Search

Arthur Knaepen uit Sint-Truiden krijgt verdiende hulde: 60 jaar - van lokaal tot internationaal - ten dienste van de duivensport

Eind deze maand valt Arthur Knaepen, inmiddels 83 jaar, een hulde te beurt als uittredend voorzitter van De Eendracht Sint-Truiden. De Truienaar is een monument in de duivensport.

Hij was o.m. jarenlang nationaal mandataris, provinciaal voorzitter en secretaris van de internationale bond FCI. "Bondsmannen van het kaliber van Tuur, die maken ze niet meer,” zo klinkt het hier en daar.


Arthur Knaepen op een bijeenkomst van de FCI.

De “duivenloopbaan” van Arthur Knaepen begon in 1956 als bestuurslid van De Eendracht Sint-Truiden. Drie jaar later trad hij meer en meer op het voorplan in het provinciaal bestuur, eerst als lid van de Verzoeningskamer en van de Kamer van Eerste Aanleg. Meteen deed de Truienaar van zich spreken door zijn kennis van het duivenliefhebberswetboek en de vele provinciale en nationale reglementen. Zijn vastberadenheid en kordate aanpak – sommigen noemen het een dictatoriaal trekje – brachten Arthur meer en meer op het voorplan van de KBDB. Hij werd nationaal mandataris en beheerder, functies waarin hij meer dan eens de belangen van de Limburgers op nationaal vlak verdedigde. In 1996 werd hij provinciaal voorzitter in Limburg, een functie die hij drie legislaturen (16 jaar) met verve vervulde. Van 1998 tot 2011 was Arthur Knaepen nationaal penningmeester van de KBDB, een zware taak die veel inzet vergde in de woelige top van onze nationale bond. Tijdens diezelfde jaren werd hij ook gevraagd om zijn klasse internationaal te verzilveren als statutair secretaris van de internationale bond FCI, waarbij op dat ogenblik 52 landen waren aangesloten. Het belette de immer actieve Tuur niet om in 2003 voorzitter te worden van “zijn” Eendracht Sint-Truiden.

Verdienstelijk
Op nationaal vlak kreeg hij een eerste grote erkentelijkheid in 2012: KBDB Nationaal benoemde Arthur tot verdienstelijk lid voor 52jaar inzet in de schoot van de KBDB.  Vijf jaar later viel hem de internationale eer te beurt via de benoeming tot erelid van de FCI. Op 29 maart wordt hij gehuldigd als uittredend voorzitter van De Eendracht Sint-Truiden voor zijn 60-jarige carrière ten dienste van de duivensport. “Zijn” vereniging organiseert die bijzondere hulde-avond in Duiven Centrum Terbiest, de thuishaven van De Eendracht.
Arthur Knaepen is een echt monument in de duivensport. Hij stond mee aan de wieg van talrijke beslissingen die de duivensport ten goede kwamen, zoals de opsplitsing in drie zones, de wekelijkse permanentie in de PE’s, het vermijden van belangenconflicten, uniforme provinciale reglementen, enzovoort.
Toch verdwijnt de naam Knaepen niet helemaal van het nationale KBDB-toneel. Het is immers Ann, de dochter van Arthur, die telkens de nationale, maar ook de provinciale kampioenenvieringen elegant en vakkundig presenteert. Voor Arthur en zijn charmante echtgenote, die hem steevast vergezelde op allerhande evenementen, mag het nu wat rustiger worden. Of er wat meer tijd komt voor de duiven, lijkt twijfelachtig. Dat Arthur veel meer uren aan de vergadertafel zat dan op zijn duivenhok, is de zuivere waarheid.

Uit de oude doos: vlnr Guido Tijskens, Jean Fastré, Hubert Meyers, Arthur Knaepen, Mathieu Thijsens, Pros Roosen, Roger Bos en Jean-Louis Loix.