Search

During 2 weeks, you can send all your pigeon related questions to : Jos Thoné - Niel-bij-As (BE)

NL Vanaf nu willen we aan onze bezoekers de kans geven om allerlei vragen te laten beantwoorden door iemand van het hoogste niveau in onze sport.
We vroegen het aan Jos Thoné uit Niel-bij-As (BE).

 

EN From now on we want to give the opportunity to the visitors of our site to ask questions to someone from the highest level in our sport.
We asked Jos Thoné from Niel-bij-As (BE) to answer your questions!

 

FR A partir de ce jour, nous donnons l'opportunité à tous nos visiteurs de poser des questions à quelqu'un du plus haut niveau de notre sport colombophile.
Ni moins que Jos Thoné de Niel-bij-As (BE).

Questions

Question:

NL

Hoe staat u tegen het kruisen van overnachtduiven met duiven van 100-700 km. Ik wil dit in de toekomst gaan doen gezien het feit dat de overnachtvluchten steeds sneller verlopen.

Answer:

NL
Persoonlijk ben ik wel voorstander om snellere duiven te kruisen tegen de fondduiven. Sinds 2004 is het namelijk zo dat ik tijdens de winterkweek enkel halve-fondduiven koppel daar waar er op het kweekhok toch 22 fondduivers zitten. Later op het seizoen worden deze fondduivers wel gekoppeld tegen fondduivinnen. Ik ben eigenlijk tot deze werkwijze gekomen nadat in 2003 de 1e Internationaal Dax in Engeland gewonnen werd door een kleinkind van de Sumo wat toch één van mijn typische halve-fondduiven betreft. Ondertussen mag ik toch wel zeggen dat de kruisingsproducten (fond-halve-fond) het op mijn hok ook reeds schitterend gedaan hebben. Denk maar aan de Sedna I (1e Int. Narbonne en kleindochter Sumo) , Sedna II (2e Int. Narbonne, en kleindochter Sumo), Iruna (9e Nat. Montauban, 2e Int. Irun duivinnen). Enkel voor de vlucht uit Barcelona zou ik toch enig voorbehoud wensen te maken alhoewel hier ook natuurlijk veel afhangt van de weersomstandigheden. Indien het echter een loodzware Barcelonavlucht betreft heb ik toch mijn twijfels omtrent de zogenaamde "snellere duiven". Belangrijk bij het inkruisen van snellere duiven is mijn inziens wel de "afstandsgeschiktheid" van deze duiven m.a.w. je hebt duiven die op de halve-fond reeds op hun limiet zitten en wanneer je deze gaat inkruisen tegen fondduiven leidt dit mijn inziens tot grote verliezen en weinig of geen kans op succes op de fondvluchten.

Question:

NL

Ik zou een vraag willen stellen of u tussen twee vluchten in (in de week) veel rijdt cq lapt met uw oude duiven. Zo nee, waarom niet? Zo ja , wat van functie heeft het volgens u.

Answer:

NL
In principe wordt er tussen de vluchten niet meer gelapt. Duiven die in goede conditie zitten, trainen immers voldoende aan huis. Bij weduwnaars is dit alleszins het geval. Indien de duivinnen niet voldoende trainen durf ik wel een paar lapvluchten inlassen tijdens de week.

Question:

NL

Hoe na het seizoen de winterjongen bij te lichten i.v.m met het ruien van de vleugelpennen? Neem aan : koppeling 15 december 2007. Verduisteren jongen 1e en 2e ronde (van 17.00 uur tot 8.00 uur) van half maart tot half juni 2008, of anders? 3e ronde gespeend in april/mei 2008 hoe deze te verduisteren? Ik hoor dat er ook verduisterd word gelijk met het spenen van de jongen? 
Wat is de beste methode?

Answer:

NL
Na het seizoen wordt er niet meer bijgelicht. Half december kunnen er wel nog enkele duiven zijn die nog één slagpen dienen te ruien maar ook als je deze duiven koppelt midden december zullen ze deze slagpen nog ruien. Bij ons is het inderdaad zo dat de jongen van de 1e en de 2e ronde verduisterd worden.Hiermee wordt aangevangen rond half maart en dan van 17u 's avonds tot 8 uur 's morgens. Je kan dus eigenlijk stellen dat de tweede ronde (bijna) onmiddellijk verduisterd worden terwijl dit met de 1e ronde niet het geval is. Reden hiervan is dat wanneer de 1e ronde gespeend wordt de dagen nog voldoende 'kort' zijn en verduisteren nog niet nodig is. De jongen van de derde ronde worden niet verduisterd.

Question:

NL

Ik ondervind heel veel problemen om tijdens het seizoen de duiven langer dan 4 weken in form te houden. Welke is de beste handelswijze om duiven langer in goede vliegconditie te houden? Ik heb het wel over het spel met oude duiven weduwnaars

Answer:

NL
Dit is wel een algemeen gekend probleem natuurlijk. De oplossing ligt spijtig genoeg niet zo voor de hand. Mijn inziens is het belangrijk om je duiven tijdens het ganse seizoen in een perfcte basiskonditie te hebben. Alleszins dient het medicijnengebruik zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Enkele na controle van de dierenarts en indien nodig wordt er naar medicijnen gegrepen. Tijdens het vliegseizoen maak ik dan rijkelijk gebruik van allerhande ondersteunende produkten zoals oliën, biergist, appelazijn, vitaminen,...

Question:

NL

Ik speel met weduwen op vluchten tussen de 300km en 500km, dus met 1 of 2 nachten mand en lossing op zaterdag. Ik heb geen ervaring met het voederen van de duivinnen en merk ook niet zo vlug hoe de duiven reageren op de voeding. Kan U een voederschema voorstellen en hoe kan je zien dat de duiven goed reageren op de voederwijze?

Answer:

NL
Vooreerst kan ik u meedelen dat ik één mengeling met name de Thoné-special , die ik zelf heb laten samenstellen bij de firma Beyers, verstrek en dit gedurende de ganse week. Enkel voor de zwaardere vluchten worden er de laatste dagen vetrijke zaden en granen verstrekt zoals gepelde zonnepitten, pinda's ... De duivers krijgen in feite steeds volle bak met dien verstande dat er na de voederbeurt slechts enkele granen overblijven. Bij de duivinnen ligt dit enigzins anders gezien deze in het begin van de week iets kariger gevoederd worden. Alles hangt natuurlijk ook af van de zwaarte van de vorige en volgende vlucht.

Question:

NL

Waarde sportgenoot, 
Mag ik zo vrij zijn u enkele vraagjes te stellen in verband met het kweken en spelen van duiven...liefst fond). Wat de kweek betreft: geeft u aan uw kwekers bepaalde soort vitamines of versterking , zo ja...welke. Wat de vliegers betreft: ik speel vooral fond om de veertien µ dagen of drie eken...voor de inkoring steek ik de duiven een trico-curé op en gedurende enkele dagen voor de inkoring geef ik ofwel Gerda plus van Rohnfield en B.S. op voer van Deweerdt.Is dat voldoende...of is het raadzaam andere produkten te geven.

Answer:

NL
Voor de winterkweek worden er gebruik gemaakt van tarwekiemolie (vit E) , levertraan (vit D) , en kweekvitaminen met name oligo-feril van de firma BIFS. Als voeding wordt de Thoné-special verstrekt (firma Beyers). De ondervinding leert mij wel dat het vooral opletten is wanneer de kwekers reeds een tweetal ronden opgetrokken hebben en er enige verzwakking zou kunnen optreden... maar mits het vertrekken van hogervermelde produkten en tevens nog andere oliën, biergist, bij producten Beyers,etc kan dit perfect opgevangen worden. Voor wat betreft de vliegduiven wordt er enkel gekuurd na advies van de veearts en worden er geen blinde kuren toegediend. Enige uitzondering hierop is bij de inkorving van Barcelona waar er wel sowieso behandeld wordt tegen tricho gezien het verlengde verblijf in de mand. Inzake bijproducten wordt er ook bij de vliegduiven gebruik gemaakt van verschillende soorten olie, biergist, vitaminen, etc... De door u opgesomde produkten produkten passen dus ook perfect in dit "plaatje"... Toch wil ik nog eens drukken op het nut van een degelijke basisconditie (of noem het basisgezondheid) tijdens het ganse jaar die ik vooral tracht te bekomen door verzuring van het drinkwater.

Question:

EN

Hi, i am a pigeon fancier and i would like to know if the feeding make any different in form and in racing performance ? They say you have to build up the pigeons before you basket for the race and recuperated after a race can you explain how and what type of seeds shold i feed for a race and after.

Answer:

EN
For the last few years I only use the Thoné-special mix from Beyers. Because there are races every week there is no chance to "build up" the pigeons, as there is only a short period of time between two races. Towards basketting the pigeons are given grain containing fat and seeds. On my site www.thone.be there is a detailed item over the feeding. (The idea of Jos Thoné ---> The feeding).

NL
Sinds enkele jaren gebruik ik enkel nog de Thoné-special mengeling van Beyers. Gezien de wekelijkse vluchten is er van het zogezegde "opbouwen" geen sprake meer gezien de te korte periode tussen twee vluchten. Naar de inkorving toe worden er wel vetrijke granen en zaden verstrekt. Op mijn site www.thone.be is er een gans item voorzien over de voeding (The idea of Jos Thoné ---> The feeding).

Question:

NL

Geachte, 
Na rondvraag bij collega duivenmelkers zou ik graag Uw mening is weten over de staartbeentjes bij onze reisduiven ?Ik zoek de zware fondtour op te gaan (proberen toch). Moeten de staartbeentjes van een duif gesloten zijn ?Zijn er onder de duiven die niet gesloten zijn ook goede ? Indien dit kwaad kan ,kweek je deze eigenschap dan niet verder ? Zo ja , kan men zulke duiven dan niet beter opruimen ?Of wat is uw ervaring over dit onderwerp? En dan mijn tweede vraag is , wat met een duif die geen rug heeft , bij ons hier in Geel zeggen ze nog al is die duif haar broek zakt af. Kwa vlucht prestaties en kweek ?Hier wederom de vraag kweek je deze eigenschap niet verder

Answer:

NL
Zoals de meeste liefhebbers zie ik graag de staartbeentjes dicht bij mekaar maar als ze stevig zijn mag er zelfs een opening zijn. Bij een duivin mag deze opening zelfs wat groter zijn. Uiteraard streef ik naar de perfecte duif in de hand en verkies ik voor de kweek zodoende de duiven met de minste "gebreken". Zelfde met de rug ..liefst stevig maar hier zou ik zeggen dat er ooit kampioen (vnl vitessers ) waren zonder rug maar toch goed! Op de fond heb ik nog maar zelden goede duiven gezien met een zwakke rug.

Question:

FR

Bonjour Monsieur Thoné, 
En regardant les résultats récents des concours hollandais à lâcher retardé, je suis surpris du nombre élevé de pigeons capables de voler de nuit. Sur un Périgueux, la constatation d'Arjan Beens, par exemple, est une véritable démonstration. En plus de conditions de vol propices et d'une parfaite motivation, ces pigeons sont-ils entraînés pour voler la nuit ou s'agit-il de lignées plus efficaces dans ces conditions? Merci de participer à cette excellente initiative de pipa!

Answer:

FR
Les vols de nuit est une histoire à part, pensons aux événements cette année en Hollande. Avec des lâchers vers midi, il est clair que les pigeons ne sont pas fatigués le soir et continuent leur route pour rentrer le plus vite possible. Voler la nuit est probablement aussi une qualité de certains pigeons et je crois également que nous pouvons apprendre cela à nos pigeons. Les lâchers de midi (et éventuellemnt les vols de nuit) sont certainement une bonne préparation pour les concours avec lâcher retardé.

NL
Het nachtvliegen is natuurlijk een verhaal apart, denk maar aan de commotie die dit jaar in Nederland hieromtrent ontstond. Bij middaglossingen is het zo dat een aantal duiven 's avonds niet vermoeid zijn en verder vliegen om zo snel mogelijk hun hok te bereiken. Nachtvliegen is waarschijnlijk ook een kwaliteit van bepaalde duiven en ik geloof ook wel dat je de duiven hiervoor kan trainen. Middaglossingen (en het eventuele nachtvliegen) zijn denk ik wel een goede voorbereiding voor de overnachtingsvluchten met morgenlossing.

