Search

Algemene Statutaire Vergadering van de PE Oost-Vlaanderen KBDB

Op zaterdag 2 december 2017 blies de KBDB Oost-Vlaanderen verzamelen voor zijn maatschappijen voor de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering die doorging in het Boerenhof te Oostakker.


Luc Bafort, voorzitter Mark De Backer, Willy Nuel en Willy Marchant waren aan hun laatste provinciale AV toe

Met een kleine vertraging opende provinciaal voorzitter Mark De Backer omstreeks 10u15 de vergadering, waarin hij toelichtte dat het de laatste Algemene Statutaire Vergadering was voor de huidige bewindsploeg. Voorzitter Mark De Backer en mandatarissen Pierre De Rijst, Willy Nuel en Willy Marchant hadden immers de leeftijdsgrens bereikt (en overschreden) en waren dus niet meer herkiesbaar. Mandataris Luc Bafort werd nipt niet herkozen (kwam slechts 18 stemmen te kort).
Voorzitter Mark De Backer stelde de volledig nieuwe ploeg van 7 mandatarissen voor met Luc De Backer (een ‘new De Backer’ als president, maar geen familie van…), Wim Nuel, Gert-Jan Van Raemdonck, Frans Hermans, Filip D’Hondt, Guy Callebaut en Bart Piens (die was verontschuldigd door het Sinterklaasgebeuren). Hij sprak de wens uit dat de provincie in de toekomst goed zal bestuurd worden, en verklaarde zijn bereidheid om indien  nodig de nieuwe mensen met raad en daad bij te staan.

Na zijn verwelkoming en woord van dank aan alle maatschappijen en bestuursleden voor hun inzet voor de Oost-Vlaamse duivensport, ging hij verder met enkele praktische inlichtingen.

-de kantoren van de KBDB Oost-Vl blijven voorlopig ondergebracht in de nieuwe gebouwen van de Melac te Zwijnaarde, met een wekelijkse zitdag op maandag. De openingsuren zijn van 9 tot 12u in de voormiddag en van 13 tot 16u in de namiddag. De voorzitter gaf de raad om best vooraf de website van de KBDB te raadplegen omtrent de verlofregeling en eventueel gewijzigde openingsuren.
Alle correspondentie aan de KBDB Oost-Vlaanderen (zoals ringenlijsten, vluchtkalenders, uitslagen…) moet nog steeds gestuurd worden naar de hoofdzetel te Halle aan de Gaasbeeksesteenweg 52-54, gericht aan de KBDB Oost-Vlaanderen. Sommige maatschappijen steken dit nog steeds in de bus te Zwijnaarde waar het dan dikwijls verloren gaat.
-voor het ontringen van duiven moet men altijd eerst het secretariaat contacteren. Ontringen van duiven mag alleen door de KBDB gebeuren, het nodige materiaal is daarvoor beschikbaar op het secretariaat.
-voor 2018 werden opnieuw afspraken gemaakt met de omliggende entiteiten, waarbij de bekomen voordelen van vorig jaar voor de grenslokalen, behouden blijven.

De dalende trend zet zich ook in Oost-Vlaanderen verder door. In 2017 waren we opnieuw met 279 liefhebbers minder in Oost-Vl, met een daling van 5.373 (in 2015) naar 5.151 leden (in 2016) en 4.872 leden in 2017 (= -5,4%, situatie op 31/10/2017), waarmee de provincie voor het eerst daalt onder de kaap van 5.000 liefhebbers. De evolutie gedurende de voorbije legislatuur de jongste 6 jaar stemt voorzitter Mark De Backer tot grote ongerustheid. Op 6 jaar verloor Oost-Vlaanderen niet minder dan 1.459 leden (van 6.331 in 2012 tot 4872 in 2017, zijnde -23%).

Minder liefhebbers betekent ook een daling van de ringenverkoop. Ook deze daalde het voorbije jaar met ongeveer 14.000 eenheden. In 2017 waren er nog 101 duivenverenigingen in Oost-Vlaanderen (tov 105 in 2015), voornamelijk door personeelstekort. Medewerkers in de lokalen krijgen niet steeds de waardering voor hun werk, die ze verdienen.
De ringenverdeling zal plaats vinden op 29 december volgens afspraak met de sectoroverste.


