste aanzet is het afschaffen van de provinciale niveaus (bestuurlijk, maar ook voor kampioenschappen).
2. Vervolgens een uniform intekensysteem (lees: computerprogramma) maken dat alle inkorflokalen (via internet) dienen te gebruiken. Dit laat toe om na het sluiten van de inkorving alle spiegellijsten 'on line' te hebben. Dit zowel lokaal, zonaal als Nationaal.
3. Aanmelden van alle duiven via internet (dit gebeurt al meer en meer) met een integratie van de elketronische klokken. De handmatige klokkers dienen het dan maar te doen via passwoord, ... Ik zeg alle duiven omdat je dan ook kan zien wanneer de concour is afgelopen.
4. Inlezen van de klokken via 'uniform intekensysteem' en ... als alle klokken zijn ingelezen kan men uitslagen op verschillende niveau's maken dat men maar wilt: lokaal, zonaal, nationaal, ...

=> Zones worden bepaald door Nationaal Sportcommitee ...
=> Je korft in waar je maar wilt (binnen een bepaalde speelstraal) voor een lokale uitslag, de woonplaats bepaald in welke zone je speelt.

Dergelijk 'uniform intekensysteem' laat dan weer nadien toe om kampioenschappen te berekenen ... zonder dat de liefhebber iets moet insturen of zelfs bijhouden.

Als je dan van dit 'uniform intekensysteem' ook nog eens een administratieve tool maakt (leden administratie, boekhouding, ringenadministratie, ...) zal dit ook nefaste (lees postieve) gevolgen hebben op de kostprijs van onze duivensport: minder sociaal passief in de KBDB nodig. Maar dat laatste is "wish full thinking" ...

Inderdaad zoals in de politiek zijn provincies niet meer van deze tijd en kampioenschappen zijn fel vertekend omdat veel liefhebbers het overbodig vinden om zelf wat te moeten insturen.

Inderdaad de reakties op de nat. zware halve fond vluchten is miniem. Maar ik vind ... dat als men nationaal kampioen wil worden , dat men dan alleen de nationale uitslag mag in aanmerking nemen, Met 1 en 2 per tiental en over al de vluchten. Dat zou pas ne kampioen zijn. Wat betreft het fond spel 2013
zou men best alles solidair doen en het integrale programma 2012 terug in ere herstellen. Dat is nu nog perfect mogelijk.

Inderdaad Karel2, Jarnac is een interprovinciale vlucht maar het is een FONDVLUCHT, ongeveer 670 km voor Brussel. Jarnac werd ingericht hetzelfde weekend als nationaal Limoges met een verschil van amper 60 km. Gaat toch ook niet op. De interprovinciale zijn toch grote halve-fondvluchten?

Als Wallonie zich zou afscheiden (wat ik heel goed zou begrijpen) zijn alle problemen ivm.nationale vluchten meteen opgelost want die zijn er dan niet meer.Een mooie duivensport zonder is toch ook mogelijk!

Beste Deschouwer-Cao,

Het doet goed om nog eens iets te lezen waarbij men het niet heeft over de "details" of eigen voordeel, maar over het "geheel" van de duivensport! U weet blijkbaar ook precies waar de klepel hangt.

Pipa kan misschien overwegen om een "denktank" voor vernieuwingsgezinde personen te creëren, waar aangevoerde ideeën niet meteen (mogen) afgebroken worden, maar verder "finetuning" kunnen krijgen door (enkel) positieve inbreng van mensen die "van denken geen koppijn krijgen"...!

Allen die denken aan een splitsing zou ik er toch op willen wijzen dat de helft van weinig nog minder is.

Aan Lieven,
zeg me wat je denkt en ik zeg je waar je woont.
Alleen nationale uitslagen gebruiken voor kampioenschappen is alleen aanvaardbaar voor diegenen die centraal wonen. Op het merendeel der nationale hafo vluchten speelt onze hele sector nationaal niet per tiental, en een enkele keer zelfs niet per viertal. Zullen wij maar gaan vissen, dan is U probleem opgelost.

Een wijze spreuk : Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.

De problemen dat de bestuurders veroorzaakt hebben moeten ze zelf oplossen, eigen schuld,dikke bult,
en niet doorschuiven op de nek van de kleine liefhbber.
Daarom heb ik besloten: ik dien dit jaar geen hoklijst in, en neem dit jaar aan geen enkele wedvlucht deel.
Ik betaal niet voor de stomme fouten van die zo gezegde slimme heren.
Dat zij hun jaarsalaries laten vallen, zij hebben de problemen veroorzaakt.