Question:

NL

Ik koppel mijn duiven altijd rond kerstmis, wat is nou de beste manier van handelen om gezonde jonge duiven te krijgen en te behouden? Bij mij krijgen ze meestal na het afzetten(als ze bekwaam zijn dus vol in de veren) een terugval en zien ze er niet fris en gezond uit. Tijdens en na het uitwennen verspeel ik er ook altijd een aantal wat ik erg jammer vind. Wilt u mij vertellen wat nu de volgorde is om een goede kweek te krijgen en daardoor dus ook betere duiven ?

Answer:

NL
Eerste vereiste om gezonde jongen te kweken is dat de ouders die gekoppeld worden in prima conditie moeten zijn. Hier wordt misschien wel wat te weinig aandacht aan geschonken. Zoals je de form nodig hebt om goed te presteren op de vluchten moet je eigenlijk bij je kweekduiven een "kweekforme" (als ik het zo mag noemen) hebben bij de koppeling. Vroeger kon je met 20 jongen starten en eindigen met 19 ..die tijd is voorbij ..waarom - ik heb er geen pasklaar antwoord op. Zelf ben ik van mening dat men beter wat meer jongen kweekt en volgende methode volgt na het spenen van de jongen: Na het spenen van de jongen door middel van een gezonde voeding, darmcontrole(probac dr. Brokamp bv.) en verzuring (bv Vior van Bifs) van het water proberen gezond te houden Zo weinig mogelijk medicijnen toedienen ook al zit er eentje tussen die niet 100% is ..ook deze "minder gezonde" laten zitten. Nadat de jongen zo wat meer weerstand opgebouwd hebben kan je overgaan naar de normale gang van zaken zoals controle op trich etc. Nadien pas beginnen met opleren( als ze gezond zijn) ..en vanaf dan terug streng op gezondheid selecteren!

Question:

NL

Mijn vraag is:er word nogal veel gesproken over baby melkpoeder over het voeder,welk is het beste,hoeveel en wanneer mag men dit gebruiken en gebruikt ge dit zelf ook,

Answer:

NL
Ik maak geen gebruik van baby melkpoeder, maar aangezien dit een produkt is voor humane consumptie zal dit zeker van goede kwaliteit zijn. Ik veronderstel dat dit vooral gegeven wordt omwille van de aminozuren en vitamines.

Question:

NL

Beste Jos, 
We weten dat U aan alle vluchten deelneemt zowel snelheid, halvefond, fond en zwarefond, daarom wil ik de volgende vraag eens aan U stellen om je mening te weten. Het gaat over het volgende, geloof je in duiven die beneden 6 a' 700km geen platte prijs kunnen winnen en dan top prijzen winnen als het verder is, waarom wij je die vraag stellen omdat wij op ons hok meerdermalen duiven hebben bijgehaald van fond hokken en juist het tegenovergestelde tegen komen namelijk goede uitslagen op snelheid en halvefond en verder veel minder, volgens mij speeld het syssteem ook een belangrijke rol,graag uw mening.

Answer:

NL
Er zijn inderdaad zware fondduiven die wel zouden presteren op de kortere vluchten indien de melker ze hiervoor meer specifiek zou voorbereiden. Anderzijds zijn er ook zware fondduiven die er op de kortere afstanden niet aan te pas komen ook niet mits een meer specifieke voorbereiding. De liefhebbers die kiezen voor de verdere vluchten hebben misschien terecht alleen interesse om daar te presteren en op die momenten de forme piek te bereiken. Volgens mij kan je immers geen 2 maanden aan één stuk deze forme behouden. Wat heb je eraan als je Barcelona duif op een Chateauroux piekt en dan op Barcelona haar kat stuurt.....! Fondduiven daarentegen die alleen goed presteren op de midfond zijn geen echte fondduiven ofwel schort er wat aan de begeleiding naar de zwaardere vluchten toe.

Question:

EN

Hi Mr. Thone, 
Can you please share your principles in breeding, i.e. Pigeons for racing and pigeons for breeding (stock birds). Are you a proponent of inbreeding and/or cross breeding/ line breeding? Which do you prefer? . Which breeding system has brought you the most success? And do you follow a certain strict rule in breeding your birds? Do you think luck plays a big part in breeding your winners and prepotent breeders? Lastly, who is your most admired pigeon fancier in the past and/or in the present? 
Thank you very much!! More Power!!

Answer:

EN
Good x good still gives the best chance of success when breeding. When you start with good pigeons, then inbreeding still gives the most chance of success. In my case pairing my best racing cock with my best racing hen has taken me a long way forward, I’m talking about Napoleon with Fortuna. If you pair good x good you still need a bit of luck, but I don’t believe that breeding good pigeons is just down to good luck Thomas Peeters and Jan Grondelaers are the pigeon fanciers I admire most.

NL
Goed x goed geeft nog steeds het meeste kans op succes in de kweek. Wanneer je kan vertrekken met goede duiven geeft inteelt hierbij nog steeds het meeste kans op succes. In mijn geval is het zo dat het koppelen van mijn beste vliegduiver tegen de beste vliegduivin mij een hele stap vooruit gebracht heeft , het betreft hier Napoleon tegen Fortuna. Als je goed x goed koppelt heb je nog steeds een beetje geluk nodig maar dat goede duiven kweken een kwestie van geluk is ...daar geloof ik niet in. Thomas Peeters en Jan Grondelaers zijn mijn grote voorbeelden in de duivensport. 

Question:

NL

Met deze wil ik vragen hoe ik mijn duiven mooier in hun pluimen krijg vb mooi gestreken en blinkend in hun nek?

Answer:

NL
Duiven die niet gezond zijn zullen nooit een mooi pluimenkleed hebben. Een mooi pluimenkleed hangt nauw samen met een degelijke basisconditie die je onder meer kan bereiken met Vior (firma Bifs) , oliën, biergist... Ook mag niet over het hoofd gezien worden dat een goed verenkleed een kwaliteitseigenschap is van de betere duiven.

Question:

NL

Beste Jos
Ik zou graag wat meer weten over de voorbereiding van duivers en duivinnen bij totaal weduwschap op fondvluchten. Is totaal weduwschap beperkt tot de dagfond met ochtenlossing ? Hoe bouw je de duiven op naar een fondvlucht onder totaal weduwschap, want ik vermoed dat je in tegenstelling tot HF, je toch een herstelperiode van minstens 14 dagen moet inlassen tussen de fondvluchten? Hou voorkom je onderling paren indien de periode tussen 2 vluchten (14 dagen ipv eeen week) en het paren in de korf aangezien het meestal woensdag inkorven is voor fondvluchten.

Answer:

NL
Ik heb 4 hokken A,B,C,D (duiven voor 100 km tot +-900 en de overnachters) De duivers zitten vooraan en de duivinnen achteraan. Op mijn site www.thone.be zijn trouwens een aantal foto's terug te vinden van de hokken! De voorbereiding op de wedstrijden is voor alle duiven hetzelfde ..hoe ga ik tewerk.. 's Morgens trainen de duivinnen 1 uur en nadien de doffers 1 uur. 's Avonds eerst de doffers 1 uur dan de duivinnen 1 uur. Gelieve hierbij te noteren dat telkens alle duivers samen en alle duivinnen samen trainen. Ik tracht mijn duiven zelfs al zijn ze maar net terug van gelijk welke vlucht terug voor te bereiden voor de volgende week. Vandaar mijn zelfde mengeling (Thoné-special) dag in dag uit .. in mijn systeem kan ik gewoon niet overgaan op lichte kost! Iedere duif die de week nadien terug ok is, gaat terug mee .. Zo kan een duif die net terug is van Barcelona het weekend nadien al ingekorfd worden voor een trainingsvluchtje van +/- 140 km (Barcelona kan namelijk gemakkelijker zijn voor een echte fondduif dan een zware midfondvlucht voor een midfond duif!!) Voor duiven die een echte zware vlucht meemaken heb ik een apart hokje waar ze kunnen uitrusten. Toch merk ik dat door mijn harde aanpak de zwakkere duiven zijn verdwenen en er steeds minder duiven in het rusthok moeten verblijven. Het is ook zo dat ik door het feit dat de ene duivin naar een vitesse vlucht moet de andere naar de fond en nog een andere naar een midfond vlucht, ik minder last heb van het onderling paren. Is er toch nog een probleem dan kan ik een paarlustige weduwe op een apart hokje zetten en ze vandaar inkorven.

Question:

NL

Geachte heer Thone, 
Ik ben een beginnend duivenliefhebber en heb in 2007 bij een bekende goedspelende liefhebber eieren van de weduwnaars gekocht. Deze weduwnaars werden gekoppeld op 13 maart 2007. De jongen uit deze eieren ben ik gaan spelen vanaf de derde jonge duivenvlucht (half juli) toen zij drie maanden oud waren. Ze kwamen goed naar huis en er zijn er verschillende die leuke prijzen hebben behaald. Nu is mijn vraag hoe zou u deze latere jongen selecteren.

Answer:

NL
Ik ben van mening dat je niet meer jongen mag kweken dan de welke die je een kans op de vluchten kan geven. De selectie gebeurt dus uitsluitend door de mand. Als je latere jongen geen kans kan geven kweek je ze beter niet. Veel vroege jongen kweken is de boodschap niet teveel aan ‘prutsen’ en vliegen ermee. Maak je géén prijzen dan schort er wat.. vliegen er maar enkele prijs dan kan je de andere verwijderen en heb je mogelijkheid om andere een kans te geven.

Question:

NL

Geloof je in een kruidenmix ter bestrijding van trico en dergelijke,of heef je de voorrang aan een iets anders

Answer:

NL
De laatste jaren zijn er steeds meer produkten op de markt op basis van kruiden, plantenextracten, zuren etc... met als doel de ziektekiemen zoals tricho te doden of alleszins onder controle te houden. In de praktijk blijkt echter dat je best eerst een "echt" tricho geneesmiddel gebruikt om daarna deze middelen op natuurlijke basis aan te wenden...

Question:

NL

Geachte hr. Thoné,
Ik wil u ten eerste een vraag voorleggen betreffende het voorbereiden van weduwnaars/weduwduivinnen en/of nestdoffers en duivinnen op de grote fond. Vroeger was men algemeen van mening, dat duiven die naar de grote fond gingen, minstens een of twee vluchten van 500 km (bv.Bourges)á 700 km (bv.Limoges) gedaan moesten hebben ter voorbereiding. 
Tegenwoordig bemerk ik bij steeds meer grote liefhebbers een voorkeur voor een voorbereiding tot hoogstens 350 á 400 km, om de snelheid er niet bij voorbaat uit te halen. 
Vraag 1. Wat is hierover uw mening? Maakt het in uw ogen ook verschil of het weduwnaars, weduwduivinnen, nestdoffers of -duivinnen betreft? Ook zie ik twee stromingen voor wat betreft jarige duiven op de fond. De voorzichtige liefhebbers spelen de jarigen een paar keer naar een midfondvlucht van hooguit 550 km en anderen deinzen er niet voor terug om de jarigen twee keer naar een ZLU-vlucht te zetten (Bordeaux-morgenlossing en Marseille). In beide kampen zitten zeer goede liefhebbers, die topprestaties neerzetten! > 
Vraag 2. Welke methode heeft uw voorkeur en waarom? Maakt het hier soms ook verschil uit of het doffers of duivinnen betreft?