Op juridisch vlak zijn er in 2017 nog 3 lopende zaken te behandelen. Deze zijn in handen van de rechterlijke kamers, de bevoegdheid is dus niet meer in handen van het provinciaal bestuur. Vandaar dat hierover ook geen verdere info kunnen geven, aldus Willy Nuel.

Vluchtkalender 2018

Voorzitter Mark De Backer vraagt de lokalen de nodige aandacht voor het inlichtingenblad (met bestuur en medewerkers). Dit moet voor 31/12 teruggestuurd worden naar de KBDB Oost-Vl op het adres te Halle of kan samen met het vluchtprogramma afgegeven worden. Het emailadres van de vereniging is belangrijk, zodat de juiste info bij de juiste persoon (verantwoordelijke van het lokaal) terecht komt. Vergeet niet een verslag van de statutair ‘verplichte’ jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging met de leden van de maatschappij bij te voegen. Ook ringenlijsten (2018) en koppelingslijsten moeten steeds tijdig ingestuurd worden, sommige lokalen (bijna steeds dezelfde) durven dit wel eens vergeten.

Het vluchtseizoen zal aanvangen tijdens het weekend van 10-11 maart en eindigt het laatste weekend van oktober. Op 14 juli (nationale feestdag Frankrijk) mogen geen lossingen plaats vinden in Frankrijk. Daardoor verschuiven alle vluchten naar zondag 15 juli (met aangepaste inkorvingen op zaterdag, want transport van duiven mag wel). Voor 21 juli (nationale feestdag België) is er voorlopig geen verbod op wedstrijden (mocht dit er komen zal ook hier alles verschuiven naar zondag 22 juli).
Wedvluchten voor jonge duiven kunnen starten vanaf weekend 19-20 mei, leervluchten vanaf 1 mei. Halve fond met jonge ten vroegste vanaf 16 juni.

Enkele wijzigingen op provinciaal en nationaal vlak:

-op 30/6 zal er geen provinciale vlucht zijn, gezien de KBDB een nationale vlucht uit Gueret inricht voor O + YL op die dag
-Brive en Cahors werden van datum omgeruild tov 2017
-aan de eerste 5 nationale Fondvluchten (Limoges I, Valence, Cahors, Brive, Montélimar) kunnen jaarlingen deelnemen, wel bij de oude duiven (er is geen aparte dubbeling voor YL). Vanaf juli is er op de nationale Limoges II, Jarnac, Libourne, Tulle en Angoulême wel een aparte dubbeling voor jaarlingen!
-op de zware fond verschuift de inkorvingsdag (voorlopig) naar dinsdag, met die verstande dat de duiven ten laatste op donderdagmiddag ter plaatse zijn op de losplaats), behalve Barcelona dat op zondag inkorven blijft. Dit is ‘voorlopig’ omdat er tegenkanting is uit Nederland en Duitsland (dus nog niet 100% zeker).
-afschaffing van de gummi’s op de grote halve fond, wel nog steeds alle duiven aanmelden binnen de voorziene tijdsperiode. In alle systemen kan men de duiven aanmelden bij ingave van de laatste 3 cijfers van de aluminiumring. De liefhebber kan wel nog vragen om zijn duiven van een gummi te voorzien, de lokalen mogen die wel doorrekenen als onkosten. (ter info, een enkelvoudige gummiring kost momenteel 0,055 € per ring).
-op fond en zware fond blijven wel gummi’s als controle bestaan (zelfde werkwijze als 2017). Hier werd het aanmelden versoepeld van 15 min voor de eerst geklokte duif per categorie, en verder 30 min voor de rest van de thuiskomende duiven

De vluchtlijnen

Op de westenlijn valt een zeer belangrijke wijziging te noteren. Alle vluchten Arras-Clermont en Fontenay zullen over het GANSE SEIZOEN doorgaan op ZATERDAG (behalve op 14/7), met inkorving op vrijdagavond. Het verleden heeft bewezen dat dit mogelijk is, er is wel wat meer drukte voor de lokalen, maar zorgt niet voor onoverkoombare problemen. Dit geeft wel het voordeel dat zowel liefhebbers als medewerkers in de lokalen (in normale omstandigheden) kunnen genieten van een vrije zondag.

