"De Vriendenbond"

  • 20 followers

Wedvluchten zaterdag 15 mei

Zaterdag 15 mei:

   

1) Wedvlucht uit Fontenay voor oude en jaarse duiven samen en voor jaarse duiven.

2) Wedvlucht uit Montoire voor oude en jaarse duiven samen en voor jaarse duiven.

3) Wedvlucht uit Arras voor jonge duiven.

 

De inkorving voor Fontenay en Montoire gaan door op donderdag 13 mei van 19 uur tot 20uur45.

Geen bijduiven toegelaten op beide wedvluchten en iedere liefhebber mag maar in één lokaal inkorven.

 

De inkorving voor de wedvlucht uit Arras voor jonge duiven gaat door op vrijdag 14 mei van 17 tot 19 uur.

Arras wordt zonaal gelost. Wij lossen met W1.

 

Alle inkorvingen gebeuren volgens het coronaprotocol en er dient voor elke inkorving een afspraak gemaakt te worden.

Een afspraak maken kan via Marie-Louise (0496/08.23.71) of Patrick (0495/40.77.31)

 

Bij het maken van een afspraak gelieve duidelijk te vermelden voor welke wedvlucht u wenst in te korven en hoeveel duiven u wenst in te korven.

 

De beschrijvingen van deze wedvluchten volgen.