Answer:

NL
Eigenlijk kijk ik niet naar de afstand welke ze gevlogen hebben voordien.. Bij mij is het meer de conditie die bepalend is of ik ze een verdere vlucht geef als voorbereiding of niet. Het behaalde resultaat is volgens meer afhankelijk van de conditie en mogelijkheden van de duif zelf ..of dit nu een weduwnaar,weduwduivin,nestduif etc is maakt niets uit volgens mij. Zelf ben ik misschien op dat gebied geen goed voorbeeld ..ik durf ze namelijk nog al eens te forceren .. Toch ben ik van mening dat je een sterke duif in topform niet kapot krijgt! Ik baseer mij hier een beetje op de Nederlanders die op nog grotere afstanden spelen en die er zelfs niet voor terugdeinzen om hun jaarlingen Marseille of Bordeaux te laten vliegen of zelfs beiden. Blijkbaar stelt dit geen probleem. Trouwens Marc De Cock zijn Contador vliegt in 2007 als jaarling ook 2 x St. Vincent en met topresultaat. Ik zeg dan ..moest ik dat probleem ooit hebben dan zou ik op zoek gaan naar betere..

Question:

FR

Bonjour
Je joue les concours de fond jusque 800 KM je suis à la recherche d'une ligne d'une méthode pour mes pigeons comment les nourrir avec quels mélanges, les enlogements ont lieu le jeudi soir ,pour le lâcher le samedi et les concours tous les deux semaines. Faut-il faire des traitements à chaque retour des concours et avec quels produits ?

Answer:

FR
Depuis quelques années, je donne uniquement Thoné special de la firme Beyers (Beduco) dont j'ai fait la composition moi-même.
Les mâles reçoivent de la nourriture jusqu'au moment qu'ils laissent quelques graines. Au début, les femelles sont nourries un peu moins. 
Pour les concours au-delà de 500 kms , les derniers jours je donne un supplément de graines riches en énergie. Pour ça, j'emploie energiemix de Beyers.
Vous parlez des traitements : Je suppose que vous voulez dire les traitements contre la trico, les têtes, etc... En principe, uniquement après consultation du vétérinaire. Uniquement de temps à autre contre la trico.

NL
Sinds enkele jaren gebruik ik enkel nog de Thoné-special van de firma Beyers (Beduco) die ik zelf heb laten samenstellen. Voor wat betreft de duivers.. deze krijgen steeds volle bak in die zin dat er na de voederbeurt nog enkele granen overblijven. De duivinnen dient men op het begin wat kariger te voederen. Indien het vluchten betreft van boven de 500 km wordt er de laatste dagen een supplement aan energierijke zaden en granen verstrekt. Ik gebruik hiervoor de energiemix van Beyers (Beduco). U spreekt over behandelingen... ik veronderstel dat u hiermee de behandelingen tegen tricho, de kopziekten en dergelijke bedoelt... In principe is het zo dat ik enkel geneesmiddelen verstrek na advies van de dierenarts. Enkel voor een behandeling tegen tricho kan hier eventueel sporadisch van afgeweken worden

Question:

NL

Hallo Jos, 
Als beginnend duivenliefhebber is het niet eenvoudig met 'duivenmengelingen' om te springen. Daarom mijn vraag. Hoe voeder ik de jonge duiven vanaf het spenen totaan de eerste wedstrijden? En ik bedoel hier vooral de graansamenstelling mee. Hoelang kweekmengeling en daarna....? Ik ga enkel vitesse spelen, 100km. Heb je ook een weekschema voedersamenstelling voor mij vanaf de eerste maaltijd bij thuiskomst tot de laatste voor de inkorving?

Answer:

NL
Ik geef mijn jonge duiven steeds dezelfde mengeling met name de Thoné-special van de firma Beyers. Wil je toch naar lichter voeder gaan, voeg je er gewoon paddy rijst aan toe. Ook de duiven die wekelijks vitesse vliegen krijgen dezelfde mengeling. Vrrienden van mij die in dezelfde maatschappij vliegen hanteren dezelfde werkwijze en behalen met deze eenvoudige methode schitterende resultaten met meerdere 1e prijzen per jaar. Bovendien is het een zeer gemakkelijke methode en je hoeft je geen zorgen meer te maken over "wat ik ze vandaag als voeder moet geven". Bijkomend voordeel bij de jonge duiven is het feit dat je de samenstelling van de voeding nooit hoeft te wijzigen wat mijn inziens een gunstige invloed heeft op het spijsverteringsstelsel van de duif.

Question:

NL

Beste Mr. Thoné, 
1. Denkt u dat duiven beter gaan vliegen naarmate er minder frequent antibiotica wordt toegediend? Of gelooft u dat duiven gezonder en meer forme krijgen als er meer antibiotica wordt gegeven?
2. Van wanneer in het seizoen begint u uw oude duiven (opnieuw) weg te brengen?

Answer:

NL
1. Medicijnen dienen om duiven gezond te maken ..als de duif gezond is zal de forme komen! En als u antibiotica toedient aan de duiven, welke producten prefereert u dan? Ik doe een bacteriologish onderzoek (Swab-test) op regelmatige tijdstippen ! Bij dit onderzoek krijg je niet enkel een uitslag welke vermeldt welke ziekte je duiven hebben, maar ook welk medicijn er best kan aangewend worden. Zo voorkom ik het onnodig toedienen van medicijnen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit de reden is waarom ik een gans jaar door topresultaten kan boeken en waarom ik duiven heb die op 3,4,5 en zelfs 6 jarige leeftijd nog presteren ..zie duiven zoals Sini,Avril,Zita,Richoux (terug te vinden op www.thone.be ---> superstars)
2. Vanaf +- Maart wanneer het weer het toelaat! Beter in maart starten bij goed weer zodat je later bij slecht weer geen onnodige risico's hoeft te nemen. 

Question:

FR

Bonsoir Monsieur Thoné, 
Pour la saison 2008, je me propose de jouer mes pigeons au veuvage total (mâle et femelle du même couple au voyage). je me pose les questions suivantes : - peut on accoupler les pigeons dès maintenant pour un élevage hivernal puis réaccoupler début avril pour une couvaison de 4-5 jours ? - est-ce un handicap si les mâles et les femelles sont côte à côte et s'entendent ? - quelle doit être la méthode d'entrainement, les mâles et les femelles ensembles pour qu'ils se retrouvent après cette courte étape ? ou bien d'abord les mâles ou le contraire ? - est il important que les couples soient remis ensemble toutes les semaines ? - cette méthode peut elle convenir pour le fond ? merci pour vos précieux conseils.

Answer:

FR
Je ne crois pas que ça joue un rôle si les pigeons élèvent ou pas. Le plus important est un bonne position. Vu que le temps était doux l'hiver passé, mes pigeons étaient déjà ensemble début décembre. J'estime qu'ils ont besoin d'un peu de compagnie. Cette année, l'hiver est pour l'instant plus frais et ils n'ont pas vraiment besoin d'être ensemble. Vu que je joue le veuvage total et dispose de cracks mâles et femelles, je laisse pondre les femelles 2 à 3 fois pour avoir plus de jeunes de meilleurs pigeons. Par ce moyen, j'avais 6 jeunes avant la saison de Dora Mar et Temptation avant de les jouer. (voir superstars sur mon site).
Un point important est de ne pas les laisser couver trop longtemps ;autrement la mue se déclanche trop vite. Les deux dernières années, j'ai aussi du succès avec des pigeons qui n'ont pas été accouplés. Les femelles se trouvent derrière les mâles. A cet effet, ils s'entendent toujours un peu. Si possible à éviter.
Quand les mâles'entrainent bien autour du pigeonnier, uniquement les femelles sont lâchées à quelques kilometres mais elles ne voient pas le mâle en rentrant. Si vous constatez plus tard dans l'année que le feu diminue, vous pouvez les lâcher ensemble, afin qu'ils fassent le trajet ensemble.
C'est une question d'observer et prendre des décisions.... Mon système de jeu pour la vitesse, demi-fond et fond est le même.
J'espère dans le futur de jouer quelques femelles sur un petit jeune .. ça me semble une bonne position.

NL
Ik geloof niet dat het een rol speelt of de duiven nu al dan niet jongen grootgebracht hebben. Voor mij is het belangrijker om in te spelen op bepaalde situaties. Zo was het verleden jaar een warme winter en zaten ze reeds begin december bij mekaar en bleven lange tijd samen omdat de winter zacht was en de duiven volgens mij behoefte hadden om bij mekaar te zijn. Dit jaar is de winter voorlopig iets kouder en zitten ze nog niet samen. Ook laat ik de betere duiven (gezien ik totaal weduwschap speel heb ik top duivers en top duivinnen) 2 tot 3 maal leggen en geen jongen groot brengen om zodoende meer kinderen te hebben van mijn betere duiven Zo had ik van Avril, Dora Mar en Temptation (duiven waarvan ik toch durf te beweren dat ze tot de wereldtop behoren zie www.thone.be ---> superstars ) 6 jongen voordat ik ze begon te spelen!!! Nog een punt waar je op moet letten ..als je ze nog eens samen zet in het voorjaar mogen ze niet te lang broeden gezien ze anders sneller ruien. De laatste 2 jaar heb ik succes met duiven die in het voorjaar niet meer herkoppeld werden. Mijn duivinnen zitten achter mijn doffers en horen mekaar (een beetje), in de mate van het mogelijke kan je dit beter zoveel mogelijk vermijden. Als de doffers aan huis goed trainen worden alleen de duivinnen weggebracht en komen niet samen met de doffers bij de thuiskomst van deze training. Indien je later op het jaar de indruk krijgt dat "het leven" er wat uit is kan je ze best samen oplaten en dan even samen laten bij de thuiskomst. Bij mij is dat echt een kwestie van observeren en nadien beslissen wat je gaat doen. Mijn spelsysteem voor de vitesse, halve-fond en fond is identiek. Wel hoop ik in de toekomst op Barcelona met duivinnen op een klein jong te kunnen deelnemen ..dit blijkt toch voor deze vlucht een ideale positie te zijn

Question:

FR

Bonjour,
J'ai un beau mâle foncé de votre lignée, le père est le B95-5290998, la mère est la B93-5325616. Je veux l'accoupler à une femelle pour en tirer de beaux jeunes, quelle lignée me conseillez vous?

Answer:

FR
Les deux pigeons que vous avez sont de la lignée POCO (1er Int Barcelone 1993 et 1 nat Barcelone Femelles 95 xGouden Grijs (Kortebek) Vu la consanguinité, je conseillerais de les croiser. Sur mon pigeonnier, j'ai croisé cette lignée avec Gerda 1er International 1996.

NL
De twee duiven die u bezit zijn beide van de Poco-lijn (1e int. Barcelona y.1993 en 1e nat. Barcelona h.’95) x Gouden Grijs (Kortebek). Gezien het hier al ingeteelde duiven betreft geef ik er de voorkeur aan om ze te kruisen. Op mijn hokken heb ik deze lijnen met succes gekruist tegen de lijn van de Gerda 1e Internationaal Barcelona 1996.

Question:

EN

Hi Jos. I want to use the following method when darkening my Youngsters: 4 pm Shutters go up to darken loft, 11 Pm, when it gets dark remove shutters and let pigeons wake up to normal daylight. This method, allows me to only have to alter the ventilation between 4 Pm and 11 Pm. Do you see any disadvantage to it? I worry as not many people do this, and rather follow 17.00 to 8 am. 
But the way I want to try, will not affect my ventilation, as at night they sleep with a normal loft (No shutters).

Answer:

EN
I know a few fanciers that use the method you suggest with a great deal of success. Personally, I still use the common darkening method (from 5pm to 8am). I am sure that your method is just as good, seeing the fact that the pigeons wake up “in a normal, natural fashion” in the mornings. Also, as you rightly point out, when darkening many fanciers forget to check that there is enough ventilation for the night. This is not a problem when using your method

NL
Ik ken enkele melkers die de door u aangehaalde verduisteringsmethode met succes toepassen. Persoonlijk pas ik nog steeds de gebruikelijke verduisteringsmethode toe (van 17u 's avonds tot 8 u 's morgens). Ik ben er echter zeker van dat uw methode zeker zo goed is, gezien de duiven 's morgens op een "normale natuurlijke methode" ontwaken. Bovendien wordt zoals u terecht aanhaalt bij het verduisteren nogal eens over het hoofd gezien dat de verluchting ook 's nachts voldoende blijft. Dit probleem stelt zich dus niet bij uw verduisteringsmethode. 