De traditionele vluchten uit Arras en Clermont op de snelheid en Fontenay voor de kleine halve fond werden behouden. Het seizoen start op 10 maart met Arras. Vanaf 7 april kan men naar Clermont, terwijl de eerste halve fondvlucht voorzien is voor zaterdag 5 mei. Voor de jonge duiven is de eerste wedvlucht uit Arras jonge, voorzien voor zaterdag 19 mei. Halve fond voor jonge duiven kan vanaf 16 juni.  De laatste kleine halve fondvlucht staat op 1 september op het programma, terwijl er snelheid kan gespeeld worden tot 28 oktober… deze laatste in samenspraak met de voerman, hoelang deze naar bepaalde losplaatsen wil rijden.


 

Op de middenlijn krijgen de verenigingen die te westen van de lijn Ronse-Kluisbergen-Zelzate gelegen zijn, opnieuw de kans om de snelheidsvluchten uit Peronne, Pont en Ecouen te spelen. Deze vluchten gaan wel steeds door op zaterdag gedurende gans het seizoen, samen met Henegouwen. Wel met aparte provinciale lossing Oost-Vlaanderen. Er is geen aparte lossing voor jonge duiven, zij worden samen gelost met de oude.

De interprovinciale akkoorden voor Quiévrain en Noyon blijven van toepassing met mogelijkheid tot aparte provinciale lossing Oost-Vlaanderen (30 minuten na de interprovinciale lossing te Quiévrain, 15 minuten later voor Noyon). Een aparte lossing van de jonge duiven is mogelijk tijdens de maanden mei en juni. Ook hier zijn leervluchten voor jonge duiven mogelijk vanaf 1 mei, met de eerste wedvlucht voor jonge vanaf 19 mei.
In bepaalde streken van de provincie vindt men de sprong van Noyon naar Toury voor jonge duiven te groot. Vandaar dat het provinciaal bestuur nu de mogelijkheid biedt om op 02/6 en 09/6 Noyon te vervangen door Ecouen en Pont. De lokalen moeten wel degelijk kiezen tussen Noyon en Ecouen/Pont (mede afhankelijk van de convoyeur)… beiden tijdens hetzelfde weekend mag niet!

Op de middenlijn blijft Oost-Vlaanderen op de kleine halve fond opteren voor Toury, met provinciale lossing. Toury bleek in 2017 voor Oost-Vlaanderen een uitstekende losplaats (Antwerpen en Vl-Brabant opteren voor het (te) oostelijk gelegen Chevrainvilliers). Behalve een éénmalige fout door begeleider Wybo (die de Oost-Vlaamse duiven 30 min later loste, met feilloos verloop trouwens), verliepen de vluchten uit Toury zeer vlot, aldus Luc Bafort.

Voor de Ronde van België (4 vluchten die door 6-tal lokalen worden ingericht) wil men opteren voor de 4 windstreken (N-W-Z-O) in 2018. Iedere week een andere richting. Deze gaan door op 23/9, 30/9, 07/10 en 14/10. Men streeft er wel naar om telkens een lossingsverantwoordelijke ter plaatse te hebben (ook in het Nederlandse Puttershoek dat als noordelijke losplaats werd weerhouden).

Provinciale en Nationale kampioenendagen

Nationale kampioenschappen hangen af van de provinciale vluchtkalender, vooral op snelheid en halve fond. In 2017 wisten zich 52 Oost-Vlaamse liefhebbers met in totaal 78 vermeldingen te klasseren in de verschillende categorieën van de nationale kampioenschappen KBDB 2017, en 8 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden een nationale overwinning. Deze huldigingen gaan door op de Nationale Dagen van 5-6 januari 2018 te Hooglede.
De Provinciale Kampioenendag vindt reeds plaats op zaterdag 13 januari in Salons Mantovani te Oudenaarde met muzikale omlijsting door Marijn De Valck (beter bekend als Balthazar Boma bij FC de Kampioenen) en orkest. Provinciaal voorzitter Mark De Backer nodigde alvast iedereen uit op 13 januari, en als afscheid van de huidige bewindsploeg mag ieder deelnemer aanschuiven aan de feestdis voor ‘slechts’ 10€ (voor het volledige menu!).