Zijn er ook voor de snelheidsvluchten grote veranderingen op komst?
Zijn dit beslissingen op provinciaal niveau of hebben de verenigingen/verbonden het voor het zeggen?

De verenigingen, verbonden doen hun voorstel aan het provinciaal comité dat beslissingsrecht heeft. De Prov. comités moeten uiteraard de voorschriften van de "nationale" volgen. bvb voorziene lossingsplaatsen, ... en natuurlijk het nationaal sportreglement toepassen.

Dankjewel Martin. Nog een vraagje. Wordt er in 2013, voor de snelheidsvluchten, overgeschakeld op één lossingsplaats per vluchtlijn bv enkel nog lossen in St Quentin voor de middenlijn en Laon voor de oostenlijn? (vanaf juni bv.)

Benny van damme verwoordt het perfect als hij stelt dat in de top 100 van een nationale vlucht iedere provincie zou moeten vertegenwoordigd zijn.Als dit niet kan dan moeten we inderdaad tot de conclusie komen dat eerlijk nationaal spel in Belgie onmogelijk is. Als de heer Desaer hem uitnodigt om naast hem te komen wonen om te proberen een 1ste nationaal te spelen dan nodig ik de heer Desaer uit om naast mij te komen wonen en zijn paternosteruitslagen hier te herhalen. Het grootste bewijs dat alle sterkspelende, goedwonende liefhebbers maar al te goed weten dat ze er schoon inzitten werd een aantal jaren geleden geleverd. Toen mochten onze duiven Frankrijk niet binnen.Er werd toen vanuit het oosten gespeeld.Veelal werden de grootste snelheden vanuit oa. Bouillon in onze streek en de kuststreek genoteerd. We hebben toen zolang uit Bouillon en Heidelberg gespeeld dat er even werd gevreesd (binnenland) en even werd gehoopt (onze streek dan) dat Bourges zou vervangen worden door een vlucht uit het oosten. Het binnenland stond in rep en roer, er werd moord en brand geschreeuwd!Stel je voor dat hun goudklompjes deze dag hulpeloos en kansloos naar huis zouden worden gevlogen door onze dakschijters!

Lijkt toch normaal dat de top honderd verdeeld zou moeten zitten over gans het land. en Dirk nu gaan ze zeggen en terecht kijk eens welke ramp Berlijn was dit jaar. ja maar dat was verwachten toch, duiven die nooit uit het oosten moeten naar huis komen hebben. een kind laat je toch ook eerst alles leren en toch ook niet van eerste keer in het 6de leerjaar starten.dus ik ben er zeker van leer je duiven gelijk uit welke richting en geleidelijk verder en je kan uit elke richting spelen. en Dirk nee we hebben geen dakschijters er zitten overal goed duiven. toen ik in 2005 begon met de duiven vertelde mij een oude liefhebber van op de snelheid, voor de eerste te spelen mag je wonen waar je wilt het is altijd verdient maar de rest van de uitslag word bepaald door de wind. en de man die jammer genoeg overleden is had gelijk. groeten

Jerry,
In principe komt er, wat ze noemen, een kleine snelheidsvlucht en een grote snelheidsvlucht. De kleine zijn bvb Moeskroen, Arras, Quiévrain en Momignies, De grote zijn dan Soissons (zal waarschijnlijk vervangen worden wegens te slechte lossingsplaats alhoewel men daar al een eeuwigheid lost), Laon ... Nanteuil

Over de schulden last die ons wacht lees ik zo weinig meningen.Of is dat niet meer belangrijk.IK vind dat we daar wel degelijk veel rekening moet gaan mee houden.

Om te vermijden dat de schuldenlast net als in het dagelijkse leven weer maar eens door de kleine man wordt betaald stel ik het volgende voor.Aankoopprijs van duivenringen; minder dan 50 ringen, prijs blijft gelijk; tussen 50 en 100 ringen, prijs met de helft omhoog; meer dan 100 ringen, prijs verdubbelen!Hoe hoger de inzet op de duiven,hoe meer er wordt afgehouden door de bond.Ook moet de bond vermijden dat er zoveel rechtszaken worden aangegaan en verloren.Het lijkt er erg op dat sommigen slapend rijk worden enkel en alleen door rechtszaken te beginnen tegen de KBDB.

