Search

News items for club 'de verbroedering poperinge'

News
Verbroedering Poperinge

(31/03/2018) Verbroedering Poperinge

OP zaterdag 07 04 2018 enkel vlucht uit ARRAS met inkoving op vrijdag van 16.30 tot19.00 uur.
 
News
Verbroedering Poperinge

(29/03/2018) Verbroedering Poperinge

Deze week inkorving voor ARRAS inkorving van16.30 tot 19.00 uur OOK VOLGENDE WEEK ENKEL VLUCHT UIT ARRAS , GEEN CLERMONT !!!!!!!!!!!
 
News
De laatste Tentoonstelling van2018

(14/01/2018) De laatste Tentoonstelling van2018

Op de tentoonstelling van 14 01 18 waren er 27 bezoekers . De bon van Goemaere P&M is voor Hardaman ,de bon van Gesquiere J is voor Baron W en de bon van Legrand is voor D/Hulster .
 
News
TENTOONSTELLING

(10/01/2018) TENTOONSTELLING

Halo hier ben ik dan , wel iets later maar ik ben er.!!! Op de tentoonstelling van 07 -01 – 2018 waren er 25 bezoekers en er werd veel gepraat over de nieuwe stemming en de naamloze brief waarin dingen geschreven zijn die niets met de duivensport te maken hebben maar wel een persoonlijke aanval .
 
News
TENTOONSTELLING 17--12--2017

(17/12/2017) TENTOONSTELLING 17--12--2017

Er was weer een grote belangstelling voor de tentoongestelde duiven .nl.33 liefhebbers waaren op post en met gezelligheid als troef .De te verloten duiven zijn voor : dit van Lahaye gaat naar Verwaerde W en die van Vadromme D is voor Baron W .Volgende wekeneinden van Kerst en Nieuwjaar zijn er geen tentoonstellingen, maar je kan er in het lokaal toch een gezellige babbel doen en hierbij maken w
 
News
ALGEMENE VERGADERING VAN16-12-2017

(16/12/2017) ALGEMENE VERGADERING VAN16-12-2017

De vergadering werd geopend door de voorzitter R Mulle met een welkomst woord en even stilstaan bij de afgestorven leden.
 
News
tentoonstelling  10 - 12 - 17

(10/12/2017) tentoonstelling 10 - 12 - 17

Op de tentoonstelling van 10- 12-17 waren er een 20 tal liefhebbers die de sneeuw en de koude getrotseerd hebben . De bons voor gratis duivenjongen gaan naar , die van Cappelle naar JP Durant en die van Dekervel G naar Gesquiere J .
 
News
Algemene vergadering 2017

(09/12/2017) Algemene vergadering 2017

 DE JAARLIJKS ALGEMENE VERGADERING VOOR ALLE LEDEN VAN DE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE VERBROEDERING POPERINGE HEEFT PLAATS IN ONS LOKAAL BRITANNIA . OP 16 12 2017 ,AANVANG OM 14 00 UUR ALLEN OP POST .
 
News
Tentoonstelling 26-11-17

(08/12/2017) Tentoonstelling 26-11-17

Op de Tentoonstelling van 26 11 17 voor duiven ,van volgende liefhebbers :nl. DRIESSEN M en LEGRAND FR zijn er 33 komen zien . Terug een gezellige voormiddag onder de leden . Gratis duiven bon van Barron W aan de Kervel G en de bon geschonken door Cappelle D is voor onze secretaris nl. Cleenewerck R .    
 
News
Tentoostelling 30-11-17

(08/12/2017) Tentoostelling 30-11-17

Het was weer een succes met een 30 tal bezoekers van liefhebbers. De bons van en voor : de bon van DevosD is voor Dekervel G. En die vanJP Durant is voor Loncke J. Tot volgende week