"De Vriendenbond"

  • 19 followers

Overlijden van de heer Oscar Mommerency.

Het bestuur van de duivenmaatschappij de Vriendenbond vernam het overlijden van de heer Oscar Mommerency, reeds jarenlang trouw lid van de Vriendenbond en tevens een groot kampioen met talrijke ereprijzen in onze kampioenschappen en meerdere malen koning van onze maatschappij.

Het bestuur wenst hierbij hun medeleven te betuigen aan de familie van Oscar en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.