Search

10/02/2020 - electronische bakjes in orde brengen... 16-23 februari

aandacht op zondag 16 en 23 februari

electronische toestellen binnen brengen om in orde te zetten voor 2020

het laatste uitgeprinte blad meebrengen ...

opgelet !!!

by het koppellen van de duiven zal ik geen briefjes meer aanvaarden

enkel de kaartjes van de kbdb

dat is om misverstanden te vermijden van ringnummers verkeerd te koppellen