Search

05/11/2019 - Mededeling uitbetalingen Nationaal en Internationale Vluchten

Belangrijke Mededeling

 

Betreft uitbetalingen van  de Nationale en inter Nationale Vluchten

Op heden stellen we vast dat we geen toegang meeer hebben op onze finacieele toestand van de vluchten op Wprol

Dit werd gemeld aan Wprol en KBDB Nationaal , die ons beloofden om dit euvel zo spoedig mogel;ijk op te lossen

Wat we op vandaag in ons bezit hebben zal al worden uitbetaald de rest volgt later zodra we de informatie krijgen

 

Dank voor jullie begrip

 

Anne & Peter