Question:

FR

Cher JOS, 
j'ai pratiquer le veuvage intégrale cette année avec mes junior, mes femelles ont été jouer sur irun et st vincent avec de bon résultat j'aimerais les rejouer l'année prochaine avec la même méthode que me conseiller vous de faire comme préparation ces femelles ont élever 1 jeune en fin de saison et sont en excélente santé et continue a voler tout les jours ou le temps le permets merçi de me guider pour la saison prochaine.

Answer:

FR
Comme préparation pour la nouvelle saison, vos pigeons peuvent couver deux fois. De préférence, au mois de mars un contrôle par un vétérinaire pour avoir la certitude que vos pigeons sont en bonne santé. Si le temps le permet, vous pouvez commencer les entraînements.

NL
Als voorbereiding op het nieuw seizoen kan je de duiven tweemaal laten broeden. In maart kan er dan best een controle door een dierenarts gebeuren zodat je zeker bent omtrent de gezondheid. Van zodra het weer het toelaat kan er dan begonnen worden met het opleren.

Question:

FR

Bonjour Mr thoné, 
Comme vous êtes un des meilleurs colombophile au monde, j'aimerai bien que vous nous expliquez les avantages et les inconvénients la consanguinité et nous donner un chéma pour la réussi.

Answer:

FR
Il est très important pour l'élevage en consanguinité que vous démarrez avec une excellente base. Par la consanguinité, vous ne conservez pas uniquement les bonnes qualités mais aussi les mauvaises. Vous devez d'abord chercher un pigeon qui est suivant vos désirs ;le pigeon PARFAIT, prestations, dans la main, ...etc... pour l'élevage ;continuer donc avec des pigeons ressemblant à votre pigeon exemplaire. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Japon et on me montrait un pigeon comme mon POCO (1er nat Barcelone) Vous ne vous rendez pas compte ce que vous pouvez obtenir en consanguinité. Je dois dire que j'étais aussi surpris. Dans mon cas, je possède aussi des pigeons pareils élevés en consanguinité, des pigeons dont j'avais une certaine satisfaction. J'ai continué l'élevage avec plusieurs proches de cette lignée. Par ce systeme, vous arrivez automatiquement à une base consanguine. Surtout ne pas oublier de tester ces jeunes dans les concours que vous voulez GAGNER.

NL
Belangrijk bij inteelt is dat je vertrekt van supermateriaal. Door inteelt leg je immers niet alleen de goede kwaliteiten vast maar ook de slechte. Je dient eerst "de duif" te zoeken waarvan je vindt dat die perfect is op gebied van prestaties,in de hand,op het hok etc.. Voor de verdere kweek gebruik je dan de duiven die het meest gelijken op je "voorbeeldduif". Onlangs was ik in Japan en toonde men mij als het ware het evenbeeld van mijn Poco (1e Nat. Barcelona d. ). Eigenlijk hou je het niet voor mogelijk wat je kan bereiken door inteelt. Ik moet zeggen ik was zelf een beetje verrast. In mijn geval is het zo dat ik zelf over zulke ingeteelde duiven beschik omdat ik bepaalde duiven heb waarvan ik tevreden ben en daardoor ben gaan kweken met meerdere verwanten van deze duiven. Zo kom je bij wijze van spreken vanzelf tot een ingeteelde stam. Hierbij vooral niet vergeten om de nakomelingen te testen in wat het belangrijkste is ..de wedstrijden welke je graag zou winnen.

Question:

FR

Bonjour, 
A partir de quel âge engagez-vous vos pigeons sur Barcelone? Les pigeons de Barcelone suivent-ils une préparation spécique en jeune, yearling, 2 ans en vue leur 1er participaton à Barcelone?

Answer:

FR
C'est certainement possible de mettre des pigeons de deux ans à Barcelone. Il est arrivé quelques fois que le premier International était un deux-ans. (Par exemple Gerda en 1996). Mon POCO vola en 1993 un très dur Barcelone un prix de tête, le 24ème national de 13.343 p. Cela ne l'empêchait pas de gagner le premier national en 1995, 15ème et de devenir un pigeon de base de la colonie. Polanova aussi était l'année d'après le premier yearling sur Barcelone très dur. (Actuellement, nous ne pouvons plus enloger des yealings à Barcelone) Evidemment, nous parlons ici des pigeons de qualité qui dans leur jeunesse (jeunes et un an) ont reçu un programme adapté à leur carriere de pigeon de fond.

NL
Het is zeker mogelijk om al tweejaarse duiven in te korven voor Barcelona. Het is trouwens al (meermaals) gebeurd dat de internationale overwinning behaald werd door een tweejaarse duif denk bv maar aan de Gerda in 1996. Mijn Poco, vloog als jaarse in 1993 reeds een keiharde Barcelona en behaalde onmiddellijk een kopprijs met name de 24e Nat. van 13.343 duiven. Dit belette haar niet om in 1995 de 1e Nationaal Barcelona duivinnen ,15e nat te winnen en achteraf uit te groeien tot één van mijn belangrijkste stamduiven.Ook Polanova was het jaar nadien 1e intern. Jaarduif op een keiharde Barcelona! (Nu mogen er geen jaarlingen meer ingekorfd worden op Barcelona). Uiteraard spreken we hier over kwaliteitsduiven die in hun jeugd (als jonge en jaarse) een aangepast programma voorgeschoteld kregen met het oog op hun latere fondcarriere .

Question:

NL

Het valt me op dat duivensport meer en meer professionalisme aan het worden is waar er met grof geld over de boeg moet gekomen worden om aan degelijke duiven te geraken en dan nog …, goede duiven koopt men niet, zegt men, je krijgt ze. Wat is uw mening hierover? Welke raad kan je meegeven aan een jonge 31-jarige duivenmelker als mezelf die wel heel gedreven is, maar niet de financiële middelen bezit (wegens vorig jaar verhuisd naar nieuwbouw) om een degelijke zware fondduivenstam uit te bouwen? Nog veel duivenplezier gewenst.

Answer:

NL
Persoonlijk heb ik een andere mening van hoe je met duiven moet starten gezien je inderdaad voor de leeuwen wordt geworpen! Eerst een tijdje trachten mee te lopen misschien zoals ik zelf als hokverzorger/hulp bij een top hok? Zelfs al moest je bij die persoon voor niets helpen kost je op dat moment de duivensport niets. Ik kreeg zelfs in mijn jeugd jaren een mooie vergoeding als verzorger en heb ik op een aangename manier veel over de duivensport geleerd. Pas later begon ik zelfstandig met de duivensport. Indien je wat geduld aan de dag legt kan je bovendien met een betrekkelijk klein budget aan goede duiven komen door bv. ergens de eieren van de jaarduiven te kopen.

Question:

NL

Dag Jos,
Mijn supercrack 'MonLimo' vliegt voor het derde jaar op rij top nationaal (dit jaar Montauban 17e nat. - trouwens hoed af voor uw prestatie op Montauban 4 van de 6 duiven in de eerst 75 nationaal - duivers of duivinnen?). 'MonLimo' (in bijlage) zal vermoedelijk naar het kweekhok verhuizen (ik ben niet meer in het bezit van de moeder, wel van de vader) en hoop op die manier via inteelt toch hopelijk terug een paar topduiven te kweken. Ik ben ook in het bezit van zijn nestbroer (die wel niet zo'n topuitslagen heeft gevlogen) en ook een zus van de vader van de 'Monlimo'. Welke combinaties geven volgens u meest kans om te slagen bij inteelt? Ondanks je bewering in het interview in "de duif" dat Erik Lmbourg er beter in slaagt om zijn duiven te laten ontploffen denk ik dat uw duiven op Montauban toch ook met een degelijke motivatie in de korf gingen? (wat mij bij totaal weduwschap die zo gemakkelijk lijkt?)

Answer:

NL
Monlimo is inderdaad een goede duif. Gezien de moeder er niet meer is, kan je alleen nog verder met kinderen van de vader. Zo zou je bv. je topduif kunnen koppelen tegen zijn halfzus langs vaderskant. Welke combinatie nu net de beste is kan ik niet zeggen ..bij mij kwamen betere duiven van verschillende methodes.. broer x zus, oom x neef ,vader x kleindochter ..etc Ivm met mijn topprestatie op Montauban moet ik je toch zeggen dat mijn gans hok hoog forme moet gehad hebben gezien de 4 topduiven zowel doffers als duivinnen waren en dan nog wel gehuisvest op 3 verschillende hokken. Er was natuurlijk wel de Iruna bij die nadien nog 2e int. Irun d. won alsook de pot van 15.000 euro en net uitgeroepen is tot beste fondduif West Europese pré Olympiade!!

Question:

NL

Beste Jos,
Als jonge liefhebber speel ik wegens tijdsgebrek alleen met oude duiven (op één hok). De duiven worden einde februari gekoppeld. Op dit eerste nest gaan de oude duivinnen meteen de mand in. Half april, na een viertal weken nestspel en jongen van +-12 dagen, blijven de duivers alleen met hun jong en vliegen vervolgens lichte halve fond (330km) op weduwschap tot +-half juli. De duivinnen blijven tijdens deze laatste periode in een ruime en zonnige voliere. Graag had ik de beste duivinnen verder gespeeld samen met de duivers, heb me laten vertellen rechtstreeks vanuit de voliere (zonder uitvliegen?). Is dit nog mogelijk in deze professionele tijden? Of hou ik ze beter voor de natoer, opnieuw op nest?

Answer:

NL
Laat je niets wijsmaken ..als ze niet dagelijks kunnen trainen (min 1 uur) aan huis of door middel van het wegbrengen kan je het mijn inziens vergeten. Wel kan je fondduivinnen zo spelen of moet ik hier zeggen trainen om nadien op nest positie en meer training op een fondwedstrijd te spelen. Wil je succes hebben op de natour met deze duivinnen geef je ze best ook wekelijks mee vanuit de voliere desnoods om ze toch een beetje in beweging te houden.

Question:

EN

Hello, would like to no how,you manage to wich best birds you have on your loft just by looking at them or seing them on the hand?

Answer:

EN
First of all the results are the most important ..then I take them in the hand and see if the balance is perfect!

Question:

EN

helo 
my name is mike and i have a question about mr thone pigeons if you able to ansver me.... the B92/-5038248 de witpen and his pairs jacky joiner what bloodline they are >and what pigeons thei are the descendentt for long distance or short-middle distance?

Answer:

EN
This pigeon is the grandfather from Arnoldus one of my basicpigeons... see the Artificial Jutta www.thone.be ---> Superstars ..for more info. They are my best pigeons on the middle distance.

Question:

NL

Beste Jos, 
Ik heb een zeer vochtig hok daarom heb ik de achter en zijkanten van mijn hok al beslagen met pvc schrootjes (met spouw en open hoeken) maar mijn vloer is ook zeer vochtig en als ik krab, krab ik dikwijls stukken uit de vloer, constant vochtplekken wat de bedoeling niet is. Daarom wil ik een vloer op mijn vloer leggen. Welk soort hout zou jij kiezen? Tussen de eerste vloer en de 2de vloer wil ik ook werken met een spouw met daartussen een folie waar ze lijken in wikkelen. Bent u daar mee akkoord of zou u iets anders gebruiken of zelfs helemaal niets? U staat nu al jaren in de top, buiten dat U een talent bent heb je ook goed materiaal nodig om te werken. Gelooft U in de ogen theorie en wat weet ik nog allemaal of ben je voor de no nonsense methode en gewoon goed X goed te gebruiken voor de kweek?

Answer:

NL
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een verwarmingsfolie zoals in een verwarmingsplaat en dit met een tijdsschakelaar regelen! Als bodem lijkt mij triplex dan het beste materiaal maar hier dien je toch even op te letten. Canada/populier-triplex geeft het minste geur af en neemt ook het beste het vocht op. Enige nadeel is dat deze triplex niet zo duurzaam is als bv een meranti-triplex. Deze laatste heeft dan weer het nadeel dat op het begin sterk ruikt. Zelf liet ik mij verwarmingsplaten maken (50 cm breed ) bij Herman Van Ostayen voor mijn jonge duivenhokken en regel deze ook met een schakelaar!

