Search

Concours de Bordeaux ont bien lieu en 2010.

Après une intervention de Mr. Burny, organisateur de Télévie, auprès de Mme la Ministre Laurette Onkelinx, le concours de Bordeaux aura certainement lieu en 2010

In die brief wordt gevraagd  de 'internationale' Bordeaux Télévie en de 'interprovinciale' Bordeaux (Oost + West-Vl) te verbieden vermits deze vlucht niet op de 'nationale vluchtkalender' stond vermeld welke door de KBDB bij het ministerie werd afgeleverd.
We gingen even polshoogte nemen bij de voorzitter van het 'nationaal Sportcommité' de heer John Goegebuer. Zijn antwoord luidt als volgt:

Beste,
 
Het Ministerie heeft ons,de K.B.D.B., ter kennis gebracht dat de inrichtingen uit BORDEAUX op 26 JUNI 2010, niet zouden mogen ingericht worden, aangezien deze niet op de lijst van de NATIONALE WEDSTRIJDEN te vinden was. Wat trouwens niet nodig was, aangezien dit ook GEEN NATIONALE WEDSTRIJD is.
Uiteraard is vanuit de K.B.D.B. een schrijven vertrokken om hun stelling te weerleggen.
 
Met vriendelijke groeten,
John Goegebeur

Comments

Als ik de brief van de Dienst Dierenwelzijn goed begrijp, diende de KBDB alle vluchtprogramma's met zware fondvluchten - ook provinciaal of interprovinciaal of interregionaal - ter goedkeuring voorleggen?
Is Bordeaux zware Fond? (750 km)
De vlucht lijkt mij op de website van de CFW reeds geschrapt te zijn in het programma 2010.
Quid?

CFW organiseert dezelfde dag Orange!!!!!!!!!!

Sorry, maar de CFW organiseerde elk jaar een dubbeling die ten andere nog is opgenomen in hun programmaboekje 2010(26 juni met Orange). Op hun website stond hetzelfde programma, maar nu is Bordeaux verwijderd. De h. Stoclet van de CFW maakt(e) de uitslagen voor Bordeaux Télévie.

CFW (Mr Stoclet) maakt de uitslag van Bordeaux télévie niet meer. Wordt gedaan door Alex Rans.

Martin,
Dit neemt niet weg dat de CFW Bordeaux uit zijn programma 2010 heeft verwijderd. Ook ten aanzien van de Dienst Dierenwelzijn verandert dit niets. Mijn mening is dat Bordeaux effectief verdwijnt omdat iemand het akkoord met deze Dienst niet of niet goed heeft gelezen.
Euregiovlucht met de ZLU en een deel van Duitsland, mooi!

Eind goed, al goed. Alhoewel !