Gans Alleen

  • 13 followers

Overlijden Joseph Goethals

Het bestuur, de liefhebbers en de medewerkers van de duivenmaatschappij "GansAlleen" van Torhout bieden de familie en de vrienden van Johan Goethals hun oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.