Information about pigeon fancier Derwa Albert

Upcoming Auction

(04/01/2017) Albert Derwa (BE): jongen van beste kwekers

De kweekbasis van Belgische superman Albert Derwa heeft een unieke impact op de duivensport van het moderne tijdperk. Tot ver over de landsgrenzen zijn de nazaten van stamduivin Paulien en haar formidabele kinderen als Primo en De Zoon gekend om hun kapitale erfkracht.

Loading ...

Loading ...


Loading...