Search

Information about pigeon fancier de Vinck Pierre

Report

(07/03/2013) De geschiedenis van de Belgische duivensport - Baron Pierre de Vinck (Zillebeke - Ieper, BE)

8.389 prijzen is de uitslag: verwezenlijkt van 1920 tot 1939, door het uitmuntende hok van den heer Baron Pierre de Vinck van Zlllebeke bij leper. Pierre de Vinck was burgemeester van Zillebeke van 1924 tot 1947 toen hij overleed.