Question:

EN

Hallo Jos. Have you ever try to fly with danish pigeons in Belgium?

Answer:

EN
Not yet! But I think their where some at the World Championship this year in Nevele?

Question:

EN

1. Is there any relation between the age of breeding pigeons and racing performance of their children? Take two or three of the best racers, which is in average the sum of their parents?
2. Do you keep the temperature of yr. loft stable all over the year?
3. Is humidity of the loft in a certain way controlled? Any special advise?
4. Competition model in Holland and Belgium differs from the most of the countries I’ me aware of. The Portuguese model is 6 or 7 races per category, 18 to 21 races per year, one race per weekend, exceptionally two , What's yr. opinion about this competition model?
5. If you would have time constraints to compete with cocks and hens, what would be yr. choice and why? 

Answer:

EN
1. I think you achieve the highest percentage of better pigeon when breeding from youngsters! The young from old pigeons are better reserved for breeding I also try to couple youngsters with older pigeons if I want to use the offspring for racing.
Of course, this is the theory but in practise it could turn out differently. I’d like to refer you to Olympic Ginwa, Olympiade pigeon 5051214/02 and "world pigeon" see www.thone.be ---> superstars Her parents are 5010004/93 Napoleon x 5335457/92 Isis ...so both father and mother are very old and yet Olympic Ginwa is one of my best pigeons ever ..so you see this is an exception to the rule!
2. If yes, how do you do that? No, I only try to keep the humidity at 60-70% by the youngsters and the old cocks! The reason for this is that the cocks are stress sensitive and are more susceptible to airway infections in a humid climate. Also youngsters ( the first three months) will be more prone to sickness in a humid environment!
3. By the cocks, the humidity is kept under control by using heating blocks in the boxes. By the youngsters heating plates!
4. Would you feel comfortable with it taking into account yr. experience so far? The advantages and disadvantages of our system: -advantage : more races give more fanciers a chance of winning -disadvantage :too many races, where if like me, you want to race all the races, it can drive you crazy! Seeing the fact that we have less and less members, it is high time that something should be done. 
We have namely more than enough members with more than enough pigeons, but because of the high number of races, the number per race is small. 
For example, if we only had 1 sprint, 1 middle distance and 1 long distance race per week for the whole of the country then we would have an incredible amount of pigeons. Every week 1 Bourges (national perimeter ) ..that would really be something! Every week 1 Long Distance e.g. Carcasonne ..could even be international!! Every week 1 sprint race in as large regions as possible All the world would talk about it! But this would have to be discussed with the race organizers and the KBDB!
5. You can race a hen weekly and there are not many problems with the (negative) weather conditions ..a cock however is very strong in sunny weather and head wind! For me it is total widowhood so that I can profit from all the benefits.

Question:

EN

Jos, How do you prepare your breeders for the breeding season? How do you select youngsters for the money races?

Answer:

EN
Most important is to ensure that the pigeons are in perfect health. The best way to do this is to visit a capable vet a few weeks before the coupling so that any necessary treatment can be given. Healthy pigeons can then be prepared for the breeding season by giving them brewers yeast, wheat seed oil, cod liver oil, oligofertil (breeding vitamins Bifs) etc. "Select" .. I assume that you mean the one loft races? I make my choices depending on the racing conditions such as distance, the weather forecast, etc..

NL
Eerst en vooral dien je te zorgen dat je duiven in perfecte gezondheid verkeren. Dit kan best door een controle door een bekwaam dierenarts enkele weken voor de koppeling zodat er nog kan ingegrepen worden indien nodig. Gezonde duiven kan je verder voorbereiden op het kweekseizoen door het geven van biergist, tarwekiemolie, levertraanolie, oligofertil (kweekvitaminen Bifs) etc. "Select" .. ik neem aan dat u de one loft races bedoelt? Afhankelijk van vluchtomstandigheden zoals afstand, te verwachten weersomstandigheden, etc.. maak ik een keuze. 

Question:

NL

Beste Jos, 
Hoe combineer je al deze tijd die je in je duiven steekt met je gezinsleven? En werk je daar bij nog? Ik zelf heb, vindt ik, al redelijk wat duiven. Maar ik werk nog "gewoon" en heb een vrouw en kinderen en kan er die tijd niet allemaal voor reserveren.

Answer:

NL
De eerste jaren combineerde ik de duiven met het onderwijs ..ik gaf namelijk les aan zelfstandigen in het opleidingscentra Vormingscentrum Hasselt nu SINTRA! Mijn vrouw ging en gaat nog steeds werken.Ik speelde in die tijd met duiven,ging lesgeven en was ook nog een beetje huisman! Nu zou ik dat niet meer kunnen... ben er wat de oud voor, maar onze kinderen zijn dan ook een stuk zelfstandiger 18 jaar en 13 jaar! Op dit moment ben ik dan ook "prof duivenmelker" en nog een beetje huisman! Via mijn vennootschap ‘Thoné pigeons’ lever ik diensten (advies hokkenbouw, begeleiding en verzorging duiven en selectie/koppelen van duiven) over heel de wereld en heb dan ook een prettige bezigheid.

Question:

EN

Some times a pigeon wilee not molt a flight feather. It skips & will not molt that flight the newt year? Why?

Answer:

EN
This can be caused by several factors such as: -darkening -late youngsters -health If the pigeon is healthy then sooner or later he will moult his last feather. This is not a problem, unless it happens during the races ..If this is the case then it is better to suspend racing until the feather is fully grown!

NL
Dit kan afhangen van verschillende factoren zoals: -verduisteren -late jongen -gezondheid Als de duif gezond is zal ze toch vroeg of laat die laatste pen werpen. Dat is geen probleem zolang dit niet tijdens de wedstrijden gaat gebeuren ..moest dit toch het geval zijn wacht je best met spelen tot de pen terug boven is! 

Question:

EN

hi Jos, 
I would like to know when you select a bird for breeding what you look for and the same for racing .Can you say how you choose a bird for sprint or long distance? for racing and for breeding

Answer:

EN
Pedigree and results are the most important! If I have to chose between brothers or sisters then I take the one that lies best in the hand (plumage, balance, tail bone etc) Long Distance pigeons need supple muscles….I learnt this from the German Champion Lothar Lessmeister.... I mean to say that I wasn’t so good at selecting, but he was right when he told me that a pigeon without supple muscles could race Middle Distance but certainly not Long Distance! My selection for the one day races was usually based on the results. I obviously prefer to breed from performance pigeons, but if you have the brothers or sisters of these pigeons, then you take the one that lies best in the hand.

NL
Afstamming en resultaten zijn primerend! Als ik dan moet kiezen tussen broers of zussen neem ik deze die het meest perfect zijn in de hand (pluim balans,stuit etc) Fondduiven hebben zeker soepele spieren nodig ..dit leerde ik van de Duitse Kampioen Lothar Lessmeister.... het is te zeggen het keuren lukt mij niet zo goed maar hij had wel gelijk toen hij me zei dat een duif zonder soepele spieren misschien wel nog midfond kan vliegen maar zeker geen fond! Mijn selectie voor de eendaagse vluchten gebeurt dus vooral op resultaten. Kweken doe ik natuurlijk het liefst uit prestatieduiven maar heb je hiervan broers of zussen neem je natuurlijk eerst de beste en de meest perfecte in de hand. 

Question:

EN

I have read about the ""roof"" of the pigeons mouth and how it should be closed except of course the very back where the air goes down the curtain and into the throat. If its open the bird cannot fly a hard race and win. Is this true??

Answer:

EN
I usually only look down the throat in order to judge the health. A pigeon can have a large throat because she is worthless, but it can also suggest poor health. And then of course the pigeon can’t perform.

NL
In de keel kijk ik meestal gewoon om de gezondheid te bepalen. Een grote keel kan de duif hebben omdat ze niets waard is maar dit kan ook wijzen op een gebrekkige gezondheid. En dan kan de duif inderdaad ook niet presteren. 

Question:

EN

Hello Jos ,
I am a crazy pigeon fancier from China.And i wanna to know whether the pigeon has its own special line ,just like JANSSEN ,HUBEN and so on.What i think they are just names . second ,is it necessary for inbreeding ? In my opinion,they can make good children since they are best ,wheather they are cross or inbreeding.Do inbreeding makes good sense? Thank you.

Answer:

EN
These fanciers haven’t just been given these good names ..you get a good name by sending good quality pigeons! It is a fact that even "champions" don’t always breed good pigeons. Inbreeding is necessary when you want to “create” a certain top pigeon again. For example, if want to establish certain qualities from for example Jansen pigeon /Thoné then the best choice is inbreeding.

NL
Deze liefhebbers hebben deze goede naam niet zomaar gekregen ..je krijgt een goede naam door kwaliteitsduiven te versturen! Het is wel zo dat ook "kampioenen" niet altijd goede duiven kweken. Inteelt is nodig indien je een bepaalde topduif opnieuw wenst te "creëren". Wil je bijvoorbeeld een bepaalde bvb Jansen duif /Thoné duif haar kwaliteiten vastleggen doe je dit best door inteelt. 

Question:

EN

1. I'm in Thailand at the moment and would like to know if you treat the pigeons with PARASTOP from Deweet?? Before coupling the pigeon, ie; both race bird and breeder pigeons?
2. Does Jos feed DIAT light mix upto 300km?
3. Does Jos also treat for tricko every 3-4 weeks during the racing program?

Answer:

EN
1. I only treat the pigeons after a check-up at the vets, so not preventive! Parastop is an excellent means to treat sick pigeons!
2. I always give the same mix, namely Thoné-special from the firm Beyers. You can read all about it on my site www.thone.be
3. In principal I only give medicine after seeking the advice of a vet, but I sometimes dare to give them a cure for Tricho without visiting the vet, although I always keep it to a minimum.

NL
1. Ik behandel alleen na controle door de dierenarts dus niet preventief! Parastop is een uitstekend middel indien je duiven ziek zijn!
2. k verstrek steeds dezelfde mengeling met name de Thoné-special van de firma Beyers. U kan hierover trouwens een gans item lezen op mijn site www.thone.be
3. In principe verstrek ik enkel medicijnen op advies van de dierenarts maar voor Tricho durf ik hier wel eens van afwijken en toch blind kuren alhoewel ik dit tot het minimum tracht te beperken. 

Question:

EN

Sir,
What in your opinion is the cause that sometimes racers refuse to land on the loft after their excercise.They keep on flying after dark (scared)and eventually return the following day.? Thanks and wish you the best of racing

Answer:

EN
They have probably been startled by something Attentive pigeons that are in great form are much more alert, causing them to frighten easily. I also notice this with my pigeons. The last days before basketting you have to be careful not to let your pigeons “burn themselves out”. Training is necessary, but not to excess.

NL
Waarschijnlijk zijn ze op de één of andere manier opgeschrikt? Maar opgelet duiven die de grote forme te pakken hebben zijn veel alerter waardoor ze vlugger schrikken. Ik merk dit zelf ook bij mijn duiven.De laatste dagen voor de inkorving moet je wel trachten te vermijden dat de duiven zich "leeg" vliegen. Training is noodzakelijk maar overdaad is ook hier niet goed. 

