De Leiestreek

  • 14 followers

Overlijden van de Hr hervé Dhossche

Het bestuur en de leden van de leiestreek betuigen hun oprechte deelneming aan Hilde en de familie bij het te vroeg heengaan van Hervé na een slepende ziekte. Hervé was een graaggeziene sportvriend en liefhebber in hart en nieren met het hart op de juiste plaats. Rust in vrede.