Search

18/05/2019 - RICHTLIJNEN VOOR CHATEAUDUN VAN ZONDAG

                     BESTE LIEFHEBBERS

WANNEER CHATEAUDUN OP ZONDAG WORDT GELOST

DAN MOETEN DE TOESTELLEN WORDEN BINNENGEBRACHT

       DIREKT NA HET THUISKOMEN VAN DE DUIVEN.

WANNEER DE DUIVEN VAN CHATEAUDUN WORDEN

TERUGGEBRACHT DAN MOETEN ALLE LIEFHEBBERS HUN

TOESTELLEN BINNEBRENGEN OM VRIJ TE GEVEN EN

DIT ZONDAGAVOND TUSSEN 18h00 EN 18h30 ZONIET 

KAN ER VOLGENDE WEEK NIET MEER GESPEELD WORDEN

DAAR ER ACHTERAF GEEN TOESTELLEN MEER KUNNEN

                       VRIJGEGEVEN WORDEN.

                                HET BESTUUR