"De Vriendenbond"

  • 21 followers

Bonverkoop - zaalverkoop de Vriendenbond Oostende

Beste liefhebber,

Het bestuur van de duivenmaatschappij de Vriendenbond wenst iedereen een voorspoedig, gelukkig maar bovenal gezond 2022  !!!

 

Hierbij wensen wij Uw aandacht nogmaals te vestigen op onze bonverkoop.

Op www.duivenverkoop.be kan u online voorbieden op een (of meerdere) van onze prachtige bonnen en dit nog tot vrijdag 14 januari om 20 uur.

Wenst U Uw hok te versterken? Wens U onze maatschappij een steuntje te geven?.... U kan aan beide opties voldoen door een bod uit te brengen.

 

Bovendien is er ook een zaalverkoop voorzien dewelke doorgaat in ons lokaal bij Conny en Nico te Ettelgem op zaterdag 15 januari. De aanvang is voorzien om 14 uur.

Iedereen van harte welkom !!

 

Tevens wenst het bestuur mede te delen dat onze kampioenenviering en feestmaaltijd zal verschoven worden naar de maand maart.