Search

Criteria en formulieren voor de kampioenschappen 2018 Oost-Vlaamse Jeugdclub

Het bestuur van de Oost-Vlaamse Jeugdclub publiceert nogmaals de criteria voor de kampioenschappen 2018, tezamen met het invulformulier waarmee u kan deelnemen.

Criteria kampioenschappen 2018 Oost-Vlaamse Jeugdclub

De kampioenschappen dienen te worden overgemaakt aan het bestuur van de Oost-Vlaamse Jeugdclub.
Dat kan via dit formulier. Indien de uitslagen niet online terug te vinden zijn, dienen zij te worden opgestuurd ter controle. Indienen kan tot uiterlijk 21 oktober 2018.

Reglement jeugd+beginnelingen+peterkampioenschap

 1. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder breuken en minstens 50 deelnemende duiven.
 2. Eén vlucht per weekend, per categorie. Vluchten voor verschillende categorieën in hetzelfde weekend zijn toegestaan.
 3. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen tellen niet mee.
 4. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het weekend van de laatste nationale vlucht komen in aanmerking.
 5. Voor alle vluchten tellen ofwel de regionale, provinciale of nationale uitslag.
 6. Lid zijn van de K.B.D.B. met wettelijke machtiging tot het houden van reisduiven (afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn strikt noodzakelijk)
 7. Zelfstandig jong duivenliefhebber zijn, d.w.z. zelf inkorven, klokken en verzorgen
 8. Voor iedere categorie telt eerst het aantal prijzen dan de kleinste coëfficiënt.
 9. “Algemeen kampioen” wordt diegene die zich het best weet te klasseren in zowel het kampioenschap Snelheid als het kampioenschap Halve fond en Fond. Bij gelijkheid wordt in deze volgorde gekeken naar: aantal klasseringen, som van de plaats in de klasseringen, som van de prijzen en als laatste de kleinste coëfficiënt
 10. Uitslagen behaald in verbond tellen enkel mee als: het een door de KBDB erkend verbond is.
 11. Bij eventuele geschillen is de uitspraak van het bestuur onherroepelijk
 12. Ieder jeugdlid kan maar 1 keer algemeen kampioen worden in zijn categorie (vermelding blijft).

Jeugdcategoriën (8-12j;13-18j;19-24;25-30)

 • Snelheid: 1e en 2de afg. Maximum 5 uitslagen enkel met jonge duiven tot Parijs
 • Halve fond: 1e en 2de afg. Maximum 4 uitslagen oude, jaarse en jonge vrij te kiezen van Parijs tot en met Vierzon
 • Fond: 1e en 2de afg. Maximum 3 uitslagen oude, jaarse en jonge vrij te kiezen van Bourges tot …
 • Asduif snelheid: 6 uitslagen met een jonge duif (ringnummer 2017) tot Parijs
 • Asduif halve fond: 4 uitslagen van Parijs tot en met Vierzon
 • Asduif fond: 3 uitslagen van Bourges tot…

Beginnelingen boven 30jaar

 • 6 vluchten (snelheid, halve fond, fond) met de eerste afgegeven duif.
 • Voor liefhebbers boven de 30jaar die de duivensport zelfstandig beoefenen en voor het eerst hun hoklijst bij de KBDB hebben ingediend in 2015 of later.

Peterkampioenschap snelheid

 • 8 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Oude, jaarse, jonge zelf te kiezen. Alle vluchten tot Parijs.

Peterkampioenschap Halve fond

 • 6 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Oude, jaarse, jonge zelf te kiezen. Van Parijs tot Limoges (Limoges, Tulle niet inbegrepen).

Peterkampioenschap Fond

 • 4 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Volgende vluchten komen in aanmerking: Limoges oude 2/6; Cahors oude 16/6; Limoges jaarlingen 7/7; Tulle jaarlingen 28/7.