Search

26/09/2019 - uitbetaling tegoed 2019

als je via mail je rekeningnummer en je lidnr. doorgeeft zal het tegoed gestort worden.

thierry.vandekerckhove1@gmail.com      Als je niets doet blijft je geld staan tot je eerste vlucht in 2020