DESCHOUWER schreef .....
Ik wil nog even terugkomen op het voorstel van Proxy (spel in zones).
Hoe dat hij het voorstelt is het wel wat ingewikkeld naar het is wel baanbrekend.
1. Een goede eerste aanzet is het afschaffen van de provinciale niveaus (bestuurlijk, maar ook voor kampioenschappen).
2. Vervolgens een uniform intekensysteem (lees: computerprogramma) maken dat alle inkorflokalen (via internet) dienen te gebruiken. Dit laat toe om na het sluiten van de inkorving alle spiegellijsten 'on line' te hebben. Dit zowel lokaal, zonaal als Nationaal.
3. Aanmelden van alle duiven via internet (dit gebeurt al meer en meer) met een integratie van de elketronische klokken. De handmatige klokkers dienen het dan maar te doen via passwoord, ... Ik zeg alle duiven omdat je dan ook kan zien wanneer de concour is afgelopen.
4. Inlezen van de klokken via 'uniform intekensysteem' en ... als alle klokken zijn ingelezen kan men uitslagen op verschillende niveau's maken dat men maar wilt: lokaal, zonaal, nationaal, ...
=> Zones worden bepaald door Nationaal Sportcommitee ...
=> Je korft in waar je maar wilt (binnen een bepaalde speelstraal) voor een lokale uitslag, de woonplaats bepaald in welke zone je speelt.
Dergelijk 'uniform intekensysteem' laat dan weer nadien toe om kampioenschappen te berekenen ... zonder dat de liefhebber iets moet insturen of zelfs bijhouden.
Als je dan van dit 'uniform intekensysteem' ook nog eens een administratieve tool maakt (leden administratie, boekhouding, ringenadministratie, ...) zal dit ook nefaste (lees postieve) gevolgen hebben op de kostprijs van onze duivensport: minder sociaal passief in de KBDB nodig. Maar dat laatste is "wish full thinking" ...
Aan DESCHOUWER-CAO ; Zo simpel kan iets zijn . Ik zit op dezelfde golflengte . Heb hier op dit forum op een andere plaats een lans gebroken voor meer uniformiteit , eenvoud . Afschaffen van de oubolligheid en ingewikkelde verouderde structuren .
Voor de rest...voor iedereen goed doen is een utopie !! dat is al 100 jaar zo en dat zal binnen 100 jaar nog zo zijn . Ik hoop alleen maar dat het mijnen tijd nog zal meegaan want we zijn ONAFWENDBAAR met uitsterven bedreigd . Een splitsing zal dat alleen nog maar versnellen .
mvg
roger casier

aan dirk sohier,
daar zit inderdaad wat in , in uw voorstel voor de verhoging van de prijs van de ringen ;
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten ....
Die processen ....ze zijn een blok aan ons been , maar je kan er niet om heen . Justitie werkt traag maar zeker , er is geen ontkomen aan . Alhoewel het voor mij ook een doorn in het oog is, is het zinloos om het nieuw bestuur daar op vast te pinnen . We moeten dit collectief oplossen , maar dan in verhouding ...Diegene die het meest voordeel halen uit onze sport moeten er voor opdraaien .
Kleine liefhebbertjes met pakweg slechts 100 duiven op de hoklijst laat men beter gerust ....
mvg
roger casier

Ben blij dat er nog mensen zijn die het zo zien Mr.Casier.Ik geef het nieuwe bestuur echt wel krediet, ik besef maar al te goed dat het even zal duren voor zij hun stempel kunnen drukken.

Hier zijn ze weer met de kostprijs vd ringen te verhogen voor 'grote' melkers
Jullie vergeten toch blijkbaar dat duivenliefhebberij ook iets sociaals heeft, we zouden in principe allemaal 'gelijken' moeten zijn
OK de Jan verdient mss meer en de Jos heeft een erfenis gehad en de Piet werkt nog in het zwart...mss beter ineens het lidgeld bepalen aan de hand van onze belastingsbrief?
Welke bestelling, omgerekend naar prijs per stuk, zou het meeste kosten bij den drukker? 1000 ringskes of 100000?

