Search

circulaire Quiévrain 30-9-12 Gans Oost-Vlaanderen (De Reisduif)

Flight information:
Flight date: 23/09/2012 Weather conditions: -
# participants: - Distance: -
# pigeons: - # views: 924
Results: Download results to file Download results to file
“De Reisduif” Tel. 053 – 62 34 85
                                                   Woubrechtstraat 8                                 
                                                   9550 WOUBRECHTEGEM

Zondag 30 SEPT ’12   vlucht uit Q U I E V R A I N

Verdeling tussen oude en jaarse volgens inzet       
PRIJZEN PER 2 TAL 
           LOS 9.00 uur door OGIERS 
Bon € 3      30(o)    30 (jl)    25    25    20    20    15    15    10    10    8    8   6   6   5   5   3   2 verder  € 1,50  tot de l. v. pr

Stunt : 8 €/duif  50  verder 15 
  
       Oude zet  976.6 gew.         Jaarse zet 976.6 gew

          Zet 333.3 2X gew       Zet 333.3 2X gew

 Zet 200 gewaarborgd tot de laatste volle prijs

SERIE’S A– OA- RA- 2/4 (gew. per 8 tal) oude tot 50
                    jaarse tot 50 
   
Autoserie 2 A (€ 5 per serie) BIJ OUDE EN JAARSE 25  verder  12

Varkensserie 3 A (€ 8 per serie) BIJ OUDE EN JAARSE  40 verder 15

Fiets 4 A (€ 10 per serie) 50  verder 20

Dagprijs (€ 0,25 per duif) in alle categorieën     Troostprijs (€ 0,25 per duif)

miezen 10 20 30 per 2 tal, verder 3 tal , poels per 4 tal, specials en klein geld per 5 tal, serie’s per 8 tal, vrije inleg € 1 met prijzen van € 2 , onkosten € 0,50 , dubbelingen gratis , portduiven € 0,45 , constateur € 1, uitslag €1
Indien er dubbelingen zijn, moeten de duiven afgegeven worden in de volgorde
zoals ze ook bij de inschrijving dienen te staan.

OMTREK : OOST-VLAANDEREN
De klokken dienen voor afslag te worden aangeboden ten laatste 2.30 uur na de vermoedelijke laatste prijs.
Inkorving zaterdag van 19 u tot 21.00 u

     
                           	 				 	
                                                     Zondag  30 SEPT ‘12 vlucht uit Q U I E V R A I N

J O N G E los 9.00 u

(Jongen mogen dubbelen)

Bon € 2,5   30   25   25   20  15  15  10  10  7,5   7,5   5   5   3   3   2 verder € 1,50 tot de l.v.pr. per 2-tal

Stunt : 5 €/duif  40  verder
15                                       

Zet  976.6 gew.         Zet  555.5 1X gew.         
Zet 333.3 2X gew   Zet 222.2 2X gew      

Zet 200 gewaarborgd tot de laatste volle prijs

Serie’s A  -  OA – R – 2/4  tot 50 gew (per 8 tal)

Autoserie 2 A (€ 5 per serie)  30 - 20  verder  15

Varkensserie 3 A (€ 8 per serie) 50 - 25 verder  15

Fiets 4 A (€ 10 per serie) 60   verder 20 

Dagprijs (€ 0,25 per duif)             Troostprijs (€ 0,25 per duif) 

miezen 10 20 30 per 2 tal, verder 3 tal , poels per 4 tal, specials en klein geld per 5 tal, serie’s per 8 tal, vrije inleg  
jonge € 0,5 met pr van €1, onkosten € 0,50 , portduiven € 0,45 , constateur € 1, Adm.kosten 1 € 

OMTREK : OOST-VLAANDEREN
Inkorving zaterdag van 19.00 u tot 21.00 u