Question:

EN

Dear Martin, at first, thank you and all other from PIPA for providing this fantastic intenet-site (surely the best in pigeon sport!) 
My Question to Jos Thone: Dear Jos, I started with pigeon sport in autum last year by taking over the pigeons of my father and buying some own. And in our first year we had already some fine results. And I'm very interested to learn as much as possible, so thank you very much in advance for answering my question. A lot of good and very good pigeon fanciers i spoke with during the last year, told me, that it is not possible to have constant success with pigeons over a long season with weekly flights (like here in Germany) without giving antibiotics a few times during the season against > bacterias like Chlamydia, Mycoplasmosis, and others in the respiratory system. I mean, against cancer, i can see this. But for all the others? 
In Germany doing this, i have only two choices: First buying the antibiotics illegaly, or second pay very much money to the vet during the year. And I don't really like both ideas. Neither i like the idea, to give so often antibiotics with the risc to produce more and more resitant microbes and pigeons that are more and more susceptible for all these deseases. So what is your opinion? 
1.) Is it possible, to let a widower take part on about 15 weekly fligths, and it is still healthy and in form without giving antibiotics against respiratory problems (I don't mean cancer)? 
2.) If not, do you believe, that it is possible to breed a family of pigeons, that will be restistant enough to overcome this antibiotics strategy, by selection of the toughest pigeons regarding respiratory problems? 
2b.) And are these still fast pigeons then?
3.) Have you heard about very successful fanciers who tried to go without all this antibiotics during the season, and were still successful? (I'm not until today, which has disillusioned me a little bit)
best regards, many success for the future, and thank you for answering

Answer:

EN
give as little unnecessary medicine as possible in order to make the pigeons more resistant. I am also of the opinion that other fanciers should follow my example. It is a fact that when you want to perform well, it can only be achieved with healthy pigeons. During the racing season you can’t just wait until the pigeons become healthy on their own. A visit to the vet is necessary, or like the person that you mentioned, give a preventive cure. By this last method the pigeons will sooner or later become resistant. That is why I only advise treatment when necessary and in this way you will certainly save money on medicine. If the vet costs are too expensive, you would be better keeping fewer pigeons or you could look for a partner to race with you so that you could share the costs

NL
Ik probeer zo weinig als mogelijk onnodige medicijnen toe te dienen om zodoende duiven te krijgen die meer weerstand hebben. Ik ben trouwens van mening dat andere liefhebbers dit ook zouden moeten doen. Het is wel een feit dat indien je wenst te presteren dit alleen kan met gezonde duiven. Tijdens de wedstrijden kan je niet wachten tot dat je duiven uit zichzelf gezond worden dus.. zodoende dien je ofwel regelmatig op controle te gaan bij een bekwame dierenarts of zoals bij de personen die je aanhaalde preventief te kuren. Bij dit laatste krijg je dan vroeg of laat te maken met resistentie. Daarom adviseer ik om enkel te behandelen indien nodig en zodoende spaar je zeker geld uit aan medicijnen. Als de dierenartskosten te duur zijn voor u hou je beter minder duiven of je zoekt een partner om mee samen te spelen om zodoende de kosten te verdelen

Question:

EN

Dear Jos, 
In relation a previous answer regarding the need to maintain humidity in the loft between 60 - 70% how do you position the heating plates in relation to where the pigeons sit / roost? and how do you control the temperature settings and operation? (Do you measure Humidity and switch the heaters on until correct humidity achieved? or do you use temperature? Finally do you cover the heating plates with anything when on the loft floor and could you recommend were to purchase such heaters?

Answer:

EN
These stones (see.www.thone.be for the photo’s of these stones )are in the middle of the boxes! I only use them during racing season when humidity is their. They are automatically switched on when humidity and temperature are not ok. Also after the pigeons have taken a bath or fly too much in the rain it is useful to switch them on! In wintertime when the stones are cold I putt them by side so the pigeons can not sit on them! These stones I by from Mr. Suleyman from Germany tel. 0049 4965899332

Question:

EN

Dear Jos,
In the last season my widowers had a lot of respiratory tract problems. What product can I use ? Dosage and days ?

Answer:

EN
In this case I would certainly recommend getting a ‘swab-test’ done, and the right medicine and duration can be determined on the basis of the results! It would also be wise to check if the loft is "fine" and if necessary adjust the ventilation and humidity because these things are usually the cause of such problems.

NL
In dit geval zou ik zeker aanraden om een ‘swab-test’ te doen en op basis daarvan het juiste medicijn en de duur van toediening te laten bepalen! Best kan je ook eens nagaan of het hok wel "goed" is en eventueel de ventilatie en vochtigheid aanpassen want dat zijn meestal de veroorzakers van dergelijke problemen? 

Question:

EN

Thier appears to be a lot of fanciers changing from Widowhood with cocks only, to now claiming to have equal if not better results with racing hens. We have been very successfull with our cocks on Widowhood including winning 4 x 1st Open Nationals so are very reluctant to change. Could you give us a method of racing hens that could possibly give us comparable results, please include feeding recommendation

Answer:

EN
As I have already mentioned in one of the earlier questions, there is nothing better with good weather and a head wind than a cock . But a hen is much more perseverant and that is why more fanciers are turning to racing hens. If you use the same method with the hens as with widowhood by the cocks, i.e. that the partner sits at home waiting, then you won’t have many problems. It is more difficult by total widowhood because the partners don’t arrive home together. I try to pair partners that are equally matched. This has produced some super breeding couples, just by pairing the best racing cock with the best racing hen. The racing method for the hens is exactly the same as for the cocks. The only difference is that the hens are given less to eat. The most important thing when racing hens….a hen has to stay obedient. I couldn’t manage it with my wife, but I’m a specialist with the pigeons. Feeding – as I mention in my articles – not light food, but substantial food for the simple reason that hens prefer to be basketted every week

NL
Zoals ik reeds zei bij een van de voorgaande vragen gaat er niets boven een doffer met mooi weer en kopwind. Maar een duivin is veel standvastiger en daarom gaat men steeds meer het duivinnenspel toepassen. Als je het duivinnenspel toepast zoals het weduwschap bij doffers , dus dat de partner steeds thuis zit te wachten ga je niet veel problemen ondervinden. Het is alleen bij het totale weduwschap waar het moeilijker is gezien de partners niet steeds gelijktijdig thuiskomen.Hier probeer ik er voor te zorgen dat ik gelijkwaardige partners bij mekaar breng. Hierdoor heb ik ook al super kweekkoppels ontdenkt gewoon door de beste vliegdoffer te spelen met de beste vliegduivin. > De spelmethode voor je duivinnen doe je dan ook net zoals bij de doffers. Alleen ga je duivinnen minder eten geven. Het belangrijkste bij duivinnenspel….een duivin moet steeds gehoorzamen. Bij mijn vrouw krijg ik dit niet klaar maar bij mijn duiven ben ik hierin een specialist. 
Inzake voeding - zoals reeds eerder in mijn artikels beschreven - geen lichte kost maar stevige kost om de eenvoudige reden dat duivinnen liefst wekelijks de mand in gaan.

Question:

EN

I live in South Africa. My loft is based on “Thone’s”. 
1. Do you consider the pigeons that you breed as long distance or short distance pigeons ? 
2. Is there realy a difference between so called “long distance” and “short distance” pigeons ? 
3. I have a few grizles that have the “Witte Reus” etc in their pedigrees. Are they, your grizles, considered to be “long distance” pigeons ? I have been our club champion for the last three years flying mainly “Thone’s”. Your pigeons are very special.

Answer:

EN
First of all I would like to congratulate you with your marvelous results. As you probably know, I race all distances from 100km to 1100km (Barcelona) and of course there is a difference between a short distance pigeon and a Long Distance pigeon. That is why I have various strains for the specific distances. This doesn’t mean that certain strains can’t perform well in both Middle Distance and Long Distance, take for example the ‘Sumo-strain’ . These are pigeons that perform well in the Middle and Extreme Middle Distance (300km to 700km), but when you cross these pigeons with Long Distance pigeons, then the offspring are also very successful in the further races. (think about the 1st and 2nd int. Narbonne and the 1st and 2nd int. Dax). The grey pigeons (grizzles) are suitable for the distance of 500km to 1000km. The kleine Molenaar was 7th Nat. Ace pigeon Long Distance and flew 4th in the 1st 100 National.

NL
Vooreerst wens ik u te feliciteren met je knappe resultaten. Zoals u misschien wel weet speel ik alle afstanden van 100 km tot 1100 km (Barcelona) en natuurlijk is er een verschil tussen een vitesseduif en de zware fondduif. Daarom heb ik ook verschillende lijnen voor de specifieke afstanden. Dit sluit natuurlijk niet uit dat bepaalde lijnen zowel op de halve fond als op de fond knappe prestaties leveren, ik denk hierbij bv aan de Sumo-lijn. Dit zijn duiven die knap presteren op de halve en zware halve fond (300km tot 700 km) maar wanneer je deze duiven kruist tegen fondduiven zijn de kweekprodukten hiervaan ook zeer succesvol op de verdere vluchten (denk maar aan de 1e en 2e Int. Narbonne en de 1e en 2e Int. Dax). De grijze duiven (grizzles) zijn trouwens geschikt voor de afstanden van 500 km tot 1000 km. Zo werd de Kleine Molenaar 7e Nat. asduif fond en vloog 4x in de eerste 100 nationaal. 

Question:

EN

Hi Jos 
I have just ordered a double grandson and double grandaughter of Sumo. My plan is to produce inbred youngsters from this pair to cross with my own pigeons. Can you tell me the ancestry of Sumo please.

NL Hoi Jos 
Ik heb net een dubbele kleinzoon en dubbele kleindochter van de Sumo besteld. Mijn plan is om jonge te kweken door inteelt van dit koppel en deze jonge dan te kruisen met mijn eigen duiven Kunt u mij alstublieft iets vertellen over het voorgeslacht van de Sumo. 

Answer:

EN
It is general knowledge that the best way of keeping the present qualities is through inbreeding. You mention a double grandson and double granddaughter of the Sumo. You can pair the pigeons with each other, but you have to take into account that this may result in completely white pigeons. Some of these are also albino’s which are not suitable for racing. Because the Sumo-line has such good breeding qualities I would couple them with your own pigeons. The youngsters produced could then be bred with each other in order to retain the good qualities of the "Sumo's".

NL
Het is algemeen geweten dat je het best de aanwezige kwaliteiten kan vastleggen door inteelt. U spreekt van een dubbele kleinzoon en kleindochter van de Sumo. Je kan beide duiven tegen mekaar koppelen maar dan dien je er rekening mee te houden dat het mogelijk is dat je volledig witte duiven gaat kweken. Sommige van deze zijn dan bovendien albino's die niet geschikt zijn voor de vluchten. Gezien de goede verervingskwaliteiten van de sumo-lijn zou ik ze ook koppelen tegen uw eigen duiven. De jongen hiervan kan je dan weer tegen mekaar koppelen om alzo de goede kwaliteiten van de "Sumo's" vast te leggen. 

Question:

EN

Hi Jos, Were do you think that the pigeon sport be in twenty years from now? Do you have any solutions?

NL Hoe denk je dat de duivensport over 20 jaar eruit zal zien? Heb je hier wat oplossingen voor?

Answer:

EN
So as I have already mentioned in one of my earlier questions, there are enough members and pigeons for a few years yet. We have to make sure that we have larger districts (more places) and less races per week. Where I think the pigeon sport will be in twenty years from now ..... I think it will still be a beautiful sport but it will be a totally different sport! E.g. the pigeons can be traced when they are racing via a gps in the ring. The benefit of this is that we can easily find our lost champions. It could also be the case that with every flown km there is a different winner... All in all I hope that I can keep practicing the pigeon sport in the current manner!

NL
Zoals ik reeds aanhaalde in bij een van de voorgaande vragen zijn er nog voldoende leden en duiven voor een aantal jaren. Alleen moeten wij er voor zorgen dat wij grotere samenspelen en minder wedstrijden per weekend creëren. Hoe er duivensport binnen 20 jaar uitziet ..... zal volgens mij nog evenzeer een mooie sport zijn alleen vrees ik dat ze anders gaat zijn! Bv als alle duiven via gps in de ring onderweg gaan opspoorbaar zijn? Heeft als voordeel dat we onze verloren kampioen gemakkelijker gaan terugvinden Het kan dan wel zo zijn dat je na iedere vervlogen km een andere winnaar hebt... Al bij al hoop ik dat ik de duivensport toch nog op de huidige manier kan blijven beoefenen! 

