Search

Information about pigeon fancier Boersma Fritz

Race Report

(29/08/2008) Boersma Frits JM Wolvega NL

Kampioenschappen: Afdeling Friesland ( 1300 vliegende leden ) 18e Generaal Vitesse, 26e Fond aangewezen, 34e Jong Aangewezen, 15e Generaal onaangewezen.