De Hard & Vooruitvliegers - Etikhove

  • 19 followers

Extra leervlucht Maissemy op 1 mei

Beste liefhebbers,
Wegens de slecht weersomstandigheden heeft PE Oost Vlaanderen beslist om aan de lokalen van Wybo woensdag aanstaande een leervlucht te mogen geven op Maissemy.

De inkorving zal plaatshebben  op dinsdag 30/04/19 vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur. Meldt dit in voorkomend geval ook aan de liefhebbers die over geen computer beschikken

Sportieve groeten,
Nico De Bock