Question:

EN

Mr Thone, 
Thank you for the Forum. My question is breeding related as It is time for me to pair my pigeons. Over the past 3 years I have identified 3 pair of birds which have consistently produced good birds for me. These pairs have been together for the 3 years. I have kept the youngsters which won races and performed consistently. Should I split these pairs up and put them with some of the race winners or do you think these proven producers should stay together in order to continue to breed top racers which i should then test in the breeding loft. I am not suggesting inbreeding at this time, just putting a proven breeder with a proven racer from another family. I am finding it very hard to split a pair up that i know will breed me 1 or maybe 2 good pigeons each year but fear if i do not i will not continue to improve. Some say never split a good pair and some say that you must split them up once you identify a good breeder. Your thought on this would be very helpful!

NL Dhr Thone, Bedankt voor het forum. Mijn vraag betreft de kweek, omdat ik nu mijn duiven wil koppelen. De laatste 3 jaar heb ik 3 koppels die goede nakomelingen geven. Deze koppels zijn de laatste 3 jaar samen gebleven en ik heb de jonge gehouden en ze hebben constant gepresteerd en zelfs wedstrijden gewonnen. Moet ik de koppels scheiden en overkoppelen met de wedstrijdoverwinnaars of moeten ze samen blijven zodat ik hun jongen uit kan testen op het kweekhok ? Ik stel geen inteelt voor, alleen een gebleken kweker met een gebleken vlieger van een andere familie. Ik vind het moeilijk om een koppel te scheiden waarvan ik weet dat ze nog 1 of 2 goede nakomelingen per jaar produceren, maar ik ben bang dat ik anders niet vooruit ga. Sommige zeggen dat je nooit een goed koppel mag scheiden, terwijl andere zeggen dat ik ze wel moet scheiden als ik weet welke de goede kweker is. Jouw mening zal me veel helpen!

Answer:

EN
If you are satisfied with a couple then it is best to keep them together. So as you suggested, you could pair the superior offspring from one couple with the superior offspring from another couple. Another idea is at the end of the breeding year to couple every parent with its child and the best offspring can then be put in the breeding loft. In this way, the parents are temporarily separated and will be happy to see each other again in the new breeding year.

NL
Als je tevreden bent van een koppel laat je het best samen. Je kan zoals je reeds handelde de betere kinderen van het ene koppel tegen het andere brengen. Wat je wel kan overwegen is om op het einde van je kweekjaar toch iedere ouder met zijn kind te koppelen en daarvan de mooiste exemplaren op de kweek plaatsen. Zo zijn ook de ouders even gescheiden geweest en zullen blij zijn mekaar terug te zien in het nieuwe kweekjaar.

Question:

NL

Beste Jos, 
Wat is volgens u het beste vliegshema voor een Barcelonavlieger, beginnend als jonge duif.

Answer:

NL
Vooreerst denk ik dat je een verschil dient te maken of je al dan niet je tweejaarse duiven wenst te spelen op Barcelona. Als jonge duif volstaat het om ze als het ware goed op te leren. Vroege jonge tot +/- 300 km of zelfs een nationaal voor jonge duiven. Wat betreft zomerjongen zou ik deze zo vaak als mogelijk meegeven met de verenigingsmand ook spreken we hier maar over vluchten van 100 a 200 km. Als jaarse kan je ze dan een paar vluchten van +/- 500 km laten doen en als eindvlucht eventueel St-Vincent met middaglossing. Als je ze als tweejaarse wenst in te korven op Barcelona is dit alleszins wenselijk. Zo niet volstaat een "eindvlucht" van +/- 700 km. Als tweejaarse kan je dan de duiven die geen Barcelona doen , het programma van de Rhone-vallei laten afwerken (Montelimar, Orange, Marseille). De tweejaarse die naar Barcelona moeten kan je als voorbereiding een Montelimar of een Chateauroux laten vliegen.

Question:

FR

Bonjour, Etant jeune colombophile et ayant récemment terminé mon pigeonnier à ma nouvelle demeure, je viens d'y installer il y a quinze jours 16 mâles des années 2004 à 2007 (donnés par mon père) et de les accoupler ce 1er décembre. J aimerais les adduire afin de pouvoir les jouer dès 2008. Cependant beaucoup me disent que ce sera difficile de les adduire. Mon pigeonnier se situe à 4,5 km de celui de mon père et, direction Paris, ma distance est plus courte de +-2,8 km. J'ai déjà joué en 2004 un an et avais aussi adduit 20 pigeons chez ma grand-mère,le pigeonnier se situant 150 mètres plus loin que celui de mon père. Cela avait bien marché ainsi que les résultats. Ma question est : Pourquoi cela ne marcherait pas cette fois-ci ? Quels conseils me donnez-vous ?

NL Goeiedag, Ik ben een jonge duivenliefhebber en heb juist mijn nieuwe hok in mijn nieuw huis beeïndigd. Ik heb daarin 16 doffers(van mijn vader)(van 2004 tot 2007) vijftien dagen geleden geplaatst. Ik heb ze op 1 december aangekoppeld. Ik woon op 4,5 km van mijn vader en richting Frankrijk ben ik 2,8 km korter. Ik wil met deze 16 duiven in 2008 spelen. Veel mensen zeggen dat het zal mooielijk zijn. Ik had dat in 2004 al een jaar gedaan bij mijn grootmoeder die woon 150 meter verder dan mijn vader. De resultaten waren goed. Waarom zou dat dit keer niet werken? Wat zijn uw adviezen?

Answer:

FR
La raison est peut-être que les pigeons ne se plaisent pas dans le nouveau pigeonnier. Dans ce cas il est à conseiller de les laisser couvé et même élever un jeune. même les laisser couvé peandant quelques jours juste avant la saison de jeu. Si le problème reste je montrerai la femelle plus longtemps avant l'enlogement et les laisser ensemble après le concours..

NL
Zou kunnen te maken hebben met het feit dat de duiven het nieuwe hok niet zo graag hebben. Het is dan ook aan te raden van ze een nest jongen te laten kweken en zelfs nog eens kort te laten broeden voor de aanvang van het vliegseizoen! Heb je tijdens de wedstrijden nog problemen dan zou ik dan de duivin langer tonen voor het inkorven en ze ook langer samen laten bij de thuiskomst 

Question:

NL

Jos,
Ik speel met de weduwnaars 3 snelheidsvluchten (160km), nadien wekelijks kleine halve fond (330km en 1 nacht korf), als afsluiter met de beste en na een week rust Bourges (450km, 2 nachten korf). Ze zitten op 1 hok en wil ze volgend seizoen allemaal hetzelfde voederen: 75 procent sport klassiek (mengeling 3 fabrikanten), 20 procent dieet, 5 procent snoepzaad. Dit bovenstaande dus 7 op 7 en van half april tot einde juli. Graag uw mening hierover. Is het nog nodig extra pinda' s te geven?

Answer:

NL
Als je mijn voedersysteem bekijkt (steeds Thoné-special van Beyers) dan meen ik dat je mooie resultaten kan behalen met uw voorgestelde systeem. Enkel bij zware vluchten zou ik wat extra energie bijbrengen door bv een energiemix of pinda's te verstrekken.

Question:

NL

Langs deze weg zou ik je willen vragen wat jij in ons geval zou doen?
1. Onze jaarlingen komen eind januari op weduwnaarshok, hebben dan nog geen nestbak , is het volgens u nodig dat ze met jongen komen (om bakvaster te zijn) , of is lot broedden volgens u voldoende ?
2. Hecht jij waarde als je kwekers koppelt aan linkse tegen rechtse duiven, twee witogers bij elkaar, koppelen bij volle maan,...of geloof je daar niet in?
3. Wat is volgens u de oorzaak van last met coccidiose als je weet dat we 2 maal per dag het hok reinigen, een droog hok hebben en met welk produkt behandel je best tegen coccidiose tijdens het vliegseizoen? Behandel je dan best direct na de vlucht of wanneer?

Answer:

NL
1. Het is echt belangrijk dat jaarlingen bakvast zijn ..je kent toch nog het verhaal van Nationaal I die niet wilde presteren totdat hij zijn oude hok terug kreeg en de ene eerste na de andere vloog waaronder 1e nationaal Bourges! Door jaarlingen één of twee jongen te laten grootbrengen gaan ze zeker hun bak en duivin "liever hebben" en zodoende ook beter presteren!
2. Ik vermijd enkel om twee te lichte witogers tegen mekaar te koppelen... verder pas ik in feite de compensatiekweek toe en dit dan vooral inzake model . In alle andere theorieën geloof ik niet. Kweken en ze selecteren via de mand....
3. Toch denk ik dat je meestal problemen met coccidiose hebt als je hokken te vochtig zijn! Zelf had ik ooit een probleem en dit bleek te komen door het feit dat mijn duiven voor de hokken tussen de steentjes deze ziekte opraapten! Dit heb ik vermeden door op de steentjes tijdens de wintermanden strooizout te gooien. 
Sommige dierenartsen beweren dat je de ziekte niet moet bestrijden of meer vitamines moet geven waar ik achter sta als je niet deelneemt aan wedstrijden. Heb je de ziekte tijdens het wedstrijdseizoen dan gebruik je best Baycox of appertex!

Question:

EN

Dear Mr. Jos Thone,
Thanks for the opportunity to talk with you. Q1. People say that all your breeders are less than 3 or 4 years old. Is it true? Could I keep old birds to breed, if I just want to produce for a younger generation breeder? Not for racing them. Q2. You usually race from 600 km to 1000 km, right? If (just for if) you let your pigeon join Bourges race, would they perform as well as the very long distance race? Do you need to change some of the trainings for it?

NL Geachte heer Thone,
Bedankt voor deze gelegenheid om met u te praten. Q1. Men zegt dat al uw kwekers jonger zijn dan 3 of 4 jaar. Klopt dat? Kan ik ook uit oude duiven kweken, en deze jonge gebruiken om weer verder te kweken? Q2. U speelt toch de vluchten van 600km tot 1000km? Als u uw duiven voor Bourges zou inkorven, zouden deze duiven dan net zo goed presteren als op de Zware Fond? Zo ja, moet u ze hiervoor anders trainen?

Answer:

EN
It is not true that all my breeding pigeons are younger than 3 or 4 years old (e.g. Sumo 5018042/94). Still, I believe that you breed a larger percentage of good pigeons from youngsters. The youngsters from two old pigeons which are paired together can best be used for breeding. If you want to use the youngsters from an old pigeon for racing then you would be advised to couple them with a younger(er) partner. Of course, it can always turn out differently in practice. I would like to refer you to my Olympic Ginwa 5051214/02 and Olympiade pigeon (see www.thone.be ---> superstars). 
Her parents are 5010004/93 Napoleon x 5335457/92 Isis....so as you can see, both the mother and father are very old, yet they still gave me one of my best pigeons. I don’t only race 600km to 1000km. In fact you could say that I race the whole program and then from 100km to 1100km. One of my best pigeons at the moment, Avril (Olympiade pigeon Oostende ---> more info at www.thone.be ---> superstars) has for the last few years only raced the sprint races (even though she raced 500km and 600km as a youngster). Apart from the fact that I race with different sorts of pigeons eg. Sprint and Extreme Long Distance, I think that the big difference is in the feed. For the tougher and further races it is important that the pigeon is “given” enough reserves. This can be achieved by giving seeds and grains that contain plenty of energy and if necessary, oil etc.