Dat bv 2 grote liefhebbers jullie bondje 'in leven houden' (lees ook prijslijk) wordt blijkbaar vergeten want de camion blijft zolang stoppen in elk gehucht zolang er genoeg duiven/manden zijn... dus daar profiteren al die 'kleintjes' al mee ivm de onkosten zoals portkosten

Ben deze namiddag naar den voetbal in derde provinciaal C oost vlaanderen geweest en om "deze" beweging te steunen mijn "entree" betaald & achteraf het bestuur via lootjes wat gesteund om finaal wat "tere" te hebben gemaakt.

Dit heeft niets te zien met onze geliefde duivensport, gezien alle onze duiven actueel gescheiden zitten in twee volieres en hieromtrent geen werk is. Morgen ga ik verder de hooken 2013 in orde brengen.

In de rand van allerlei discussies, hier en op andere forum -- wil ik één zaak kwijt : laat de KDBD de kans volgend seizoen te organiseren en dit zowel (inter)nationaal als regionaal om per eind septembrer 2013 de nodige conclussies te kunnen trekken.

AL de rest is larie en apekool & parlen voor de zwijnen, ik heb al genoeg mijn gat verbrand .....

Wat jij schrijft,Guco, is hemeltergend.Nu zullen de kleintjes nog de profiteurs zijn!We kunnen al beginnen met op onze knieen te vallen voor jullie en terwijl we dan toch heel dicht bij jullie voeten zijn kunnen we deze gelijk ook kussen zeker? Zie het niet direct gebeuren hoor!

Dirk,

Ik terger de hemel helemaal niet, ik wil gewoon duidelijk maken dat iedereen van iedereen 'profiteert' en dat het vooral een sociaal gebeuren zou moeten zijn dus dat we met z'n allen, evenredig, aan die kar moeten trekken
En ik ben zeker geen 'grote' maar ik weet dat je als inrichter, bestuur,...toch eerder kan rekenen op zulke mannen om het allemaal gezond draaiende te houden

Wsl weet je zelf ook wel dat heel het duivenwereldje iets speciaals, soms louche is want er worden constant achterpoortjes gevonden
Ga jij die grote liefhebbers, die voor je mandenbestand zorgen, tegenhouden als ze 2 bondjes verder die mannen bv de ringen gratis aanbieden? En dan tegen de anderen, de kleintjes, moet zeggen dat ze ofwel een ander bondje moeten zoeken wegens boeken-toe of dat ze volgend jaar dubbel portgeld moeten betalen... of zelf de redder uit de hemel spelen en uit je eigen zak het minimum aantal (half lege)manden betalen?

zijn er soms bekwame menssen die de wetgeving kennen van VZW en Feitelijke verenigingen en hoe dat bij de KBDB die financiele verantwoordelijk heid is ondergebracht??? Dat gegeven gaat bepalend zijn om de te verwachten schulden last later te doen betalen . Dat ons huidig mandatarissen bestand er mischien geen schuld aan heeft kan ik begrijpen . Mischien is het voor die mensen beter om de boeken neer te leggen. Of falliet te gaan. , zoals in de bedrijfs wereld . daar zijn falsiesementen aan de lopende band , maar ze herbeginnen onder een andere naam. Ik weet dus niet of dat dat voor onze KBDB ook mogelijk zou kunnen zijn , mischien zelfs wenselijk.???

Het is duidelijk, de KBDB is nog altijd niet geïnteresseerd om de snelheid te hervormen (het spel van tenminste 3/4 van de duivenmelkers). Bij de nationale vergaderingen gaat het bijna uitsluitend over fond, fond en nog eens fond. Noodzakelijke hervormingen om weer mooie prijsvluchten te krijgen op de vitesse met veel duiven blijven uit. Waarom bv; op de middenlijn niet kiezen voor 1 compromisvlucht, met nog slechts 1 lossingsuur, zoals St.Quentin ter vervanging van Quiévrain én Noyon? Uiteraard dient Quiévrain altijd behouden te blijven als opleervlucht.
Om de kansen op mooie uitslagen voor iedereen relatief gelijk te houden is het dan wel nodig dat men......de middenlijn opentrekt in 2 of 3 LANGE én vooral zéér belangrijk..... SMALLE lossingzones. De besten zullen dan nog altijd de besten blijven maar iedereen zal vroeg of laat wel eens meer in de mooie prijzen vallen. Bovenstaande (of delen daarvan) is al zo dikwijls door vele vitessespelers gevraagd maar .......men doet er niets mee!