NL
Het klopt niet dat al mijn kwekers jonger zijn dan 3 a 4 jaar oud (Sumo bvb 5018042/94). Toch geloof ik wel dat je uit jongere duiven het grootste percentage goede duiven kweekt. De jongen van twee oude duiven die samen gekoppeld zijn kan je best gebruiken voor de kweek. Indien je de jongen van een oude duif wenst te gebruiken voor de vluchten kan je ze best tegen een jonge(re) partner koppelen. Natuurlijk de praktijk leert ons soms iets anders. Graag verwijs ik hieromtrent naar mijn Olympic Ginwa 5051214/02 en Olympiadeduif (zie www.thone.be ---> superstars). Haar ouders zijn 5010004/93 Napoleon x 5335457/92 Isis.... zoals je kan zien zijn zowel vader als moeder zijn zeer oud en toch schonken ze mij één van mijn beste duiven. 
Ik speel niet enkel de vluchten van 600 km tot 1000 km. Eigenlijk kan je zeggen dat ik het hele programma speel en dit van 100 km tot 1100 km. Eén van mijn beste duiven momenteel met name Avril (Olympiadeduif Oostende ---> meer info op www.thone.be ---> superstars) werd trouwens de laatste jaren enkel op de vitesse gespeeld (ook al vloog ze als jonge duif ook kop op 500 en 600 km). Buiten het feit dat ik niet met dezelfde soort duiven bv vitesse en zware fond speel, denk ik dat het grote verschil te zoeken is in de voeding. Voor zwaardere en verdere vluchten is het belangrijk dat de duif genoeg reserves "meekrijgt". Dit kan je bereiken door het verstrekken van energierijke zaden en granen + eventueel olie etc.. 

Question:

EN

Hi, i am a pigeon fancier from Romania and i would like to know if you are coming here.

Answer:

EN
Yes my friend ..we will be at the national show the weekend from 12 jan. 2008!

Question:

EN

I always fly in the natural system. If I change to other system like > widow ,the performance of the pigeons incresse substancially? Is it posible race yearlings in widow system?

NL Ik speel altijd op nest. Als ik overstap naar een ander systeem bv. weduwschap, zullen dan mijn duiven beter presteren? Is het mogelijk om jaarlingen op weduwschap te spelen? 

Answer:

EN
I would definitely recommend that you try racing a loft with the widowhood system. I know from my Mexican friends that there are a few toppers who changed over to widowhood! It’s a bit difficult with yearlings to start with ..still you have to teach them widowhood as early as possible..so preferably as a yearling.

NL
Het is zeker aan te raden om eens een hok op weduwschap te proberen. Van mijn Mexicaanse vrienden weet ik dat er reeds enkele toppers zijn die overschakelden op weduwschap! Jaarlingen zijn een beetje moeilijk in het begin ..toch moet je zo jong als mogelijk het weduwschap aanleren..dus liefst als jaarling.

Question:

EN

I would like to ask you 6 different questions:
1. What was the biggest mistake you have ever done in your pigeon career?
2. Have you ever have a situation when you wanted to give up pigeons ?
3 And one general question. How do you support young, enthusiastic fanciers in your local club ?
4. How to „force" the pigeon to separate from the flock at the right time and fly on his own ... and then win ? Do you think, that more about genetic or motivation ? ... I suppose, that your answer will be that it is interplay between few elements ... isnt it ?
5. What do you think about eyesign theory ? What do you consider as the most important in pigeon eye ?
6. What do you think about big international events, that are going organize in the next years ? (in non-olympic year). The next exhibition will be in February 2008 in Slovakia. Are you going to visit this event ?

NL Beste Jos, Ik wil je 6 vragen stellen:
1. Wat was de grootste fout die je ooit gemaakt hebt in je duiven carriere?
2. Heb je er ooit over gedacht om te stoppen met de duiven?
3. Een generale vraag. Hoe ondersteun je jonge en enthousiaste liefhebbers in jouw vereniging ?
4. Hoe zorg je ervoor dat een duif op het juiste moment apart van de rest gaat vliegen ..en dan winnen? 
Denk je dat het in de genen zit of is het motivatie? ...Ik denk dat je gaat zeggen dat het een combinatie is van veschillende factoren of niet?
5. Wat denk je over de ogen theorie? Wat denk je het belangrijkste is in een duivenoog ?
6. Hoe denk je over grote evenementen voor de komende jaren ?

Answer:

EN
1. Selling the tree and keeping the fruit! What I mean is: when I was a carer by Thomas Peeters we sold top pigeons such as Diego Armando and kept the children. That was wrong...we should have kept the pigeon and only sold the youngsters! I quickly learnt my lesson... and that is why I have not sold my Poco (1st int. Barcelona y.1993 and 1st nat. Barcelona h. 1995)!
2. I can’t imagine a life without pigeons……there is nothing better than going to your loft after a ‘stressie day' …getting hold of a pigeon and dreaming that he will become a champion
3. My friend Dirk Leekens and I have taken a few youngsters and fanciers that don’t race so well under our wing and stood by them and given them advice…..it is our duty. I would like to do more, but not to the cost of my family life!
4. Correct, usually it is a combination of different factors..but also toppers that fly apart ..my Gouden Grijs (www.thone.be --> superstars ) for example, a few years ago with a head wind but still winning 1st nat. Brive zone +7000 pigeons and 4th against 1+19.000 general …super pigeon in top condition and motivated.
5. Some fanciers believe in this theory but not me ..still. I have to say that my best breeders such as Napoleon,Sars,Sumo,Oude Diego all had beautiful eyes with plenty of colour and pigment! I would recommend that if you had a choice of different pigeons from the same type/family, then pick the ones with the nicest eyes.
6. It is also our duty to represent our country when necessary. My belief is that our pigeon is the only real Belgian export product that has gone up in value and above all can’t be copied! It is important that the KBDB and our government understand this! I won’t be attending the National days in Slovakia because I haven’t been invited! 

NL
1. Het verkopen van de boom en het behouden van het fruit! Wat ik bedoel: toen ik destijds verzorger was bij Thomas Peeters verkochten we de topduiven zoals bv. Diego Armando en behielden de kinderen. Dat was een fout ..we hadden de duif moeten behouden en alleen de kinderen verkocht hebben! Ik leerde snel ...en heb daarom mijn Poco (1e int. Barcelona y.1993 en1e nat. Barcelona h. 1995) nooit verkocht!
2. Ik kan mij een leven zonder duiven NIET voorstellen ..er is toch niets mooier dan op een ‘stressie day' naar je duivenhok te gaan.... een duifje in de hand nemen en dromen dat het een kampioen zal worden.
3. Ik zelf en mijn vriend Dirk Leekens hebben enkele jongeren en minder goed spelende liefhebbers onder de arm genomen en hen met raad en daad bijgestaan.....dat is gewoon onze plicht. Graag zou ik dit nog meer doen maar het mag niet ten koste van mijn gezinsleven zijn!
4. Juist ja meestal is het een combinatie van verschillende factoren .. maar toch ook toppers die alleen vliegen ..mijn Gouden Grijs (www.thone.be --> superstars ) bvb enkele jaren geleden tegen wind en ligging in 1e nat. Brive zone +7000 duiven en 4e van 1+19.000 algemeen …superduif in topconditie en gemotiveerd.
5. Er zijn misschien kenners maar ik alleszins niet ..toch moet ik zeggen dat mijn beste kwekers ooit ,zoals Napoleon,Sars,Sumo,Oude Diego allen prachtige ogen hadden met zeer veel kleur en pigment! Daarom zou ik zeggen als je de keuze hebt tussen meerdere dezelfde type/familie duiven je best die met de mooiste ogen neemt.
6. De volgende tentoonstelling is in Februari 2008 in Slovakia. Komt u ook ? 
Ook dit is onze plicht om ons land te vertegenwoordigen indien nodig. Mijn bewering is dat onze duif het enige Belgische export product is welk stijgt in waarde en bovendien niet copieërbaar is! 
Belangrijk dat de KBDB en onze regering dit begrijpen! 
Op de Nationale dagen in Slovakije zal ik niet aanwezig zijn gezien ik geen uitnodiging ontving!

Question:

NL

Graag had ik je advies voor volgende 2 vragen: 
1) welk produkt adviseer je voor het stimuleren van de vruchtbaarheid van oude duivers (winterkweek).
2) ben jij voorstander om duivinnen te tonen aan je duivers bij zware hafo vluchten (2dagen mand en tss 400 en 600 km). Toon je een nestschotel? 

Answer:

NL
1. Voor de winterkweek maak ik geburik van tarwekiemolie (te beginnen vanaf 10 dagen voor de koppeling) en van Oligo Fertil (kweekvitaminen van de firma Bifs). En zeker het bijlichten niet vergeten!
2. Voor duivers denk ik niet dat het veel uitmaakt of je de duivin toont of niet, idem dito met de nestschotel. Gezien ik het totale weduwschap speel komen de partners voor de inkorving evenwel steeds samen, maar dit gebeurt dus vooral omdat ik ook de duivinnen inkorf en hierbij geloof ik wel dat dit beter is.

Question:

EN

In one of your last answers and I quote ,``Sprint and Extreme Long Distance, I think that the big difference is in the feed``. Do you mean that short distance pigeons, if fed correctly (enough reserves), will do more than 10 hours on wing?

NL Hoi Jos, Bij één van de vorige vragen, en ik citeer ,`` Vitesse en zware fond speel, denk ik dat het grote verschil te zoeken is in de voeding ``. Bedoel je als Vitesse duiven genoeg reserves krijgen dat ze meer dan 10 uur kunnen vliegen? 

Answer:

EN
First of all I would like to mention that not all pigeons are suitable for racing Extreme Middle Distance or Long Distance. This apart, it is indeed my opinion that a Long Distance pigeon has to be trained differently to, for example, a sprint pigeon.

NL
Vooreerst dien ik toch wel op te merken dat niet alle duiven geschikt zijn om zware-halve fond of fond te vliegen. Afgezien van dit feit is het mijn inziens inderdaad zo dat een fondduif anders dient voorbereid te worden dan bv een vitesseduif. 

Question:

FR

Bonjour,
je m'appele OUBBIH RACHID colombophile marocain, membre d'une association colombophile "A.W.S.C". ma question : avant, en joué les lachers de fond au maroc au mois Avril et Mai, mais cette saison en a eu l'intention de les joué sur fin juin, mais quelque personne en reclamé que les pigeons vont commencer a mué en cette periode là, je veux avoir votre avis sur un pigeon enlogé sur un lacher de 1000km et qui est entrain de mué sa 3eme plume, aussi ton opinion sur les lachers joué sur une grande temperatures (30°) et son effets sur la rentrée des pigeons. merci d'avance.

Answer:

FR
Le fait qu'un pigeon a mué sa troixième plume n'est pas un probleme .. même pas à 30°. Mais c'est très important que les pigeons s'entraînent bien autour du pigeonnier ou via training privé (voiture) : Au moins une heure, le matin et le soir ou bien 100 km par jour à condition que les pigeons sont en bonne santé et un bon transport vers les lieux de lâcher c.a.d. assez d'aération et de l'eau.. ..
- Uniquement enloger des pigeons qui ont dèja assez d'expérience avant de voler les grandes distances. 
-Les pigeons doivent avoir les qualités de pigeon de fond.

NL
Het feit dat een duif haar 3e pen geruid heeft is zeker geen probleem ..ook niet de temperatuur van 30 graden. Maar belangrijk is wel: -dat de duiven voldoende trainen aan het hok of via private training : minstens 1 uur s’morgens en 1 uur s’ avonds of een evenredige training van +- 100km per dag -de duiven in een perfecte gezondheid verkeren 
-een "gezond" transport (voldoende zuurstof en water) naar de lossingsplaats 
-er enkel duiven ingekorfd worden die reeds over voldoende ervaring beschikken om aan dergelijke verre afstandsvluchten deel te nemen 
-de ingekorfde duiven over de nodige kwaliteiten beschikken om deze afstanden te vliegen. 

Question:

EN

When referring to muscle on a long distance bird you refer to the muscle as "supple".
Please describe what you mean by "supple."

NL U zegt altijd dat de spieren van een Fondduif “soepel” moeten zijn. Wilt u aub uitleggen wat u bedoelt met “soepel”.

Answer:

EN
This is something I learned from Mr. Lothar Lessmeister: Muscles have to just like an inflated condom! If you place your thumb on an inflated condom you can move it back and forth smoothly. Of course, I prefer to use a condom for something else! But try it with one!

NL
Zoals ik het van Mr. Lothar Lessmeister leerde: Spieren moeten zijn zoals een opgeblazen condoom! Als je op een opgeblazen condoom je duim plaatst zal deze soepel heen en weer kunnen bewegen. Liefst gebruik ik de condoom voor iets anders natuurlijk! Maar probeer het toch maar eens met ééntje!