De beslssing aangaand "snelheid en kleine halve fond" is de beslssing Provincie per Provincie waarbij den nationale bond niets te zien.
Voor uw programma volgens u 3/4 van de spelende leden, ligt de beslissing in de eerste plaats bij de plaatselijke maatschappijen dewelke hun vluchten dienen in te dienen bij de provinciale besturen
Uit een wirwar van vragen komt een concensus.
Het is dus aangewezen uw vereniging in uw denkrichting te duwen.....

Ik heb een groot respect voor snelheidsduiven. Deze mogen geen millimter misvliegen, wat de onze zogezegde fondduiven met "stambaam" wel mogen.

Voor alle duidelijkheid, heb ook respect voor fondspelers hoor.

De kwestie is dat er nooit iets ten goede zal veranderen aan het vitessespel als m'n het nationaal niet oplegt.

In de plaatselijke maatschappijen heb je dan weer niets in de pap te brokken want zij kijken enkel naar hun eigen profijt.

Als snelheidsspeler voel ik mij niet gesteund door de nationale bond.
Ook vanuit de provincie is er altijd weer veel te weinig ondernomen (tezij er voor 2013 een flinke ommezwaai komt). Ik persoonlijk heb daardoor de wrange vraag in mij waarom ik nog aan de verkiezingen deel neem.
Mogelijk trap ik op zere tenen maar vanaf de top tot op het verenigingsniveau vind ik de besturen dictatoriaal. Enige inspraak is amper mogelijk. Jarenlange vetes tussen de besturen der verenigingen blokkeren alles, ze gaan nog liever tenonder dan toe te geven en samen te werken. Het liedje van Louis Neefs," 'k Zag twee beren broodje smeren" is hen onbekend.
Ik herhaal, het zijn mijn persoonlijke ervaringen.

Om iets te kunnen veranderen zouden we wel aan de verkiezingen moeten deelnemen. Maar dan wel voor de goede kiezen. Voor de kandidaten die voor iedereen open staan, en die ook het belang van de kleine man
begrijpen en behandelen. Het is wel een feit dat ons huidig Nat. bestuur alles dat in het verleden is misgelopen nu in een paniek reaktie niet gaat kunnen rechttrekken op 1 jaar tijd . Diktaroriaal besturen is verkeerd , vroeger en nu des te meer. Elke vereniging , groepering ,samenspel , provincie heeft zijn eigen gewoonten en regels die men alleen op een democratische manier kan bespreken en behandelen en aanpassen , daar heeft men wel een beetje tijd voor nodig. Het is ook wel zo dat voor het vitesse spel alles provinciaal moet behandelt worden . Dus gaan kiezen voor goede provinciale kandidaten . en vanuit uw vereniging desnoods oposietie voeren. Het is ook een feit dat niet iedereen die verkozen is rekening houd met de opositie. EN alleen hun visie doordrukken.

Ik heb vernomen dat men in de provincie Antwerpen zou opteren voor één snelheidsvlucht per week-end. Kan iemand dit bevestigen?

Tot op heden is er geen sprake van zones te verdelen, HORIZONTAAL, dus in afstand maar wel de bestaande A, B en C in twee te splitsen uitgaande van de lossingsplaatsen, dus ongeveer vertikale assen.

Hallo Martin,
Kan je indien mogelijk je antwoord verduidelijken want ik begrijp het totaal niet. Gaat het over de snelheidsvluchten?

Sara, gaat over "vanaf de grote halve fondvluchten".
Dus de nationaals waar een zonale uitslag wordt gemaakt. Wat snelheid betreft zijn de situaties overal zo verzchillend dat er onmogelijk voorschtiften kunnen opgesteld worden door de KBDB die van toepassing zijn voor heel België. De maatschappijen moeten hun kalenders overmaken aan het provinciaal bestuur die al dan niet zal goedkeuren.

Provincie Antwerpen. Een gedeelte zal enkel Laon spelen op snelheidsvluchten. De anderen zullen waarschijnlijk Quievrain en Noyon blijven spelen.

De huidige zones blijven bestaan in hun oorspronkelijke vorm, de grenzen worden dus niet verlegd. De basisregel was, ongeveer evenveel liefhebbers in elke zone.